Hlavní navigace

SEO spam: zneužité umění

25. 4. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Kromě optimalizace stránek pro vyhledávače (SEO), která webu přináší nepopiratelný užitek, existuje i její nekalá obdoba, SEO spam. Tomu se každý správný tvůrce webových stránek snaží vyhnout, jelikož vyhledávače tyto praktiky (často krutě) trestají. Které postupy spadají mezi SEO spamming a co lze za jejich použití očekávat?
Řada definic SEO spamu říká něco v tom smyslu, že je to manipulace webu za účelem umělého zvyšování pozic. S tímto výrokem se nemohu plně ztotožnit, protože v tom případě by samotné SEO mělo s nekalými technikami mnoho společného. Já vám nabízím myšlenku jinou:

SEO dokáže pomoci dobrým stránkám, hodnotnému obsahu, kvalitnímu produktu. V kostce tomu, co je prospěšné pro uživatele. Nikoli však webu, který tyto vlastnosti nesplňuje. Techniky, které se snaží takovéto weby dostat ve výsledcích vyhledávání směrem vzhůru, nazýváme SEO spamem.

Základním měřítkem, podle kterého vyhledávače hodnotí stránky, jsou on-page a off-page faktory. Objektivitu stránky poznají analýzou textu stránky, věrohodnost vypočítávají podle počtu zpětných odkazů a jejich důležitosti. To jsou, zjednodušeně řečeno, jejich hlavní zbraně. Je jasné, že se musí proti těm, kteří se je snaží otupit, bránit.

Trest smrti

Ve skutečnosti SEO spam bude jen a pouze to, za co ho označí vyhledávač. Pokud web dostane tuto nepříjemnou nálepku, je to jako odnětí svobody na doživotí, ba dokonce jako trest smrti. Vaše stránky budou penalizovány, ve výsledcích se propadnou o stovky míst dolů, v horším případě zmizí zcela beze stopy. A věřte, není-li váš web ve vyhledávačích, jakoby ani neexistoval. Je to jako poškozené dobré jméno firmy, pošramocená pověst, zápis v trestním rejstříku, je to kaňka, které se budete zbavovat jen velmi těžko. Bude to stát spoustu peněz, času a úsilí a nikde není psáno, že se vám to vůbec někdy podaří. Je možné, že jediným řešením bude zcela nová doména. Stojí to za to?

Nekalé praktiky

Jak jsem již říkal, co je a co není spam, vždy určují samy vyhledávače. Proto se s otázkou na výčet zakázaných praktik bude nejlepší obrátit právě na guidelines a best practices, kde vyhledávače doporučují nepoužívat:

 • skryté texty a odkazy,
 • cloaking,
 • nerelevantní a příliš často opakující se slova,
 • doorway stránky,
 • tajné přesměrování,
 • link farmy,
 • duplicitní obsah,
 • komentářový spam,
 • automatické programy registrující weby do vyhledávačů a katalogů.

Otřepaná fráze říká, že cílem vyhledávače je nabídnout co nejkvalitnější výsledky. Z toho přímo vyplývá, že vyhledávače nerady nerelevantní výsledky, tedy:

 • stránky tvořené primárně pro vyhledávače,
 • weby s vysokou kvantitou a malou kvalitou,
 • automaticky generované stránky.

Skryté texty a odkazy

Stejná barva pozadí a textu, nečitelný mrňavý text a odkazy neodlišené od okolního textu jsou asi nejběžnější způsoby, jak oklamat vyhledávač. K odhalení této strategie stačí otevřít zdrojový kód a problém je na světě. Za SEO spam se nepovažují texty skryté pomocí CSS, které slouží k navigaci (přeskočit navigaci, přeskočit na obsah, atd.). Samozřejmě, je-li CSS využito ke skrývání textů, které mají oklamat vyhledávač, je tato technika trestná. Vyhledávač tuto taktiku sice automaticky rozpoznat nedokáže, ale její odhalení je opravdu primitivní. Nedoufejte, že vaše konkurence přivře oko a bude mlčet jako hrob.

Cloaking

Do češtiny můžeme termín cloaking volně přeložit jako maskování či zastírání. Cloaking spočívá v tom, že SEO spammer předkládá jinou stránku vyhledávači a jinou skutečnému návštěvníkovi (většinou se k tomu využívá skriptování na straně serveru). Stránka určená pro roboty je uměle navržena pouze pro vyhledávače. Nehledí se na kvalitu textu, obsah nemá pro člověka smysl, nadměrně je používáno klíčových slov v nejrůznějších tvarech a v nejrůznějších spojení. Člověk vyhledávající může po kliknutí na takový výsledek dostat zcela něco jiného, než co původně očekával.

