Hlavní navigace

Seznam.cz znovu požádal firmu CHAPS o data z jíz­dních řádů [AKTUALIZOVÁNO]

7. 11. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nejvyšší soud odmítl kasační stížnost společnosti CHAPS. Nebyla totiž oprávněna ji podat. Seznam.cz odeslal další žádost o přístup k aktualizovaným údajům o jízdních řádech.

Aktualizace: 7.11.2013, 17:40 – do textu zapracováno vyjádření společnosti CHAPS

Spor o to, zdali má stát poskytnout komukoli přístup ke kompletním aktualizovaným údajům celostátního informačního systému o jízdních řádech, pokračuje. Společnost Seznam.cz si u brněnské firmy CHAPS na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím znovu vyžádala kompletní aktualizované údaje o jízdních řádech ve zdrojových formátech.

Seznam.cz se pokouší získat tyto údaje již delší dobu. Zatím u společnosti CHAPS, která na základě smlouvy s Ministerstvem dopravy z roku 2001 data o veřejné dopravě spravuje a zároveň na ně drží monopol, neuspěl. Firma CHAPS první žádosti nevyhověla s tím, že se na ni, jako na soukromý subjekt, zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje.

V červnu se ale za Seznam postavil Krajský soud v Brně, který rozhodl, že CHAPS je ve vztahu k vedení celostátního informačního systému o jízdních řádech povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Soud konstatoval, že ačkoli je CHAPS v obecné rovině soukromou osobou, ve vztahu k vedení celostátního informačního systému o jízdních řádech je třeba tuto společnost považovat za veřejnou instituci, protože touto činností vykonává veřejnou správu namísto Ministerstva dopravy. Zároveň Seznamu doporučil, aby žádost o zpřístupnění dat podal znovu. Ten už tak učinil.

Na základě prvního rozsudku jsme již znovu vyzvali společnost CHAPS ke splnění jejich povinnosti. Nyní čekáme na reakci, potvrdil výkonný ředitel společnosti Seznam.cz Michal Feix.

Zástupci společnosti CHAPS ale tvrdí, že žádnou novou žádost od Seznam.cz neobdrželi.

K dnešnímu dni, tj. 7.11.2013, nám nebyla doručena žádná další žádost společnosti Seznam.cz. Doručena nám byla jen žaloba společnosti Seznam.cz na CHAPS na nečinnost ve věci původní žádosti, přičemž tomuto kroku předcházela stížnost společnosti Seznam.cz u Ministerstva dopravy, kterou Ministerstvo dopravy zamítlo jako neoprávněnou pro opožděnost, uvedl pro server Lupa.cz Tomáš Chlebničan, jednatel společnosti CHAPS.

Ministerstvo dopravy rozsudek akceptovalo, CHAPS podal stížnost

Seznam u Krajského soudu v Brně podal žalobu nikoliv na CHAPS, ale na Ministerstvo dopravy. Zajímavé je, že ministerstvo dopravy se proti rozsudku neodvolalo. Kauzou se i přesto musel zabývat Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost na rozhodnutí soudu totiž k němu podala firma CHAPS, která však vůbec nebyla účastníkem řízení před krajským soudem. 

Jak už jsme vás informovali začátkem října, soudci Nejvyššího správního soudu kasační stížnost 27. září odmítli. Nyní je k dispozici písemné odůvodnění rozhodnutí (PDF, 129 KB). Vyplývá z něj, že CHAPS požadoval, aby kasační stížnost měla odkladný účinek. Tedy aby do doby, než bude kasační stížnost posouzena, byl odložen účinek rozsudku Krajského soudu v Brně.

Pozadí sporu, důvodům žaloby a verdiktu Krajského soudu v Brně, ale i vyjádření zainteresovaných subjektů jsme se podrobně věnovali v samostatném článku.

V kasační stížnosti firma CHAPS argumentovala tím, že předmětný rozsudek je zmatečný a rozhodnutí bylo nezákonné z toho důvodu, že s ní mělo být v řízení před krajským soudem jednáno jako s osobou na řízení zúčastněnou.

