Hlavní navigace

RejstrikFirem.cz - legitimní podnikání, nebo doupě vyděračů?

14. 12. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 29
Kdo zná jména jako Michal Malý a Vladana Petržílková, nebude se možná vůbec ničemu divit. Způsobů, jak podnikat, existuje velké množství. Někteří podnikají poctivě, někteří na hraně. A samozřejmě také existuje mafie, vydírání, výpalné, podvody a řada dalších zvláštních praktik. Ale posuďte sami, do jaké kategorie chování provozovatelů RejstrikFirem.cz patří.

Jednoho dne mi přišla do e-mailové schránky zpráva z RejstrikFirem­.cz, uvádí jeden z postižených v této zvláštní kauze. „V tu dobu jsem chtěl firmu zaregistrovat do nějakého portálu a název domény rejstrikfirem.cz se mi líbil, neváhal jsem tedy s registraci“, pokračuje. Nutno dodat, že v době, kdy rejstrikfirem.cz spamoval po českém Internetu své nabídky, šlo o služby „bezplatné“.

„Mezi pravomocně rozhodnutými případy ve správním trestání Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) jsou již i čtyři pokuty, udělené subjektům za zasílání ne­vyžádaných ob­chodních sdělení (spamming). Nejvyšší pokutu (160.000 korun) dostala společnost Scarabeus ‚za zasílání obchodních sdělení obsahujících nabídku na zařazení adresáta do databáze podnikatelských subjektů a institucí na internetové adrese www.rejstrikfi­rem.cz.‘“

(zdroj: http://www.ear­chiv.cz/weblog/plnaz­prava.php3?n=w05/­z0922002.php3)

„O několik měsíců později mi přišla zpráva, že služba přechází za sedm dnů z bezplatné verze na verzi placenou. Snažil jsem se službu bezúspěšně zrušit,“ pokračuje líčení jednoho z postižených. Případ jako vystřižený z učebnice. Službu se mu zrušit nepodařilo, za několik dní přišla zálohová faktura. Na požadavek o zrušení zálohové faktury i služby u provozovatele se postižený nejprve dočkal odpovědi, že musí zaplatit storno poplatek ve výši 600 korun. Na důrazné odmítnutí něčeho takového se dočkal nakonec ještě lepší odpovědi:

"registrace byla provedena vámi, případně budu kontaktovat finanční úřad, aby se vaší věcí zabýval a zkontroloval vaše účetnictví, protože mám pocit, že není zcela v pořádku.“

Na službě rejstrikfirem.cz je uvedena jako provozovatel společnost AIVision, s.r.o. a odpovědným zástupcem projektu Rejstřík firem je pan Michal Malý. Jednatelem AIVision, s.r.o. je pro změnu pan Petr Čmuchálek, který mimo jiné figuruje u uvedené domény, stejně jako u některých domén dalších. To jenom pro pořádek ve jménech. Proto musím i dodat, že Scarabeus, s.r.o. (IČO 496 89 096) s jednatelem Michalem Malým existuje, byť RejstrikFirem.cz zjevně provozuje nyní někdo jiný (viz zmínka o jedné z mála pokut ÚOOÚ za porušování zákona ve věci nevyžádaných obchodních sdělení).

Podnikat se dá pochopitelně různě. Já osobně mám raději podnikání s čistým štítem a jasnými podmínkami obchodování. RejstrikFirem.cz do této kategorie zjevně nespadá. Pokud na chvíli zapomenete na výše uvedenou životní zkušenost, zkuste se začíst do následujícího výňatku z podmínek registrace :

"Ceny, smluvní podmínky a registrace:

Registrace do www katalogu

Registrace do www katalogu a prezentace odkazu na Vaši společnost v něm je zdarma, tedy bezplatná, a to na neomezenou dobu. Odkaz tedy bude v části www katalog zveřejněn zcela bezplatně. Pokud chcete registrovat pouze do www katalogu, zadejte prosím dole na první straně registračního formuláře „pouze www katalog“. Doporučujeme využít alespoň této formy registrace, protože v říjnu končí uzávěrka pro překlad do AJ v rámci databáze podnikatelských subjektů EU pro tento rok.

Prezentace v části „rejstřík firem“ je v podobě a rozsahu www katalogu bezplatná. Odkazy však budou abecedně řazeny až za odkazy hrazené. V části „rejstřík firem“ však všechny služby poskytujeme po zkušební dobu zdarma a následně po jejím vypršení pro letošní rok jsou hrazené služby od ceny 495 korun/rok prezentace, protože na služby objednané v letošním roce poskytujeme 50procentní slevy. Kompletní přehled cen za hrazené služby naleznete na titulní stránce www.rejstrikfi­rem.cz pod tlačítkem ceník.

