Hlavní navigace

Reforma copyrightu a článek 13: Způsob, jak zničit dnešní podobu internetu

13. 6. 2018
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Návrh nové směrnice Evropské unie týkající se ochrany autorských práv je mnohonásobně nebezpečnější a nesmyslnější než famózní sušenkový zákon.

Evropská komise (EK) navrhuje novou směrnici, která má chránit autorská práva. Obsahuje zásadní změnu pravidel pro poskytovatele služeb na internetu (ve směrnici jsou definovaní jako ISSP, Information Society Service Provider, tedy podstatně šířeji), v zásadě tedy pro kohokoliv, kdo ukládá a umožňuje přístup k informacím nahrávaným (na internet) uživateli. Návrh sice zmiňuje „zpřístupnění velkého množství děl“, ale jak „velké“, už neurčuje.

Jde o snahu ochránit tvůrce obsahu a vlastníky práv před online platformami (jako je například Google či Facebook), které tento obsah hostují a využívají. Nebo spíše zneužívají, jak už se roky snaží ukázat (například) Německo a Francie na příkladu toho, jak Google vydělává peníze na obsahu novin, aniž by za to noviny dostávaly (přímo) zaplaceno. Asi jste to nejspíše sami zaregistrovali – nejznámější ukázkou jsou snahy zavést platby za citace z článků ve vyhledávání i Google News.

O co jde v článku 13

Aktuální Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market obsahuje článek 13 (Article 13), zásadní revizi autorského zákona pro potřeby digitálního světa. Nějaká změna je určitě více než potřeba, ale nikoliv způsobem, který autorské právo ještě více zkomplikuje, podpoří monopoly a zlikviduje možnost šířit informace.

Článek 13 dává internetovým platformám povinnost řešit autorské právo za vlastníky práv. A to až do takového měřítka, že každý nahraný obsah (text, fotografie, video…) musí být už při nahrávání prověřen, zda autorská práva neporušuje. V návrhu se říká, že je nutné přijmout „vhodná a přiměřená“ opatření a pro vlastníky práv musí platformy poskytnout nástroje k nahlašování problémů s autorským právem.

TIP: Pokud hledáte další informace a nechce se vám studovat samotný návrh směrnice a článek 13, můžete si přečíst PDF s detailnější analýzou (v angličtině) obsahu článku 13.

Na jednu stranu je to vcelku logické. Pokud na (například) Facebooku či Googlu někdo zneužívá vaše autorské dílo, tak musíte mít možnost se svých práv dovolat. Což můžete už nyní a na příkladu YouTube i vyhledávání v Google víme, že je to jedna z nejvíce zneužívaných věcí. Pro konkurenční boj, pro potlačování svobody projevu, ale i prostě pro jakýkoliv legální obsah, který se někomu nelíbí.

Což je, vedle zcela jasného porušování autorských práv, také jedna z věcí, kterou článek 13 může zásadně ovlivnit. Pokud se někomu znelíbí kritický text, který obsahuje citaci, využije článku 13 a zamezí jeho šíření. S nasazením systémů automaticky kontrolujících všechen nahrávaný obsah (pro příklad se podívejte, jak (ne)funguje Content ID na YouTube) se mu to podaří plošně. Než se vyřeší odvolání, bude obsah automaticky likvidován už při nahrání.

Znění návrhu článku 13

Článek 13

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli

1. Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.

2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1.

3. Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné a přiměřené technologie rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

Automatizovaná celosvětová cenzura

Technicky si platnost článku 13 můžete představit jako automatickou celosvětovou cenzuru: každý ze (středních a větších) „poskytovatelů služeb informační společnosti“ nasadí technologie, které budou detekovat autorská díla oproti některé z centralizovaných databází u některé ze společností, které už nyní něco takového umí. Jakýkoliv obsah nahraný na Facebook, Twitter, Instagram, YouTube či i blogovací systém bude nejprve kontrolován. Pokud systém najde shodu, znemožní zveřejnění takového obsahu.

Nebude se to týkat jen celého díla, ale i všech odvozenin, fragmentů, citací, satirického, parodického i kritického využití. Ovlivní to svobodu projevu, žurnalistiku i vědu a vzdělávání (na tu návrh částečně myslí). Automatizované detekce nebudou rozlišovat, zda novinář využil fotografií díla v souladu s autorským zákonem, shoda bude znamenat znemožnění šíření. Třeba ve vyhledávání v Googlu, ale i v Google AMP či Apple News.

Nenasazení automatického řešení bude znamenat, že provozovatel bude muset řešit každou stížnost ručně. Článek 13 tak ve výsledku přinese zásadní zvýšení nákladů na poskytování a využívání internetu pro všechny, vedle velkých platforem (na které „míří“) i pro startupy a malé a střední firmy.

