Hlavní navigace

Sledovali jsme živě: Volební výbor sněmovny o novele vysílacího zákona, ČT a DVB-T2

3. 6. 2015
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

UVNITŘ GALERIE – Na programu schůze byla i Výroční zpráva Rady České televize za rok 2014 a vládní návrh novely zákona o reklamě.

14:14 – Vzhledem k tomu, že diskuse na Volebním výboru sněmovny směřuje k reklamám na loterijní společnosti a už se neočekávají další body, které by se týkaly televizního a rozhlasového vysílání, náš online ukončujeme. Hezký den ze sněmovny přeje Jan Potůček.

14:01 – Sporným bodem novely je i postihování provozovatele média, které šíří závadnou reklamu. Výkonná ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) Kateřina Hrubešová upozorňuje, že velké reklamní systémy fungují tak, že internetová média často vůbec nevědí, jakou reklamu k nim systém umístí, a nemůžou to nijak ovlivnit.

13:48 – Náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný, který zastupuje předkladatele novely, vysvětluje, že resortu jde především o eliminaci zákazu podprahové reklamy a reklamy cílené na nejmladší děti. Tato ustanovení by nebyla v souladu s evropskými směrnicemi, což by vedlo k tomu, že by Česká republika musela uhradit pokutu ve výši 1,8 milionu euro, což je asi 50 milionů korun. Poslanec Daniel Korte (TOP 09), který tyto body do novely prosadil, navrhuje zákon pouze zpřesnit.

13:40 – Diskuse se vine okolo zákazu billboardů podél dálnic a také politických billboardů.

13:36 – Martin Komárek znovu zahajuje jednání, i když výbor není usnášeníschopný. Provedeme úvodní slova a než budeme hlasovat, budeme už usnášeníschopní. Myslím si, že to je korektní přístup. Martin Komárek je zároveň zpravodajem vládní novely zákona o regulaci reklamy, která ve sněmovně prošla už druhým čtením.

13:34 – Právě přiběhl úplně zchvácený poslanec Jan Birke (ČSSD), který stejně jako Martin Kolovratník (ANO) souběžně stíhá i jednání hospodářského výboru. Poslanci žhaví telefony.

13:31 – Zdá se, že poslanci Volebního výboru se rozutekli a předseda Martin Komárek bude mít problém s usnášeníschopností výboru. Zahajuje jednání a zároveň ho na pět minut přerušuje právě kvůli tomu, že výbor není usnášeníschopný.

13:25 – Po přestávce by mělo jednání pokračovat mimořádně zařazeným bodem o vládním návrhu novely zákona o regulaci reklamy.

13:17 – Veřejnoprávní rozhlas by neměl mít vlastní multiplex, aby nebyl zvýhodňován, žádá Michel Fleischmann. Tím bod jednání výboru o digitálním vysílání končí.

13:15 – Michel Fleischmann říká, že digitální rozhlas DAB je úspěšný jenom v zemích, kde jej nějakým způsobem dotuje stát. Tam, kde stojí jen na koncesionářských poplatcích, to moc nefunguje, dodal. Nás lidé poslouchají především ráno a dopoledne v automobilech. Bude hodně záležet na přístupu automobilek, jak rychle zareagují a budou do aut montovat DAB přijímače. Teď tam dávají všechno možné, jen DAB ne.

13:12 – Opuštění pásma 700 MHz je nevyhnutelným trendem, hraje se ale i o zbytek spektra, míní Martin Gebauer.

13:09 – Pavel Hanuš opakuje, že ČT sama nemůže iniciovat přechod na DVB-T2, to je role státu. Ten by měl stanovit technický plán přechodu. Martin Gebauer požaduje co nejrychlejší spuštění dočasných multiplexů DVB-T2, které mohou vysílat ještě před přijetím nového „jízdního řádu“ televizní digitalizace.

13:08 – Martin Komárek navrhuje na podzim uspořádat na toto téma odborný seminář. Jeho stranický kolega Martin Kolovratník navrhuje zapojit i hospodářský výbor sněmovny. Tematicky se to prolíná, my jsme dnes ráno na hospodářském výboru například schvalovali výroční zprávu o činnosti ČTÚ, uvedl.

