Hlavní navigace

Šlágr generuje čtyři miliony měsíčně. O dluh u operátora se chce soudit

22. 2. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: TV Šlágr
Soud dostal předběžnou zprávu o finanční situaci televize Šlágr. Podle dokumentu už většinu závazků uhradila, další splácí. Zůstává největší břemeno: dluh za šíření signálu.

Krajský soud v Českých Budějovicích vyzval věřitele hudební televize Šlágr, ať mu pošlou informace o aktuálním stavu dluhů této stanice. Z jejich odpovědí vyplývá, že u řady subjektů už žádné závazky nemá, největší dluhy ale vyřešené nejsou. U Intergramu televizi zbývá doplatit poslední splátku za odvysílané nahrávky. Až do června jí také běží splátkový kalendář pokuty u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, přičemž splátky za prosinec, leden a únor byly uhrazeny přes další společnost Karla Peterky, vydavatelství Česká muzika.

Největší zátěží zůstávají dluhy za služby Českých Radiokomunikací, potažmo Czech Digital Group. Radiokomunikace zajišťovaly pro Šlágr satelitní uplink. Jejich dceřiná firma Czech Digital Group až do srpna 2020 šířila signál televize v DVB-T a DVB-T2 multiplexech. Po několika varováních ohledně nezaplacených faktur toto vysílání nakonec vypnula a Šlágr přešel do konkurenční sítě Digital Broadcasting. Jednatel televize Karel Peterka zpětně označil smlouvy na služby, které bez výhrad využíval řadu let, za nemorální, dluh neuznal a České Radiokomunikace i Czech Digital Group zažaloval.

Spor se zamotal tím, že Šlágr „z předběžné opatrnosti“ sice zaplatil dluh u Českých Radiokomunikací ve výši 291 120 Kč, ovšem vzápětí na operátora podal žalobu, ve které žádá vyplacení této částky zpět. Radiokomunikace tedy čekají na rozhodnutí insolvenčního soudu, jak s takovou situací naložit. Prozatím považují pohledávku za stále přihlášenou. A zopakovaly obavy z toho, jak Šlágr přistupuje ke splácení dluhů u různých věřitelů a jak zachází se svým majetkem.

České Radiokomunikace soudu znovu připomněly, že Šlágr za sestavování satelitního multiplexu dlužil už v roce 2019. Tehdy však dluh nezpochybňoval, naopak se dohodl na splátkovém kalendáři. Podle údajů z minulého týdne zbývalo doplatit zhruba 740 tisíc korun. Další dluh za služby elektronických komunikací sahá do let 2018 a 2019, tam Šlágr podle operátora zatím nedoplatil zhruba 1,35 milionu korun. Předloni uzavřená dohoda však splátky rozložila až do října 2022.

Dceřiná firma Czech Digital Group stále nárokuje dluhy za provozování programové pozice Šlágru ve svých multiplexech. O sumu dosahující 72 milionů korun se vedou spory. Šlágr částku neuznává a po operátorovi chce na oplátku náhradu údajné škody způsobené tím, že se musel přesunout do jiné sítě. Prý mu klesla sledovanost a přišel o lukrativní kontrakt na vysílání teleshoppingu. Pohledávku Czech Digital Group započetl vůči svému nároku a vyšlo mu, že by mu operátor měl naopak ještě zaplatit skoro 4,6 milionu korun. Z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku však vyplývá, že Šlágr zatím neuhradil poplatek za žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 6, který vzhledem k žalované sumě dosáhl částky 229 778 Kč. Czech Digital Group označuje údajnou škodu za absurdní.

Televizi momentálně chrání mimořádné moratorium, o které mohly žádat firmy ochromené koronavirem a souvisejícími vládními opatřeními. Chod podniku prověřuje dočasný insolvenční správce, který podle své zprávy z pátku 19. února nenašel žádnou podezřelou činnost. Nemyslí si ani, že by Šlágr zvýhodňoval operátora Digital Broadcasting, jehož služby teď využívá, na úkor svých závazků jinde.

„Insolvenční správce na základě své dosavadní činnosti je toho názoru, že dlužník podáním návrhu na povolení mimořádného moratoria nesledoval nepoctivý záměr spočívající v upřednostňování některých věřitelů. Dlužník je i v insolvenčním řízení oprávněn provozovat svůj podnik a hradit závazky, které při této činnosti vznikají. Závazky dlužníka vůči společnosti Digital Broadcasting, s.r.o. (nový distributor signálu TV Šlágr – pozn. red.) vznikají při provozu podniku a dlužník jejich úhradou, jakož i úhradou dalších závazků vznikajících při provozu podniku, tyto věřitele nezvýhodňuje,“ hodnotí situaci insolvenční správkyně Naďa Theerová.

Theerová připouští, že nedokáže posoudit, jestli měl Šlágr dlouhodobé problémy s placením už před koronavirovou krizí. „Je ale nutné přihlédnout k tomu, že dlužník sjednal na úhradu svých závazků několik splátkových kalendářů, které po jejich uzavření plnil. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že do insolvenčního řízení byly prozatím přihlášeny pouze dvě pohledávky (Českých Radiokomunikací a Czech Digital Group, pozn. red.), pohledávka společnosti České Radiokomunikace, a.s., je pak uvedena až se splatností k 7. 9. 2020,“ podotýká insolvenční správkyně. Druhá zmíněná pohledávka je právě ta, kterou Šlágr preventivně uhradil, ale zároveň chce částku soudně dostat zpět.

Insolvenční správce také z dokladů zjistil, že v prosinci 2020 dosáhly příjmy Šlágru výše zhruba 4 milionů korun. Ovšem výdaje za tento měsíc byly vyšší než příjmy, a to přibližně o milion korun.

Provozovatel televize, firma Šlágr TV, spol. s r.o., je od začátku roku v likvidaci. „Do dnešního dne nikdo z věřitelů nepřihlásil svou pohledávku do likvidace,“ sdělil v úterý 16. února 2021 zástupce likvidátora Jan Jezbera. Samotná likvidace ale podle něj není důvodem k ukončení činnosti, chce naopak pokračovat i v soudních sporech.

„Koronavirové“ moratorium chránící provozovatele Šlágru před vyhlášením úpadku vyprší v podstatě za dva týdny, v úterý 9. března 2021. Zákon ho sice umožňuje prodloužit o další tři měsíce, s tím by však musela souhlasit většina věřitelů.

Byl pro vás článek přínosný?