Hlavní navigace

Re: Chystá Český Telecom vlastní WebTV?

30. 6. 2000
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Je včerejší informace o "tajeném projektu" Českého Telecomu skutečně novinkou? Odkud pochází zařízení, po kterém Telecom pošilhává? Jaké má přednosti a kde jsou jeho slabiny? Na článek Jiřího Lahvičky Chystá Český Telecom vlastní WebTV? reaguje Jiří Peterka.
Je včerejší informace o „tajeném projektu“ Českého Telecomu skutečně novinkou? Odkud pochází zařízení, po kterém Telecom pošilhává? Jaké má přednosti a kde jsou jeho slabiny? Na článek Jiřího Lahvičky Chystá Český Telecom vlastní WebTV? reaguje Jiří Peterka.

Zpráva o „dosud tajeném projektu Českého Telecom“, kterou přinesl včerejší článek pana Lahvičky zde na Lupě, není zase až tak nová, jak by se na první pohled mohlo zdát. Informace o tom, že Telecom pošilhává po jednoúčelovém „internetovém zařízení“, se objevila na českém Internetu již 4. dubna, konkrétně zde na ISDN serveru – včetně obrázků a základního popisu toho, o jaké zařízení se jedná. Vše se zřejmě dostalo na veřejnost díky zahraničnímu partnerovi, dosud nepříliš známé firmě eNote.com Inc., která se novým kontaktem náležitě pochlubila vydáním tiskové zprávy (viz např. zde). Pravdou ale je, že tehdy (v dubnu) tomu naše veřejnost nevěnovala příliš velkou pozornost, jinde než na ISDN serveru jsem žádnou reakci nezaznamenal (a diskuse k tomu na ISDN také nebyla žádná).

Co je zač eNote.com Inc.?

Díky Internetu se dnes každý může sám podívat nejen na to, o jaké zařízení se jedná (zde), ale může si také najít základní informace o firmě, která za vším stojí (čímž myslím výrobce zařízení, firmu eNote.com Inc, ne Český Telecom). Pokud se podíváte například do nejaktuálnější čtvrtletní zprávy o činnosti eNote.com Inc (zde), zjistíte, že jde o „jednoproduktovou firmu“, která se plně soustředí na vývoj svého produktu (TVemail). V březnu 2000 přitom eNote.com Inc. uzavřela dohodu o založení společného podniku s jednou australskou společností za účelem prodeje a distribuce v Autrálii a na Novém Zélandě. Vztah firmy s naším Telecomem je podle dostupných zdrojů (zmiňované tiskové zprávy) mnohem volnější – podepsáno bylo pouze „memorandum of understanding“ (tedy spíše deklarace záměrů než formální závazek), a předmětem je jen „zkoumání příležitostí“ (exploring opportunities) k odbytu zařízení TVemail-System v ČR a na Slovensku.

Docela zajímavý je ale pohled do historie společnosti eNote.com Inc., který také můžete ve čtvrtletní zprávě najít. eNote.com se dříve jmenovala Webcore Electronics Inc. a od února 1990 nedělala nic (a k 31. březnu 1999 prodělala bankrot). Pak ale rychle „pookřála“ – zakoupila (za nula peněz) firmu Navis Technologies, Ltd. z Vermontu, která se stala plně vlastněnou dceřinnou společností Webcoru, dnes už přejmenovaného na eNote.com, Inc. Zmíněná čtvrtletní zpráva tento moment popisuje jako „reverse takeover“ (doslova: obrácené převzetí), při kterém akcionáři Navisu vyměnili své akcie za nově vydané akcie Webcoru (BTW, nevíte někdo, proč se takovéhle věci dělají v zemi jako je USA a jaký mají smysl?). Zařízení TVemail původně vyvinula právě firma Navis. Dnes jej vyvíjí eNote.com, a podle čtvrtletní zprávy počítá s prvním uváděním na trh ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Co je zač TVemail?

Zařízení TVemail je představeno na web-u (zde), proto jen stručně: jde o ryze jednoúčelové zařízení, zaměřené především na elektronickou poštu a na laického uživatele který nechce mít s počítači nic společného a nechce se učit žádné složité ovládání. Tomu bude uzpůsobena i cena, v řádu 80 USD.