13:07 – Šéf techniky Českého rozhlasu Karel Zýka se obává, že pokud by Evropa pokračovala v tlaku na uvolňování kmitočtů, mohlo by padnout i III. televizní pásmo, které je určeno pro digitální rozhlas. Tím, že není moc využíváno a digitální rozhlasové vysílání se rodí jen pomalu, mohlo by se to stát, dodal Zýka.

13:05 – Prostřednictvím ČTÚ vzniká celonárodní pozice k záměru opouštění pásma 700 MHz, kterou bude Česká republika tlumočit na konferenciWRC-2015.

13:04 – Martin Roztočil ze společnosti Digital Broadcasting (multiplex 4) upozorňuje, že diskuse se už vede o opouštění celého pásma UHF. To by byla katastrofa, konstatuje. Lidé by podle něj přišli o možnost přijímat bezplatně televizní vysílání.

13:01 – Martin Komárek se ptá, jak je německý postup ošetřen z hlediska zákona. Němci už dávno nevyužívají terestrickou platformu, vybudovali si optické sítě, kabelovou televizi, IPTV a satelit, takže u nich je jedno, zda budou vypínat vysílače, odpovídá Pavel Hanuš. Poslanec Martin Kolovratník se znovu ptá, zda Česká republika bude muset opravdu opouštět pásmo 700 MHz, nebo ne. Podle Martina Gebauera bude jasněji po podzimní konferenci WRC-2015.

12:59 – Vylekali jste mě, reaguje poslanec Martin Kolovratník. Nevím, jak bychom lidem vysvětlovali, že poté, co si pořídili nové digitální přijímače, si musí koupit zase nové. Ptá se, zda o odejmutí pásma 700 MHz je už rozhodnuto, nebo ho Česká republika bude moci odmítnout. Martin Gebauer odpovídá, že reálné bude pouze odsunutí tohoto procesu, ale například Německo už vyčleňování pásma 700 MHz zahájilo. Pavel Hanuš upozorňuje, že koexistence LTE a DVB-T je velice problematická. Jestliže Němci začnou vysílat LTE v pásmu 700 MHz, v příhraničních oblastech budou zarušeny sítě DVB-T, varuje.

12:57 – Přechod na DVB-T2 je politické rozhodnutí, nemůžeme k němu přistoupit sami od sebe. Pokud k němu dojde, ČT opět sehraje roli tahouna celého procesu a bude mít nejdelší souběh vysílaní v obou standardech. Jde o netržní záležitost, opět půjde o záležitost, na které se bude muset podílet stát – politicky i ekonomicky.

12:54 – Slova se ujal vedoucí projektové kanceláře ČT Pavel Hanuš, někdejší šéf projektu digitalizace vysílání ČT. Nyní nejde o rozvoj terestrické platformy, Evropa chystá její útlum, upozorňuje. Na vysílání ČT, včetně satelitních tras, jde podle něj 8 korun z poplatku od každého koncesionáře. Neexistuje levnější alternativa, věří Hanuš.

12:52 – Stát by se měl podílet na financování souběžného vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2, míní Martin Gebauer. Bude nákladné a potrvá několik let, dodal. Dnes jsme zahájili test, ve kterém zkoušíme vysílání DVB-T2 v kódování HEVC, které bude použito pro stálé sítě DVB-T2, upozornil přítomné poslance. Na rozhlasovou digitalizaci zjevně ve vystoupení šéfa ČRa nedojde.

12:50 – Pokud nezačneme přirozenou obměnu televizních přijímačů za ty, které jsou schopné přijímat DVB-T2, nastanou nám při přechodu na tento standard problémy, varuje šéf ČRa. Požaduje co nejrychlejší spuštění dočasných sítí DVB-T2, které podpoří zájem diváků o toto vysílání.

