Hlavní navigace

Poslanci konečně proberou „digitální“ novelu

12. 10. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 29
Nejistota ohledně schvalování novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která řeší problematiku přechodu na DVB-T, zřejmě brzy skončí. Poslanci při úterním schvalování programu říjnové schůze sněmovny odhlasovali, že zákon v druhém čtení projednají v pátek 21. října. Novela z dílny sociálnědemokratického poslance Ladislava Skopala přitom ještě neprošla kulturním výborem.

Snaha zastavit licenční řízení

Kulturní výbor se měl Skopalovou novelou zabývat už začátkem září, jednání však opakovaně odkládal. Naposledy se tak stalo 29. září na návrh poslance Petra Plevy (ODS), autora konkurenčního návrhu zákona, který však neprošel. Výbor se měl Skopalovým návrhem zabývat až 9. listopadu, nyní se bude muset neplánovaně sejít dříve. Podle severu Česká média se tak stane již dnes, v 19:00, záleží však na tom, zda předsedu výboru Waltera Bartoše (ODS) o svolání mimořádné schůze požádá dostatečný počet jeho členů. Podle jednacího řádu se tak může stát pouze v případě, že schůzi iniciují dvě pětiny poslanců z výboru, tedy devět členů. Skopal má k dispozici osm hlasů poslanců za ČSSD.

Digitální svět

Digitalizace krok za krokem

Přechod k digitálnímu vysílání v České republice byl a je provázen velkými komplikacemi a nejistotou. S historickými souvislostmi legislativních kroků a přidělování licencí se můžete seznámit v tutorialu Digitální Kocourkov.

Ještě před případnou mimořádnou schůzí kulturního výboru proběhne zasedání sněmovního podvýboru pro mediální legislativu, na kterém se členové kulturního výboru z ostatních parlamentních stran rozhodnou, zda Skopalovu iniciativu podpoří. Pokud by se tak stalo a kulturní výbor navečer návrh schválil, nic by nebránilo tomu, aby jej sněmovna pustila do druhého čtení. Jelikož zákon počítá se zrušením probíhajícího licenčního řízení na digitální televize, má Rada pro rozhlasové a televizní vysílání velmi krátkou dobu na to, aby rozhodla, zda konkurz ukončí, případně jak (a zda udělí licence). Pokud by totiž zákon prošel i třetím čtením, licenční řízení automaticky skončí.

Správní poplatky vrátíme, slibuje Skopal

Skopalova novela k licenčnímu řízení přímo říká: Řízení o udělení licence k zemskému digitálnímu vysílání zahájená a nedokončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zastavují. Žadatel o udělení licencí k zemskému digitálnímu vysílání má nárok na vrácení správních poplatků za žádost o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání. Novela pak zvýhodňuje současné provozovatele celoplošných analogových televizí, kterým dává právo na získání dvou programových pozic v chystaných digitálních multiplexech. Jedné pro nynější vysílání a druhé pro nový program. Provozovatelé regionálních televizí, které svým signálem pokrývají alespoň třetinu území České republiky a dosahují alespoň do třetiny domácností, mají mít automatický nárok na licenci pro celoplošné digitální vysílání s regionálním odpojováním.

Poslanec Petr Pleva, který navrhoval Skopalovu novelu vypustit z programu říjnové schůze sněmovny, chtěl být ke komerčním televizím ještě štědřejší: každá celoplošná stanice měla získat po jednom celém multiplexu. Nova a Prima by tedy rázem mohly provozovat čtyři až šest televizních stanic. Skopal zase nahrává provozovatelům regionálních televizí. V jeho návrhu stojí, že pokud provozovatel regionálního nebo místního vysílání s licencí požádá o rozšíření vysílání na 24 hodin denně, Rada by mu měla automaticky vyhovět. Toto ustanovení by mohlo pomoci zejména regionálním studiím, která sdílí kmitočty s televizí Prima a v přechodných digitálních sítích nebudou moci technicky vyřešit regionální odpojování.

Bonus za slib, že vypnou analog

Pokud budou chtít Nova s Primou přednostně získat další programovou pozici v chystaných digitálních sítích, musí do půl roku od nabytí účinnosti zákona zahájit pozemní digitální vysílání a do tří měsíců doručit Radě pro rozhlasové a televizní vysílání čestné prohlášení, že souhlasí s postupným vypínáním analogových vysílačů a jejich nahrazováním digitálními kmitočty. Součástí prohlášení musí být i slib definitivního ukončení analogového vysílání v termínu, který určí technický plán Českého telekomunikačního úřadu. Další licenci pro digitální vysílání provozovatel získá do dvou měsíců od data, kdy radě doručí čestné prohlášení a pokud bude k dispozici volná přenosová kapacita.

A když nebude? I na to novela pamatuje: Pokud nebude k dispozici volná přenosová kapacita některé sítě, vznikne provozovateli vysílání právo na přednostní udělení licence k digitálnímu vysílání jednoho programu dnem nabytí právní moci rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o udělení přídělu rádiových kmitočtů podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) nebo dnem uvolnění přenosové kapacity sítě. Rada rozhodne o odebrání této licence, pokud provozovatel celoplošného vysílání svůj závazek ukončit analogové vysílání v příslušném termínu nesplní, anebo pokud opakovaně a závažně Technický plán přechodu poruší.

BRAND23 Workshop

Rada chce udělit licence podle starého zákona

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání sleduje dění ve sněmovně s rozpaky. Její předseda Petr Pospíchal trvá na tom, že licenční řízení na programové pozice v dočasných digitálních sítích B a C dokončí a licence přidělí. Kdy? Snad během několika týdnů, říká Pospíchal. Stejně optimistický je i Jiří Balvín, generální ředitel hudební televize Óčko, která brzy vypadne z pražského experimentu Českých radiokomunikací a zůstane jen v krátkodobém zkušebním vysílání Českého Telecomu, které skončí 6. prosince: Věřím tomu, že do té doby rada licence udělí. O něco realističtěji na věc nahlíží Leoš Pohl, předseda představenstva společnosti Czech Digital Group (CDG), provozovatele dočasné digitální sítě B.

Zákony

Digitální zákony

Nejdůležitější legislativní úpravy, které definují podmínky digitálního vysílání v České republice a vše, co s ním souvisí, naleznete v přehledu zákonů.

Myslím si, že Rada licence do konce roku neudělí a potom rozhodne o prodloužení našeho experimentu. Dnes je to už politikum, set-top-boxy má šedesát tisíc domácností v Praze a středních Čechách, a těm nelze jen tak vypnout programy, na které si zvykli, míní Pohl. Současná licence pro experimentální vysílání CDG platí do doby, než tato společnost zahájí řádné digitální vysílání (tj. až Rada rozhodne o jeho obsahu, tedy udělí programové licence), ale nejpozději do konce letošního roku. Stejné omezení se týká zkušebního vysílání Českých radiokomunikací. Ty se však chystají ještě tento měsíc přejít na komerční provoz a současný experiment ukončí.

Budou mít regionální televize nárok na umístění v některém multiplexu?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).