Neférové vychýlení ve prospěch držitelů práv

Článek 13 popírá všechny principy, které doposud platily, a přináší zásadní vychýlení ve prospěch držitelů práv. Ono slovo držitelů je nutné zdůraznit, protože tady často nejde o zajištění práv těch, kdo obsah přímo tvoří. V rámci vznikajícího systému bude velmi vhodné vytvořit společnosti skupující práva k jakémukoliv obsahu a poté je uplatňující na základě nové směrnice. Tvůrci na tom nakonec prakticky nic nevydělají a obsah na internetu se stane rukojmím několika firem.

Celé je to ještě absurdnější v tom, že je to právě Evropská unie, která již dříve garantovala přesný opak a držela se logických a zavedených praktik. Tedy třeba toho, že ISP (poskytovatelé internetových služeb) nejsou zodpovědní za obsah od uživatelů, nemusí aktivně vyhledávat porušování práv, pouze musí řešit stížnosti držitelů.

Paradoxem je, že článek 13 navíc porušuje článek 11 z Listiny základních práv Evropské unie. Nasazení aktivních cenzorských mechanismů bude znamenat konec šíření nového obsahu i likvidaci obsahu už existujícího (článek 18 umožňuje využít nová pravidla i na obsah existující před nástupem platnosti této směrnice).

KL24

Článek 13 se bude projednávat v červnu 2018

20.–21. června se o nové směrnici bude hlasovat v Evropském parlamentu. Pokud chcete nějak přispět ke změně, ideálně k odstranění celého článku 13, můžete využít kampaň #SaveYourInternet #DeleteArt13. Ta předpokládá, že dostatek odmítavých hlasů směřujících k europoslancům může přispět k odstranění tohoto zásadně problematického ustanovení.

Česko má v Evropském parlamentu na dvě desítky zástupců, takže zcela určitě neuškodí, když se jim pokusíte vysvětlit, jak problematická směrnice je. Můžete využít výše uvedenou kampaň, act1.openmedia.org/savethelink nebo tuto tabulku s kontakty:

Jméno Strana e-mail Twitter Facebook
Dita CHARANZOVÁ ANO dita.charanzova@europarl.europa.eu @charanzova facebook.com/charanzova  
MartinaDLABAJOVÁ ANO martina.dlabajova@europarl.europa.eu @Mdlabajova facebook.com/dlabajova.eu  
Petr JEŽEK Nezávislý petr.jezek@europarl.europa.eu @JezekCZ    
Jan KELLER ČSSD jan.keller@europarl.europa.eu      
Jaromír KOHLÍČEK KSČM jaromir.kohlicek@ep.europa.eu      
Kateřina KONEČNÁ KSČM katerina.konecna@europarl.europa.eu      
Jiří MAŠTÁLKA KSČM jiri.mastalka@europarl.europa.eu      
Luděk NIEDERMAYER TOP 09 a Starostové ludek.niedermayer@europarl.europa.eu @ludeknie facebook.com/Niedermayer.Ludek  
Jiří
PAYNE
SSO jiri.payne@europarl.europa.eu      
Pavel
POC
ČSSD pavel.poc@europarl.europa.eu @pavelpoc facebook.com/pages/Pavel-Poc-Team/202974613060409  
Miroslav POCHE ČSSD miroslav.poche@europarl.europa.eu @pochemep facebook.com/miroslavpoche  
Stanislav POLČÁK Starostové a nezávislí stanislav.polcak@europarl.europa.eu @stanislavpolcak .facebook.com/spolcak  
Jiří POSPÍŠIL TOP 09 a Starostové jiri.pospisil@europarl.europa.eu @Pospisil_Jiri facebook.com/judr.jiri.pospisil  
Olga
SEHNALOVÁ
ČSSD olga.sehnalova@europarl.europa.eu @OlgaSehnalova facebook.com/OlgaSehnalova  
Michaela ŠOJDROVÁ KDU-ČSL michaela.sojdrova@europarl.europa.eu @msojdrova facebook.com/michaela.sojdrova  
Jaromír
ŠTĚTINA
TOP 09 a Starostové jaromir.stetina@europarl.europa.eu @StetinaEP facebook.com/Jaromir.Stetina.Politik/  
Pavel SVOBODA KDU-ČSL pavel.svoboda@europarl.europa.eu @1PavelSvoboda facebook.com/svobodakdu  
Pavel TELIČKA Nezávislý pavel.telicka@europarl.europa.eu @Telicka facebook.com/PTelicka/  
Evžen TOŠENOVSKÝ ODS evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu      
Jan
ZAHRADIL
ODS jan.zahradil@europarl.europa.eu   facebook.com/#!/zahradil  
Tomáš ZDECHOVSKÝ KDU-ČSL tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu @TomZdechovsky facebook.com/TomZdechovskyEP  

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).