Hlavní navigace

Renata Pešková: Původní koncepce Public TV byla příliš nákladná

3. 6. 2008
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

PublicTV Autor: 115393
Provoz satelitní a digitální televize Public TV stál v prvním roce moc peněz. Stanice se proto rozloučila s archivními českými filmy a zpravodajstvím, které brala od RTA Jaroslava Berky. Vlastními silami teď chce vyrábět program zaměřený obsahem i formou na životní styl. Vlastník Public TV, podnik zahraničního obchodu Strojexport, najal jako výkonnou ředitelku televize Renatu Peškovou, která má zkušenosti s RTA či zpravodajstvím provozovaným na kabelových sítích. Novým programovým a obchodním ředitelem televize se stal Petr Pohl.

Jak jsem se dozvěděl teprve nedávno, už loni na podzim opustil Public TV Jan Vít, který byl v souvislosti se začátkem vysílání 1. června 2007 odpovědný za strategii i program. Mohla byste blíže popsat personální změny ve vedení stanice?

Renata Pešková: Možná bych se v prvé řadě dotkla Public TV jako takové, a jakou by měl tento kanál sehrávat roli na mediálním televizním trhu. Touto otázku se dosud nikdo příliš nezabýval. Jedna věc je říci si „já chci mít televizi“, ale otázka je, jaká by ta televize měla být, jakou cílovou skupinu diváků chci oslovit. Musím si položit i patřičné technické otázky a návazně na to řešit personální obsazení. To jsou podle mého názoru tři základní stavební prvky: jaký program, jak a s kým, za pomocí jakých lidí, potažmo profesí.

Renata Pešková

Jaké ambice si tedy kladete?

Renata Pešková: Jistě se nedomníváme, že Public TV by měla být televizí, která by měla konkurovat velkým plnoformátovým stanicím. Chtěli bychom být televizí občanskou, televizí, která bude vstřícnou formou komunikovat s lidmi, zabývat se jejich denními problémy, odpovídat na naprosto běžné otázky. V tomto ohledu chceme být opravdu malou televizí, ale do jisté míry svébytnou v tom smyslu, že lidé s námi budou moci komfortní, nenáročnou formou komunikovat. Myslíme si, že na to by mělo navázat srozumitelné programové schéma založené na pravidelných časech. Aby divák ve chvíli, kdy opustí velkou televizi, věděl, že v celou hodinu je na Public TV zpravodajský magazín pojatý v duchu kultura-společnost, že ve čtvrt vysíláme diskusní téma a v půl pořad, který odpovídá na otázky týkající se cestování, sportovní vyžití, motorismu, životního stylu, domácnosti, kutilství. Chceme diváky navést na pravidelnost.

Tehdejší ředitel pro strategii a program Jan Vít zpočátku vysílání koncipoval de facto jako soukromou veřejnoprávní televizi, s archivními filmy a regionálním zpravodajstvím se zřetelem na občanský život. Teď se ale snažíte o stanici lifestylového střihu, rozumím tomu dobře?

Renata Pešková: Neviděla bych to, jak uvádíte, že říkal pan Vít, že by Public TV měla sehrávat roli veřejnoprávního média. Opravdu si myslím, že by to měla být televize, která by přinášela zpravodajské formáty, ale pojaté spíše spíše kulturně-společensky, a určitě by měla přinášet formáty lifestylového zaměření, magazíny. Chceme je ale předkládat komunikativnější formou. Tedy chceme je moderovat přímo ze studia, zvát si hosty, kteří budou mít k danému tématu co říct a navodí atmosféru, kdy divák bude moci lépe zpracovávat konkrétní reportáž, konkrétní pořad.

Zpočátku stavěla Public TV i na filmech, převážně českých, archivních, které brala od Českomoravské filmové společnosti, provozovatele kanálu CS Film. Už několik týdnů ale v programu nejsou.

Renata Pešková: V tuto chvíli s nimi opravdu nepočítáme. Nedomníváme se, že by v koncepci, jakou teď zavádíme, měly mít své místo. Přičemž nechci říkat, že se nikdy nevrátí. Může se stát, že se k tomuto formátu z nějakého důvodu znovu vrátíme, ale aktuálně to plánované není. Aktuálně se snažíme mít to schéma, jaké jsem popisovala – v celou zpravodajský magazín, ve čtvrt interaktivní pořady a v půl magazíny. Je jasné, že schéma má postupný vývoj, protože jsme vázáni různými smlouvami a není možné, abychom se z nich vyvázali ze dne na den.

Co je důvodem programové změny? Je to proto, že původní koncepce Public TV byla příliš nákladná?

Renata Pešková: Určitě ano. Troufla bych si říci, že to prvotní nebyla vůbec žádná koncepce. To bylo vyplňování prostoru. Myslím, že každý člověk, který se v tomto oboru pohybuje, musí na jedné straně pracovat s programovým schématem, konceptem, dramaturgií vysílání, a na druhé straně s ekonomickou stránkou toho všeho. Pokud možno by tyto věci měly být v přijatelné rovnováze. A to tady vskutku nebylo. Teď se snažíme jít cestou stabilizace, nejen programové, ale i ekonomické.

