Hlavní navigace

Přijdou zákazníci IOL a Eridanu o své bezdráty?

12. 7. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Počátkem měsíce začali uživatele bezdrátové sítě Eridan navštěvovat pracovníci detektivní kaceláře, kteří jim přišli odebrat jejich bezdrátová zařízení, která zřejmě ostravská společnost SNISNET.CZ používá neoprávněně. Uživateli Eridanu jsou však vyjma zákazníků SNISNET.CZ i zákazníci Internet OnLine -- přijdou o své bezdráty?

Jsou tomu přibližně dva roky od okamžiku, kdy dceřinná společnost Českého Telecomu – poskytovatel internetového připojení Internet OnLine – začala nabízet bezdrátové připojení k Internetu. Celá záležitost byla zajímavá hned ze dvou hledisek: Jednak bylo velmi půvabné, že Internet OnLine poskytuje připojení k Internetu způsobem, který byl (a stále ještě je) populární zejména z důvodu obcházení digitálních přenosových okruhů Českého Telecomu a jednak se Internet OnLine posléze zasloužil o značné snížení cen bezdrátového připojení obecně. Překvapením (které ani nyní není Český Telecom ochoten komentovat) však byla volba obchodního partnera – ostravská společnost SNISNET.CZ (provozovatel sítě Eridan) byla bez zázemí a zkušeností a zajímavá snad jen svými nízkými cenami.

Smlouva mezi oběma firmami byla – poněkud narychlo a překvapivě – podepsána na veletrhu Invex '99 a přinesla s sebou několik změn. Internet OnLine zaštítil prodej služeb SNISNET.CZ svým jménem a současně došlo ke zdražení připojení k síti Eridan téměř o polovinu (z 3.600 na 5.200 korun), a to nejdříve pouze pro nové zákazníky Internet OnLine a následně i pro staré zákazníky SNISNET.CZ. Obchodní strategie to byla vskutku bizarní, protože SNISNET.CZ v té době vyjma nízké ceny vynikal rovněž nízkou kvalitou služeb, takže na mnoho původních zákazníků čekalo pěkné novoroční překvapení. Po podepsání smlouvy s Internet OnLine se však zřejmě kvalita sítě Eridan značně zlepšila, protože v jeden okamžik se spekulovalo o kompletní akvizici SNISNET.CZ ze strany Českého Telecomu.

Počátkem tohoto měsíce si však několik uživatelů sítě Eridan prožilo lehký šok, když už jejich dveří zazvonili pracovníci detektivní kanceláře M.I.B. (že by Men in Black?) a žádali je o vydání bezdrátového zařízení, které podle jimi předkládaných dokladů patří společnosti IPB-Leasing. Později se také ukázalo, že SNISNET.CZ neplatil sjednané splátky vyplývající z leasingových smluv, takže mu je následně IPB-Leasing byl nucen v souladu s podmínkami vypovědět. Zde je třeba upřesnit, že platební podmínky byly pro SNISNET.CZ mimořádně výhodné, neb IPB-Leasing před změnou poměrů (tj. přechodem pod křídla ČSOB) počítal s financováním celého projektu. SNISNET.CZ sice po vypovězení leasingových smluv promeškané splátky uhradil, ovšem zařízení vrátit odmítl.

Mezi společnostmi SNISNET.CZ a IPB-Leasing následně proběhlo několik jednání, která v optimálním případě měla vyvrcholit odprodejem zařízení za zbytkovou cenu 42.115.656 korun SNISNET.CZ, nicméně nedošlo: „k uzavření kupních smluv ani jakékoli jiné smlouvy, která by zakládala právo SNISNETu tyto věci nadále užívat (…).“* SNISNET.CZ nebyl – dle tvrzení IPB-Lesing – i přes příslib zahraničního partnera s to prokázat svou solventnost, i když projevil zájem bezdrátová zařízení odkoupit (ovšem za neakceptovatelnou cenu a na dluh), event. si je pronajmout (bez souhlasu vlastníka a za zcela nepřijatelně nízké nájemné). SNISNET.CZ se ústy svého právního zástupce hají tím, že byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, jejíž jediná kopie je zamčena v trezoru vedení, které je kompletně na dovolené.

Momentální situace je tedy přibližně taková, že soud neuznal vlastnické právo SNISNET.CZ zamítnutím její žádosti o předběžné opatření, ani právo IPB-Leasing bezdrátová zařízení zabavit, protože její žádost o předběžné opatření zamítl rovněž. Na Jiřího Pánka, předsedu představenstva společnosti SNISNET.CZ, bylo podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, odst. 4 trestního zákona, protože „(…) rozhodl, že movité věci z majetku pronajímatele, které byly předmětem vypovězených smluv a v jejich rámci pronajímatelem nájemci svěřeny do užívání, nebudou pronajímateli přes jeho žádost vráceny a nadále budou užívány k podnikatelské činnosti společnosti SNISNET.CZ (…)“* Jak již bylo zmíněno, Jiří Pánek nebyl k zastižení, protože se nachází na dovolené.

CIF23

Jako uživatel sítě Eridan máte před sebou v zásadě dvě možnosti. Jste-li zákazníkem Internet OnLine, Český Telecom bude podle vyjádření svého tiskového mluvčího na základě jednání se zástupci IPB-Leasing postupovat tak, aby plnění jeho smluvních závazků nebylo nijak narušeno. Zdá se tedy, že i Český Telecom nakonec ostravský SNISNET.CZ „hodil přes palubu“, přestože zatím zůstává nejasné, proč si jej vlastně vybral. Coby zákazníka SNISNET.CZ vás částečně chrání § 88 odst. 8 zákona č. 151/2000 Sb., podle něhož: lze přijímat, využívat nebo přerušit telekomunikační službu, či do ní jinak zasahovat pouze se souhlasem provozovatele, což je v tomto případě SNISNET.CZ, nicméně pokud se pravomocné rozhodnutí soudu přikloní na stranu IPB-Leasing, začněte si hledat jiného poskytovatele.

* citace pochází z trestního oznámení

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).