12:45 – Otázka je, jak zareaguje EU a konference WRC-2015 na změny v afrických státech. Pokud dojde k rozhodnutí o uvolnění pásma 700 MHz, bude třeba urychleně najít vhodné řešení, říká Martin Gebauer. Ukazuje mapky, jak by se vypínání pásma 700 MHz dotklo současných celoplošných multiplexů v České republice. Jde o stejné mapky, které prezentoval na nedávné konferenci Digimedia 2015.


Zdroj: České Radiokomunikace

12:40 – Generální ředitel Českých Radiokomunikací Martin Gebauer prezentuje svůj pohled na přechod z analogového rozhlasového vysílání na digitální. Začíná však u televizí a rozložení vysílacích platforem po přechodu na DVB-T. Zdůrazňuje silnou roli terestrické platformy v České republice. Po přechodu na digitální televizní vysílání bylo televizím odejmuto 18 % spektra pro potřeby mobilního broadbandu (první digitální dividenda, pásmo 800 MHz). Nyní se vyjednává o uvolňování pásma 700 MHz, což by znamenalo, že televize oproti době před digitalizací přijdou už o 30 % spektra. Tato tzv. druhá digitální dividenda by výrazně omezila dosah sítí DVB-T, řešit by to měl přechod na nový standard DVB-T2.

12:25 – Martin Komárek vyhlašuje desetiminutovou přestávku, poté bude následovat bod věnovaný přechodu na digitální rozhlasové vysílání.

12:18 – Poslanec Miroslav Grebeníček (KSČM) navrhuje Volebnímu výboru, aby doporučil Poslanecké sněmovně schválení Výroční zprávy o činnosti ČT za rok 2014. Pro usnesení je šest přítomných poslanců, jeden se zdržel (Martin Komárek).

12:17 – Ministerstvo kultury ohledně vratek DPH z vybraných koncesionářských poplatků je závislé na stanovisku ministerstva financí, konstatují zástupci resortu.

12:14 – Martin Komárek opakuje, že nechce slyšet vyjádření Petra Dvořáka, ale hodnocení Rady ČT, která ho má ze zákona kontrolovat. Petr Dvořák namítá, že o některých záležitostech nemůže jednat Rada ČT, a tudíž partnerem pro diskusi musí být sama ČT. Zmiňuje konkrétně otázku výroby pořadů a programu, do kterých Rada ČT nemá ze zákona mluvit.

12:12 – Zpravodajství je třeba hodnotit v kontextu a nějaké delší časové řadě, namítá šéf ČT Petr Dvořák. Práce Poslanecké sněmovny je věcí, které se nyní věnujeme prioritně, dokonce jsme kvůli ní zřídili i jeden speciální pořad, který vysíláme v neděli. Opět probírá námitky Martina Komárka k Výroční zprávě o činnosti Rady ČT.

12:08 – Poslanec Roman Sklenák (ČSSD) se zastává Rady ČT. Loni jsme chtěli její výroční zprávu zestručnit, letos nám v ní zase něco chybí. Letos nám přijde zbytečné, že je v ní organizační schéma ČT, pokud tam příště nebude, dovedu si představit, že nám to zase bude vadit. Kritizuje ale zpravodajství ČT, konkrétně z jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Z celé pětihodinové debaty byl v Událostech krátký šot s verbálním soubojem Vítězslava Jandáka s opozicí, uvedl.

12:06 – Neodpověděl jste mi na otázku, proč jste za rok 2014 neprovedli kontrolu výroby žádného pořadu ČT, reaguje Martin Komárek. Je to výroční zpráva o činnosti, odpovídá Jaroslav Dědič. Vy jste tak ale nečinili, namítá Komárek.

12:04 – Předseda Rady ČT Jaroslav Dědič se ptá předsedy Volebního výboru Martina Komárka, jak by měla vypadat ideální Výroční zpráva o činnosti Rady ČT, aby s ní byl výbor spokojen. Kladu si otázku, zda jde stále o výroční zprávu, když má obsahovat tolik dalších položek, říká. Upozorňuje také, že ČT v minulých letech spustila programy ČT Sport, ČT :D a ČT art bez jakýchkoli nároků na zvýšení televizního poplatku.

