Hlavní navigace

Re: Koupí Český Telecom Atlas?

17. 1. 2002
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Na otázku, zda se tak skutečně stane a Telecom ke svému Quicku získá ještě portál Atlas, odpovídá šéf věcně příslušné divize diplomatickým "no comment". Naznačuje však, že Telecom hodlá investovat hlavně do rozvoje placených služeb a má velký zájem o společnosti poskytující obsah, společnosti aplikačního typu i řešení v oblasti e-služeb.

V úterý vyšel zde na Lupě článek kolegy Zemana, spekulující o možnosti odkoupení Atlasu ze strany Českého Telecomu. Kromě výroku zástupce strany prodávající (II. Epic Holding) o tom, že určitá jednání probíhají, ale dosud nedošlo ke konkrétní dohodě, však článek neobsahoval žádné další oficiální informace. Není divu, o transakcích takovéhoto typu se na veřejnosti dopředu obvykle nehovoří (a neoficiální informace bývají často spíše řízenými úniky).

Včera odpoledne byla příležitost zeptat se na celou záležitost oficiálně, zástupce (potenciální) strany kupující, na tiskové konferenci šéfa divize Imaginet Freda Ledbettera (vedené po Internetu). Jak ale nejspíše tušíte, zaznělo zde pouze diplomatické „no comment“ – byť ne holou větou, ale několika rozvinutějšími větami ve stylu

… jednání se specifickými společnostmi nekomentujeme … vedeme celou řadu jednání … co se týká Atlasu, nemáme nic, co bychom v tento okamžiku měli komentovat.

I přes toto nic neříkající stanovisko ale může být zajímavé seznámit se s dalšími názory a výroky pana Ledbettera, které na této tiskovce zazněly. Jen pro upřesnění: Imaginet je divize Českého Telecomu, ve které jsou (kromě jiných aktivit) soustředěny jeho aktivity na poli Internetu. Součástí divize Imaginet je mj. Internet OnLine, ale například také společnost MIA, pod Imaginet patří portál Quick atd.

Další expanze?

Na otázku ohledně Atlasu navázal další dotaz o tom, zda Telecom plánuje v dohledné době ještě jiné akvizice. Odpověď pana Ledbettera byla opět diplomaticky neurčitá, ale přesto naznačila alespoň směr, kterým se pohled Telecomu rozhlíží:

máme zájem o společnosti poskytující obsah a společnosti aplikačního typu, stejně tak jako o řešení v oblasti e-řešení zákaznických služeb

Zdůraznil ale, že se nemusí nutně jednak o akvizici (odkoupení) příslušných společností, ale že v úvahu připadají i další mechanismy:

  • interní rozvoj (firma sama začne dělat něco nového)
  • aliance a partnerství s jinými subjekty

Nejspíše právě v oblasti partnerství a aliancí Telecom něco chystá, protože jedna z mála konkrétnějších věcí, které pan Ledbetter řekl, byla:

Očekávám, že v průběhu dalších šesti měsíců budete svědky větší aktivity a prohlášení z naší strany a strany naších partnerů ohledně produktových balíčků a balíčků služeb.

Placené služby na úkor neplacených?

Další velká skupina dotazů směrovala k osudu neplacených internetových služeb obecně a k Internetu zdarma v podání Quick.cz konkrétně. Zde jsem reakce pana Ledbettera pochopil tak, že služby zdarma již nejsou prioritou a mají být spíše utlumovány (zřejmě ne zcela rušeny, ale tlumeny), a naopak programově rozvíjeny by měly být služby placené:

… plánujeme další vylepšení internetové přístupové sítě pro uživatele portálu Quick.cz, ale naším hlavním cílem jsou investice do podpory kvality placeného připojení k internetu.

Pokud jde o Quick.cz, zde zaznělo vcelku pozitivní hodnocení:

Portál Quick.cz byl úspěšný a splnil náš podnikatelský plán co do počtu registrovaných uživatelů, shlédnutých stránek a aktivních e-mailových schránek.

K tomu pan Ledbetter dodal, že se stejně jako všechny ostatní portály snaží převést svou uživatelskou základnu (rozuměj: neplatící uživatele) na „rostoucí a opakující se výnosovou základnu“ – byť s připuštěním toho, že „ne všechny očekávané přínosy portálu Quick jsou finančního charakteru“. Koncem loňského roku přitom měl portál Quick na 400 000 (neplatících) zákazníků, a IOL (Internet OnLine) na 55 000 platících zákazníků. K tomu je ale dobré dodat, že počet platících zákazníků IOLu roste velmi pomalu – v polovině roku 2000, těsně před zavedením svého Internetu zdarma, měl IOL již cca 50 000 platících zákazníků (a jejich počet se zavedením přístupu zdarma nevykázal téměř žádný pokles).

Internet jen za paušál?

Přímé odpovědi na otázku, zda stejně jako šéf Telecomu Přemysl Klíma považuje „flat rate“ (přístup k Internetu jen za paušál) za nespravedlivý, se pan Ledbetter vyhnul. Místo toho řekl:

Jako ISP můžeme nabídnout pouze ty možnosti, které byly pro tuto oblast schváleny a dohodnuty s ČTÚ a dalšími poskytovateli telekomunikačních služeb.

To považuji za zásadní omyl – ČTÚ přeci nereguluje služby internetových providerů (ISP), a dokonce ani internetové služby telekomunikačních operátorů! Přístup k Internetu nepatří do tzv. univerzální služby! Lze to dokumentovat i na nejnovějším cenovém výměru ČTÚ, který reguluje telefonní tarify Telecomu pouze v těch cenových programech a službách, které spadají do univerzální služby – ale v tom nejsou zahrnuty ani ceny za přístup k Internetu, ani např. „internetový tarif“ HOME INTERNET, natož pak služby samotných ISP. Jediné, co ČTÚ v oblasti Internetu určitým způsobem reguluje, jsou propojovací poplatky mezi operátory za „internetové hovory“ (a činí tak z toho důvodu, že operátoři sami se nedokázali dohodnout, a proto musel nastoupit ČTÚ jako nezávislý regulátor).

