Hlavní navigace

Konkurenční ADSL se rozjíždí

21. 6. 2004
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Minulý týden se nabídka ADSL služeb pro koncové zákazníky rozrostla o další dvě zcela nové varianty, založené na využití zpřístupněných místních smyček. Přichází s nimi České radiokomunikace a Nextra CR. Stávajícím variantám Českého Telecomu konkurují, a to jak cenou, tak i rychlostí a agregací. Jejich dostupnost je zatím malá, ale má se brzy zlepšit.

V ČR v současné době existuje několik různých modelů poskytování služeb na bázi ADSL. Některé z nich jsou dostupné a jsou využívány již delší dobu, jiné jsou naopak velmi čerstvé. Další pak existují alespoň na papíře. Které modely to jsou?

V prvním přiblížení si je můžeme rozdělit na „velkoobchodní“ a „maloobchodní“  – podle toho, zda jsou nabízeny koncovým uživatelům (maloobchodní), nebo jiným operátorům (velkoobchodní, angl. wholesale).

Z velkoobchodních modelů již delší dobu (od března loňského roku) existuje velkoobchodní nabídka Českého Telecomu (ČTc), která je základem velké většiny dnešních „přeprodávaných“ nabídek ostatních operátorů. ČTc tyto své služby nabízí na svých místních smyčkách a pomocí vlastní ADSL technologie. Jejich dostupnost je v zásadě stejná jako u služeb, které ČTc nabízí koncovým zákazníkům sám. Minulý týden ČTc ohlásil dostupnost v dalších 24 lokalitách, čímž se pokrytí zvýšilo na 63,5 procent (ovšem počítáno podle počtu pevných telefonních linek). Informace o dostupnosti lze nalézt zde.

Nově se objevují, resp. rýsují dva další velkoobchodní modely:

 • Velkoobchodní služby realizované skrze vlastní technologii na pronajatých místních smyčkách. Tento nový model vděčí za svou existenci zákonem dané možnosti zpřístupnění místní smyčky (tzv. unbundlingu) a rozhodla se pro něj společnost Telenor Networks. Zhruba od února t.r. jej zkoušela v pilotním režimu, od 1. června přešla na řádný komerční provoz. Své velkoobchodní služby, určené jiným operátorům, poskytuje pod názvem „xDSL by Telenor“. Jejich dostupnost je zatím omezena jen na Prahu, v současné době na lokality Dlouhá, Letná, Fibichova, Libeň, Praha střed a UTB (podrobněji zde). Plánováno a avizováno je rozšiřování do dalších lokalit, nejen v rámci Prahy, ale i v dalších městech.
 • Velkoobchodní služby, realizované skrze ADSL propojení. Tato možnost je zatím jen záměrem avizovaným společností Czech On Line. Nejasný je v současnosti hlavně stav ADSL propojení s ČTc, o které se alternativní operátoři dosud marně pokoušeli. Pokrytí by vzhledem k principu této možnosti odpovídalo tomu, jaké pokrytí nabízí sám ČTc.

Z „maloobchodních“ modelů jde o tyto varianty:

 • Vlastní technologie, na vlastních místních smyčkách, vlastní IP konektivita a přímý prodej koncovým zákazníkům: na tomto modelu dnes poskytuje služby ČTc (zejména jeho Internet Expres, ale také Internet Broadband, dřívější IOL Broadband) a dále GTS, jako službu GTSL (ve vymezených částech Prahy 1 a 2).
 • Vlastní technologie, na pronajatých místních smyčkách (skrze unbundling), vlastní IP konektivita a přímý prodej koncovým zákazníkům: pro tuto možnost se rozhodly České radiokomunikace (ČRa) a právě minulý týden představily svou konkrétní nabídku.
 • Vlastní IP konektivita, ostatní skrze (pře)prodej velkoobchodních služeb: v tomto modelu operátor nakupuje ADSL služby od poskytovatele velkoobchodních služeb, přidává k nim svou IP konektivitu a další služby a výsledek prodává přímo koncovým zákazníkům. Až dosud se jednalo výhradně o přeprodej velkoobchodních služeb ČTc. Nyní se ale nabídka velkoobchodních služeb rozrostla o nabídku Telenor Networks a již se objevily také první „maloobchodní“ nabídky, které z ní vycházejí. Konkrétně jde o nabídku společnosti Nextra Czech Republic.
 • Vlastní IP konektivita, ostatní skrze ADSL propojení: fakticky tato varianta zatím zřejmě neexistuje, neboť žádný alternativní operátor se dosud nepochlubil uzavřením propojovací dohody na ADSL s ČTc (a to i přes existenci konkrétních rozhodnutí regulátora v této kauze). Přesto tento model již stihl ovlivnit koncové ceny ADSL služeb pro zákazníky, které začaly klesat na úroveň odpovídající cenám za ADSL propojení (z dosavadní cenové hladiny, stanovené s ohledem na „přeprodávané“ AD­SL).

