Hlavní navigace

Hudební televize Šlágr nemůže zaplatit ani za šíření signálu v DVB-T2

6. 9. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: TV Šlágr
Dokumenty doručené k soudu ukazují, kolik stojí zemské digitální vysílání Šlágru. Majetek zadlužené televize tvoří licence k vysílání a akcie zdravotnické firmy.

Běžný divák sledující programy hudební televize Šlágr asi nepozná, jaké finanční drama se kolem této lidové stanice odehrává. Hity českých a slovenských muzikantů běží jeden za druhým, stále aktivní je také teleshopping s prodejem CD a DVD. Oficiální stránky nabízejí programový přehled čtyř stanic: Šlágr, Šlágr 2, Šláger Premium a Šláger Muzika.

Ačkoliv je propojuje osoba podnikatele Karla Peterky a mají podobné názvy, jejich licenční zázemí je odlišné. Stanice Šlágr a Šlágr 2 vysílají na základě českých licencí udělených společnosti Šlágr TV, spol. s r.o., zatímco Šláger Premium a Šláger Muzika mají koncese v držení slovenské firmy Československá muzika, spol. s r. o. Jejím stoprocentním majitelem je Karel Peterka.

Problematická finanční situace se týká první uvedené společnosti: Šlágr TV, spol. s r. o. se sídlem v jihočeské obci Dubné. Firma letos v květnu úspěšně odvrátila úpadek, když provozovatel digitálního multiplexu Czech Digital Group neuspěl se svým insolvenčním návrhem. Lidová televize doložila českobudějovickému soudu, že nemá žádné závazky po splatnosti.

Tedy až na spor s Czech Digital Group. Šlágr do srpna 2020 vysílal v DVB-T Multiplexu 3 a DVB-T2 Multiplexu 23. Jenže televize dlouhodobě neplatila faktury za šíření signálu. Staré dluhy sice postupně hradila podle splátkového kalendáře, nové však podle provozovatele vysílačů hrnula před sebou. Rozporovala totiž výši faktur a podmínky uzavřených smluv, takže hradila jen část měsíčních nákladů na šíření signálu. Operátorovi došla trpělivost, protože to považoval za podnikání na svůj účet, a televizi odstřihnul od vysílačů.

Stanici potom podal pomocnou ruku konkurenční operátor Digital Broadcasting, takže vysílání Šlágru se během jednoho dne přesunulo do DVB-T2 Multiplexu 24.

Také na DigiZone jsme opakovaně popisovali, jak spor mezi Czech Digital Group a televizí Šlágr dospěl do fáze vzájemných žalob. Šlágr argumentoval tím, že smlouvy na šíření signálu byly v rozporu s dobrými mravy, a zpochybňoval jejich platnost. Částku, kterou dlužil, jednostranně započítal proti škodě, kterou mu měl provozovatel vysílačů způsobit vypnutím signálu. Podle dokumentů doručených na soud Šlágru významně klesla sledovanost a přišel o zakázku na teleshoppingové vysílání.

Přesné údaje o tom, kolik lidí vlastně lidové televize Karla Peterky sleduje, nejsou k dispozici.

Czech Digital Group je dceřinou firmou Českých Radiokomunikací, které pro Šlágr rovněž zajišťovaly některé služby. A také vůči Českým Radiokomunikacím měl Šlágr dluhy, avšak při rozhodování o insolvenci se zdálo, že je uhradil.

30. srpna projednával Vrchní soud v Praze odvolání Czech Digital Group vůči zamítnutí insolvenčního návrhu. Provozovatel digitálního vysílání při půlhodinovém jednání argumentoval, že pohledávka Českých Radiokomunikací dosud trvá, Šlágr tedy byl skutečně předlužený a měl více věřitelů. Vrchní soud však verdikt Krajského soudu v Českých Budějovicích o zamítnutí návrhu na insolvenci potvrdil.

Mezitím však Czech Digital Group dosáhla na začátku června u Okresního soudu v Českých Budějovicích nařízení exekuce na Šlágr TV na základě notářského zápisu z června 2019, kdy se řešily ještě předchozí pohledávky. Na tomto jednání Šlágr písemně uznal, že operátorovi dluží skoro 32 milionů korun. Také se zavázal, že tuto sumu uhradí ve 35 splátkách do srpna 2022. Až do listopadu 2020 je skutečně hradil, další splátky už v přehledové tabulce doručené na soud nejsou.