Kolik taková malá stanice, pořád ve fázi rozjezdu, vlastně měsíčně stojí?

Renata Pešková: Řádově to jsou miliony korun.

Údajně už dál nepočítáte se spoluprací s RTA Jaroslava Berky, která vám dodávala regionální zpravodajství. Je to tak?

Renata Pešková: Neříkám, že s ní nepočítáme, ale smlouva, která byla s RTA uzavřená v oblasti dodávek zpravodajství, skutečně končí. Byla uzavřena na dobu limitovanou, do 30. června, a nemáme v úmyslu ji obnovovat. Důvody jsou jednoduché: chceme si zajišťovat zpravodajství sami, notabene ani zpravodajství v té podobě, jak ho zpracovává RTA, by nám do nového modelu nešlo. My ho skutečně hodláme pojímat, jak už jsem naznačila, ve společenštějším duchu, není pro nás cílem mapovat dopravní nehody a takové ty živé události, to, co nepochybně budou velmi dobře mapovat jiné televize. Dramaturgicky nám to tedy nezapadá. A druhá věc je, že jsme schopni si vlastními štáby, potažmo studii, se kterými já mám historicky dobře nastavené kontakty, vytvořit novou síť dodavatelů a vytvářet si zcela vlastní, tady v místě moderované zpravodajství.

Říkáte historicky dobré kontakty… vy jste působila i v RTA, nemýlím se?

Renata Pešková: Ano, ale řekněme krátkodobě. Předtím jsem necelých pět let spravovala zpravodajský kanál v rámci kabelových sítí tehdejšího Karnevalu. V důsledku jeho fúze s UPC jsem pak odešla shodou okolností do RTA. Za dobu mého působení v Karnevalu jsem měla možnost vytvořit si nemalou síť regionálních studií, se kterou teď počítám.

Čili jsou to malá, lokální, nezávislá studia?

Renata Pešková: Nezávislá studia, ale ne vždy malá. Mnohá z nich spolupracují s velkými televizemi a teď budou nepochybně intenzivně spolupracovat jak se Z 1, tak s jakoukoli nově rodící se televizí. Určitě tedy nebudeme trpět deficitem dodávek. Pokud jde o lifestylově zaměřené magazíny, snažíme se samozřejmě formáty koncipovat tak, aby byly dobře obchodovatelné. Chceme se zhruba držet čtyř tématických okruhů: sport a motorismus, cestování, hobby a domácnost, životní styl.

Říkáte, že zpravodajství z Prahy si zajistíte sami. S kolika interními redaktory počítáte ve vlastní redakci zpravodajství?

Petr Pohl: Budeme mít dva vlastní štáby, které pokryjí Prahu a region středních Čech. Nevnímejte ale naše zpravodajství podobně jako zprávy na jiných televizích. Chceme jít jinou cestou, spíše servisních zpráv, které budou informovat, co se kdy kde bude dít a kam můžou diváci zajít. Nebudeme bojovat s ostatními o žhavé aktuální události.

Magazíny si budete vyrábět taky sami?

Petr Pohl: Větší část ano, a pokud budeme nějaké zadávat externímu dodavateli, budeme mít nad jejich přípravou dramaturgický dohled. Nestane se, že bychom přebírali už hotový pořad, aniž bych do detailů neznali jeho obsah. Budeme moci do jeho přípravy přímo zasahovat.

Petr Pohl

Když vám končí smlouva s RTA, přestali jste vysílat filmy a hodláte ukončit spolupráci s některými dalšími dodavateli programu, kolik hodin premiérového vysílání vlastně nová Public TV nabídne?

Petr Pohl: Budeme si kompletně vyrábět jednu hodinu premiérového vysílání denně. Ta poběží od šesté večer do sedmé a po zbytek času budou na Public TV rolovat pořady v reprízách.

Jednu hodinu denně? Neobáváte se, že to je pro diváky příliš málo?

Renata Pešková: My se opravdu nesnažíme konkurovat velkým televizím. Počítáme s tím, že si na nás divák přepne ve chvíli, kdy ho program hlavních televizí unaví. Časem samozřejmě premiérové vysílání posílíme, ale to není otázka nejbližších týdnů. Momentálně ale uvažujeme o tom, že bychom s našimi regionálními partnery šli do regionálního odpojování.

Jak byste ho uplatňovali v praxi? Pro takové vysílání byste museli být dostupní ve více regionech než jenom v Praze, kde vysíláte v přechodném multiplexu B.

Renata Pešková: V současné době jednáme se společností Czech Digital Group (CDG) o zařazení do jejich multiplexu v Brně, Ostravě a Plzni. Je to na dobré cestě, takže myslím, že v červenci bychom se tam mohli objevit.

Takže byste regionálně odpojovali jako dnešní Prima?

Renata Pešková: Ano.