Podle názoru právních zástupců CHAPSu je firma osobu s právním zájmem na výsledku uvedeného řízení, která je přímo dotčena zrušením napadeného rozhodnutí, neboť jí rozhodnutí krajského soudu neprospívá a současně není účastníkem řízení. Jinými slovy rozsudek ji poškozuje a ona nemohla průběh řízení před krajským soudem nijak ovlivnit.

NSS: CHAPS nebyl oprávněný stížnost podat

Nejvyšší správní soud ale kasační stížnost odmítl s tím, že byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Soud vychází z toho, že kasační stížnost může podle zákona podat pouze účastník řízení nebo osoba zúčastněná na řízení u krajského soudu.

Z kasační stížnosti společnosti CHAPS je zřejmé, že se za účastníka řízení před krajským soudem nepovažuje, uvádí v usnesení NSS předsedkyně senátu Ludmila Valentová. Současně na ní nemůže být pohlíženo ani jako na osobu zúčastněnou. NSS se také vypořádal s argumentem, že rozhodnutí krajského soudu CHAPS jako právnickou osobu poškozuje na jejích právech.

Společnost CHAPS se v dané věci považuje za právnickou osobu, která mohla být přímo dotčena ve svých právech a povinnostech zrušením rozhodnutí žalovaného krajským soudem. V posuzované věci však společnost CHAPS vystupuje v pozici orgánu státu, a to správního orgánu I. stupně, jehož rozhodnutí bylo předmětem přezkumu žalovaného správního orgánu. Na společnost CHAPS byl na základě zákona přenesen výkon státní, resp. veřejné, správy, a to vedení celostátního informačního systému o jízdních řádech. V daném případě se jedná o výkon veřejné správy právnickou osobou soukromého práva (pravomoc), nikoliv o výkon subjektivních práv a povinností této právnické osoby. Soudní řád správní za této situace společnosti CHAPS oprávnění podat kasační stížnost nepřiznává.

Podle zástupců společnosti Seznam.cz se dalo odmítnutí kasační stížnosti očekávat.

Jsem přesvědčen, že dovolávání se k NSS byl ze strany společnosti CHAPS spíše zdržovací tah. S ohledem na legislativu o správní soudnictví dovolání CHAPSu nemohlo skončit jinak, než jeho zamítnutím. Tento rozsudek tak potvrzuje, že veřejná správa se nemůže zbavit povinností vyplývajících ze zákona o svobodném přístupu k informací tím, že část agendy předá do správy soukromé společnosti, uvedl Michal Feix, výkonný ředitel Seznam.cz.

CHAPS však s verdikty soudů nesouhlasí a zvažuje další právní kroky.

Nadále se domníváme, že jak KS, tak NSS, nepostupovaly ve věci předmětného rozsudku správně, uvedl Tomáš Chlebničan, jednatel společnosti CHAPS.

BRAND

Pokud společnost CHAPS nové žádosti Seznam.cz nevyhoví, musí předložit zákonné důvody, které zveřejnění informací brání. Seznam.cz se následně může odvolat k Ministerstvu dopravy, které je, podle rozhodnutí krajského soudu, ve věci jízdních řádů nadřízeným orgánem firmy CHAPS, protože ji v minulosti pověřilo výkonem veřejné správy na základě zákona o silniční dopravě. Pokud Seznam ani poté neuspěje, zbývá se opět obrátit na soud,  který přezkoumá a zhodnotí, zdali důvody, o které firma zamítnutí žádosti opřela, jsou relevantní či nikoliv.

Pokud CHAPS požadované údaje poskytne, bude to fakticky znamenat konec monopolu na jízdní řády. Jednatel CHAPSu Tomáš Chlebničan už dříve připustil, že rozhodnutí krajského soudu může do budoucna změnit smluvní vztah mezi brněnskou firmou a ministerstvem změnit.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).