12:02 – Martin Kolovratník se ptá zástupce ministerstva kultury na to, zda už byly vyřešeny vratky DPH z koncesionářských poplatků ČT a ČRo. Zajímá se také o průběh stavby nového studia ČT Brno.

11:59 – Byly zde zmíněny výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu ČT. Považuji je za velmi nebezpečné a ohrožující televizi veřejné služby, bere si slovo poslanec Martin Kolovratník (ANO). K obsahu výroční zprávy: Připadám si jako před rokem, kdy jsme to už kritizovali, že existují dvě samostatné zprávy. To je naše chyba. Když to půjde hladce a novela zákona projde rychle, stane se tak nejdříve v roce 2017. To je hrozné. Pojďme se domluvit a vezměme si to někdo za své, aby to sněmovnou prošlo co nejdříve. Navrhuje usnesení, kterým by Volební výbor požádal ministerstvo kultury o urychlení práce na novelizaci mediálních zákonů.

11:57 – Předseda Volebního výboru Martin Komárek k vystoupení Petra Dvořáka: Nás nezajímá vaše hodnocení vaší činnosti, nás zajímá, jak vás hodnotí Rada ČT.

11:56 – Hospodaření ČT prochází pravidelným auditem, auditované jsou i jednotlivé projekty ČT, vyvrací Petr Dvořák spekulace o netransparentním hospodaření.

11:54 – Milan Fridrich byl zvolen do televizní komise Evropské vysílací unie EBU, uvedl Petr Dvořák. Je to čerstvá informace, asi hodinu stará.

11:52 – Podařilo se nám zdůvěryhodnotit zpravodajství, naše služba veřejnosti v době voleb je naprosto unikátní, míní Petr Dvořák.

11:50 – Za třetí cíl si Petr Dvořák stanovil větší vnitřní konkurenci v ČT, vznik producentského systému a rozložení rozhodovacích pravomocí. Zmiňuje také úspěšný start dětského kanálu ČT :D a navíc kulturního ČT art.

11:47 – Slovo dostává šéf ČT Petr Dvořák. Padla tu řada konkrétních výtek. Vrátil bych se ale k poznámce od paní poslankyně Novákové, zda se podařilo splnit cíle, s kterými jsem vstupoval do ČT. Hlavním cílem bylo zvýšení produkce vlastní dramatické tvorby. Šéf BBC kdysi řekl, že kvalitní dramatické dílo je úspěšné nejen při premiéře, ale i reprízách, aby se dalo dobře amortizovat, říká. Druhým cílem bylo, že v roce 2016 dosáhneme vyrovnání příjmů a výdajů ČT. Tomu se blížíme. Čerpání peněz z polštáře je mýtus. Minulé vedení ČT jej načerpalo z reklamy, kterou ČT mohla vysílat v době přechodu na digitální vysílání a měl být vyčerpán do konce roku 2014. V tu dobu jsme měli na účtu 3,2 miliardy korun a přitom jsme spustili nové kanály a začali stavbu nového televizního studia v Brně.

11:45 – O kritériích pro výběr koprodukčních filmů by jistě dokázal více říci generální ředitel ČT Petr Dvořák, říká místopředseda Rady ČT Jan Bednář. Není pravda, že by ČT rozpouštěla jakýsi finanční polštář a využívala prostředků, které nahromadila v minulých letech, k něčemu nestandardnímu, dodal.

11:41 – Radní ČT Michal Jankovec upozorňuje, že ČT má vůbec nejvyšší poměr premiér ve vysílání z evropských veřejnoprávních televizí a patří mezi pět nejúspěšnějších na světě v poměru vybraných peněz a počtu vyrobené původní dramatické tvorby.

11:37 – Martin Komárek kritizuje Výroční zprávu o činnosti Rady ČT, je to podle něj jen výčet úspěchů ČT a suchá data. Neznáme třeba metodiku výzkumů, které jsou citovány, upozorňuje. Nelíbí se mu, že Rada ČT neuložila ani jednu kontrolu hospodaření v případě původní hrané tvorby. Chybí mu kritéria pro výběr koprodukčních filmů, které ČT podpoří, nebo soukromých produkcí, u kterých si ČT zadává výrobu pořadů. Všichni víme, že ČT rozpouští jakýsi finanční polštář, který má, a přesto stoupá počet repríz, dodává předseda Volebního výboru.

