Hlavní navigace

Pravda o Dattelkabelu a UPC

3. 11. 2000
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Společnost UPC v nedávné době nechvalně proslula téměř stoprocentním zdražením internetového připojení po rozvodech kabelové televize. Dattelkabel byl údajně ztrátový projekt. Bylo zdražení skutečně opodstatněné? Proč se bývalá síť Dattelkabelu potácí v technických problémech a kdo za to všechno doopravdy může?

Když dnes již neexistující společnost Dattelkabel nabídla připojení k Internetu rychlostí 64 kb/s za 500 korun měsíčně, nikdo nevěřil, že taková nabídka může být pro poskytovatele internetového připojení rentabilní, natož pak výnosná. Řada lidí dokonce skepticky předpokládala, že se jedná o dumpingovou cenu, která má přilákat první uživatele, aby mohlo dojít k opětovnému zdražení nabízených služeb. Jakmile firmu Dattelkabel koupila společnost UPC, všichni (mne nevyjímaje) začali hovořit o investici do budoucnosti, která začne vydělávat teprve v okamžiku, kdy bude uživatelům kabelové televize nabídnuta hlasová telefonie. V tomto předpokladu nás utvrdila rovněž sama společnost UPC, která záhy po nákupu Dattelkabelu přistoupila k téměř stoprocentnímu zdražení všech internetových služeb. Přestože celá situace se zdá být na první pohled zcela zřejmá, všechno je jinak.

Předně společnost Dattelkabel (budeme se držet tohoto označení) je se svými 2 500 uživateli největším poskytovatelem kabelového Internetu ve střední a východní Evropě. Důležitá je rovněž skutečnost, že fungování sítě Dattelkabelu je za současných technických podmínek malý zázrak – pouhé dvě úrovně architektury sítě se skládají z routerů a vrstvy obyčejných switchů(!) společnosti 3Com. Dattelkabel vstupoval při budování sítě do neznámé oblasti trhu, proto zde byla snaha minimalizovat v první etapě náklady na stavbu sítě. Teprve dle zájmu zákazníků se mělo přejít na routování uvnitř domény. Zatímco Dattelkabel měl svou koncepci sítě, UPC, zdá se, nemá koncepci žádnou. Za těchto okolností není divu, že Dattelkabel má řadu technických problémů, které však ve většině případů nejsou způsobeny samotnou architekturou sítě, spíše její rozdílnou kvalitou v jednotlivých částech Prahy. Zatímco downstream probíhá bez problémů, u upstreamu se objevují komplikace, které jsou nejčastěji způsobovány interferencemi v okolí – kupříkladu spuštěním televize.

Základním omylem, na kterém je dnes bohužel postavena většina současných analýz situace, je skutečnost, že Dattelkabel byl coby poskytovatel Internetu prodělečný projekt. Zaplatí-li 2 500 uživatelů pravidelně 500 korun, dostaneme základ 1 250 000 korun měsíčně. Největší položku v nákladech každého poskytovatele internetového připojení tvoří výdaje za nákup konektivivy – která je v případě Dattelkabelu realizována linkou o kapacitě 10 Mbit/s do GTS. Protože v trojúhelníku bývalého Dattelkabelu, GTS a UPC existují blíže neurčené neformální vztahy, byla tato nákladová položka pro Dattelkabel (doslova) zanedbatelná – bohužel je nadále obchodním tajemstvím obou stran. Následovaly již pouze režijní náklady společnosti  – zbytek tedy mohl být investován do rozvoje sítě. Pokud byl Dattelkabel před akvizicí UPC ve ztrátě (jakože ano), nebylo to způsobeno internetovou divizí.

