Hlavní navigace

SIPVZ na rozcestí?

25. 9. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

S příchodem nové ministryně Petry Buzkové na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byly v táboře kritiků dosavadního průběhu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání spojovány určité naděje na změnu. Ovšem její realizace je evidentně na rozcestí. Školy tedy budou nadále doplácet na dosavadní špatnou práci.

Určitou předzvěstí změn byla chvatná předvolební snaha vedení sekce SIPVZ MŠMT v čele s Ing. Drahomírem Fránkem o komunikaci s pedagogickou veřejností, která vyvrcholila v poněkud nešťastně svolaném neveřejném pracovním semináři v Telčiv posledním červnovém týdnu, kdy po řadě odmítnutí ze strany pozvaných za pedagogickou obec diskutovalo s přesilovkou zástupců MŠMT, ACOL a Českého Telecomu (tedy generálního dodavatele Projektu III SIPVZ – Infrastruktura, dále jen GD) jen několik pedagogů z „červených“ škol (bylo jich tuším šest nebo sedm), kteří ale připravili fundované a kvalifikované návrhy, jak v projektu pokračovat dál. MŠMT na seminář nepřivezlo návrh žádný a za ACOL improvizoval především Ing. Jaromír Horák, který prezentoval výsledky z jednání Rady školských expertů, tedy poradního orgánu ACOL, složeného převážně ze zástupců „zelených“ škol. Výsledek telčského semináře byl jednoduchý: pokud MŠMT přidá generálnímu dodavateli peníze, „červené“ školy dostanou možná i něco jiného než školy „zelené“.

Paralelně se MŠMT pokoušelo v červnu a na počátku července dosáhnout vládního souhlasu se zřízením takzvané obecně prospěšné společnosti(dále jen OPS), do které mělo vložit „virtuální prostor školského intranetu“, partnery měly být dvě severomoravské university, opavská a ostravská, z nichž je přinejmenším první s konsorciem dodavatelských firem kolem GD personálně propojená. Na počátku července následovala iniciativa Ing. Jaromíra Horáka, který reagoval na kritiku z různých stran, ale zřejmě nejvíce z mediálně vděčné akce Balbínovy poetické strany, která zveřejnila řadu do té doby utajovaných materiálů. 9. července pak televize NOVA v pořadu Na vlastní oči zaútočila na ACOL a následovala výměna otevřených dopisů mezi šéfredaktorem pořadu Radkem Johnem a ředitelem ACOL Vlastimilem Palatou. Koncem července na základě diskuse na České škole svolal Ing. Horák dvě veřejné diskuse k SIPVZ pro „veřejnost“ a pro „novináře“ do budovy ACOL, ale opět šlo jen o podivný a především marný „pojmenovací“ taneček (viz článek Jaká byla diskuse s ACOLem? a jeho pokračování, případně i Jaká byla diskuse novinářů s ACOLem?).

Po nástupu Petry Buzkové učinilo MŠMT řadu kroků, které měly zmírnit oprávněnou kritiku realizace SIPVZ ze strany části pedagogické i odborné veřejnosti a médií:

  • MŠMT zveřejnilo Seznam všech smluv uzavřených v souvislosti se SIPVZ včetně jejich plnění, bohužel podvakrát byl tento seznam neúplný a smlouvy samotné zveřejněny nebyly
  • MŠMT a GD zveřejnili smlouvy s GD
  • MŠMT požádalo o zveřejnění smluv i Generálního auditora a ten je zveřejnil
  • MŠMT požádalo Nejvyšší kontrolní úřad o urychlení avizované kontroly průběhu SIPVZ, ta započala v pátek 6. září 2002
  • došlo ke změně smlouvy s GD na Školení ICT koordinátorů ve školách a školských zařízeních, která znamená snížení ceny, ale zároveň zamezení kontroly nákladů ze strany zřizovatelů
  • byla provedena vnitroresortní kontrola práce sekce SIPVZ MŠMT a na jejím základě byl odvolán Ing. Drahomír Fránek z funkce vrchního ředitele sekce a nahrazen Ing. Zdeňkem Svobodou, dosavadním ředitelem Domu zahraničních služeb MŠMT a zároveň i bývalým vedoucím Projektu I SIPVZ v Koordinačním centru SIPVZ
  • Petra Buzková se osobně zúčastnila spolu se svým slovenským resortním kolegou kroměřížského semináře Sítě ve školství,

