Hlavní navigace

Přechod na DVB-T2: Jak upravit společné antény v domech a kolik to stojí?

29. 11. 2018
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Karel Choc
Co všechno je potřeba udělat při přípravě anténních rozvodů v bytových domech na nový vysílací standard DVB-T2?

Televizním divákům na území Prahy a středních Čech, kteří žijí v bytových domech a přijímají televizní signál ze vzduchu, zbývá poslední rok na úpravu společných televizních antén. Na konci listopadu příštího roku totiž Česká televize definitivně vypne své DVB-T vysílání a její programy tak bude možné nadále naladit pouze v novém standardu DVB-T2

Divákům využívajícím individuální příjem stačí koupit nový přijímač, ať už ve formě televizoru, nebo set-top boxu, obyvatelé větších domů, kteří jsou odkázáni na společné televizní antény, ale budou muset zavolat specializovanou servisní firmu a požádat ji o úpravu zesilovačů a filtrů.

Doporučení operátorů ohledně bytových domů a přechodu na DVB-T2 jsme shrnuli v analytickém článku minulý týden. Dnes vám přinášíme praktické rady od společnosti, která se montáží společných televizních antén (STA) a jejich úpravou na příjem DVB-T2 zabývá.

Výhody DVB-T2 oproti stávajícímu DVB-T

Podle Jakuba Melína ze servisní firmy DVB Servis zlepšuje využití nižších kanálů u DVB-T2 ve srovnání s dnešním DVB-T pokrytí v členitých oblastech a také dálkové šíření signálu. Přenos na nižších frekvencích také znamená nižší následný útlum kanálů v rozvodech. 

U zúženého UHF pásma na kanálech 21 až 48 se také využije výrazně větší „mezera“ od uvažovaného pásma 700 MHz pro mobilní sítě, oddělení televizního signálu od datových sítí tak bude realizovatelné výrazně snadněji, než je v současné době možné oddělit pásmo LTE 800 MHz od stávajícího televizního pásma.  

Budoucí užší rozsah UHF pásma po odebrání kmitočtů nad 700 MHz také do budoucna umožní vyšší efektivitu antén – antény laděné jen na kanály 21 až 48 mohou mít vyrovnanější zisk, než měly typy pro současné pásmo kanálů od 21 do 60. 

Nový standard ale podle Melína znamená také jisté nevýhody. Velké jednofrekvenční SFN sítě mohou být podle něj v některých oblastech a místech problematické. Na začátku UHF pásma, kde se DVB-T2 signál šíří, také některé typy antén, zejména módní „víceráhnové“ typy, mohou vykazovat nižší zisk a směrovost.


Autor: Karel Choc

Jakub Melín na Innovation Day 2018.

Právě vhodným typům antén věnoval Melín i část své přednášky na pondělní konferenci Innovation Day, kterou uspořádaly České Radiokomunikace. Všechny antény pro pásmo UHF, které pokrývají i kanály 21 až 48, jsou podle něj využitelné pro DVB-T2. 

Neexistuje naopak žádná zvláštní DVB-T2 anténa, stejně jako neexistuje speciální anténa pro 3D, HEVC nebo UltraHD vysílání – jedná se pouze o marketingová označení. Často naopak platí, že čím více zbytečných log na balení antény je a čím více barevná a plastová je samotná anténa, tím méně kvalitními technickými parametry disponuje, uvedl Melín. 

Právě kvalitní anténa je podle něj základem stabilního příjmu, a doporučuje proto využít kvalitní antény od renomovaných výrobců s dostatečným ziskem na začátku UHF pásma. V některých případech je pak nutná i výměna nekvalitních antén, typicky těch s vestavěnými zesilovači. Tu by v ideálním případě měl provádět profesionál s měřicím přístrojem, který dokáže exaktně kvalitu příjmu stanovit a vybrat i optimální anténu pro dané místo příjmu.

Na co se musí připravit majitelé domů

U většiny rodinných domů by se měl přechod na DVB-T2 obejít bez nutnosti větších úprav, v zásadě platí, že pokud bylo možné sledovat DVB-T, bude fungovat i DVB-T2 vysílání. Jen v ojedinělých případech může být nutné vyměnit laděné prvky tam, kde se například využívají kanálové slučovače pro sloučení dvou antén mířících na různé vysílače.

I u menších bytových domů, pokud využívají širokopásmové zesílení, se přechod obejde bez nutnosti zásadních úprav, i když opět platí, že v některých případech nastane nutnost výměny laděných prvků. 