Z výše uvedených skutečností tedy jasně vyplývá, že UPC zdražuje poskytování internetových služeb naprosto neopodstatněně. Zeptal jsem se tedy pana Františka Maliny, tiskového mluvčího společnosti UPC, na některá tvrzení z dopisu, kterým společnost UPC vysvětluje (resp. nevysvětluje) zdražení služeb zákazníkům – dozvěděl jsem se řadu zajímavých informací, které jsou o to zajímavější, že převážná většina z nich je pravděpodobně v rozporu se skutečností. První dotaz samozřejmě směřoval na konektivitu Dattelkabelu, která byla v nedávné době rozšířena z 8 na 10 Mbit/s, což je samozřejmě pro poskytovatele internetového připojení charakteru Dattelkabelu (který nemá internetový provoz rozložen přibližně rovnoměrně do celého dne) nedostačující. Pan Malina odpověděl, že společnost UPC žádala GTS o možnost nákupu další konektivivy, nicméně GTS jí nemohla vyhovět. Telefonátem do GTS lze ověřit, že toto tvrzení nejenže není pravdivé, ale vzhledem k současnému stavu konektivity GTS je dokonce spíše směšné.

Další z mnoha otázek na pana Malinu se týkala skutečnosti, že UPC chce za současných neutěšených technických podmínek nabídnout v budoucnu internetové připojení přibližně 250 000 domácnostem. Za takových okolností by jednak bylo třeba významně posílit celkovou konektivitu samotného Dattelkabelu a jednak upgradovat většinu současných kabelových rozvodů, z nichž převážná část je pro provozování Internetu nevyhovující. Od pana Maliny jsem se o posílení konektivity nic konkrétního nedozvěděl, ale ve skutečnosti se v minulosti připravovalo rozšíření připojení do GTS a vytvoření dalšího peeringu do Pragonetu. Ještě před koupí Dattelkabelu společností UPC byla také připravena a následně také podána přihláška do NIX.CZ, která nakonec díky několika administrativním kotrmelcům stran UPC musela být stažena.

DT 23

Touto skutečností byli nejvíce poškozeni uživatelé Dattelkabelu, protože se současným zákaznickým spektrem je kvalitní konektivita na území České republiky klíčová. V tomto ohledu byly rozvody kabelové sítě nedávno posíleny o router CISCO 7604 (že se jedná právě o tento model, je snadno ověřitelné některým z diagnostických programů CISCO), což je investice v řádu jednoho miliónů a sta tisíc korun. Dále již bylo pouze nakoupeno především několik (podle všeho asi 800) nových kabelových modemů Elza CableLink. Pokud tedy počítám správně, odhaduji konečnou částku přibližně na sedm miliónů korun. Tvrzení pana Maliny o jednorázově investovaných 15 miliónech korun dostává rázem jiný rozměr. Zdá se, že zatímco u ostatních poskytovatelů IT služeb převažují v řídících pozicích lidé s dlouholetými zkušenostmi a vysokou specializací, v řídících pozicích IT služeb UPC jsou nově najatí lidé bez příslušného odborného zázemí a bez zkušeností. Dá se tedy očekávat, že než se to naučí, bude to bolet.

Co bude následovat? V první řadě s největší pravděpodobností neopodstatněné zdražení služeb. Následně by mělo dojít k masivnímu upgrade kabelových sítí v oblastech, kde to bude nezbytné a rovněž posílení technického zázemí a konektivity Dattelkabelu. Kdy, jak a v jakém objemu investovaných prostředků zatím není známo. Jistá je pouze skutečnost, že dosud distribuovaný systém kabelové sítě se jako celek přesune do sídla UPC v Závišově ulici, kam již v současné době vede přibližně 600 optických kabelů. V okamžiku, kdy se celosvětovým trendem stává decentralizace, bych tento postup neváhal označit za zpátečnický (nedovedu si totiž představit efektivní praxi hledání a odstraňování poruch). Domnívám se, že uživatelé by měli přestat na diskusních fórech nadávat technické obsluze Dattelkabelu a spíše se u UPC přihlásit o podíl z oné miliardy korun, kterou zde údajně společnost hodlá investovat.

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).