Hlavní navigace

Petr Formánek: Mezi výrobci DVB-T vysílačů je nebývale ostrá konkurence

16. 3. 2006
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Na jakých technologiích probíhá řádné digitální vysílání a na jakých běžely dosavadní experimenty? Jak si v konkurenci zahraničních výrobců digitálních vysílačů vede největším tuzemský dodavatel? Zeptali jsme se Petra Formánka, vedoucího obchodního oddělení televizních, rozhlasových vysílačů a anténních systémů Tesly Hloubětín. Rozhovor proběhl na bratislavské konferenci CERD 2006, kde Tesla testovala digitální rozhlasové vysílání ve standardu DRM.

Proč experimentujete s digitálním rozhlasem v systému DRM a proč zrovna v Bratislavě?

DRM jako systém pro digitální rozhlasové vysílání je novým prvkem, stejně tak jako digitální vysílání televize a přináší určité nesporné výhody. Konference CERD 2006 probíhá zrovna v období, kdy vrcholí spolupráce s německou firmou Transradio a ČVUT, při aplikaci modulátorů DRM na stávající rozhlasové vysílače, u nichž provozovatel zvažuje modernizaci nebo přechod na digitální vysílání. Z tohoto důvodu jsme se dohodli se společností Slovak Telecom, odštěpným závodem Radiokomunikace, na prezentaci DRM vysílání při příležitosti konference CERD 2006. Vysíláme z Bratislavy z Vajnorské ulice, kde je vysílač o výkonu 5 kW, vyrobený naší společností. Německý partner dodal modulátor DRM, který naši technici ve vzájemné spolupráci implementovali, a tak se podařilo zprovoznit historicky první vysílání Slovenského rozhlasu v digitální kvalitě.

Petr Formánek

Jaký má toto vysílání dosah?

Omezuje se jen na oblast Bratislavy a blízkého okolí. V zásadě je možné toto vysílání přijímat i v Nitře. Je to zhruba asi do okruhu šedesáti kilometrů od vysílače. Jeho výkon je při aplikaci systému DRM 2 kW.

O DRM se mluví jako o standardu, který se hodí spíše pro větší státy, protože jde o jakousi digitální obdobu krátkovlnného vysílání AM. Najde u nás vůbec uplatnění?

Samozřejmě, že vysílání na středních nebo krátkých vlnách má silnou konkurenci ve vysílání na VKV. VKV přijímače jsou dnes u 99,9 procentech populace, jsou téměř standardním vybavením automobilů, aplikují se v mobilních telefonech atd. Kdybych to vyjádřil poněkud odlehčeně, kdejaký elektronický výrobek je vybaven FM přijímačem. Přesto však existují lidé, kteří využívají dálkových příjmů a pro ně je dlouhovlnné, středovlnné nebo krátkovlnné vysílání jedinečné. V případě VKV je už trh v ČR nasycen, frekvencí pro FM vysílání je uděleno velmi mnoho a trh je saturován. Počet licencí pro celoplošné vysílání se nijak dramaticky nemění. Je tedy na Českém rozhlase a snad i trochu státu, aby si tímto druhem vysílání, zajistil šíření informací uvnitř státu a i do zahraničí – ať už pro skupiny obyvatel, kteří chtějí sledovat zprávy z České republiky, nebo jde o Čechy trvale žijící v cizině. Standard DRM zkvalitní úroveň přijímaného signálu.

Máte informace o tom, že by některý z provozovatelů rádií měl zájem o tento typ digitálního vysílání?

V České republice proběhlo několik experimentů DRM. O nějakém trvalém zájmu bohužel nevím, protože toto středovlnné a dlouhovlnné vysílání ustoupilo trošku do pozadí díky rozšíření FM vysílání a trošku i nástupem digitální televize, která umožňuje do multiplexu vložit některé rozhlasové kanály. Uvidíme, co ukáže blízká budoucnost. Já osobně vidím horizont rozvoje DRM tak do pěti let.

A nebude to spíš T-DAB, přes který se bude šířit digitální rozhlas?

To je otázka na kterou není jednoznačná odpověď. U každého druhu šíření najdete jeho klady i zápory. Domnívám se, že T-DAB bude spíše konkurencí vysílání VKV nežli středovlnnému. Dnes existuje řada aplikací a technologických výrobků umožňujících příjem rozhlasu a nebo televize v různých formátech. Zrovna tak přicházejí na trh díly pro hybridní přijímače, které umožní poslouchat rozhlas v různých formátech. Myslím si, že to vyřeší dostatek přijímačů na trhu za přijatelnou cenu. Přeci jenom rozhlasové vysílání řada lidí používá jako kulisu a přitom vykonávají jiné činnosti. Myslím, že DRM se využije zvláště při cestování nebo mobilním příjmu v automobilech, kde DRM přinese zkvalitnění oproti analogovému vysílání.