Nevýhodou širokopásmového zesílení ovšem je, že při automatickém ladění mohou být některé programy naladěny vícekrát, a to i v horší kvalitě ze vzdálenějších vysílačů. Pokud se využívá širokopásmový zesilovač, je tak vhodné využít ruční ladění a naladit pouze žádané kanály z vysílače, na který anténa míří – tyto údaje lze nalézt třeba i na webu Českého telekomunikačního úřadu.

Dvě možná řešení pro STA

Jakub Melín v rámci své praxe doporučuje v případě společných televizních antén využívat vždy systémů s kanálovou filtrací. To lze docílit buď systémem kanálových zesilovačů (vložek), nebo programovatelným zesilovačem. 

Prověřeným řešením jsou právě systémy kanálových vložek – ty jsou vhodné zejména pro větší bytové domy. Ve srovnání s programovatelnými zesilovači se jedná o mechanicky a technicky dlouhodobě stabilní řešení, které je na trhu desítky let – zatímco u moderních programovatelných zesilovačů ještě čas jejich životnost a stabilitu nestihl natolik prověřit.


Autor: Karel Choc

Demonstrovaný kanálový systém využívá třeba tento bytový dům s více než osmi desítkami bytů.

Mezi hlavní výhody kanálových systémů patří podle Melína právě jejich stabilita a životnost a také selektivita při příjmu zvolených kanálů. Nevýhodou je složité přeladění, které musí provádět školený technik, a také jejich cena. Tu ještě podrobněji rozebereme.


Autor: Karel Choc

Systém kanálových vložek. Novější modré jsou určeny pro DVB-T2, i když se jinak od těch pro DVB-T konstrukčně neliší.

Tyto kanálové systémy, z nichž asi nejrozšířenější jsou u nás ty od výrobce Alcad, je nutné doplnit o vložky pro příjem přechodových DVB-T2 sítí. Po spuštění finálních sítí je potřeba ještě následné přeladění na konečné kanály. Toto přeladění provádějí specializované firmy a vložky je potřeba jim odeslat, přeladěné je pošlou za týden nebo dva zpět. 

Mezitím je do systému nainstalována servisní náhradní sada vložek, aby diváci o signál nepřišli. Podle Melína si profesionální firmy instalující kanálové vložky vždy drží i náhradní kusy skladem pro tyto případy.


Autor: Karel Choc

Dvojice antén pro horizontální a vertikální příjem ze Žižkova a Ládví. Dolní pak slouží pro příjem rozhlasového vysílání.

Za další výhodu kanálových vložek považuje Melín skutečnost, že v případě výpadku jedné z nich nefunguje divákům pouze daný multiplex, který přijímala porouchaná vložka. V případě poruchy programovatelného zesilovače ale uživatelé přijdou o vysílání všech naladěných sítí.

Odhadovaná cenová náročnost přechodu na DVB-T2 u kanálových vložek

  • Doplnění přechodových DVB-T2 sítí do systému: 10 až 12 tis. korun
  • Následná úprava po přechodu na finální kanály: 3 až 5 tis. korun

Druhým možným řešením jsou pak moderní programovatelné zesilovače. Jde o „chytré“ krabičky s relativně jednoduchou obsluhou, které umožňují třeba i zálohu potřebných nastavení do osobního počítače. Za populární a ověřené značky považuje Melín značky Ikusi, Televés nebo nově výrobky společnosti Johansson, které se svojí efektivitou už takřka vyrovnají vložkovým systémům.


Autor: Karel Choc

Programovatelný zesilovač.

Stejně jako u kanálových vložek doprovází přechod na DVB-T2 dvě návštěvy technika. Výhodou programovatelných zesilovačů ale je, že technik s měřicím přístrojem snadno nastaví zesilovač přímo na místě a celý proces je tak snadnější a rychlejší než u systému kanálových vložek. 

Při první návštěvě se nastaví programovatelný zesilovač na příjem tří vysílajících přechodových DVB-T2 sítí. Po spuštění finálních DVB-T2 sítí je pak nutné přenastavit zesilovač na konečné frekvence.


Autor: Karel Choc

Systém programovatelných zesilovačů využívá třeba tento bytový komplex v Praze.

Právě snadné přeladění považuje Melín za hlavní výhodu programovatelných zesilovačů, spolu s cenou tohoto řešení. Nejlevnější typy, které jsou ale vhodné spíše pro malé bytové domy nebo například rodinné domy s velkým počtem televizorů nebo pensiony, mohou stát i pod pět tisíc. 

