Hlavní navigace

Odvádí SPT TELECOM státu nižší DPH?

13. 8. 1999
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Daň z přidané hodnoty je jedním z největších výnosů státního rozpočtu. V míře výrazně větší než malé jejím prostřednictvím do státní kasy přispívá i SPT TELECOM. Jak mne však upozornil jeden z našich čtenářů, fakturovaná DPH na účtech od Telecomu je vždy o trochu nižší, než by odpovídalo pěti procentům.

Na tyto hrátky s desetníky jsem narazil už poměrně dávno. Naše společnost totiž používá „krabicový“ způsob účetnictví: účty se sbírají do krabice a ta se vždy jednou za tři měsíce odnese externí účetní firmě, která se postará o to, aby dostaly správnou formu a zároveň pro nás připraví přiznání k dani z přidané hodnoty a na konec roku i k dani z příjmu. Abychom však měli určitý průběžný přehled, vytvořil jsem si v Excelu zvláštní tabulku, do které jednotlivé příjmy a výdaje zanáším a která za mne počítá všeliké otravnosti a vytváří užitečné souhrny. Mimo jiné sama počítá také DPH: zadá se jen cena bez daně a počítač už sám dopočítá daň a celkovou sumu. Od čeho je to nakonec počítač. Funguje to dobře, pouze v případě účtů za telefon od SPT TELECOMu jsem vždy narazil na problém, protože vypočítaná částka se lišila od té na účtu a to takovým způsobem, že jsem to při nejlepší vůli nemohl svést na prosté matematické zaokrouhlování. Vypořádal jsem s tím však po svém: začal jsem speciálně u Telecomu vyplňovat všechny položky ručně a pustil to z hlavy.

Nedávno mne však na problém znovu upozornil jeden z našich čtenářů a to mne dovedlo k tomu, abych si spočítal, kolik při miliardových tržbách Telecomu dělá těch pár haléřů mínus na každém účtu: věru to není málo. A tak jsem se rozhodl pátrat, jak se věci mají.

Cena bez DPH 5%: 6045.89, DPH 5%: 302.16, Celkem cena s DPH 5%: 6348.05, Celkem cena s DPH: 6348.00, Celkem k platbě Kč: 6348.00

Příklad jednoho účtu vidíte na obrázku. Částka bez daně činí 6045,89 a 5% daň údajně 302,16 korun. Prostým výpočtem 6045,89 x 0,05 bychom však došli k číslu mírně odlišnému: 302,29. Rozdíl tedy činí třináct haléřů: není to tak moc, ale v účetnictví se nemohou ztratit. Nezasvěceného by mohlo napadnout množství spekulací, jak k tomuto rozdílu dochází, rozsáhlou sabotáží v Telecomu počínaje, počítačovými hackery a daňovými úniky pokračuje a matematickými chybami v Pentiích, které Telecom používá, konče. Jak jsem však zjistil, skutečnost je – má romantická duše říká bohužel – mnohem prozaičtější. Pět procent totiž v účetnictví a zákonech vůbec nemusí být pět procent.

Podle zákona o dani z přidané hodnoty jsou totiž dvě možnosti, jak se dá DPH počítat. První, obecně používaná, vychází z ceny bez daně a daň se pak skutečně rovná přesně pěti, resp. dvaadvaceti procentům. Rovnocenná je však i možnost, která vychází z již stanovené ceny s DPH a z té teprve následně vypočítává odpovídající daň; ta už ovšem není tak přesná. Zákon zde totiž počítá s koeficientem, který se vypočítá jako podíl 0,05/1,05; tímto koeficientem se pak násobí celková částka a výsledkem je daň. Potud je vše logické, jde o prostou matematiku, jak se ze součinu dostat zpět k jednomu z čitatelů. Zákon ovšem stanoví, že dotyčný koeficient se zaokrouhluje na 4 desetinná místa: a to je právě ona nepřesnost, která způsobuje, že pět není pět. Namísto 0,047619 s periodou se totiž pro daňové účely počítá jen s 0,0476. V malých částkách to nepoznáte, ale jak možná víte z vlastní zkušenosti, účty od Telecomu většinou s malými částkami neoperují. A SPT TELECOM je jedním z těch, kteří ve svých cenících hovoří o celkových částkách, nikoliv v částkách bez DPH; jak vidno, pro zákazníky je to o chloupek výhodnější (zvláště pro ty domácí, kteří si DPH nemohou odečíst).

Vše je tedy v pořádku, zbývá si jen říci, o kolik méně se díky této kličce u Telecomu na DPH vybere. Výnosy z hovorného za první pololetí činily podle nedávno zveřejněné rozvahy 13,227 miliardy, s trochou zjednodušení můžeme říci, že celoročně půjde zhruba o 26 miliard. Snadno si spočítáme, o kolik je odváděná daň procentuálně nižší (tj. kolik činí zaokrouhlení), a po vynásobení celkovými tržbami dojdeme k částce kolem půl milionu korun. V celkové sumě tedy žádná senzace.

Ale stejně je to škoda: hledat podle desetníkových rozdílů hackera střihu Kevina Mitnicka by bylo jistě mnohem zábavnější, než probírat se daňovým zákonodárstvím.

MM socky3

Marek Antoš


Starší, související články:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.