Hlavní navigace

ADSL na zkoušku

23. 8. 2004
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Po uvedení "light" verze svého ADSL v podobě služby Internet Expres Start přichází Český Telecom s dalším marketingovým tahem. Začíná nabízet tuto službu na zkoušku, na dobu 14 dnů. Pokud zákazník sezná, že službu nechce, a vše včas vrátí, nic neplatí. Pokud se zákazníkovi služba zalíbí, za první měsíc zaplatí pouze poloviční cenu.

Počátkem srpna, souběžně se startem služby Eurotel Data Expres od Eurotelu, představil Český Telecom novou „light“ verzi svého Internet Expresu (podrobněji viz článek Broadband bude i light). Dal tím najevo, že se pouští i do segmentu „nejmenších“ zákazníků, ochotných smířit se s malým objemem poskytnutých služeb, hlavně ale za nižší cenu. Jeho nový Internet Expres Start jako takový přijde na 720 korun měsíčně, přičemž v rámci akční nabídky dostane koncový zákazník slevu dvakrát 200 korun (pokud si jej objedná nejpozději do 30. září 2004). Na své pevné lince ale musí mít i nějaký hlasový tarif, takže se standardně bundlovaným tarifem Universal nakonec zaplatí za Internet expres Start 999 korun měsíčně bez DPH (resp. 1181,81 korun s DPH), za hlas i ADSL.

Koncem minulého týdne přišel Český Telecom s další akční nabídkou, tentokráte termínovanou do 15. října 2004. Jde o možnost získat Internet Expres Start na 14 dnů na zkoušku zcela zdarma. Princip je takový, že zákazník si pořídí samoinstalační balíček, nainstaluje si jej, nechá zřídit novou ADSL přípojku, a pak mu běží lhůta 14 dnů, během které se musí rozhodnout. Pokud službu nebude chtít, samoinstalační balíček vrátí a nebude nic platit (když zaplatil za jeho pořízení, budou mu peníze vráceny). Pokud se rozhodne si službu ponechat, zaplatí dodatečně jednu korunu za zřízení služby, za první měsíc používání (od data zřízení) zaplatí jen polovinu standardní měsíční sazby 999 korun, tj. 499,50 Kč (fakticky tedy má prvních 14 dnů měsíce zdarma a za zbytek platí alikvotní část). To za předpokladu, že bude současně používat některý z hlasových tarifů Universal, které jsou jako jediné zlevněné při souběhu s ADSL na stejné pevné lince. Pokud se uživatel rozhodne pro jiný hlasový tarif, bude koncová cena jiná (bude zřejmě součtem 720 korun za ADSL část Internet Expres Start a plné ceny zvoleného hlasového tarifu).

Technické parametry nového „ADSL na zkoušku“ by měly být shodné s parametry Internet Expres Start, protože jde vlastně o jeden a ten samý produkt, pouze s jinou formou prodeje. Zákazník tedy získá trvalé připojení, po kterém může každý týden přenést až 250 MB dat, s rychlostí stahování až 256 kbit/s. Pokud tento týdenní objemový limit překročí, jeho linka do konce týdne (počítáno od pátku do pátku) zpomalí na 64 kbit/s. Rychlost upstreamu (od uživatele do sítě) je po celou dobu stejná, až 64 kbit/s. Podrobněji viz článek Broadband bude i light.

Pokud by zákazník měl zájem o jinou variantu ADSL (rychlejší, s možností přenést více dat, resp. s většími objemovými limity či s nižší agregací), může po otestování a „ponechání si“ verze Start využít standardních postupů pro přechod z jedné verze ADSL na jinou.

Jak pořídit?

Možnost pořídit si samoinstalační balíček je v zásadě dvojí. Je možné si jej koupit v prodejnách Telepoint, Telepoint Partner i ve značkových prodejnách Eurotelu. Nabízen by měl být i v různých hypermarketech. Všude zde za něj zákazník zaplatí (a sice 1199 korun s DPH, resp. 1007,60 Kč bez DPH), a získá k tomu také tzv. registrační sadu. Tu zákazník využije k tomu, aby se Českému Telecomu identifikoval a řekl mu, kam chce novou přípojku zřídit. Pak následuje určitý čas, po který Český Telecom přípojku fakticky zřizuje (prý jde již jen o několik málo dnů, Český Telecom sám hovoří o pěti dnech). Teprve od skutečného zprovoznění nové ADSL přípojky pak běží lhůta 14 dnů, kterou má zákazník na vyzkoušení a na rozhodnutí, zda si službu ponechá či nikoli.