Čtěte pozorně. Čtěte několikrát. A zkuste si zodpovědět tu nejzákladnější otázku: je to zdarma, nebo to není zdarma? Co má RejstrikFirem.cz společného s „databázi podnikatelských subjektů EU pro tento rok“? Jak dlouhá je vlastně ta „zkušební doba zdarma“? Který rok je vlastně ten „letošní“?

Samozřejmě. Ponechme stranou, proč se dříve uvedený postižený člověk dobrovolně vydal cestou takto podivnou, nejistou a zjevně nevýhodnou. Proč se vůbec chtěl registrovat do neznámého katalogu, místo aby se registroval skutečně do některého českého portálu. Případně využil nějakých jiných služeb, které mu nabídnou přehledné podmínky a hlavně jasně kontrolovatelný výsledek.

Jméno Michal Malý mi při zjišťování informací o tomto případu vrtalo chvíli hlavou. A v okamžiku, kdy se ozvali další poškození a objevilo se jméno Vladana Petržílková (mimochodem, víte o tom, že provozuje „spamovací seznamku“?), začalo být všechno ještě zamotanější. Ale na druhou stranu také jasnější.

Pro další informace není potřeba chodit daleko. Třeba do článku Antispamový zákon: není to tak zlé:

„Aivision s.r.o. a Helene & Michel, spol. s r.o. (v obou společnostech působí Michal Malý, známý spolu s Vladanou Petržílkovou i z mnoha jiných případů rozsáhlého spammingu) rozeslaly jakousi reklamu na katalog firem s žádostí o vyjádření souhlasu se zasíláním další reklamy.“

A posléze také do článku Spekulanti s doménami založili nadační fond. Ale budiž. I „černé ovce“ se mohou jednoho dne obrátit k dobru a poctivě podnikat a vůbec dělat obecně prospěšné věci. A jedna špatná zkušenost přece nemůže znamenat, že všechno je špatné.

Jenže redakci Lupy se nakonec ozvala řada dalších stejně postižených. Mezi nimi je i jeden z nejznámějších sporů v této kauze – spor s firmou Altap, s.r.o.. Ta po prakticky shodném vydírání, jako je uvedeno v prvním, výše uvedeném příkladu, vyvěsila své zkušenosti na Internet. A teprve toto řešení vedlo k tomu, že pan Michal Malý přestal vyhrožovat (soudy, exekucemi, atd.) a záznam Altap, s.r.o. z „databáze“ vymazal. Na škodu věci pochopitelně je, že šlo o „obchod“. A něco za něco nakonec vedlo i ke stažení jedné z mála stránek dokumentujících zkušenosti klienta s RejstrikFirem.cz.

Přesto ale není vše ztraceno. Zde je kompletní citace skvělého zdůvodnění toho, proč by někdo měl zaplatit za něco, co nechce. Podepsán je pan Michal Malý.

"Dobrý den,
smlouvu jste uzavřeli a platit fakturu budete, vy jste odsouhlasili doručování korespondence z naší strany, která souvisí s vaším odkazem, a odsouhlasili jste, že ji nebudete považovat za nevyžádanou. Všiml jsem si, že je v Čechách zvykem objednávat a neplatit, nicméně, musím vás upozornit, že jednak nejsme humanitární organizace a dále je plně funkční proti neplatičům systém soudních platebních příkazů vydaných Obchodním soudem. Vzhledem k tomu, že se našlo několik firem s přístupem stejným jako vy, dovolím si se s vámi podělit o zkušenost, že soud registrace těchto „firem“ a jejich objednávky uznal a vystavil soudní platební příkaz nejen na plnou částku bez slevy + úroky, ale i na soudní poplatky, tedy daná firma nakonec uhradila 8.000–10.000 korun. Pokud se k těmto podnikatelům chcete připojit, já vám nebráním – pokud neuhradíte tuto proformu, obdržíte upomínku na plnou cenu, pokud ani tu, pak na doručenku soudní platební příkaz. Pokud jej neuhradíte, bude stržen exekučně. A teď dovolte konkrétně k vaší registraci:

dne 12. listopadu 2004 jste objednali prezentaci vaší společnosti v této podobě (http://www.rej­strikfirem.cz/show­company.php?ID=8781­1), odsouhlasili jste smluvní podmínky a cenu prezentace a vše jste následně potvrdili z vaší e-mailové adresy support@altap.cz, do dnešního dne však z vaší strany nebyla uhrazena faktura za objednanou službu, kterou užíváte.