Nutno podotknout, že tato metoda je také relativně snadno odhalitelná. Na hrubý pytel hrubá záplata, říkají vyhledávače a kontrolují stránky tím způsobem, že se jejich robot neidentifikuje jako robot, ale jako běžný uživatel. Poté stačí obě indexované verze porovnat a náleopky SEO spam se již nezbavíte. Neriskujte permanentní vyřazení.

Nerelevantní a příliš často opakující se slova

Do obsahu stránky jsou přidávána zvolená klíčová slova v nejrůznějším tvaru a ve spojení s nejrůznějšími frázemi s cílem zvýšit hustotu klíčových slov a vylepšit si své postavení ve výsledcích vyhledávání. Takovéto pasáže jsou pro návštěvníky zcela nesmyslné, proto jsou často využívány ve spojení se skrýváním textu.

Doorway stránky

Doorway stránka (nebo také gateway) je stránka, jejímž jediným cílem je vysoké umístění ve vyhledávači na několik málo klíčových slov a frází, které se opakovaně, v různých tvarech a v hojném počtu na této stránce nacházejí. Z těchto vstupních stránek většinou vede odkaz nebo je návštěvník automaticky přesměrován na cílový web. Vyhledávače svádějí s tímto typem SEO spamu marný boj. Samozřejmě tyto stránky z indexu vyřadí, ale jelikož se většinou nachází na jiné doméně, nic to nevyřeší a mlýny melou dál.

Tajné přesměrování

Uživatel je po příchodu na „nezávadné“ stránky pomocí Javascriptu přesměrován na stránky jiné, což robot sám nerozpozná, protože Javascipt neindexuje. Tuto taktiku většinou využívají weby s ilegálním obsahem – pornografie, warez, online casina. Přesměrování obecně byste měli používat pouze v případě, že jste přenesli obsah na jinou doménu či adresu. Pro tento případ je nejlépe použít řešení na straně serveru 301 Moved Permanently, není-li možné, tak meta tag refresh. V tomto případě nastavte čas přesměrování na minimálně 10 sekund. Nastavíte-li příliš krátkou prodlevu a na stránce se bude vyskytovat obsah, který mohou vyhledávače indexovat, může být vaše stránka považována za doorway a penalizace je na místě.

Link farmy

Link farma (odkazová farma) je speciální web s velkým množstvím stránek (v řádech tisíců, ale klidně až milionů), které jsou vzájemně prolinkovány. Takový web má potom díky velkému počtu zpětných odkazů vysoké hodnocení a zobrazuje se vysoko ve výsledcích vyhledávání. Obvykle se používá k několika účelům:

 • Farma odkazuje na web jiný, kterému má zvyšovat počet zpětných odkazů a tím pádem pagerank.
 • Pomocí tajného přesměrování je návštěvník přesunut na jiný web a zvyšuje mu tak počet návštěvníků.
 • Do farmy je zapojena spousta dalších webů, které na sebe vzájemně odkazují a zvyšují si pagerank.
 • Odkazy z těchto farem se prodávají.

Problém je v tom, že takové link farmy nemusí být na první pohled zřejmé a zapojené stránky se špatně trestají. Za prvé by vyhledávač neměl penalizovat mou stránku za to, že ke mě vede odkaz z jiného webu (mohlo by se to snadno zneužívat) a za druhé by neměl penalizovat mou stránku za to, že odkaz vede ode mě na jiný web, který je např. zapojený do link farmy. Tato představa potírá podstatu hypertextu, běžný uživatel může na web odkazovat, aniž by měl ponětí, do čeho jsou stránky zapojené. Může stránky link farem uvádět jako odstrašující příklad nebo odkaz mohl na jeho stránky přidat kdokoli jiný (v komentářích a fórech). Problém je v tom, že vyhledávače berou každý odkaz jako kladnou referenci pro odkazovanou stránku a nedokáží rozpoznat, kdy tento plus bod dostává neprávem. Každopádně případy vyřazení všech webů zapojených do link farem jsou zaznamenány a doporučuji se všemu, co zavání něčím nelegálním, obloukem vyhnout.

Související: kauza skupování odkazů na českém Internetu.

Duplicitní obsah

Duplicita obsahu není klasická spamová technika, spíš autorova blbost. Měli byste si dávat pozor na to, aby se na více URL adresách nevyskytoval stejný obsah. Pamatujte, že následující typy adres bere vyhledávač jako čtyři různé stránky a důsledně byste měli používat pouze jeden zvolený způsob:

http://www.exam­ple.com/
http://example.com/
http://www.exam­ple.com/index­.htm
http://example­.com/index.htm

Chyba je také často způsobena výskytem session id v URL či nedostatečným ošetřením případů duplicitních stránek v aplikacích dynamických stránek. Typickým příkladem je stránkování nejrůznějších seznamů, kdy je úvodní stránka shodná s první, odkazy směřují na oba typy a výsledkem je pak zbytečná ztráta některých odkazů.

http://www.exam­ple.com/list.php
http://www.exam­ple.com/list.php?pa­ge=1

Vyhledávače duplicitní obsah nepenalizují přímo, ale vytrestají vás nepřímo. Do výsledků vyhledávání zařadí pouze jednu stránku s největším počtem zpětných odkazů a o odkazy vedoucí na duplicity tak zbytečně přicházíte.

