Hlavní navigace

Pomůže přeprodej paušálů?

7. 1. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Většímu rozvoji služeb na bázi trvalé předvolby operátora stojí v cestě vysoké propojovací poplatky, které jsou v ČR jedny z nejvyšších. Problém je také s měsíčními paušály za existenci telefonní stanice. Jako řešení navrhuje Contactel "přeprodej paušálů" - sám by je ve velkém nakoupil od Telecomu a pak je v malém prodával svým zákazníkům.

Jednou z nových služeb, které přinesl rok 2003, je i volba operátora ve variantě tzv. pevné předvolby (CPS, Carrier Preselection). Zatím ale přišla jen na papíře, protože pokud je mi známo, žádný alternativní operátor ji dosud nenabízí. Není ostatně ani tolik divu, když musel chybějící dohodu o cenách nahradit až verdikt regulátora, který byl vydán teprve těsně před koncem minulého roku (viz článek Co přinese trvalá předvolba operátora ). Nyní zřejmě všichni alternativní operátoři horečně pracují na uzavírání potřebných dodatků k propojovacím smlouvám s ČTc, bez kterých nelze tuto novou službu spustit.

Otázkou ovšem je, co trvalá předvolba skutečně přinese. Nad tím jsem se zamýšlel již v citovaném článku. Obecně se dá asi říci, že trvalá předvolba bude tím atraktivnější, čím nižší ceny dokáže nabídnout. To zase bude velmi záviset na tom, jaké budou propojovací poplatky (za originaci hovorů) a různé další příplatky a náklady – čím budou nižší, tím nižší budou moci být i koncové ceny. Právě tyto propojovací poplatky přitom direktivně určil regulátor koncem minulého roku. Pro připomenutí: rovnají se poplatkům za terminaci hovoru, plus příplatek 6 haléřů za minutu, prý na pokrytí nákladů, které měl Telecom se zavedením této služby.

Včera se ozval jeden z kritických hlasů proti zmíněnému rozhodnutí regulátora. Jde o tiskovou zprávu společnosti Contactel, která mj. kritizuje samotnou existenci šestihaléřového příplatku:

Regulátor svým rozhodnutím uvalil na alternativní operátory povinnost platit Českému Telecomu desátek ve výši 6 haléřů za každou minutu volání uskutečněného prostřednictvím pevného výběru provozovatele. Tento příplatek údajně pokrývá náklady na výměnu softwaru v ústřednách Českého Telecomu. Contactel je však přesvědčen, že Český Telecom je ze zákona povinen zpřístupnit výběr operátora bez nároku na jeho zpoplatnění.

Contactel toto své tvrzení dokládá stavem v zemích EU, kde obdobu našeho příplatku znají pouze v Portugalsku (3 haléře), ve Velké Británii (1 haléř) a v Nizozemí (7 haléřů). Jen pro připomenutí: Český Telecom podle dostupných informací původně požadoval 28 haléřů (před prvním rozhodnutí u krátké předvolby) a nyní, v souvislosti s trvalou předvolbou, 22 haléřů.

Dále Contactel argumentuje tím, že celkově jsou originační (ale i terminační) poplatky u nás stále velmi vysoké, ve srovnání s ostatními zeměmi EU – což má samozřejmě zákonitý vliv i na koncové ceny. Doufá přitom ve změnu:

Věříme, že regulátor tuto disproporci odstraní při stanovení nových propojovacích poplatků a sníží je na úroveň odpovídající běžné praxi v zemích EU. Měl by tak učinit souběžně se schválením nových cen Českého Telecomu," řekl Michal Čupa, generální ředitel Contactelu.

Přeprodej paušálů?

Tisková zpráva Contactelu obsahuje také jednu velmi zajímavou myšlenku, či spíše požadavek. Týká se jednoho z kontroverzních aspektů volby operátora, markantního zvláště u trvalé předvolby. Pokud si totiž koncový uživatel, připojený se svým telefonem k síti ČTc, vybere některého z alternativních operátorů a nechá si přes něj směrovat všechny své hovory (v rámci trvalé předvolby operátora), pak za všechny tyto hovory bude platit zvolenému alternativnímu operátorovi. Kromě toho ale bude nadále platit i Českému Telecomu, a to dosavadní „měsíční paušál“ podle toho, jaký si zvolí cenový program (například 299,– Kč u HOME STANDARD, či 279,– u HOME ZERO atd.). Půjde o fixní částku, která by měla pokrývat náklady Českého Telecomu na jeho přístupovou síť. Naopak nepůjde o náklady na „počáteční část“ hovorů vedených skrze síť ČTc, protože tyto budou pokrývat originační poplatky (ty bude Telecomu hradit příslušný alternativní operátor, z výnosů, které získá za celé hovory od volajícího zákazníka).

