Hlavní navigace

Odvolání představenstva CZ.NIC se příliš nezdařilo

4. 12. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nejen českou internetovou veřejnost rozdělují názory na to, jak se správci národní domény .cz podařilo zvládnout přechod na tzv. "systém více registrátorů". Rozpory se objevily i v samotném sdružení CZ.NIC a vyústily v pokus o odvolání představenstva na (řádné) valné hromadě, jež se konala 25. listopadu. Úspěšný však byl jen částečně.

Při vnějším (viz Nepovedená migrace národní domény) i vnitřním pohledu byl přechod na systém více registrátorů nepřipravenou záležitostí, která vyvrcholila veřejným debaklem. V den spuštění nebyl systém funkční, nebyly proškoleny operátorky apod. Řádně funkční není ostatně dle dobře informovaných zdrojů ani dnes, pouze byly odstraněny vnější chyby.

Přesto představenstvo CZ.NIC vydalo zprávu, podle níž byl přechod na systém více registrátorů úspěšný. To ovšem odmítla nejen část členů (zejména pak firem, jež mají na tomto systému založeno podnikání), ale rovněž dozorčí rada CZ.NIC, která vydala zprávu vlastní, jejíž závěry se se závěry zprávy představenstva značně rozcházely.

Řada zainteresovaných firem – jež jsou současně členy CZ.NIC – byla toho názoru, že CZ.NIC přechod na systém více registrátorů nezvládlo, představenstvo nedokázalo přimět dodavatele k tomu, aby systém byl v den přechodu funkční, a současně připustilo, aby se tento přechod přesto uskutečnil.

V důsledku toho navrhla firma Aliaweb hlasovat o odvolání představenstva. Její zástupce Jan Hřebíček to vysvětluje tím, že uvnitř CZ.NIC existují vnitřní rozpory mezi jeho členy (týkající se přechodu na systém více registrátorů a i několika dalších věcí) a za takových okolností by každé představenstvo mělo požádat o vyslovení důvěry, což se nestalo.

Hlasování o odvolání představenstva (ve složení Hrdlička, Král, Maršálek, Orság, Rosendorf) nakonec dopadlo tak, že odvoláni byli pouze Hrdlička a Rosendorf. Z 26 přítomných členů byla potřeba nadpoloviční většina, přičemž Hrdlička byl odvolán jasně 18 hlasy, Rosendorf nejasně 14 hlasy.

Pokud tedy Aliaweb chtěl představenstvo s jasným mandátem, nestalo se tak. Jednoznačně byl odvolán pouze Hrdlička. Rosendorf byl odvolán o jeden hlas a Král a Orság o jeden hlas potvrzeni (pro odvolání u nich hlasovalo 13 členů). Jasně byl ve své funkci potvrzen pouze Maršálek, kde pro odvolání hlasovalo jen šest členů.

Následná volba nových členů představenstva rovněž mnoho podstatného nepřinesla. Vzhledem k volebnímu systému CZ.NIC (umožňujícímu přidělovat kladné i záporné hlasy, jež se pak sčítají) nebyl v prvním kole hlasování zvolen nikdo a v kole druhém čtyřmi kladnými hlasy Ondřej Filip zastupující firmu IPEX.

Jaký si z toho udělat závěr? V minulosti byly síly v představenstvu CZ.NIC rozloženy 4:0 ve prospěch skupiny lidí kolem ICZ a bývalého technického správce KPNQwest (dnes GTS), kteří jsou se správou domén českého Internetu spojeni od nepaměti. Pátým hlasem disponující Maršálek byl sice neutrální, ale rozhodně žádný rebel.

Zvolením Ondřeje Filipa, který nepatří ke skupině „vládnoucího establishmentu“ (spíše má blíže k těm, kteří současné vedení CZ.NIC kritizují) a neobsazením pátého postu se rovnováha v představenstvu narušila, avšak jen mírně. Ve čtyřech lidech je představenstvo stále usnášeníschopné a předpokládám, že v případě nerozhodné situace rozhoduje hlas předsedy (Král).

BRAND

Jméno Aliawebu je spojeno ještě s další zajímavou kauzou týkající se CZ.NIC. Sdružení totiž na valné hromadě 30. června 2003 rozhodlo, že jednorázová členská záloha 50 tisíc korun, nutná pro vstup do CZ.NIC, se nadále při vystoupení členů nebude vracet zpět. Údajně z toho důvodu, aby se tak zamezilo pokusům o přistoupení „ve zlém úmyslu“.

Aliaweb podal proto na CZ.NIC žalobu, neboť považuje toto jednání CZ.NIC („vyvlastnění záloh“) za nezákonné. Tu byl ochoten stáhnout v případě, že by na valné hromadě 25. listopadu bylo toto rozhodnutí zrušeno, případně by se vztahovalo jen na členy přistoupivší po 30. červnu 2003. Ani k jednomu však nedošlo.

Mělo by podle vás představenstvo CZ.NIC kvůli nepodařené migraci národní domény odstoupit?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).