Hlavní navigace

Přijímáme zemskou digitální televizi od sousedů: Německo

23. 2. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Autor: 322915
V době totality byl příjem „západního“ vysílání často jediným zdrojem informací ze světa a spojením s moderními trendy. Dnes je bezplatným rozšířením nabídky pro diváky v pohraničí, popřípadě cenným úlovkem pro nadšence, kteří pozemní signály loví daleko ve vnitrozemí. I v době satelitu je stále příjem zahraničních programů „na anténu“ populární, proto čtenářům serveru DigiZone.cz přinášíme podrobné informace o přeshraničních signálech. Nyní konkrétně o zemské digitální televizi z Německa.

Kde se dá naladit DVB-T z Německa

Nejrozšířenější je příjem německého vysílání v západních Čechách, tedy Plzeňském a Karlovarském kraji. Důvod je jasný – před rokem 1989 bylo toto území takřka celé pokryto kvalitním signálem analogové televize z tehdejší Německé spolkové republiky, zejména z vysílačů Hoher Bogen a Ochsenkopf. Signál se tehdy díky volnějšímu pásmu a nižšímu rušení dal bez větších obtíží zachytit i v hlubokém vnitrozemí, například na některých pražských sídlištích lze ještě dnes na střechách vidět anténní systémy směrované právě na vysílač Hoher Bogen. Stejně tak bylo možné sledovat západoněmeckou televizi i v severních a jižních Čechách. I příjem vysílačů z někdejší Německé demokratické republiky byl v severních a středních Čechách možný, program ale nebyl v té době tak lukrativní, a proto se masivněji jeho příjem nerozšířil.

S nástupem satelitu a spouštěním nových vysílačů českých televizí dálkový příjem německých programů ve vnitrozemí téměř vymizel, v regionech s kvalitním pokrytím německými vysílači byl ale přeshraniční pozemní příjem dále vítaným rozšířením nabídky jak pro jednotlivé domácnosti, tak pro mnoho tamních společných televizních antén (STA). Digitalizace u našich západních sousedů postihla i mnoho českých diváků. Spousta z nich řešila otázku, zda si pro příjem německých programů pořídit set-top-box, i když české DVB-T v tu chvíli ještě do dané oblasti nedorazilo, a zda má vůbec cenu snažit se lovit německý „digitál“, protože ve většině případů to znamenalo laborovat s anténou či nainstalovat novou – Němci totiž vysílání pustili z naprosté většiny vysílačů vertikálně. Kdo ale všechny příjmové obtíže vyřešil a opatřil si digitální přijímač, rozšířil si nabídku až o 12 programů.

Složení bavorských multiplexů

Programová nabídka bavorského DVB-T vysílání (repro: DVB-T Bayern)

Většina diváků v těchto oblastech ale ještě plně na DVB-T nepřešla, a STA ještě mnohdy nejsou pro digitální příjem upraveny, a tak se možný příjem německých programů bude řešit spolu s vypínáním analogového vysílání českých programů. V tomto článku se tedy pokusíme podrobně shrnout, kde všude je pozemní příjem německých programů možný, na jakých kanálech lze multiplexy naladit, a jakou polarizací se vysílá.

Příjem DVB-T z Bavorska

Nejdříve se podíváme zejména na západní a jižní Čechy – tedy oblasti pokryté DVB-T z Bavorska. Přes hranice se dostane signál čtyř silných vysílačů: Brotjacklriegel, Hoher Bogen, Amberg a Ochsenkopf. První jmenovaný se nachází mezi městy Passau a Deggendorf. Vysílá s všesměrovým diagramem a vysokým výkonem, svým signálem pokrývá ale jen oblast těsně okolo hranic na Šumavě. Výjimečně ho lze zachytit i na některých vyvýšených místech Strakonicka, Písecka a Českokrumlovska. V šíření signálu směrem dále do českého vnitrozemí totiž brání přes 1200 metrů vysoký hlavní hřeben Šumavy. Na vysílači Brotjacklriegel se vysílají multiplexy na následujících kanálech:

Programy šířené z vysílače Brotjacklriegel
Kanál Výkon Polarizace Multiplex
E7 25 kW V ARD multiplex
27 100 kW V BR multiplex
33 50 kW V ZDF multiplex

Poznámka: Nejpozději v roce 2010 se plánuje převedení ARD multiplexu z VHF pásma na UHF kanál 40, kde se bude vysílat s výkonem 100 kW

