Hlavní navigace

S Telecomem na kus řeči

31. 8. 2000
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Na včerejším setkání generálního ředitele Českého Telecomu s novináři se hovořilo o mnoha věcech: o změnách tarifu Internet2000 i o Internetu zadarmo, o nové divizi e.Tel, o nových ISDN balíčcích, o sponzorských aktivitách ČTc vůči zasedání MMF a Českému olympijskému týmu, a v neposlední řadě i o účasti ČTc v tendru na sítě FWA 26 GHz.

Zajímavých událostí, které se přímo či alespoň nepřímo týkají Českého Telecomu, je v poslední době celá řada. Možnost setkání novinářů s generálním ředitelem ČTc Přemyslem Klímou proto byla vítanou příležitostí k získání nových informací a vyjasnění některých stanovisek a postojů. Zde je přehled toho, co jsem si ze setkání odnesl.

ČTc a tarif Internet2000

Zprávy o změnách tarifu Internet 2000, se kterými před časem přišla Lupa, se potvrdily: Český Telecom s účinností od 1. září prodlužuje nejvýhodnější (třetí) časové pásmo, které v pracovní dny bude začínat již v 19 hodin, a ne až ve 21 hodin jako dosud. Konec tohoto pásma (v 7 ráno) se nemění, a v platnosti zůstává tento tarif i o sobotách a nedělích (a svátcích). Mimochodem, z monitoringu stavu sítě prý vyplývá, že i o sobotách a nedělích se mnoho uživatelů připojuje až po 21. hodině večer, což naznačuje, že si neuvědomují skutečnost, že o víkendech a svátcích tento tarif platí po celý den!!

Novinkou, alespoň pro mne, byla informace, že souběžně se změnou pro koncové uživatele dochází i ke změně tohoto tarifu pro internetové providery. Podstatou změny je zvýšení provizí, které by měli provideři dostávat, a to zřejmě již od srpna – konkrétní změny jsou však teprve předmětem jednání a ředitel Klíma o nich nic bližšího neřekl, kromě obecného záměru zvyšovat výhodnost tarifu Internet2000 souběžně pro koncové uživatele i pro providery. Z jeho slov jsem pochopil, že i sám Telecom již začal považovat komutované připojování k Internetu za významný segment telekomunikačního trhu a začal jej pěstovat – tedy usilovat o jeho zvětšování. Naštěstí již ne jeho prostým ždímáním, tedy neustálým zvyšováním cenové hladiny, která deptá poptávku, ale naopak snižováním cenové hladiny a stimulováním poptávky. Jakby také ne, když počty minut provolané „do Internetu“ vykazují prudký růst a již dnes jsou srovnatelné s celkovým objemem meziměstského provozu. Pravda, výnosy z nich jsou vzhledem ke zcela jiné tarifikaci také jiné, ale i tak rozhodně nejsou zanedbatelné. O jejich konkrétní výši ředitel Klíma prohlásil, že představují 4 až 5 procent výnosů (ovšem nebylo zřejmé, zda se jedná o procenta z výnosů za hovorné nebo z celkových výnosů). I kdyby šlo o horší případ, tj. o 4 až 5 procent z výnosů pouze z hovorného, jednalo by se za letošní pololetí o částku 0,5 až 0,625 miliardy korun (při vykazovaných výnosech cca 12,5 miliardy za první pololetí letošního roku, viz zde).

ČTc a Internet zadarmo

Spekulace o tom, že Český Telecom by měl od září spustit svůj vlastní Internet zadarmo, se naopak nepotvrdily. Ne ale v tom smyslu, že by na tom ČTc vůbec nepracoval – ze slov ředitele Klímy jsem pochopil,že na tom intenzivně pracují, ale dosud to nestihli dodělat (či neuzrálo definitivní rozhodnutí o konkrétní podobě atd.), a že zavedení Internetu zadarmo v podání ČTc je otázkou několika týdnů.

ČTc zevnitř

Uvnitř Českého Telecomu již delší dobu probíhají restrukturalizační procesy, spočívající hlavně v přechodu na liniové řízení (zatímco původně byl Telecom organizován spíše na regionálním principu). Původně se počítalo s tím, že nová organizace bude založena na existenci dvou hlavních částí, pracovně označovaných jako „NETCO“ a „SERVCO“, z nichž první by měla na starosti provozování sítě (proto: NETwork COmpany), a druhá poskytování služeb (SERvices COmpany). Nyní se ale podle slov ředitele Klímy tato dvouprvková organizace změnila na tříprvkovou, protože došlo k rozdělení služeb na „komoditní“ (ve smyslu: tradiční telekomunikační služby, např. telefonie) a „netradiční“, kterými jsou služby spojené s Internetem a informačními technologiemi. Uvnitř Telecomu proto vzniká další divize, přesněji „odštěpný závod“,s názvem e.Tel, který bude tyto aktivity zastřešovat (a bude tedy pod něj spadat např. IOL, MIA a další). Jak bylo na setkání zdůrazněno, nemělo by se jednat o novou značku (brand name), pod kterou by byly uváděny produkty a služby na trh, ale pouze o pojmenování nového prvku vnitřní organizační struktury Českého Telecomu.