Četl jsem výroční zprávu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za loňský rok, kde se píše, že provozovatelé nemají o DRM zájem.

Ano, je to pravda. U nás o to nikdo zájem nemá. Je několik států v Evropě, kde si DRM svoje místo našlo a aplikovalo se. Příkladem je Německo, Francie nebo Rusko. Svou roli sehrává i informovanost obyvatel. DRM je v podvědomí odborné veřejnosti velice dobře známý pojem. Myslím si, že obyvatelé jako takoví nemají o přínosu DRM téměř žádné informace, takže nevědí, co jim může přinést.

Proč vlastně testujete vysílání DRM v Bratislavě? Máte zájem vyrábět DRM vysílače a dodávat je provozovatelům v České republice a v zahraničí?

My jsme si už otestovali některé středovlnné vysílače, které vyrábíme, pro DRM modulaci, abychom byli kompatibilní, protože začít vysílat DRM neznamená vždy kupovat novou technologii. Může se jednat pouze o doplnění stávajících vysílačů a provést drobné úpravy. Vysílač, který není dlouho v provozu, může dál fungovat ve standardu DRM. Konkrétně v bratislavském projektu si v praxi zkoušíme spolupráci s německou firmou, která má k dispozici modulátor a slibujeme si od toho vzájemné doplnění na trhu. Některé typy vysílačů, které vyrábí společnost Transradio, nevyrábíme my a některé vysílače s menšími výkony zase nevyrábí oni, ale Tesla. Takže v tom vidíme možnost spolupráce na všech trzích, nejen v České republice a na Slovensku, ale v celé Evropě, afrických státech a podobně. Všude tam, kde se tento druh vysílání provozuje.

DRM Blava 1

Tesla Hloubětín se zatím soustředila spíš na výrobu digitálních vysílačů pro zemské digitální vysílání (DVB-T). Dodávali jste technologii provozovatelům dlouhodobých experimentů v Praze a Brně. Jaká je současná situace? Kdo všechno využívá vaše vysílače?

Dodali jsme technologii pro DVB-T vysílání do několika pilotních projektů v České republice, na Slovensku a v Rusku, konkrétně v Moskvě. V loňském roce pilotní projekt multiplexu A v České republice přešel na řádné vysílání. Vysílače, které měly Radiokomunikace od nás, mají dále k dispozici a hodlají je zřejmě dál využít. Pokračujeme dál v pilotním projektu s Českým Telcomem a společností Czech Digital Group. U těchto dvou operátorů očekáváme rozhodnutí RRTV, protože dokud nebudou uděleny digitální licence, nebudou s velkou pravděpodobností investice do rozvoje těchto sítí. Takže tak jako oni, i my čekáme na další vývoj. Zde na Slovensku jsme v projektu se společností Slovak Telecom závod Radiokomunikácie. Digitální technologie od Tesly pracují v lokalitách Bánská Bystrica a Zvolen.

Co se týká Slovenska a Ruska, tam je možnost nějaké další spolupráce po ukončení pilotních projektů?

Pevně věříme, že na Slovensku po nezbytném legislativním procesu dojde v krátké době k přechodu na řádné vysílání a uplatníme tu své služby a výrobky. V Ruské federaci se v uplynulých dvou letech začalo velmi intenzívně diskutovat o digitalizaci. Rusko je rozlohou obrovská země. Mnoho oblastí nemá nutnost provádět mezinárodní kmitočtovou koordinaci a tak se hovoří o řadě projektů specifických dané oblasti. Výrobci digitálních technologií z celého světa zde vidí příležitost uplatnění.

Zaregistroval jsem zprávu, že jako první přejde na DVB-T v Ruské federaci Republika Mordovia.

Tuto informaci nemohu potvrdit ani vyvrátit. Jak jsem před chvílí uvedl existuje řada projektů a každý je v určitém stádiu svého vývoje. Já jsem byl v závěru loňského roku na odborné konferenci v Moskvě, kde jsem měl přednášku a prezentaci našich digitálních výrobků, a dovolil jsem si tam prezentovat také situaci v České republice. Z řad účastníků bylo mnoho dotazů. Evidentně je téma zajímalo, protože jsou právě v situaci, kdy se rozhodují, jak přechod provedou. Od odpovědných lidí z ministerstva zaznělo, že na rozdíl od České republiky chtějí začít vysílat digitálně právě mimo větší města, protože velká města v Ruské federaci mají kabelovou televizi, kde je implementace digitálního vysílání poněkud snazší a nevidí tam o DVB-T takový zájem. Proto chtějí nejdříve do regionů, kde kabelového a satelitního příjmu není tolik. Je potřeba si uvědomit, když hovoříme o oblastech nebo regionech v Rusku, v mnoha případech tyto oblasti svou rozlohou převyšují rozlohu České republiky. Domnívám se, že v brzké době začne budování DVB-T vysílání ve vzdálenější gubernii od Moskvy za Uralem, kde jsou také nejdále s přípravami na spuštění zemského digitálního vysílání. Co se týká datumu úplného vypnutí analogu, některé výroky, jenž na konferenci zazněly byly dokonce optimističtější než v České republice, ale osobně se přikláním k realističtějšímu termínu, tedy roku 2015.