Komentářový spam

Určitě to znáte. Do nejrůznějších fór, diskusí a komentářů jsou přidávány odkazy s jediným účelem – zvýšit počet zpětných odkazů na stránky. S tímto problémem mohou vyhledávače bojovat jen těžko, nerozpoznají totiž souvislost odkazů s tématem. Některé vyhledávače jako obranu proti tomuto problému zavedly podporu atributu rel=“notfollow“, o jeho prospěšnosti však můžeme vést diskuse. Zápas s větrnými mlýny tak zůstává na bedrech autorů poškozených stránek.

Automatické programy registrující weby do vyhledávačů a katalogů

Podobný problém jako komentářový spam. Vyhledávače sice řadí tuto techniku mezi nekalé, nicméně bojovat proti ní mohou jen těžko. Odkaz na váš web totiž může zařadit kdokoli kamkoli. Obecně se sice nedoporučuje využívat automatických programů, které registrují weby do nejrůznějších katalogů, na druhou stranu vám vyhledávač těžko dokáže, že jste odkaz přidal právě vy.

Jak poznám penalizaci?

Těžko. Při práci s vyhledávači se musíte naučit ještě jedno důležité pravidlo. Buďte trpěliví. Nepanikařte hned při prvním poklesu či ztrátě těžko vydobyté pozice. Důvodů, proč se vaše stránka nenachází ve výsledcích vyhledávání, může být spousta.

 • Stránky jsou příliš mladé a vyhledávač je ještě nestihl zařadit do svého indexu. Na stránky nevedou žádné nebo jen velmi málo odkazů.
 • Stránky nesplňují základní předpoklady pro optimalizaci (rámy, flash, javascript, nepřístupná menu).
 • Na vyhledávači právě probíhá dance, výměna databáze, aktualizace zpětných odkazů, stránky se nacházejí v sandboxu – víceméně krátkodobá záležitost, stačí chvíli počkat.
 • A nebo penalizace.

Je dobré sledovat pořadí svých stránek ve více fulltextech. Ztráta webu z původních pozic v jednom vyhledávači pravděpodobně značí pouze místní výkyvy. Pokud vaše stránky zmizely z více vyhledávačů, pravděpodobnost chyby na vaší straně je větší. Každopádně to nelze zobecnit. Snažím se pouze naznačit, že každý vyhledávač má vlastní databázi a penalizace v jednom automaticky neznamená penalizaci v dalších, i když je pravděpodobné, že se tak v nejbližší době stane. Podvádět se jednoduše nemá a jak říká prezident, pravda vždy zvítězí.

Vyhledávače mohou penalizovat pouze jednu stránku či z indexu vyřadit celou vaši doménu, případně mohou web „pouze“ srazit ve výsledcích směrem dolů. Penalizace může být na dobu omezenou i neomezenou. Do penalizační politiky vyhledávačů nevidím, ale nejčastěji se při případu penalizace setkávám s tím, že z databáze je vyřazena celá doména na dlouhé časy.

Lze na SEO spam upozornit?

Některé vyhledávače se snaží SEO spam minimalizovat tak, že k rozpoznávání podvodných technik používají speciálního robota. Tato automatizovaná metoda však často není zcela bez chyby a leccos jí může uniknout. Proto téměř každý vyhledávač má své interní týmy lidí, kteří mají za úkol SEO spam hledat a trestat. Samozřejmě není v jejich silách zkontrolovat každou jednotlivou stránku, proto pokud narazíte na web, který se snaží svou pozici vylepšovat ilegálními technikami, neleňte a bez obav ji nabonzujte, zvláště pokud si myslíte, že vaši stránku předběhla taková, která toho dosáhla nefér jednáním:

…a spousta dalších.

MMF24

Shrňme si to

Dříve či později se na to stejně přijde.

Závěrečné moudro

I když je to již značně ohrané a nudné, stále je nutné připomínat a opakovat: navrhujte stránky s ohledem na lidi, vyhledávací stroje to pochopí a přizpůsobí se tomu. Na první místě musí být obsah, přidejte špetku čistého SEO a úspěch je na světě. Jenom žádný spam, prosím.

Používáte nekalé SEO praktiky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor do května 2013 působil jako CEO srovnávače Heureka.cz, předtím pracoval v jablonecké společnosti Miton. Vystudoval Hospodářskou fakultu v Liberci a příležitostně píše svůj blog Oříšek.net.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).