Jinými slovy, koncový zákazník se nevyhne tomu, aby dostával dva účty a platil jak tomu, od koho (alespoň ze svého pohledu) dostává všechny služby, ale i tomu, koho si nevybral a od koho nedostává žádné (přímé) služby. Kromě toho je zde ještě významný aspekt „kreditu“, ať již ve formě volných minut či peněz, povinně zahrnutých do obligátního měsíčního paušálu. Například HOME STANDARD zahrnuje 90,– Kč kreditu k provolání (samozřejmě jen přes Český Telecom), a teprve tarif HOME ZERO neobsahuje žádný kredit (ale je pouze o 20 Kč lacinější než HOME STANDARD).

S čím ale Contactel nyní přichází, je požadavek na „přeprodej“ měsíčních paušálů:

Zcela nevyřešena zůstává i otázka měsíčního paušálu účtovaného Českým Telecomem všem zákazníkům, tedy i těm, kteří budou používat výhradně služeb alternativních operátorů. Contactel nevidí důvod, proč by měsíční paušál neměl být účtován přímo alternativními provozovateli jako součást předvolby operátora.

Co si pod tím představit? To, že Telecom by neúčtoval měsíční paušál za existenci telefonní linky (odpovídající konkrétnímu cenovému programu) koncovému zákazníkovi, ale platil by mu jej alternativní operátor. Ten by se pak „zahojil“ na koncovém zákazníkovi, který by dostával už jen jeden účet a ne účty dva. Už to by jistě byl přínos (vždyť každá individuální platba také něco stojí), ale tím vše ještě nekončí. Nejednalo by se totiž o klasický outsourcing billingu (kdy by alternativní operátor pouze prováděl příslušné „kasírovací“ úkony za Telecom a inkasované částky mu ihned odváděl). Vtip je v tom, že by se mohlo jednat o velkoobchodní vztah: alternativní operátor by „nakoupil“ od Telecomu měsíční paušály svých zákazníků doslova ve velkém, jako velkoobchodní službu a za „velkoobchodních“ podmínek, a pak je „v malém“ přeprodával svým zákazníkům. Jistě tušíte, že by se tím mohl otevřít určitý prostor pro působení konkurence, a naopak by se tím zmenšil prostor pro eventuelní hrátky dominantního operátora s měsíčními paušály. Samozřejmě by velmi záleželo na tom, jaké velkoobchodní podmínky by alternativní operátoři dokázali dojednat s Českým Telecomem (případně jaké by nastolil regulátor, pokud by se nedohodli a požádali o zásah regulátora).

Jen pro ilustraci: náš stát si v Rámcové smlouvě na KI ISVS (komunikační infrastrukturu veřejné správy) dokázal vyjednat takové „velkoobchodní“ podmínky, že subjektům veřejné správy Telecom nabízí telefon i s neomezenými hovory po celé ČR (dokonce v rámci hlasové VPN) za paušálních 350,– Kč měsíčně.

MM socky3

Co si od toho slibuje Contactel? Ve své tiskové zprávě uvádí:

Jsme přesvědčeni, že konkurence v oblasti měsíčního paušálu by zabránila jeho zvyšování, jehož svědky jsme byli v roce 2002. Zároveň by se tím odstranila jedna z překážek pro přechod zákazníků od jednoho operátora k druhému. Contactel již vyzval Český Telecom, aby zahrnul měsíční paušál do jednání o výběru operátora.

Pokud vám myšlenka „přeprodeje paušálů“ připadá úplně zcestná, nerealizovatelná či naprosto unikátní, pak vězte, že není ani jedno z toho. Existuje například v Dánsku, ale také ve Velké Británii, kde ji tamní regulátor Oftel naordinoval dominantnímu BT jako službu typu „Wholesale Line Rental“.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.