Regulace internetových služeb obecně nemá smysl proto, že zde již existuje a funguje reálná konkurence. Pravdou ale je, že tato reálná konkurence dosud neexistuje u samotných „internetových hovorů“ pro potřeby komutovaného připojování k Internetu, zejména pro fyzické osoby. Zde jsou všichni internetoví provideři odkázáni na Český Telecom, který svými tarify diktuje pravidla trhu. Připustil to ostatně i pan Ledbetter, když řekl:

Celodenní „flat rate“ pro uživatele Internetu je otázkou, která je v kompetenci Českého Telecomu a dalších poskytovatelů telekomunkačních služeb na zdejším trhu.

K tomu si dovolím poznamenat, že „další poskytovatelé telekomunikačních služeb“ jsou pro bytové stanice (uživatele z řad soukromých osob) mimo hru, protože noví alternativní operátoři dosud nezřídili ani jednu bytovou stanici – koncové tarify tedy určuje výhradně Český Telecom.

Jak to bude s ADSL službami?

Na mou otázku ohledně příprav Imaginetu na ADSL služby odpověděl pan Ledbetter poukazem na dřívější testování ze strany samotného Telecomu, která měla zajistit, že vše bude fungovat tak, jak by mělo:

… musíme mít totiž jistotu, že nový produkt bude fungovat po technické stránce a že procesy zákaznických služeb od zřízení služby až po fakturaci a zákaznickou podporu budou správně fungovat

Na ADSL službách nebude zajímavé pouze to, kdy a za jakou cenu je Telecom nabídne zákazníkům (což se dosud neví). Důležité bude také to, zda půjde o produkt „Telecom-only“, nebo zda i ostatní poskytovatelé internetových služeb (ISP) dostanou šanci oslovit zákazníky skrze ADSL. Na takto mířený dotaz jsem dostal následující odpověď:

… velmi se zajímáme o širokopásmový obsah, který bude prostřednictvím této služby dodáván. Očekává se, že ostatní ISP budou v budoucnosti poskytovat určitý typ širokopásmového obsahu také.

Nechci malovat čerta na zeď, ale toto mi nezní stejně jako předchozí ujišťování zástupců Telecomu, že striktně oddělí provozování ADSL technologií na místních smyčkách (patřících Telecomu a zajišťovaných Telecomem) od poskytování služeb koncovým zákazníkům po přenosových cestách, které takto vzniknou. Jinými slovy, že ADSL služby nebudou vázány jen na jednoho konkrétního ISP, ale budou otevřeny všem ISP (tak jako tomu fakticky je při využití místních smyček pro klasické komutované připojování k Internetu).

Imaginet a Internet do škol

V souvislosti s probíhajícím projektem Internet do škol jsem se zeptal i na to, zda a jakou roli zde bude hrát právě Imaginet jako „internetová divize“ Telecomu. Odpověď byla následující:

Imaginet má určité unikátní možnosti, produkty a služby, které by se daly použít ve prospěch projektu Internet do škol. Mezi tyto služby může patřit například hosting, konektivita, distribuce obsahu, e-vzdělávání (e-learning) a vývoj portálů. K projektu přistupujeme jako dodavatel společně s Českým Telecomem, který je manažerem a dodavatelem tohoto projektu

Jak tomu rozumět? Zde si dovolím připomenout, že celý projekt „Internet do škol“ původně vznikl jako projekt na přímé připojování škol k Internetu, který nepočítal s budováním nějaké celorepublikové páteřní sítě privátního charakteru. S postupem času ale zmutoval do projektu, ve kterém je takováto „funkční infrastruktura, tedy jednotná páteřní školská síť“ klíčovým a také nejnákladnějším prvkem (viz zde):

nejnákladnější je vybudování funkční a rozšiřitelné jednotné páteřní školské sítě. Bez ní nebude mít celá Státní informační politika ve vzdělávání šanci na úspěch …

Budovat tuto páteřní síť bude Český Telecom. Právě tato páteřní síť, označovaná také jako tzv. školský intranet, pak bude školám poskytovat internetové služby (včetně přístupu k veřejnému Internetu, skrze centrální připojení školského intranetu do Internetu). No a který jiný ISP by mohl tyto služby zajišťovat?

Takže Imaginet opravdu nemusí mít strach o nedostatek platících zákazníků (zde platících centrálně). A to ještě nemluvím o komunikační infrastruktuře celé veřejné správy, kterou také zajišťuje Český Telecom …

Tipy C

Komu patří Imaginet?

Dnes je Imaginet jednou z divizí Českého Telecomu. V tisku se již dříve objevovaly spekulace o tom, že lukrativní „internetové“ a jiné aktivity, soustředěné v Imaginetu, by mohly být od Telecomu odděleny a prodány samostatně. Dnes se ale zdá být jasné, že do dokončení privatizace samotného Telecomu se tak nestane. Zaznělo to i včera na tiskovce:

Rozhodnutí o budoucnosti Imaginetu jako nezávislého subjektu bude záležet na nových akcionářích, kteří společnost převezmou po privatizaci.

Až tedy bude doprivatizován Telecom, komu nakonec připadne Imaginet, včetně svých ISP aktivit se zajištěným odbytem v oblasti veřejné správy, v oblasti školství, či v oblasti ADSL přístupu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).