Další možností získání samoinstalačního balíčku „na zkoušku“ je objednat si ho telefonicky přímo od Českého Telecomu (na tel. číslech 800 123 456 či 800 111 111) nebo přes web na adrese www.internetex­pres.cz. V takovém případě se zákazník nejprve Českému Telecomu identifikuje (u fyzických osob požaduje Český Telecom buď rodné číslo, nebo číslo pasu, a adresu bydliště), a teprve pak získává samoinstalační balíček, který již neobsahuje registrační sadu (protože už není potřeba). Hlavně ale: v tuto chvíli zákazník za samoinstalační balíček ještě nic neplatí. Zaplatí za něj až na konci 14denního zkušebního období, pokud se rozhodne si jej ponechat. V opačném případě jej musí včas vrátit a v tomto případě nic neplatí. Pro srovnání: při zakoupení samoinstalačního balíčku v hypermarketu, TelePointu atd. je zákazník vůči Českému Telecomu zpočátku anonymní, a proto musí za balíček zaplatit hned při jeho získání. V případě včasného vrácení se mu zaplacená částka zase vrací.

Možné nástrahy

Než se rozhodnete novou nabídku ADSL na zkoušku vyzkoušet, doporučuji pečlivě se seznámit s podmínkami této marketingové akce (zejména zde a zde). Dozvíte se například, že této akční nabídky mohou využít pouze stávající zákazníci Českého Telecomu, kteří mají od něj zřízenou pevnou linku – a tedy již i nějaký hlasový tarif. To zapadá do dosavadní koncepce, kterou prosazuje Český Telecom – že ADSL lze zřídit jen na pevné lince, která je současně využívána i pro hlasové služby. Na čtrnáctidenní zkoušku ovšem nemá cenu převádět zákazníka na hlasový tarif Universal, který je s Internet Expresem Start standardně bundlován. Proto je akční nabídka „Internet Expres Start na zkoušku zdarma“ přece jen v něčem odlišná od standardního „bundlu“ Internet Expres Start: „neobsahuje zvýhodněný hlasový program Telefon Universal, popř. Telefon Universal dialog“, a naopak je „platná k Vašemu stávajícímu hlasovému programu“.

Co se ale stane v okamžiku, kdy si samoinstalační balíček ponechá i po skončení zkušební doby někdo, kdo má jiný hlasový tarif než právě Universal? Třeba tarif Home Zero za 265,71 Kč měsíčně bez DPH, případně tarif Home Mini za 180,95 Kč? Bude okamžitě převeden na tarif Universal, který ve zvýhodněné kombinaci s ADSL přijde na 279 korun? V tiskové zprávě, vydané k příležitosti nové akční nabídky, se říká, že za zbytek prvního měsíce zákazník zaplatí „zbývající část měsíčního poplatku ve výši 499,50 Kč (bez DPH), který v sobě už zahrnuje i zbývající část měsíčního poplatku za hlasové služby“. To odpovídá kombinaci s tarifem Universal (a měsíční ceně celého bundlu 999 korun bez DPH). Dokument FAQ k nové akční nabídce však hovoří o tom, že pokud zákazník nevrátí samoinstalační balíček, bude platit měsíčně 720 korun jako „měsíční poplatek za službu Internet Expres Start“ s tím, že je to „cena za celý měsíc, prvních 14 dní od zřízení služby však zákazník nehradí“. To zase naznačuje, že by si uživatel mohl ponechat ten hlasový tarif, který dosud používá. Dotazem přímo v Českém Telecomu jsem se dozvěděl, že přechod na tarif Universal není nutný a údaj v tiskové zprávě byl jen příkladem.

Další důležitou skutečností, kterou by si zájemci o „ADSL na zkoušku“ měli uvědomit, je to, že ve zkušebním období získávají v rámci jednoho balíčku dvě různé věci: ADSL modem a aktivaci služby Internet Expres Start. Pokud se rozhodnou vše ponechat, přijde je aktivace na jednu korunu a modem na již zmiňovaných 1007,60 Kč (vše bez DPH). Pokud se ale rozhodnou jinak, mohou „vrátit zpět“ obě části balíčku, nebo jen samostatně kteroukoli z nich. Mohou si například ponechat aktivovanou samotnou službu Internet Expres Start a vrátit modem – třeba proto, že samoinstalační balíček je nabízen pouze s USB modemem SAGEM F@st 840 a oni by si raději pořídili ADSL modem s Ethernetem či se zabudovaným směrovačem atd. Stejně tak je možné ukončit službu Internet Expres Start a modem si naopak nechat (byť mne moc nenapadá k čemu).

