Hlavní navigace

RRTV: ČT vyfasovala 300 tisíc, CET 21 má problémy s Telkou a Smíchovem

10. 6. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 115393
Na 11. zasedání bylo projednáno 57 bodů programu, vyhodnoceno 36 stížností, vydáno 13 upozornění na porušení zákona, zahájeno jedno správního řízení a uloženy tři pokuty.

Na zasedání konaném 7. června udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV, dále také Rada) následující pokuty:

  • České televizi (300 000 Kč) pro porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že 7. prosince 2015 od 20:01 hodin na programu ČT 1 odvysílala pořad Losování SAZKAmobil Šance, který, ač byl pořadem o losování loterijní hry, obsahoval informace, které prezentovaly služby společnosti SAZKAmobil a mj. upozorňovaly na bonusy. Zároveň tím došlo k uvedení diváků (veřejnosti) v omyl, neboť podpora dané služby byla ukryta v pořadu, nemajícím komerční charakter.
  • Provozovateli ZAK TV (10 000 Kč za porušení licenčních podmínek).
  • Společnosti CE Media (5 000 Kč) za to, že tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje či v nejbližší době bude naplňovat ve vysílání programu Mňam TV navýšení podílu vlastní původní produkce na alespoň 51 %, jak je uvedeno v licenčních podmínkách.

Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21, jakým způsobem naplňuje ve vysílání programu Smíchov základní programovou specifikaci, která je součástí licenčních podmínek programu, konkrétně zastoupení dokumentární tvorby. Totéž se týkalo i kanálu Telka, kde podmínky licence, resp. základní programová specifikace říká, že na tomto programu má být vysíláno rovněž zpravodajství.

K TÉMATU: RRTV si vyžádala další monitoring zpravodajství FTV Prima, výsledky bude znát v září

RRTV pokutovala Primu i Novu, obě v řádu statisíců

Do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, jinak řečeno IPTV/VoD, byla zapsána společnost PiTV – StarMedia, s. r. o., se sídlem v Přerově s tím, že služba je poskytována od 1. dubna 2016 pod názvem Přerovská internetová televize a umístěna na adrese www.pitv.cz.

UXD

Rada se rovněž seznámila s vysvětlením Alza Media (http://media.alza.cz), Aerovod (www.aerovod.cz, společnosti Aerofilms) a Vaření.cz (www.vareni.cz, společnosti Economia), jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb. a umožňují uživatelům přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je RRTV.

V tiskové zprávě z 11. zasedání se také píše o několika soudně zrušených rozhodnutí Rady, nicméně RRTV souhlasilo s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2016, č. j. 10A 11/2016, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady, jímž byla České televizi uložena pokuta ve výši 350 000 Kč za nepatřičně zdůrazněné umístění produktu McDonald's. Zároveň Rada vzala zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. května 2016 týkající se zrušené pokuty ve výši 200 000 Kč společnosti Kristián, spol. s r.o., protože nebylo prokázáno porušení zákona, čímž odpadl důvod správního řízení.

Autor článku

Novinář a redaktor DigiZone.cz věnující se novodobému digitálnímu světu.