Hlavní navigace

Satelitní operátoři shrnuli své výhrady k plánované podobě přechodu na DVB-T2

9. 7. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Karel Choc, Internet Info
Česká asociace satelitních operátorů, která sdružuje česko-slovenské satelitní platformy Digi TV a Skylink, kritizuje některé vládní návrhy ohledně zavedení nového standardu zemského televizního vysílání.

Na konci června zareagovala Česká asociace satelitních operátorů dopisem adresovaným Ministerstvu průmyslu a obchodu na návrh vypořádání svých připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení týkajícího se tzv. technického plánu přechodu na DVB-T2. Ten má vstoupit v platnost formou nařízení vlády. 

Vzhledem k ledabylosti, s jakou MPO naše připomínky vypořádalo, byla naše reakce poměrně rozsáhlá. Pro čtenáře DigiZone v tomto článku a jeho pokračování shrnujeme to nejzásadnější, v čem je mezi naší asociací a ministerstvem rozpor.

Jak (ne)číst a (ne)dodržovat evropské rozhodnutí

Proces odevzdání pásma 700 MHz pro účely mobilního internetu se v rámci EU řídí předpisem s čtenářsky nepříliš přívětivým názvem, který zní Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii

Toto rozhodnutí je nadřazeno jakékoliv legislativě přijaté členskými státy na národní úrovni, a je tudíž nanejvýš žádoucí ho dodržovat. V opačném případě hrozí České republice postih ze strany Evropské komise. Jak vyplývá z našich připomínek, tak ani po více než roce od jeho zveřejnění nečte Ministerstvo průmyslu tento text správně (anebo je přesvědčeno o tom, že ho ČR dodržovat nemusí). Pojďme se podívat na tyto rozpory blíže.

Kompenzace nákladů – operátoři poráží diváky

Podle čl. 6 Evropského rozhodnutí mohou členské státy poskytnout přiměřené kompenzace za vzniklé přímé náklady, a to zejména koncovým uživatelům (= divákům). Tento článek má podle nás jedinou možnou interpretaci, a to takovou, že pokud budou nějaké kompenzace poskytnuty, musí z nich významná většina směřovat k divákům, například formou příspěvku na pořízení nových televizních přijímačů. Takovou formu podpory zvolila v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz Francie a její schválení Evropskou komisí proběhlo hladce

Česká realita je ovšem taková, že z celkového objemu kompenzačních plateb odhadovaných námi na zhruba jednu miliardu korun má jít vše, s výjimkou padesáti milionů korun pro nákupy nových televizorů v sociálních zařízeních, na účty operátorů zemského televizního vysílání. 

POLEMIKA: ČRa se ohradily proti ČASO, náhrady za přechod na DVB-T2 nepřekročí sto milionů

Shrnuto a podtrženo, takové rozdělování peněz nám v souladu s evropským rozhodnutím opravdu nepřijde. Stranou v této souvislosti necháváme, že pro operátory zemského televizního vysílání má být celkový benefit z celé akce řádově vyšší, čemuž se budeme věnovat v pokračování tohoto článku.

Až dvouletý odklad byl možný

Je obecně známo, že pásmo 700 MHz se má dle Evropského rozhodnutí uvolnit do 30. června 2020, nicméně tento předpis připouští až dvouletý odklad, který mohou členské státy využít, např. pokud by související přechod na spektrálně efektivnější vysílací standardy negativně zasáhl významnou část obyvatelstva. 

V podmínkách České republiky, kde zhruba každá druhá domácnost využívá jako primární zdroj příjmu televizního signálu právě pozemní televizní vysílání a zároveň má dojít k přechodu všech multiplexů na standard DVB-T2/HEVC, což bude vyžadovat pořízení nových televizorů nebo set-top boxů ve všech dotčených domácnostech, bychom tuto podmínku nepochybně splnili. 

Takový odklad by významně snížil vynucené výdaje domácností, které by v delším čase nahradily větší počet televizních přijímačů v přirozeném cyklu obměny. Evropské rozhodnutí poskytuje jasný návod pro ty členské země, které se rozhodnou odklad využít, jak postupovat, stejně jako dává povinnost jiným členským zemím, které by takovým odkladem byly dotčeny, takové rozhodnutí respektovat a se státem využívajícím odklad spolupracovat při koordinaci kmitočtů. 