Podstatně lépe pokrývá české území další z vysílačů, známý Hoher Bogen. Tento vysílač najdeme na 976 metrů vysokém západním vrcholu Burgstall masivu Hoher Bogen poblíž města Fürth im Wald. I když se zde vysílá se směrovým omezením na české území, televizní vysílání odsud lze kvalitně zachytit téměř v celém Plzeňském kraji, a také v částech krajů Středočeského a Jihočeského. Směrové omezení je nyní vyšší, než bývalo v časech analogového vysílání, a tak je DVB-T z Hoher Bogenu dostupné jen tam, kde byl kvalitní analogový příjem, resp. dostatečně silný analogový signál. Pokud šel analog zachytit jen velmi slabě se silným zrněním, s možností příjmu digitálního vysílání se zřejmě můžete rozloučit. Vysílání na kanále 33 (ZDF mux.) je také ve středních Čechách značně rušeno veřejnoprávním multiplexem z Bukové hory. I tak je ale dosah digitálního vysílání z Hoher Bogenu směrem do ČR značný. Více najdete na podrobné mapě pokrytí z této lokality, která je počítána pro kanál 33.

Mapa pokrytí - Hoher Bogen

Mapa pokrytí vysílače Hoher Bogen (kliknutím obrázek zvětšíte)

Na vysílači Hoher Bogen se vysílají multiplexy na následujících kanálech:

Programy šířené z vysílače Hoher Bogen
Kanál Výkon Polarizace Multiplex
E7 25 kW V ARD multiplex
28 100 kW V BR multiplex
33 50 kW V ZDF multiplex

Poznámka: Nejpozději v roce 2010 se plánuje převedení ARD multiplexu z VHF pásma na UHF kanál 42, kde se bude vysílat s výkonem 100 kW

Zejména na Domažlicku a Tachovsku je možné zachytit také vysílač Hirschau/Rotbühl, označovaný také jako Amberg. Jelikož je tento vysílač dále od hranic, a je položen níže, dále do českého vnitrozemí se jeho signál nedostane, mimo zmíněných oblastí ho lze výjimečně zachytit na vyvýšených místech Plzeňska. Z vysílače Amberg se vysílají multiplexy na následujících kanálech:

Programy šířené z vysílače Amberg
Kanál Výkon Polarizace Multiplex
23 50 kW H ZDF multiplex
28 50 kW H BR multiplex
30 50 kW H ARD multiplex

Stejně jako z Hoher Bogenu, z vysoko položeného vysílače Ochsenkopf v pohoří Fichtelgebirge také signál doletí daleko do českého vnitrozemí. Pokrývá téměř celý Karlovarský kraj a Tachovsko, a zachytit ho lze i na Plzeňsku, Chomutovsku, Lounsku a také v západních koutech Středočeského kraje. Silným signálem pokrývá také oblast Šumavy. Dříve se odsud vysílal pouze program ARD na kanále E4, v roce 2008 byl na vysílači namontován všesměrový anténní systém pro pásmo UHF a v listopadu téhož roku se Ochsenkopf stal posledním z velkých bavorských vysílačů, který přešel na DVB-T.

Pokrytí tohoto vysílače směrem do ČR si můžete prohlédnout na podrobné mapě vypočítané pro kanál 40.

Mapa pokrytí - Ochsenkopf

Mapa pokrytí vysílače Ochsenkopf (kliknutím obrázek zvětšíte)

Na vysílači Ochsenkopf se vysílají multiplexy na následujících kanálech:

Programy šířené z vysílače Ochsenkopf
Kanál Výkon Polarizace Multiplex
23 50 kW H ZDF multiplex
29 100 kW H ARD multiplex
40 100 kW H BR multiplex

Příjem DVB-T ze Saska

I když šíření televizního signálu ze Saska směrem do ČR vcelku úspěšně brání dlouhý hřeben Krušných hor a další pohoří jako například Lužické hory, na mnoha místech zejména Ústeckého a Libereckého kraje je příjem německého DVB-T možný. Vysílání ze Saska pokrývá kvalitně také Chebsko a Ašský výběžek, a pokud použijeme výkonnou anténu, lze ho přijímat i v hlubším vnitrozemí, dokonce i v Praze. Saské vysílače, které pokrývají částečně i české území, jsou celkem čtyři: Schöneck, Chemnitz/Geyer, Dresden a Löbau.

Složení saských multiplexů

Vysílač Schöneck, označovaný někdy také jako Auerbach, se nachází na západě Krušných hor. Pokrývá silným signálem Ašský výběžek a Chebsko, ale dále do vnitrozemí se signál díky hřebenu Krušných hor nešíří.