11:36 – Existence dvou výročních zpráv je věcí zákona, ten musíte změnit vy, řekl poslancům radní ČT Michal Kratochvíl.

11:32 – Předseda Rady ČT Jaroslav Dědič je pro sloučení obou výročních zpráv ČT. Co vím, bavíme se o tom na každém Volebním výboru, konstatuje. Nynější dvě samostatné zprávy a termíny jejich předložení do sněmovny určuje zákon, upozorňuje však. Zveřejňování stížností diváků, jak je požaduje poslanec Daniel Korte (TOP 09), je podle Dědiče problematické kvůli ochraně osobních údajů. Jinak by nebyl proti.

11:30 – Radní ČT Jiří Závozda považuje Jana Jiráka za kritika ČT. Vychází z toho, že pokud nastoupí nový management, trvá mu zhruba dva roky, než na ČT něco změní, vysvětluje. Podle Závozdy je Jirákův pohled na ČT komplexnější a nedá se smrsknout na jednu větu vytrženou z kontextu.

11:27 – Místopředsedkyně Volebního výboru Nina Nováková (TOP 09) chce odpověď na otázku, zda byl rok 2014 skutečně tím přelomovým, který měl rozhodnout o dalším osudu generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, jak to nastínil profesor Jan Jirák. Zajímá se také o to, co by radní ČT řekli na sloučení Výročních zpráv o činnosti Rady ČT a o hospodaření ČT. Místopředseda Rady ČT Jan Bednář si myslí, že rok 2014 nebyl v tomto smyslu nijak přelomový. Radní Luboš Beniak se podle svých slov nebrání sloučení obou výročních zpráv, upozorňuje ale, že kvůli auditu hospodaření by taková zpráva nebyla k dispozici dříve než v srpnu.

11:23 – Není možné odpovídat na výtky, že hospodaření ČT není transparentní, když zároveň nemůžeme probrat konkrétní případy. Kdykoli se nás někdo zeptá na cokoli konkrétního, odpovídáme, ujišťuje radní Luboš Beniak.

11:17 – Radní ČT Luboš Beniak opět upozorňuje, že Výroční zpráva o činnosti Rady ČT se nevěnuje hospodaření ČT. Zprávu o hospodaření schválila minulý týden Poslanecká sněmovna a je transparentní, zdůrazňuje. Je velmi laciné říci, že tomu tak není. Ve chvíli, kdy budou vzneseny jasné otázky, je Rada ČT připravena odpovědět. Ale musí to být konkrétní případy, nikoli obecnosti, dodal Beniak.

11:15 – Kortemu se nelíbí, že ve Výroční zprávě Rady ČT se rozlišuje podíl opakovaných stěžovatelů a jejich stížností na celkovém počtu stížností a žádostí o informace. Rada Českého rozhlasu zveřejňuje všechny žádosti o informace a jejich vypořádání na webu, proč to nedělá Rada ČT? ptá se poslanec Korte.

11:12 – Poslanec Daniel Korte (TOP 09) se pozastavuje nad pasážemi výroční zprávy o nedostatku peněz na kvalitní původní tvorbu. ČT má k dispozici přes sedm miliard korun ročně, to je víc, než má leckteré ministerstvo. Obávám se, že si ČT takto plíživě otevírá dveře pro zvýšení koncesionářského poplatku, upozorňuje. Nelíbí se mu ani trend navyšování repríz ve vysílání ČT. Peníze jdou na pár vyvolených projektů a potom se reprízuje, říká Korte.

11:10 – Místopředseda Rady ČT Jan Bednář upozorňuje, že Výroční zpráva za činnost Rady ČT za rok 2014 nemůže obsahovat kritiku Miloše Zemana, ke které došlo na začátku roku 2015. Stejně tak se nemůže věnovat hospodaření ČT, protože tomu je určena samostatná zpráva o hospodaření.