Toto vše je v nezměnitelné podobě uloženo ve vaší administraci a přístupné po zadání vašeho ID a hesla (pokud jste e-mail s přístupovými údaji smazali, zašlete mi vaše IČO, vygeneruji vám nové). Vámi objednanou hrazenou službu užíváte již sedm měsíců, *doporučuji tedy úhradu faktury do konce tohoto týdne* tak, abyste neztratili nárok na slevu 50 procent, protože v upomínce by vám nebylo fakturováno 660 korun, ale 1320 korun + 19% DPH. Výpověď je možná v tuto chvíli pouze oproti úhradě stornopoplatku ve výši 600 korun + 7/12 z částky 1320 korun + 19% DPH."

Do okamžiku zrušení záznamu Altap, s.r.o. a ukončení vyhrožování soudy a exekucemi se pochopitelně odehrála ještě řada dalších věci. Patří sem korespondence: několik desítek e-mailů. Patří sem i to, že pan Michal Malý sdělil společnosti Altap telefonický kontakt, na který se nebylo možné dovolat. Pak je zde malé intermezzo, ve kterém se Altap snažil Michala Malého upozornit, že nemá problém se soudním řešením. A odpověď Michala Malého na tuto epizodu stojí za záznam:

„se šmejdy není třeba se scházet u soudu, vše vyřídí se šmejdem soud odesláním soudního platebního příkazu.“

Ale to samozřejmě není všechno. Do arsenálu výhrůžek (hodících se k částce několika stokorun, o kterých je řeč) posléze Michal Malý přidal i oblíbené povídání o tom, že Altap zveřejní v databázi dlužníků. Načež Altap kontroval zveřejněním informací o kauze na Internetu. AIVision se následně konečně probrala a místo Michala Malého se ve hře objevil pan Petr Čmuchálek (jednatel společnosti). Ten poslal společnosti Altap velmi dlouhý mail, ve kterém začalo jít do tuhého – vyhrožování podáním trestních oznámení za firmu (konkurenční postavení firem, poškození kreditu AIvision, nekalosoutěžní jednání, hmotné a nehmotné poškození dobrého jména) a dokonce za pana Michala Malého („dále považuji za slušné oznámit Vám, že pan Michal Malý během příštího týdne podává na pana Jana Ryšavého trestní oznámení pro trestný čin pomluvy“). Shrnuto a podtrženo, klasická zastrašovací taktika.

Pokud si snad myslíte, že v tuto chvíli dojde v tomto příběhu k nějakému řešení, jste na omylu. Altap totiž v tuto chvíli stahuje stránku s informacemi o celé kauze na základě „dohody“ s Petrem Čmuchálkem. Načež se do toho ale znovu zapojuje znovu Michal Malý (stále trvá na zaplacení storno poplatku) a objevuje se zcela nepochopitelně Vladana Petržílková. Altap poté stránky opět zveřejňuje (s nějakými změnami), aby se opět po určitě době ztratily, záznamy o Altapu teoreticky z RejstrikFirem.cz zmizely, faktury byly stornovány a storno poplatky prominuty.

Jednomu se chce skoro plakat dojetím, ve skutečnosti mám spíše pocit, že se někdo zbláznil. Samozřejmě to může být autor článku. 

ebf 24 - tip duben

Závěr

Příliš dlouho jsem přemýšlel, jak celou tuhle kauzu uzavřít. Nakonec jsem zjistil, že toho nejsem schopen. Kauza, ve které se sejdou notoricky známá jména (Michal Malý a Vladana Petržílková) a minimálně neetické obchodní praktiky spolu s e-mailovou korespondenci, hodící se do učebnice psychiatrie, prostě nemůže mít žádný použitelný závěr. Nebo možná má. Dávejte si pozor, s kým obchodujete a od koho něco kupujete. Zejména pokud se tváří jako profesionál, ohání zkratkami Evropské unie, v každé třetí větě používá „zadarmo“ či „bezplatně“. A pokud už naletíte, jako se to stalo poškozeným, prostě se s takovými lidmi vůbec nevybavujte. Váš čas je drahý a oni za to nestojí. Oni totiž mají času dost. A podvody a neetické chování? To je a bude nesmrtelné.

Upozorněni : S ohledem na nevybíravé způsoby RejstrikFirem.cz nejsou někteří postižení jmenování konkrétně a další, co se ozvali, nejsou zmiňování ani náznakem. Dle mého názoru se vcelku oprávněně obávají dalšího vyhrožování. Redakce má k dispozici korespondenci postižených v e-mailové podobě. Někteří z postižených mají i záznamy hlasové komunikace. 

Jaké máte zkušenosti s RejstrikFirem.cz?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).