MŠMT ale z pochopitelných důvodů výsledky resortní kontroly tají, protože podle Hany Vítkové, tiskové mluvčí nové ministryně: „Celá záležitost práce sekce II/3 v minulém období je předmětem šetření, a proto jeho průběh nemohu ovlivňovat zveřejňováním ukvapených závěrů.“. S dalšími personálními změnami se ale stále otálí, a tak jediným výsledkem je vypovězení dvou „dvoumilionových“ smluv na PR práce se společností Vydavatelství Dům, úzce spolupracující s bývalým „ostravským“ ministrem Petrem Lachnitem, a společností GoodCom Jiřího Chvojky, který donedávna osobně připravoval i PR ACOL. Jiří Chvojka už měl jeden „vroubek“, když se vůči nové ministryni zachoval netaktně při nedávném slavnostním předávání počítačové učebny v Krucemburku, krátce po jejím uvedení do funkce, kdy ji v rámci sledu vystoupení zástupců dodavatele a zřizovatele naprosto ignoroval a vůbec jí neudělil slovo, přestože podle protokolu jí ho měl udělit jako první v pořadí. Petra Buzková si slovo nakonec vzala sama s tím, že by ráda promluvila za MŠMT, které celý projekt platí…

V této souvislosti si dovolím opět citovat Hanu Vítkovou: „Částka do dvou milionů byla do nedávné minulosti sekcí II/3 považována za "běžnou“. Samozřejmě se obsahem smluv a kriterii výběru jejich dodavatelů budeme zabývat a vyvodíme ze zjištěných skutečností potřebné závěry. Je třeba si však uvědomit, že sekce II/3 nebyla opuštěným ostrovem a že fungovala se všemi návaznostmi odpovědností a práv." V ohrožení se tak ocitly i další firmy, jako je učelově vzniklý Answer bratrů Rainischů, který ovládá poradenství v Projektu III SIPVZ, ostravské EIITE spojené s vysloveně nepovedenými manuálypro školení pedagogů v rámci Projektu I, ale také Oxygen Solution, působící v Projektu II.

ebf - tip - debata

Stav realizace SIPVZ je kritický ve všech třech Projektech, u Projektu III, v médiích dosud nejvíce kritizovaného, si bohužel málokdo uvědomuje, že v 3620 vybavovaných „zelených“ školách je podle některých kritiků pouze 25–30 procent všech žáků, takže z 4,4 miliardy Kč, které za služby GD v průběhu tří let MŠMT zaplatí, bude konektivitou a počítači „obsloužena“ jen nepočetná menšina žáků a pedagogů. Mnohem horší je situace v Projektech I a II, kde i zástupce GD Ing. Horák odhaduje skluz na 1–2 roky, tedy jakoby prakticky „přešlapovaly“ na místě už nejméně rok. Stav Hana Vítková komentovala takto: „V posledních dnech opakovaně bylo konstatováno odklonění realizační části programů P1 a P2 od směrů dříve odsouhlasených vládou.“ Tím je zřejmě kromě jiného myšlen loňský prosincový balíček software za zhruba 175 milionu Kč a jeho licenční podmínky vyjednané GD a také funkce CEntra REgistrace Software – CERES, kterým ACOL nyní de facto blokuje možnost instalace aplikačního software v „zelených“ školách. Vstřícnost bývalého vedení MŠMT a sekce SIPVZ vůči GD vyvolává u řady kritiků dojem, že zmíněné zpoždění je úmyslně protahováno, aby z omezených rozpočtových zdrojů MŠMT v letošním roce mohla být většina použita pro hrazení služeb v Projektu III.

Realizace SIPVZ je evidentně na rozcestí, ale čekání na výsledky šetření NKÚ je v podstatě pro všechny strany nebezpečné. Osoby spojené se stávajícím stavem, ať už se jedná například o odpovědného náměstka PaedDr. Jaroslava Müllnera (Ing. Fránek je stále ve stavu jeho sekretariátu), o tři ředitele projektů Korduleho, Botka i Blažkovce, ale i o „šedou eminenci“ poradce Jakuba Rainische, jsou stále na svých místech a nadále znevěrohodňují postup nového vedení MŠMT. S velkou pravděpodobností totiž nejde o loajální úředníky, kteří pracují bez ohledu na politické vedení resortu. Školy tedy budou nadále doplácet na dosavadní výsledky jejich práce a je jasné, že se změna k lepšímu opět oddaluje. Na tento stav doplácí ale nepřímo i GD a pochopitelně i další potenciální dodavatelé ve všech třech projektech. České školství vyžaduje řadu radikálních řezů, někde se začít musí.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je nezávislým konzultantem a publicistou. Od roku 1994. Spolupracoval s časopisy CHIP, Win, Computer a Connect!, od roku 1998. Pak publikoval převážně na serveru Svět Namodro.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).