Zákazník, který se rozhodne neponechat si z instalačního balíčku nic, musí pamatovat na to, že je třeba „vrátit“ (resp. odhlásit, deaktivovat) obě jeho části! Nestačí tedy jen vrátit modem, ale je nutné požádat i o deaktivaci služby – jinak vám ji Český Telecom začne účtovat. Pamatovat by na to měli zejména ti, kteří si koupí samoinstalační balíček v hypermarketu, v prodejně Telepoint Partner nebo v některé značkové prodejně Eurotelu – pak totiž musí vracet modem tam, kde si jej koupili, ale o deaktivaci musí žádat jinde – buď v prodejně Telepoint nebo na lince 800 123 456. Pokud si zájemce pořídil samoinstalační balíček jinak (v Telepointu, telefonicky nebo přes web), musí jej vrátit právě do prodejny Telepoint (nikoli Telepoint Partner), kde může současně požádat i o deaktivaci služby.

Při vracení modemu (v rámci samoinstalačního balíčku) je samozřejmě třeba dbát na to, aby nebyl poškozený či jinak poničený ani modem, ani jeho obal. Podmínky Českého Telecomu jsou v tomto ohledu formulovány poněkud kuriózně:

Balíček musíte kompletní a neporušený (rozbalený a znovu zabalený však být může) vrátit v té konkrétní prodejně, kde jste si jej pořídili.

Naštěstí je to záhy rozvedeno: „Balíček musí být vrácen kompletní a neporušený. Za kompletní a neporušený se považuje balíček, kde modem, kabel a splitter nejsou prasklé, polámané, propíchnuté, poškrábané, polepené, jinak zdeformované, a krabice je celistvá.“

Pomůckou pro zájemce, který by se snad chtěl rozhodovat o koupi samoinstalačního balíčku až v nějakém hypermarketu, je možnost zjistit si dostupnost ADSL na konkrétní pevné lince přes SMS: stačí poslat zprávu s textem „Internet expres xxxxxxxxx“ (kde posloupnost xxxxxxxxx je třeba nahradit číslem pevné linky, může být i s prefixem +420). Zpráva se odesílá na číslo 724 185 184.

Předchůdci

Ani nabídka „ADSL na zkoušku“, ani informování o dostupnosti ADSL nejsou na našem trhu úplnými novinkami.

S možností zjistit si dostupnost ADSL na konkrétní telefonní lince přišel jako první Contactel v září 2003, když sám uvedl na trh první samoinstalační balíček (viz zde). S možností získat ADSL pouze na zkoušku, a to zcela bezplatně, zase přišlo již dříve Tiscali, když v květnu 2004 představilo nabídku Vyzkoušejte ADSL. Jednalo se však o „heavy“ verzi (Tiscali ADSL 512/128 Premium s měsíční cenou 1209 korun bez DPH, resp. 1475 korun včetně DPH ) a zkušební doba byla 30 dnů. V případě Českého Telecomu se jedná o již zmiňovanou „light“ verzi, s poloviční zkušební dobou, mířící do poněkud jiného segmentu.

Každý poskytovatel, který chce nabízet nějaké „ADSL na zkoušku“ (na bázi „přeprodávaného ADSL“), musí nejprve zaplatit Českému Telecomu za zřízení služby zřizovací poplatek 990 korun (na úrovni velkoobchodní služby) a pak platit příslušné měsíční poplatky za provoz služby. Pokud zákazníka nezíská a tento mu ještě ve zkušební době odejde, nese všechny tyto náklady poskytovatel sám. Také deaktivovat (ukončit) již jednou aktivovanou službu může až po té, co se rozhodne sám zákazník – a Český Telecom má na vyřízení žádosti o ukončení plných 12 dnů. Na úrovni velkoobchodní nabídky totiž neexistuje analogie služeb „na zkoušku“ a vše je nutné dělat formou „definitivních“ objednávek.

KL22 hlasovani

Pro poskytovatele jsou tedy „nabídky na zkoušku“ nákladné a rizikové. V nejjednodušší pozici je samotný Český Telecom, byť může dlouze argumentovat tím, že uvedené velkoobchodní náklady nese také (a také tak argumentuje). Platí je ovšem sám sobě, zatímco ostatní je platí nikoli sami sobě, ale právě jemu. Marketingové náklady si již nikdo neplatí sám sobě, ale i zde má Český Telecom výhodu v tom, že disponuje významným objemem prostředků, které do toho může investovat – což o většině alternativních operátorů a providerů nejde říci.

S možností investovat nemalé prostředky do různých akčních nabídek a do reklamy pak souvisí i to, že Český Telecom v poslední době výrazně zvýšil svůj podíl na tuzemském trhu ADSL na 68 procent s tím, že až 82 procent nových objednávek směřuje od zákazníků k němu. Ale to už je téma na další samostatný článek.

Je popisovaná akce "ADSL na zkoušku" vhodná a prospěšná pro rozvoj ADSL v ČR?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.