Ministerstvo průmyslu nicméně možnost odkladu komentuje slovy: Evropské rozhodnutí sice umožňuje posun termínu 30. června 2020, nemění však nutnost poskytnout v tomto termínu kmitočty pásma 700 MHz pro potřeby mobilních datových sítí, což je jednak logický protimluv, ale především chybná interpretace čl. 1 Evropského rozhodnutí.

Bohužel v tomto směru může běžný divák s ohledem na již uzavřené dohody o mezinárodní koordinaci kmitočtů s okolními státy už jenom litovat, že se v ČR nenašel nikdo, kdo by hájil jeho zájmy a o odklad se zasadil.

DVB-T2 nikdo nepředepisuje, ani nedoporučuje

Evropské rozhodnutí opravdu zmiňuje jak technologii DVB-T2, tak kodek HEVC, ale pouze v preambuli a s dodatkem „např.“, a nemá tedy ani formu doporučení. Není tedy pravdou, že nám nezbývalo nic jiného než přechod všech multiplexů na kombinaci DVB-T2 a HEVC. 

Takové řešení pro běžného diváka znamená vynucené výdaje a diskomfort, se kterými je spojena jen velmi malá přidaná hodnota, neboť obě hlavní komerční televizní skupiny – TV NOVA a Prima – nehodlají zařadit do bezplatného DVB-T2 vysílání své programy v HD rozlišení. 

Jediným významným benefitem zavedení DVB-T2/HEVC jako jediné kombinace povolené v celoplošných sítích pozemního televizního vysílání je tak z pohledu běžného diváka, tj. diváka, který nevyhlíží placené televizní vysílání spuštěné někdy v budoucnu i na této platformě, pouze možnost sledovat v HD rozlišení všechny programy České televize.

Běžný divák tak může opět jenom litovat, že se na něj příslušní čeští rozhodovatelé neohlíželi tak, jako to udělali například ve Švédsku, kde bylo pásmo 700 MHz uvolněno již v říjnu minulého roku, a to snížením počtu DVB-T multiplexů ze 7 na 6, přičemž právě s ohledem na sociální únosnost (nízkou penetraci DVB-T2 kompatibilních televizorů v domácnostech) byl na základě veřejných konzultací pouze 1 ze zbývajících 6 modernizován na standard DVB-T2/MPEG-4. 

Takové řešení umožnilo zachovat kapacitu platformy pozemního televizního vysílání, aniž by vyvolalo neúnosné výdaje dotčených domácností, což byl hlavní aspekt, díky kterému nedošlo oproti původním záměrům k přechodu většího počtu multiplexů na DVB-T2.

KL24

Shrnutí, které běžného diváka nepotěší

Máme-li nějak uzavřít naše čtení z příslušné evropské legislativy, tak musíme konstatovat, že díky postupu prosazovanému v ČR běžný divák ostrouhá, neboť:

  • Chce-li nadále sledovat pozemní televizní vysílání, nemá jinou možnost, než je standard DVB-T2/HEVC (ač vysílání v současném standardu DVB-T bylo možné zachovat, minimálně částečně).
  • Přechod na DVB-T2/HEVC má pro něj mizivou přidanou hodnotu.
  • Vynucený nákup příslušného zařízení (televizoru nebo set-top boxu) pro sledování vysílání v DVB-T2/HEVC musí učinit o 2 roky dříve, než bylo nezbytně nutné.
  • S těmito vynucenými výdaji se musí vypořádat sám a bez jakékoliv kompenzace ze strany státu, který je ovšem ochoten bez mrknutí rozdělovat miliardy příslušným operátorům pozemního televizního vysílání, a navíc očekává mnohamiliardové výnosy od mobilních operátorů z aukce kmitočtů z pásma 700 MHz.

V pokračování tohoto článku se pokusíme vnést trochu světla mimo jiné do toků peněz, protože o těch je přechod na DVB-T2 především…

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je členem představenstva České asociace satelitních operátorů z.s., která hájí společné zájmy svých členů v oblasti rozvoje, podpory a provozování satelitního vysílání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).