V zájmu úplnosti je vhodné se zmínit i o „dealerském“ modelu, kdy ADSL služby plně zajišťované konkrétním operátorem (bez ohledu na způsob jejich realizace) přeprodává koncovým zákazníkům někdo jiný, aniž by je dále obohacoval o nějaké vlastní služby. Ty ale nejsou z našeho pohledu až tak zajímavé. Podívejme se spíše na to, jak konkrétně vypadají nové varianty od ČRa a od Nextry.

Unbundlované DSL od ČRa

ČRa se tedy rozhodly využít možnosti unbundlingu pouze pro poskytování vlastních služeb koncovým zákazníkům, resp. pro rozšíření svého portfolia těchto služeb, a nikoli pro poskytování velkoobchodních služeb.

Svou novou nabídku služeb pro koncové zákazníky, pod označením Bluetone DSL, spouští ČRa právě k dnešnímu dni, k 21. červnu 2004. Dostupné budou zatím jen v Praze (v okolí Olšanské a Fibichovy ulice) a v Českých Budějovicích. Do konce roku by ČRa chtěly pokrýt celkem 28 lokalit po celé ČR, a získat tak přístup k více než 400.000 linkám.

K dispozici jsou následující základní možnosti:

 • „pouze DSL“, a to ve variantách ADSL (tj. asymetricky, s vyšší rychlostí směrem k uživateli a nižší v opačném směru), s agregací a SHDSL (Single pair High bit-rate DSL, což již je symetrická technologie se stejnou rychlostí v obou směrech). Jde přitom o první nabídku SHDSL v ČR (pro koncové zákazníky). Přenos dat je vždy nelimitovaný (tj. bez objemových limitů). Úrovní agregace je více a podle nich je odstupňována i cena.
 • „DSL a hlasové služby současně“: pro tuto variantu připravily ČRa zvláštní hlasový tarif s názvem „DSL Supertarif“. Ten nemá žádný měsíční paušál, ale fakticky je takovýto paušál zahrnut v ceně celého bundlu (DSL plus hlas), protože tarif DSL Supertarif není dostupný samostatně. Zpoplatňuje volajícího stylem 60+1, tj. první minuta se vždy platí celá, a dále po vteřině. Zajímavé je, že tarif nerozlišuje místní a meziměstské hovory a že jeho součástí je i odesílání SMS (ovšem za 1,90 Kč). Samotné hovorné do pevných sítí po celé ČR je 80 haléřů ve špičce a 50 haléřů mimo špičku (do mobilních sítí pak 3,45 Kč).

Tyto základní možnosti jsou zkombinovány do následujících čtyř variant služeb:

 • Bluetone DSL Home: jen DSL, a to ADSL.
 • Bluetone DSL FixLine: jen DSL, a to SHDSL.
 • Bluetone DSL Business: DSL (v provedení ADSL) a hlas (tarif DSL Supertarif).
 • Bluetone DSL VoicePlus: DSL (v provedení SHDSL) a hlas (tarif DSL Supertarif).

U služby Bluetone DSL HOME jsou nabízeny tři varianty agregace (1:20, 1:10, 1:5). Poskytování této „čistě datové služby“ charakteru ADSL vystačí pouze s nadhovorovým pásmem na místní smyčce, což v praxi znamená, že zákazník může na této místní smyčce nadále používat hlasové služby dosavadního operátora (zřejmě ČTc). Může se ale rozhodnout i pro hlasové služby od ČRa, které v takovém případě převezmou jeho místní smyčku do své péče celou (pronajmou si ji od ČTc celou, a ne pouze nadhovorové pásmo).

Uživatel, který tak učiní, může zkombinovat kteroukoli ze tří úrovní agregace (1:20, 1:10 a 1:5) s tarifem DSL Supertarif, a to v provedení bez „minimální měsíční konzumace“ nebo ve variantě s minimálním smluvním hovorným ve výši 500 korun měsíčně (a nižším měsíčním paušálem).

Zajímavé jsou také nominální přenosové rychlosti u služeb Bluetone DSL, ve variantě ADSL: 512/128 kbit/s, 1024/256 kbit/s a 2048/512 kbit/s. Poprvé se tedy u nás objevuje ADSL na rychlosti 2 Mbity za sekundu. Znovu podotýkám, že žádná z variant datových služeb neomezuje objem přenesených dat.