Samotné zařízení TVemail tvoří malá krabička, ke které ještě patří bezdrátová klávesnice. Krabičku přitom musíte připojit k televiznímu přijímači (aby na něm mohl zobrazovat své výstupy), a pak jej také musíte připojit k vaší telefonní lince. Zařízení se pak (podle dostupných informací) bude samo připojovat několikrát denně k určenému providerovi a od něj stahovat elektronickou poštu a další informace. Některé prameny uvádějí, že připojování se bude dít 1× denně, jiné až 4× – nejspíše to půjde nějak navolit či nakonfigurovat. Z toho mi vyplývá, že nepůjde o zařízení schopné fungovat on-line způsobem (tedy s „živým“ připojením do Internetu), ale o zařízení pracující v off-line režimu, které si čas od času (1×, resp. 4× denně, viz výše) stáhne, co potřebuje a eventuelně i něco odešle. Pamětníkům starých časů to možná připomene síť FIDO, která fungovala podobným způsobem. Hlavně to ale znamená, že s poštou takovéto zařízení může fungovat vcelku rozumně (má to ostatně i ve svém názvu), ale s interaktivními službami Internetu již nikoli – brouzdání web-em či například živé chatování by zde z principu nemělo připadat v úvahu. Jediné, co je může alespoň z části nahradit, je určité „vyvzorkování“ informačního obsahu Internetu a jeho jednorázové poskytnutí (při nejbližším připojení), v takovém formátu, pro jaký bude TVemail uzpůsoben. Z obrázků na WWW stránkách výrobce lze usuzovat, že půjde o formát blízký teletextu, s předvolbami dalších kroků pomocí čtyř barevně rozlišených tlačítek. Podobnost s teletextem lze přitom použít i na samotný princip získávání informačního obsahu – jako kdyby určitý počet „teletextových stránek“ přitekl vždy při každém připojení přístroje k síti poskytovatele připojení (takže zatímco standardní teletext se obnovuje neustále, tato jeho analogie by se obnovovala například jen jednou denně – pokud se přístroj bude sám připojovat jednou denně).

Ptáte-li se na výhody, pak předností určitě bude úspora telefonních poplatků a šance na jejich plánování – odhlédneme-li od možnosti že někdo bude mít bohatou emailovou korespondenci, je možné informační obsah „dimenzovat“ tak, aby se vše stihlo přenést za předem stanovený počet impulsů (takže je možné dopředu říci, kolik bude provoz zařízení stát).

Nevýhody jsou ale také nabíledni: veškerý obsah bude muset být převeden do specifické (nejspíše velmi proprietární) podoby a také uzpůsoben fungování v off-line režimu. Dnešní internetové poště to až tak vadit nemusí, kromě zpráv v HTML formátu obsahujících odkazy na obrázky (ty by někdo musel nejprve stáhnout a přibalit k samotné zprávě). Snad všemu ostatnímu z dnešního Internetu to ale vadit bude. V praxi to bude znamenat, že uživatelé TVemailu budou potřebovat specifického poskytovatele připojení (ke kterému se zařízení dokáže samo automaticky připojit), ale hlavně také specifického poskytovatele obsahu, který pro ně připraví příslušný obsah v příslušném formátu. Uvědomme si dobře, že zde nejde zdaleka jen o to, že někdo zavede nějaký další prezentační formát (vedle stávajícího HTML a WAP-u), navíc dosti proprietární. To podstatné je skutečnost, že zde bude muset existovat někdo, kdo bude určovat co (jaký obsah) má být převedeno do příslušného formátu a poté „nataženo“ uživatelům do jejich zařízení. Pokud jsem správně pochopil princip fungování zařízení TVemail (výhradně v off-line režimu), pak jeho uživatelé nebudou mít možnost vlastní volby toho, kam a na co se chtějí podívat, s čím chtějí pracovat atd. (resp. budou moci jen vybírat z předem připravené nabídky). Půjde tedy o něco podstatně odlišného oproti web-u (resp. Internetu), a třeba také oproti WAP-u, který sice používá podstatně omezenější prezentační formát dat, ale ponechává každému možnost svobodné volby toho, s čím chce pracovat. Pokud tedy bude někdo od TVemailu chtít něco víc než jen přístup k elektronické poště, dostane něco, co má mnohem blíže k televizi či rozhlasu než k interaktivnímu Internetu.

Ano, či ne?

Včerejší článek i ohlasy na něj naznačují, že náš Telecom se zatím spíše rozhoduje, zda má s TVemailem vůbec přijít na trh, případně v jaké konkrétní podobě. To jistě není lehké rozhodování, a každý článek i odezva na něj může přijít velmi vhod. Někomu může vadit představa, že Telecomu poskytuje podklady pro jeho rozhodování, ale já osobně s tím problém nemám.

Nebál bych se ani tak toho, že by Telecom nějak extrémně vydělával na impulsech, které TVemaily vygenerují v jeho síti. Možná to pro něj bude dokonce zanedbatelný zdroj příjmů, který by třeba byl schopen i oželet. Čeho se bojím více, je to, jak těsně by si připoutal k sobě uživatele TVemailu. Proč si to myslím? Pokud by tato zařízení měla být používána nejen k mailování, ale i k „něčemu navíc“ (což dostupné prameny naznačují), pak by to byl právě Telecom, kdo by měl plnou kontrolu nad tím, co by toto „navíc“ bylo. To je zásadní odlišnost od klasického ISP v Internetu, který poskytuje konektivitu, ale nemůže ovlivňovat, jak ji kdo využívá – kam „zabrouzdá“, co si kde přečte, co si kde koupí atd. V případě TVemailu by vše muselo být předem připraveno pro stažení do off-line – no a kdo by vše vybíral, když ne provozovatel sítě ke které se TVemaily připojují a ze které si vše stahují?

MMF24

Jiří Peterka

Máte jiný pohled na věc? Bojíte se nečeho jiného? Nebo se nemůžete TVemailu dočkat? Napište svůj názor …

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).