11:08 – Kavčí hory mají nedostatečnou reflexi vlastních chyb, nediskutují o nich. Nemůže jim být omluvou, že tisk se také zpravidla za své chyby neomlouvá, říká Miroslav Grebeníček. Neměla by čekat na to, až ji Rada ČT nebo RRTV upozorní na porušení zákona. Měla by být schopna otevřeně přiznat pochybení a zjednat nápravu.

11:06 – ČT také svérázně přistupuje k dějinám, podivně vybírá odborníky, kteří interpretují české národní dějiny, nebo si je i přepisuje, míní Miroslav Grebeníček.

11:04 – Vedení ČT jistě nebude popírat, že je silně motivováno získáním dodatečných příjmů z reklamy. To však neznamená, že bude veřejnosti věšet na nos bulíky, rozčiluje se Miroslav Grebeníček. Zmínil i tzv. minipořady, které na ČT 1 zastupují zakázané reklamní spoty a vznikají na zakázku sponzorů.

11:00 – Miroslav Grebeníček: S názory Miloše Zemana na ČT nesouhlasím, v případě výtek k hospodaření a zprávách o nich jsem ale v souznění s Martinem Komárkem.

10:52 – Poslanecká sněmovna nebude mít lehkou úlohu, míní poslanec Miroslav Grebeníček (KSČM), který je zpravodajem tohoto bodu. Snad nikdy v minulosti nebyly názory z řad expertů na vysílání ČT tak diferencované jako dnes, konstatuje. Cituje profesora Jana Jiráka, podle něhož by měl být rok 2014 rokem, kdy se projeví změny, které naplánoval generální ředitel Petr Dvořák a měly by rozhodnout o jeho osudu. Jde o to, zda generální ředitel a ČT splnili očekávání a také v jaké kvalitě, uvedl Grebeníček. Pokládá si otázku, v čem přetrvávají dluhy ČT vůči společnosti. Poslanec a bývalý předseda KSČM zmiňuje i extrémní názory, např. prezidenta republiky Miloše Zemana, o tom, že ČT neplní svoji veřejnoprávní funkcí a stává se nejenom komerční televizí, ale dokonce špatnou komerční televizí. Ve Výroční zprávě Rady ČT to není, upozorňuje Grebeníček. Dodává i dřívější vyjádření Martina Komárka, že ČT má problémy v oblasti vedení a kontroly. Co kritizuji, je práce Rady ČT, která nedostatečně kontroluje práci generálního ředitele, cituje Grebeníček dřívější prohlášení Komárka.

10:50 – Sám jsem někdy překvapen výsledky analýz, například spokojenosti diváků. Sám znám ve svém okolí lidi, kteří naopak nejsou s vysíláním ČT spokojeni. O to víc by s nimi měla ČT pracovat, aby se zavděčila i této menšině, míní Jan Bednář.

10:49 – Rada ČT si nechává zpracovávat nezávislé analýzy a audity, jejichž výsledky jsou nenapadnutelné, upozorňuje Jan Bednář. Zmiňuje agenturu TNS Aisa, která by podle něj utrpěla na své pověsti, kdyby její analýzy nebyly nestranné a objektivní.

10:45 – Úloha ČT je nezastupitelná a unikátní, konstatuje Jan Bednář. Na tom se shodneme v rámci Rady ČT všichni, dodal. A to i přesto, že na řadu jiných otázek máme názory rozdílné. Připomíná roli ČT při vysílání pro menšiny.

10:42 – První bod jednání Volebního výboru končí, následuje projednávání Výroční zprávy Rady ČT za rok 2014. Přednáší ji místopředseda Rady ČT Jan Bednář.

10:40 – Právní zástupce FTV Primy Pavel Kubina upozorňuje, že chystaná novela evropské směrnice má řešit otázku, zda je rozdílná regulace lineárních a nelineárních AV služeb na místě.