ČTc a sponzorství

Ještě před včerejším setkáním vydal Český Telecom tiskovou zprávu o tom, že se stal sponzorem nadcházejícího zasedání MMF v Praze (konkrétně: „Akciová společnost ČESKÝ TELECOM se stala hlavním partnerem Výkonného organizátora Výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky“). Když jsem se ptal na konkrétní obsah sponzorství, odpověď zněla, že jde z části o finanční sponzorství a z části o poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby zasedání.

Další sponzorská aktivita Telecomu se týká nadcházejících Letních olympijských her v Sydney. ČTc se stal oficiálním partnerem Českého olympijského týmu a podílí se na přípravě českých sportovců. Pro uživatele Internetu je zajímavou souvislostí to, že ČTc ve spolupráci se serverem iDnes připravuje aktuální multimediální zpravodajství z průběhu her, na adrese http://www.id­nes.cz/OH2000.

ČTc a ISDN balíčky

Není to tak dávno, konkrétně k 1.7., kdy Telecom přišel na trh se třemi „ISDN balíčky“ (fakticky: bundly zahrnujícími zřízení linky a určité koncové zařízení). Nyní se objevují další dva balíčky, určené spíše pro menší firmy. První se jmenuje euroISDN@connect, je určen k připojení jednoho nebo více počítačů k Internetu přes ISDN linku, zahrnuje přístupový router a stojí 15900. Druhý balíček s názvem euroISDN@office zase zahrnuje pobočkovou ústřednu umožňující připojit až dvě analogová koncová zařízení a čtyři digitální (stojí 19040,– Kč).

ČTc a tendr na sítě FWA

Na závěr jsem si nechal problematiku, které se diskuse nemohla vyhnout. Jde o účast v tendru na tři celostátní licence na budování sítí FWA v pásmu 26 GHz. Jak jsem již psal v předchozích článcích zde na Lupě, Český Telecom se do tendru přihlásil i přesto, že podle podmínek soutěže je evidentně nezpůsobilým předkladatelem (jde konkrétně o podmínku, že nesmí jít o provozovatele veřejné pevné telefonní sítě). Řídící výbor tendru přitom před několika dny nabídku ČTc ze soutěže vyřadil, právě pro nesplněné citované základní podmínky.

Ředitel Klíma postup ČTc vysvětloval takto: je to technologie, která je zajímá a cítí, že má místo v jejich podnikání. Zpracovali si business case, jehož výsledek byl pozitivní (v tom smyslu, že by provozování sítí FWA Českému Telecomu prospělo). Dále si ČTc nechal zpracovat právní rozbor podmínek tendru (nebylo řečeno kým) s výsledkem, že citovaná podmínka o nezpůsobilosti stávajících provozovatelů veřejných telefonních sítí „není košér“ (abych doslova citoval pana Klímu) a jde prý proti duchu zákonných předpisů včetně nového telekomunikačního zákona, který přiznává všem subjektům stejné šance. Již dříve prý prezentovali tyto své připomínky zadavateli tendru, který je ale neakceptoval a vyhlásil podmínky takové, jaké považoval sám za vhodné. Nyní, podle slov ředitele Klímy, Telecom cítí, že situace ovlivňuje jeho podnikání, že nemá možnost „tržní reakce“ a proto zvažuje další právní kroky. Vše nyní posuzují právní experti ve službách Telecomu, konkrétní kroky lze prý očekávat v nejbližší době. Na explicitní dotaz jednoho z kolegů ředitel Klíma nevyloučil, že součástí nadcházejícího protestu Telecomu bude i návrh předběžného opatření, který by měl zabránit udělení licencí do okamžiku vyřešení protestu (s tím, že zatím není jasné zda se Telecom odvolá k regulátorovi, k soudu, eventuelně k oběma institucím současně).

Co na to říci? Podmínky tendru neměly za úkol někoho konkrétního diskriminovat, ale měly jasně definovaný cíl: podpořit rozvoj konkurence na našem telekomunikačním trhu tím, že zvýší počet aktivních hráčů na tomto trhu (poskytnutím šance na vstup operátorům, kteří zde ještě nejsou etablováni, nikoli dalším posílením pozice těch operátorů, kteří zde již etablováni jsou). Že se tento záměr Českému Telecomu nelíbí, mi nepřipadá až tak překvapivé. Že se mu to nelíbí do té míry, že podniká takové kroky jaké podniká, je jeho věcí a má na to právo, zůstane-li se svými kroky vždy v mezích zákona. Stejně tak je jeho věcí, jaké argumenty přitom používá a jak tyto argumenty vyznívají v kontextu jeho dlouholetého monopolního postavení a chování.

KL24

Skutečně důležité bude podle mého názoru to, jak se svými argumenty pochodí u toho, ke komu se odvolá. Zda dokáže prosadit své stanovisko proti pozici nezávislého regulátora vypisujícího tendr a eliminovat jeho snahu podpořit rozvoj našeho telekomunikačního trhu nikoli posílením pozice stávajících operátorů, ale vpuštěním co největšího počtu operátorů nových.

No a i kdyby se toto Telecomu nepodařilo, nad oddálením vstupu faktické konkurence na trh přeci také nebude plakat!

Domníváte se, že se Českému Telecomu podaří zkomplikovat tendr FWA 26 GHz?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).