Exekutor rozhodl, že uspokojení pohledávek proběhne formou prodeje movitých věcí televize Šlágr. Nechal jí obstavit účty a zakázal obchodovat s cennými papíry v majetku televize. Celková výše vymáhané sumy je skoro 22 milionů korun. Z toho 19,4 milionu tvoří samotný dluh u Czech Digital Group na základě předloňské dohody o uznání dluhu. Zbytek jsou náklady na vymáhání a odměna exekutora.

Protože má provozovatel televize Šlágr obstavené všechny účty, nemůže z nich platit žádné faktury. 2. září 2021 proto podal sám na sebe návrh na insolvenci, protože není schopen hradit své závazky. Z dokumentů doručených soudu vyplývá, že k 31. srpnu 2021 měla televize Šlágr na pěti bankovních účtech zhruba tři miliony korun. Její majetek tvoří čtyři licence k televiznímu vysílání stanic Šlágr a Šlágr 2 (na pozemní a satelitní šíření). V kategorii dlouhodobého finančního majetku uvádí listinné akcie firmy Riocath FNDB v hodnotě 38 milionů korun. Podle oficiálních internetových stránek jde o skupinu společností podnikajících v oblasti výzkumu, vývoje a výroby inovativních zdravotnických prostředků, konkrétně urinárních katetrů.

Riocath FNDB je také minoritním podílníkem firmy Šlágr FNDB, která ovládá vydavatelství Česká muzika. Toto vydavatelství produkuje a prodává hudební nosiče s kapelami propagovanými ve vysílání Šlágru. Zároveň je jediným vlastníkem televize Šlágr, pro niž také na základě smlouvy o spolupráci vyrábí pořady.

Podle podkladů, které Šlágr doručil soudu, kvůli obstavení účtů dluží i za šíření televizního signálu v DVB-T2 Multiplexu 24, provozovaném firmou Digital Broadcasting. Kvůli obstavení účtů nemohl uhradit fakturu za distribuci vysílání TV Šlágr v září 2021, jejíž výše činí 1,63 milionu korun. Pro úplnost dodejme, že v multiplexu vysílá ještě stanice Šláger Muzika, ale jak jsme zmínili v úvodu, jejím provozovatelem je jiná společnost.

Nebylo možné zaplatit ani fakturu na 76 tisíc korun za denní data o sledovanosti z peoplemetrového měření. Vydavatelství Česká muzika si za licence na dodané pořady a technické zajištění vysílání fakturuje bezmála tři miliony korun. Uhradit nebylo možné ani autorské odměny ochranným svazům OSA a Intergram.

O odblokování účtů se televize snažila ještě v červnu. Soudnímu exekutorovi poslal její zástupce dopis, v němž píše, že zmrazení bankovních kont poškodí Šlágr při soudním sporu s Českými Radiokomunikacemi. Televize totiž neuspěla se žalobou na České Radiokomunikace a chtěla se proti rozsudku odvolat. Aby však odvolací soud žalobu přijal, musela by uhradit soudní poplatek. „Pokud soudní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o odvolání zastaveno a zamítavý rozsudek soudu nabude právní moci. Tímto by společnosti Šlágr TV (…) bylo upřeno ústavně garantované právo na soudní ochranu. Společnost vnímá postup oprávněného v součinnosti se soudním exekutorem jako soustavné šikanózní jednání, jehož cílem je poškození společnosti Šlágr TV a její faktická likvidace,“ stojí v kopii dopisu publikované mezi soudními dokumenty.

MM socky3

Žádná odpověď od exekutora nepřišla, proto televize uvolnění peněz urgovala ještě dvakrát v červenci. Znovu bez reakce. „Následkem koordinovaného šikanózního postupu společností Czech Digital Group a České Radiokomunikace (vypnutí vysílání, podání insolvenčního návrhu, přihlášení neexistujících pohledávek, podání exekučního návrhu, postižení peněžních prostředků na bankovních účtech dlužníka) se dlužník ocitl v situaci, kdy má více věřitelů, má vůči nim peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto své závazky není schopen plnit,“ napsal advokát Šlágru Dušan Zach do návrhu na insolvenci.

Pokud soud návrhu vyhoví, skončí Šlágr v úpadku a na jeho majetek bude prohlášen konkurs. Momentálně mají věřitelé čas přihlásit své pohledávky za Šlágrem. Vysílání stanic pokračuje.