10:39 – Kateřina Kalistová říká, že letos v prosinci má ministerstvo kultury předložit návrhy novel obou zákonů. Dosud probíhaly diskuse o sloučení výročních zpráv o činnosti mediálních rad a hospodaření ČT a ČRo. Naplno tyto práce začnou po dokončení novely zákona o vyslání, uvedla Kalistová.

10:38 – Martin Komárek se ptá, jak to vypadá s novelizacemi zákonů o České televizi a Českém rozhlasu.

10:36 – Mluví generální ředitel ČT Petr Dvořák. Upozorňuje na vznik směrnice o jednotném digitálním trhu v Evropě, která zahrne i stávající směrnici pro audiovizuální mediální služby. Je pravda, že v tuto chvíli se diskutuje o digitálním trhu jako celku. Podle informací, které mám z EBU, by měly být výsledky známy na přelomu roku 2015 a 2016, uvedl.

10:34 – Poslanec Jan Birke (ČSSD) se ptá, zda novela nějak řeší politickou reklamu (kauzu „Vodňanské kuře“, kdy se do vysílání před volbami dostal Andrej Babiš s Jaromírem Jágrem), mění otázku udělování dokrývačů u rádií a obecně licenční řízení. Kateřina Kalistová říká, že dokrývače budou nadále udělovány v rámci licenčního řízení, zjednodušení se neplánuje. Politická reklama bude nadále zakázána, zákonná definice ale bude zpřesněna.

10:30 – Poslanec Martin Kolovratník konstatuje, že poslanci zatím neměli možnost vidět hotový návrh novely od ministerstva kultury. Je pravda, že na podzim přijde další novelizace? ptá se Kateřiny Kalistové. Zástupci ministerstva odmítají, že by nyní probíhala novelizace směrnice o audiovizuálních mediálních službách, probíhá prý pouze diskuse, jejíž výsledek má být zpracován do konce roku. Práce na samotné novelizaci začnou na jaře příštího roku a budou trvat nejméně rok nebo rok a půl. Na transpozici na národní legislativu bude lhůta další dva roky, uvedl zástupce ministerstva.

10:28 – Vystupuje Michel Fleischmann za Asociaci provozovatelů soukromého vysílání (APSV). Dílčí části novely jsme už připomínkovali, říká. Apelujeme na liberalizaci, hlavně co se týče licenčních podmínek našeho vysílání. Jsme přeregulováni. APSV vadí, že v mnoha bodech se novela týká televizního vysílání, ale vztahuje se i na rozhlasové vysílání. Příkladem je zmiňovaný labelling.

10:26 – Ministerstvo kultury tvrdí, že novela zmírňuje regulaci médií, my si myslíme opak. Zavádí nové pokuty a silnější regulaci, konstatuje Vlasta Roškotová.

10:25 – Vlasta Roškotová upozorňuje, že jiná regulace je uplatňována na tradiční média a jiná na nová média. Chtěli bychom se bavit i o labellingu. Máme poněkud problém s tím, že navrhovaná novela nám nařizuje vyjednávat s RRTV. Zatímco ATO preferuje holandský systém Kijkwajzer, RRTV má s tímto systémem problém. Připomínky, které uplatňuje, jsou podle nás ale mýty, které neodpovídají realitě, říká jednatelka ATO. Rovněž informace o ceně tohoto systému, které chodí po trhu, neodpovídají realitě, dodává. Chceme zakoupit licenci, ale sami si budeme určovat systém označování.

10:22 – Následuje rozprava, do které se může zapojit i veřejnost (poslanci tuto možnost odhlasovali). Slovo si bere jednatelka ATO Vlasta Roškotová. Byla nám dána možnost uplatnit své připomínky během 14 dní, zatím jsme ji nevyužili, uvedla. Návrh novely je odtržen od praxe, všichni víme, že v Evropě dochází ke změně směrnice o audiovizi, termín je stanoven na podzim 2015. Nerozumíme, proč se nyní novelizuje náš zákon, když se na podzim bude muset novelizovat znovu.