Dražší zesilovače využitelné ve větších bytových domech pak vyjdou na cenu i přes dvanáct tisíc korun. Například cena zmíněných efektivních zesilovačů Johansson, které využívá nejčastěji i Melín, se pohybuje kolem devíti tisíc korun.


Autor: Karel Choc

Přeměření celého systému.

Největším rizikem zejména levnějších typů programovatelných zesilovačů je podle Melína jejich životnost. Stejně jako u mnohé moderní elektroniky je největší problém v technologické kvalitě síťového zdroje, jehož součástky dlouhodobý provoz po nějaké době nevydrží, zejména pokud se zesilovač nachází v nevětrané krabici a během léta se vlivem vysoké teploty okolí výrazněji zahřívá.


Autor: Karel Choc

Skříň s programovatelným zesilovačem a domovními rozvody.

Představované řešení s programovatelným zesilovačem v domě v pražských Horních Měcholupech má i jednu specialitu. Do zdejšího anténního systému totiž Melín přidal i speciální anténu pro příjem digitálního DAB+ rozhlasu. Díky tomu mohou obyvatelé bytového komplexu přijímat kromě tuzemských rádií i dvě desítky německých rozhlasových stanic. Přidání DAB+ rozhlasu vyšlo toto SVJ na dva a půl tisíce korun.


Autor: Karel Choc

Dvojice televizních antén a vzadu DAB anténa.

Odhadovaná cenová náročnost přechodu na DVB-T2 u programovatelných zesilovačů

  • Konfigurace pro přechodové DVB-T2 sítě: 1 až 4 tis. korun 
  • Konfigurace pro finální DVB-T2 kanály: 1 až 4 tis. korun

Cena úprav STA se v případě zesilovací soupravy a antén primárně neodvíjí od počtu bytů v daném domě. Velké domy by ale podle Melína měly automaticky volit jeden ze dvou zmíněných kanálových systémů, za absolutně nevhodné považuje pro toto použití širokopásmové zesilovače, které se hodí pouze pro individuální příjem nebo do bytových domů s pouze několika jednotkami. 

Mnohá SVJ a družstva řeší také otázku, zda mají s anténářskou firmou uzavřít tzv. servisní smlouvu a platit si paušální částku za případné výjezdy v případě poruchy nebo drobných oprav STA, nebo si firmu volat vždy na jednotlivé případy. Podle Melína je uzavření smlouvy vždy na úvaze domu, ve většině případů se vyplatí domům platit spíše za uskutečněné výjezdy samostatně, ale v servisní smlouvě si mohou jasně domluvit například dobu, do které firma musí závadu řešit, a další podmínky. 

Pro servisní firmy připravují nyní České Radiokomunikace druhé kolo seminářů, na kterých představuje operátor své aktuální plány, upřesní použité kanály a doporučí vhodné technologie. Daný seminář trvá přibližně dvě hodiny, je zdarma a jeho součástí bývá i oběd. Koná se ve vybraných regionech. Podobné semináře chystá i druhý operátor zemského vysílání společnost Digital Broadcasting.

Co dělat po vypnutí DVB-T?

Vypnutí DVB-T je naplánováno na červen 2020. V případě rodinných domů a menších bytových domů nebude nutno provádět žádné zásadní úpravy, dojde pouze k přeladění přijímačů a televizorů. V některých případech bude nutné pouze seřízení zesilovačů z důvodu změny výkonů vysílačů.  

U bytových domů využívajících společné antény musí dojít k přeladění programovatelných zesilovačů nebo přeladění a seřízení kanálových vložek. Toto by měl zajistit u odborné firmy vlastník nebo správce domu. Po provedení úprav si následně obyvatelé domu mohou přeladit své přijímače a televizory. 

ebf 24 - tip duben

Po spuštění LTE/5G sítí v opuštěném pásmu 700 MHz budou muset některé rodinné a menší bytové domy doplnit anténní systém o speciální LTE 700 MHz filtr umístěný před zesilovač. Nutná bude v některých případech i výměna nevhodných zesilovačů nebo antén s vestavěnými zesilovači. 

Bytové domy využívající společné televizní antény s kanálovými vložkami nebo programovatelnými zesilovači ale už žádné úpravy ve spojitosti se spuštěním mobilních sítí v pásmu 700 MHz provádět nemusí.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.

Majitel servisní společnosti DVB Servis zabývající se instalací anténních systémů pro příjem rozhlasu a televize. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).