Ve společné jednofrekvenční síti se vysílá také ze stanoviště Geyer nedaleko města Chemnitz. Signál odtud je opět velmi stíněn Krušnými horami, přesto částečně pokrývá i oblast Podkrušnohorské kotliny, zejména Chomutovsko a také Lounsko a Žatecko. Z vysílačů Schöneck a Chemnitz se vysílají multiplexy na následujících kanálech:

Programy šířené z vysílačů Schöneck a Chemnitz
Kanál Výkon Polarizace Multiplex
22 50 kW V ZDF multiplex
25 50 kW V ARD multiplex
32 50 kW V MDR multiplex

Nejsilnější vysílač v oblasti, Dresden/Wachwitz, je na tom s dosahem do ČR lépe. Šíření signálu na Teplicko a Mostecko sice opět brání krušnohorský hřeben, Ústecko a Děčínsko už ale pokrývá vcelku silně. Příjem z Drážďan je možný i dále v českém vnitrozemí, například na Českolipsku nebo Mělnicku, signál doletí i na Kladensko a zachytit ho lze i na některých pražských sídlištích. Dosah vysílače Dresden/Wachwitz směrem do českého vnitrozemí si můžete prohlédnout na podrobné mapě pokrytí, vypočítané pro kanál 39.

Mapy pokrytí - Dresden

Mapa pokrytí Dresden/Wachwitz (kliknutím obrázek zvětšíte)

Na vysílači Dresden/Wachwitz se vysílají multiplexy na následujících kanálech:

Programy šířené z vysílače Dresden/Wachwitz
Kanál Výkon Polarizace Multiplex
29 100 kW V MDR multiplex
36 100 kW V ZDF multiplex
39 100 kW V ARD multiplex

Poslední z německých vysílačů, který pokrývá i české území, je Löbau/Löbauer Berg. Ten kvalitně pokrývá zejména Českolipsko, Děčínsko a Liberecko. I v samotném Liberci je signál velmi silný. DVB-T z Löbau lze přijímat i dále od hranic, zejména na Mladoboleslavsku, Jičínsku nebo Mělnicku, a také na mnoha dalších vyvýšených místech ve středních Čechách, kde je volný výhled směrem na sever. V Praze a jihovýchodním okolí (Říčany, Mukařov) lze na výkonnou anténu tento vysílač také zachytit. Pokrytí vysílače Löbau si můžete prohlédnout opět na podrobné mapě, vypočítané pro kanál 36.

Mapa pokrytí - Löbau

Mapa pokrytí Löbau (kliknutím obrázek zvětšíte)

Na vysílači Löbau se vysílají multiplexy na následujících kanálech:

ebf - partner 1

Programy šířené z vysílače Löbau
Kanál Výkon Polarizace Multiplex
27 50 kW V MDR multiplex
36 50 kW V ZDF multiplex
39 50 kW V ARD multiplex

Pokud se utvoří vhodné podmínky pro šíření rádiových signálů, lze na českém území zachytit i mnohé další německé vysílače, například Wendelstein, Dillberg, Cottbus, Berlín a jiné. Nejčastěji se tyto podmínky vyskytují na podzim a v zimě v souvislosti s inverzemi. Signál z bližších vysílačů je pak často „přemazán“ vzdálenějšími a signál středně vzdálených vysílačů přechodně zesílí až na místní hodnoty.

Je třeba poznamenat, že příjem pozemního vysílání na vzdálenost větší než 80–100 km často není spolehlivý a je velice závislý právě na podmínkách šíření rádiových vln. Mohou se objevovat úniky signálu, které se projevují pravidelnými výpadky příjmu, nebo může signál přechodně zeslábnout na nedostatečné hodnoty, což může sledování DVB-T úplně znemožnit. Proto je dálkový příjem německého DVB-T hluboko v českém vnitrozemí určen spíše pro nadšence a experimentátory, než pro obyčejného diváka. Německé programy obsažené v pozemních multiplexech jsou volně i na satelitní pozici Astra 19,2 stupně východně, a běžný zájemce o jejich sledování sáhne spíše po satelitním příjmu. Zejména v pohraničí ovšem stále zůstává pozemní příjem levnou alternativou pro domácnosti, a hlavně pro rozvody STA.

Přijímáte německé programy prostřednictvím set-top-boxu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Majitel servisní společnosti DVB Servis zabývající se instalací anténních systémů pro příjem rozhlasu a televize. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).