10:20 – Ministerstvo kultury předloží novelu vysílacího zákona vládě letos v srpnu, o tři měsíce později, než předpokládalo, dodala Kateřina Kalistová.

10:19 – Novela také ruší možnost odvolání RRTV jako celku, což by mělo zajistit kontinuitu činnosti tohoto regulačního orgánu.

10:17 – Novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání má být technickou novelou, neřeší zásadní otázky. Minulý týden byl předložen dotčeným subjektům a o jeho definitivní podobě se jedná, uvedla Kalistová. Úprava by se měla týkat i licenčních řízení vzhledem k tomu, že analogově vysílají už jen rádia, a také stanovení územního rozsahu vysílání. K řešení jsou otázky spojené se sponzoringem a tzv. minipořadů. Měnit se bude povinnost zařazování pořadů nevhodných pro diváky mladší 15 let.

10:14 – Kateřina Kalistová popisuje evropskou diskusi o změně Směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Tato diskuse se povede ještě dlouho, konstatuje. Česká republika však potřebuje urychleně řešit další budoucnost a udržitelný rozvoj terestrické televizní platformy, která může být narušena připravovanou expanzí broadbandových služeb. V tomto smyslu má do konce tohoto roku vzniknout vládní koncepce, která bude řešit další vývoj DVB-T/-T2.

10:12 – Přítomní členové Volebního výboru schválili program dnešní schůze a Martin Komárek dává slovo první náměstkyni ministra kultury Kateřině Kalistové (ČSSD). Ta upřesňuje, že vzhledem k služebnímu zákonu již není první náměstkyní, ale náměstkyní pro živé umění. Informuje o důvodech, které vedly ministerstvo kultury k přípravě novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

10:10 – Poslanec Martin Kolovratník (ANO) navrhuje projednání bodu volby jednoho člena Rady České televize. Předseda Martin Komárek podotýká, že jde o interní záležitost Volebního výboru, kterou nelze projednávat za účasti veřejnosti.

10:07 – Kdo vidí volnou židli, nechť se jí zmocní! zní z hloučku poslanců Volebního výboru. Takový nápor hostů výbor zřejmě nečekal. Ve sněmovně nechybí nikdo, kdo hraje důležitou roli v mediální branži. Martin Komárek navrhuje rozšíření dnešního programu o bod věnovaný vládnímu návrhu změny zákona o regulaci reklamy a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

10:05 – Dobré dopoledne z Poslanecké sněmovny! Zájem o dnešní schůzi Volebního výboru je opravdu obrovský, zasedací místnost zdaleka nepojme všechny zájemce z řad (odborné) veřejnosti. Příští zasedání budeme muset udělat v O2 aréně, povzdychl si předseda výboru Martin Komárek (ANO).

Ostře sledované zasedání Volebního výboru probíhá dnes od 10 hodin dopoledne v Poslanecké sněmovně. Na programu je zpráva první náměstkyně ministra kultury Kateřiny Kalistové (ČSSD) o přípravě novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která zpřísňuje regulaci tradičních audiovizuálních médií. Proti novele se ostře staví zástupci televizí, jejich Asociace televizních organizací (ATO) včera večer vydala oficiální prohlášení, v němž novelu označila za „předčasnou“ vzhledem k tomu, že Evropská unie chystá novelizaci Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která se má promítnout i do české mediální legislativy.

KL24

Výbor bude také projednávat Výroční zprávu Rady České televize za loňský rok. Pokud by ji nedoporučil plénu sněmovny ke schválení a dokument by opakovaně nebyl schválen, vedlo by to k pádu celé Rady ČT. Generální ředitel Českých Radiokomunikací Martin Gebauer pak na jednání výboru přednese představy o přechodu na digitální rozhlasové vysílání. Na odpoledne si výbor naplánoval projednání vládního návrhu změny zákonů o regulaci reklamy a o rozhlasovém a televizním vysílání. Průběhem celé schůze Volebního výboru vás bude přímo z Poslanecké sněmovny v živém onlinu DigiZone.cz provázet Jan Potůček.

Program schůze Volebního výboru 3. června 2015 by potucek793

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).