Pokud jde o konkrétní ceny, ty najdete v tomto ceníku. Pro ilustraci a možnost srovnání si řekněme, že nejlacinější varianta (512/128 kbit/s, agregace 1:20, bez omezení objemu dat) přijde na 1390 korun (bez DPH). Srovnatelné připojení představuje například služba Internet Broadband Profi 512/128 od ČTc (agregace 1:20, bez omezení objemu přenesených dat), který ale přijde na 2975 korun (bez DPH). To je více jak dvojnásobek a přijde mi to docela alarmující – proč je stejná služba od ČTc dvakrát tak drahá, když ČRa musí platit ČTc za unbundling a za kolokace částky, které určitě nejsou pod skutečnými náklady? Vždyť ceny za unbundling a kolokaci si ČTc stanovil sám a regulátor je nijak nekorigoval…

Varianty s datovými službami na bázi SHDSL (DSL FixeLine a VoicePlus) se liší od variant na bázi ADSL v tom, že již vyžadují celou zpřístupněnou místní smyčku. Její uživatel tak přichází o možnost provozovat po ní dosavadní hlasové služby. Může si je ale objednat od ČRa (DSL SuperTarif, viz výše). Další, již citovanou odlišností SHDSL od ADSL, je i symetrický charakter této služby, nabízející stejnou rychlost přenosu v obou směrech. Ta se v konkrétním případě SHDSL od ČRa pohybuje od 512 kbit/s až po 4 Mbit/s. Další odlišností pak je to, že u SHDSL služeb je garantována minimální přenosová rychlost, a to:

 • polovina nominální rychlosti (tj. např. 256 kbit/s u služby DSL FixLine 512/2),
 • plná nominální rychlost (tj. např. 512 kbit/s u služby DSL FixLine 512).

Pro ilustraci cenové hladiny: „nejmenší“ SHDSL služba Bluetone DSL FixLine 512/2, tedy s nominální rychlostí 512 kbit/s a garantovanou rychlostí 256 kbit/s, přijde měsíčně na 5400 korun (již včetně koncového zařízení).

Podrobnější informace o nových službách ČRa na bázi zpřístupněných místních smyček najdete zde, informace o dostupnosti pak zde.

Unbundlované ADSL od Nextry

ADSL i SHDSL a také možnost nabízet hlasové služby, realizované na bázi unbundlingu, obsahuje i velkoobchodní nabídka Telenor Networks, zmiňovaná výše. Je to ale skutečně jen velkoobchodní nabídka, tudíž určená dalším operátorům, kteří ji mohou využít pro poskytování svých služeb koncovým zákazníkům. Tito další operátoři mohou využít všech technických možností, které velkoobchodní nabídka skýtá, ale také nemusí.

První, kdo přišel s „maloobchodní“ nabídkou na bázi velkoobchodní nabídky Telenor Networks, je její sesterská společnost Nextra Czech Republic (oba mají stejného vlastníka, norského inkumbenta Telenor). Z celého portfolia však Nextra zatím využila jen asymetrické ADSL a naopak dosud nevyužila symetrické SHDSL ani možnost hlasových služeb.

Konkrétní „unbundlovaná“ nabídka Nextry má podobu dvou služeb:

cif - debata 2

 • Nextra ADSLink Plus: agregace 1:30, přenosové rychlosti 512/128 kbit/s a 1024/256 kbit/s, neomezený objem přenesených dat.
 • Nextra ADSLink Professional: agregace 1:4, rychlosti 256/64 kbit/s, 512/128 kbit/s, 1024/256 kbit/s a 1024/384 kbit/s, s garancí minimální rychlosti na downlinku (rovné číselné výši rychlosti na uplinku, tj. třeba přípojka 512/128 kbit/s má garantováno 128 kbit/s na downlinku a na zbytek je aplikována agregace 1:4). Garantována je také plná přenosová rychlost na uplinku (tj. na úrovni 100 procent nominální rychlosti).

Opět pro srovnání: „nejmenší“ služba ADSLink Plus 512/128 kbit/s, s agregací 1:30 a bez omezení objemu přenesených dat, přijde na 1690 korun bez DPH. To je stále méně než služba Internet Broadband 512/128 s agregací 1:20 za 2975 korun, ale na druhou stranu více než služba Bluetone DSL 512/128 za 1390 korun (která má navíc výhodnější (nižší) agregaci).

Podrobnosti o nové nabídce Nextry najdete zde, informace o dostupnosti pak zde.

Má "jiné ADSL" (než přeprodávané od ČTc) šanci rozhýbat trh?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).