Jak silná je konkurence mezi dodavateli digitálních vysílacích technologií?

Obrovská. Díky příchodu digitálních technologií se ve většině evropských států téměř zastavili jakékoli investice do analogového vysílání a v podstatě jsou vynakládány prostředky jen na nezbytně nutnou údržbu. Prodej analogových vysílačů se rapidně snížil a rozvoj digitálního vysílání probíhá různě v každé konkrétní zemi. Tím pádem nastává obrovský přetlak firem zúčastňujících se výběrových řízení. Když bylo jenom analogové vysílání, měl každý výrobce vybudované na trhu svoje určité místo, ale díky tomuto vývoji se stávají případy, že v mezinárodním tendru, kterého se dříve zúčastnily čtyři nebo pět firem, je dnes běžně patnáct zájemců. Takže konkurence je obrovská.

A co se týká České republiky? Jací největší konkurenti se pohybují na našem trhu?

Našim největším konkurentem jsou velké firmy jako např. Harris, Itelco, NEC, Rohde a Schwarz, Thompson. Záleží vždy na každém operátorovi, jakou zvolí kombinaci výběru mezi technickými parametry, finančními a obchodními podmínkami.

Jste schopni konkurovat těmto zavedeným zahraničním firmám?

Musíme umět konkurovat, to je jediná cesta. Otázkou je právě ona kombinace výběru neboli priority výběru. Tyto firmy, které jsem zmínil mají oproti nám výhodu v komfortu obsluhy vysílačů. My jsme v tomto směru zintenzívnili činnost a věřím, že nám to přinese v blízkých měsících výsledky. Je na zvážení, je-li využitelný veškerý komfort, který se nabízí. Operátoři mají zpracované koncepce, jak vybudovat a obsluhovat své sítě a realizace ukáže, zda budou naplněny všechny představy. V obchodních, servisních a finančních ukazatelích nabídek jsme dostatečně flexibilní a konkurenci se vyrovnáme.

Na vašich technologiích běžely digitální experimenty Radiokomunikací, s přechodem na řádné vysílání ale tato firma dala přednost technologii od konkurence. Co se stalo s těmi vysílači, které měly od vás?

Spolupráce s Radiokomunikacemi na pilotním projektu si velice vážíme. Za uplynulá léta byly Radiokomunikace největším zákazníkem vůbec. Musím však zdůraznit, že si vážíme každého zákazníka. Pětileté zkušební období bylo prováděno na našich technologiích a jak jsem několikrát slyšel při různých setkáních, tak Radiokomunikace vyhodnotily výsledky experimentu jako dobré. Se zahájením řádného vysílání byla naše zařízení odstavena. Pochopitelně že nás to mrzí, ale to je život. Vysílače z experimentu jsou jejich vlastnictvím a jaké s nimi mají plány, nevím.

DRM Blava 2

Co se týká zahraničí, Tesla se asi spíše orientuje na východní trhy. Nemám pravdu?

Ano, my se specializujeme na trhy jednak v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Pobaltských státech a Ruské federaci. S rozhlasovými vysílači jsem získali v poslední době zakázky v Jemenu a Kuvajtu. Jako dodavatelé komponentů do analogových a digitálních vysílačů dosahujeme úspěchy několik let ve Francii, kam dodáváme jako výhradní dodavatel. Chceme si toto postavení udržet i do budoucna. Vyvíjíme úsilí i do jiných evropských států, protože v rámci Evropské unie jsme v jiné pozici, než tomu bylo dřív. Konkurence je ale veliká. Chceme oslovit i některé operátory ve státech, které doposud nepatřily k našim tradičním obchodním partnerům.

MMF tip early

U východních trhů asi využíváte kontakty z minulosti a dobrou znalost prostředí, kterou západní firmy nemají.

Tam využíváme hlavně znalost prostředí, protože kontakty se dost mění. Důležitou roli hraje fakt, že ruské firmy si velmi cení českých dodavatelů, českých firem, v tom máme určitou výhodu. Zaznamenali jsme i některé případy, kdy si firmy vybraly zařízení od konkurence, ale trvaly na tom, aby Tesla byla jejich jediným partnerem a zajistila i inženýring celé dodávky. To je znamení, že tam stále patříme k firmám, s nimiž se počítá, a že naši techničtí a montážní pracovníci jsou v očích ruských odborníků velice dobře hodnoceni.

Myslíte si, že digitální rozhlas ve standardu DRM najde v tuzemsku uplatnění?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).