Takové regionální odpojování je ale nesmírně finančně nákladné. Vyplatí se vám?

Petr Pohl: V relativně blízké době budeme v situaci, kdy si dokážeme zaplatit výrobu našeho hodinového premiérového vysílání. Daří se nám získávat inzerenty, kteří nám ho pokryjí. S dalšími ještě jednáme.

Můžete říct nějaká jména moderátorů či moderátorek, kteří svými tvářemi zaštítí nový program Public TV?

Renata Pešková: Přiznám se, že v tuto chvíli hledáme, vůbec to není snadné najít správné tváře, zejména v době, kdy hledají i jiné televize a na trhu je o takové lidi nouze. Hledám také v regionech, protože si myslím, že skýtají nemalý potenciál. Koho bych mohla jmenovat, zatím je to ve fázi pilotu, spolupracujeme například s Richardem Langerem, ale neříkám, že je to nosná tvář Public TV, to ne. Prostě hledáme.

Kde všude jde dnes možné Public TV naladit? Zmínili jsme zemský digitální multiplex B v Praze, ale to není jediná cesta.

Renata Pešková: Vysíláme satelitně v rámci CS Linku a digitálně terestricky v Praze a ve středních Čechách. Dohody o rozšíření terestrického vysílání do Brna, Ostravy a Plzně dnes už mají konkrétní podobu, dolaďujeme technické věci, ale koneckonců i programové, poněvadž s ohledem na změny, které se dějí, vnímám, že by mohlo být v určitou fázi mohlo možná být i kontraproduktivní se takto rychle rozložit v období vývoje.

Nicméně půjdete teď ve vlně jako Z 1, Óčko a spol.?

Renata Pešková: Určitě. Připravujeme i kompletně novou grafickou image.

Není to škoda? Stávající je poměrně pohledná.

Renata Pešková: Určitě není špatná, vycházíme z ní. Stále budete nacházet – jen s drobnými úpravami – nynější logo, ale spíše jdeme do jiné barevnosti a do vstřícného jednoduchého konceptu. Určitě nepůjdeme cestou složitých grafických prvků a kombinovaných 3D animací, ale chceme grafiku pohodově naladit. V souvislosti s tvorbou nové image připravíme i nový web. Úkolů je tu nemálo.

Na Internetu dnes Public TV kvůli autorským právům živě nevysílá. Změní se to?

Renata Pešková: Internet budeme řešit až v další fázi, takže živé vysílání by se na něm časem mělo objevit, ale určitě ne hned teď od začátku.

Původně jste nemohli na Internetu vysílat kvůli nevypořádaným autorským právům k filmům. Kvůli nim jste také kódovali část vysílání na satelitu. Nyní po satelitu vysíláte veškerý program volně?

Renata Pešková: Ano, na satelitu nekódujeme a ani se k tomu nechystáme.

Kdy se Public TV objeví v nabídce kabelových společností a operátorů IPTV?

Renata Pešková: Jednáme s UPC, zatím jsme ale na úplném začátku. O něco lépe jsme na tom s menšími kabelovými operátory, konkrétně na severní a jižní Moravě a v jižních Čechách. Ještě o kus dál jsme se dostali s provozovateli IPTV, konkrétně s Telefónikou O2. Termíny vám ale zatím neřeknu.

Public TV původně hodně sázel na interaktivní služby, které se měly odehrávat v komunikaci občanů se státní správou či samosprávou. Řešíte to i dál?

Renata Pešková: Úplně aktuálně je neřešíme. Znovu bych možná stavěla na svých zkušenostech, které jsem s municipalitami získala, a to ve velmi intenzivní míře. Šalamounsky řečeno, je to běh na dlouhou trať. V tomto ohledu se dá podniknout mnohé, hůře se ale potom jedná koncepčně a komplexně, protože lze jen těžko předpokládat, že do toho instituce tohoto typu půjdou všechny stejným způsobem a že docílíte nějakého jednotného formátu.

Jak se vlastně divák dozví, co zrovna Public TV vysílá? Dnes nemá jinou šanci, než se podívat na vaši internetovou stránku.

Petr Pohl: Budeme součástí televizních přehledů programových týdeníků. Už proběhla jednání a vypadá to velmi nadějně. Do novin se ale zřejmě nedostaneme, tam je prostor přeci jenom velmi omezený. Naši diváci ale nepotřebují znát přesný program na konkrétní den, protože budeme vysílat stále stejné schéma, všechny pořady budou mít svoje pevné časy.

KL24

A jak se diváci, tedy ti, kteří zatím Public TV nesledují, vůbec dozví, že došlo k nějaké změně a že by si vás měli naladit?

Petr Pohl: Na září chystáme reklamní kampaň. Část bude outdoorová, část proběhne tiskem. Dohodli jsme se s některými médii na vzájemné spolupráci, takže počítáme i s bartery. Každopádně o nás uslyšíte.

Kam podle vás nejvíc patří Public TV?

Seriál: Rozhovory
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je redaktorem Lidových novin...
Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).