Hlavní navigace

SPT TELECOM: Neublížil som, neublížil som...

10. 12. 1998
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Ve středu se konala dlouho očekávaná mimořádná valná hromada SPT TELECOM, která byla svolána na žádost 51% vlastníka, kterým je FNM. Očekávaly se významné personální změny včetně míst nejvyšších, ale výsledek je relativně slabší.

„Idem od vás, neublížil som, neublížil som, žiadnému z vás.“ Tak nějak se se Slováky před nedávnem rozloučil odstupující premiér Mečiar ve svém již legendárním popěvku. Dalo se očekávat, že nějakým podobným, byť snad kultivovanějším způsobem se včera rozloučí generální ředitel SPT TELECOM Svatoslav Novák, po jehož hlavě volal ministr dopravy a spojů Peltrám. Leč nestalo se. Pan ministr nedlouho před konáním valné hromady svůj požadavek na Novákovo odvolání stáhl a včera se tak konaly otřesy jen na nižších místech.

Z představenstva tak byl odvolán Ing. Řežábek, jeho dosavadní předseda, a Ing. Zapletal, který byl zástupcem ministerstva dopravy a spojů a ztratil jeho pověření. Naopak zvoleni byli tři noví zástupci české strany včetně náměstkyně ministra Peltráma, ing. Marcely Gürlichové, a potvrzeni ve funkci byli dva zástupci TelSource, kteří byli již dříve kooptováni. Celkově si tak zástupci české strany polepšili o jedno křeslo, představenstvo je tedy nyní 6:3 v jejich prospěch. Pokud ovšem předpokládáme, že zástupcem české strany je každý, kdo je Čech nebo byl českou stranou navržen – ve skutečnosti je to dost možná jinak.

Změny byly provedeny i v dozorčí radě, myslím si, že nemá smysl vás zasypávat jmény. Zajímavé však je, že mezi třemi odvolanými dozorci je i známý prof. Švejnar, představitel Národohospodářského ústavu AV ČR, o kterém se po pádu poslední Klausovy vlády hovořilo jako o horkém kandidátu na premiérské křeslo.

Klíčové pravomoci v Telecomu však drží takzvaný provozní výbor, který má pět členů a většinu drží TelSource. S tím se dá ovšem těžko něco dělat, protože tento fakt předpokládá platná akcionářská smlouva, kterou se strategickým partnerem uzavřel populární ministr Dyba a tehdejší vláda.

Přestože tedy bylo z tiskové konference, která se včera konala bezprostředně po valné hromadě, cítit, že TelSource bere aktivity státu jako určitý útok proti sobě – a nepochybně oprávněně – dovolím si soudit, že fakticky se toho moc nestane. Vláda sice prosadila do orgánů SPT TELECOM některé své „strejčky“, abych se držel terminologie vicepremiéra Rychetského, ale faktický vliv na řízení a politiku SPT TELECOM vzdor svému nadpolovičnímu podílu nemá a mít nebude.

Cesta k zlepšení politiky SPT TELECOMu, včetně stanovování cen, zřejmě nevede přes ovládnutí jeho orgánů. Stát by měl využívat svoje pravomoci v kontrolní a regulační sféře, tedy to, co má dělat především. A to v současné době nepochybně nedělá v dostatečné míře.

Celkově mám z valné hromady SPT TELECOM nepříliš dobrý pocit. Pokud někdo očekával změnu, nedočkal se. Dočkali se jen ti strejčkové.

Marek Antoš

ICTZ23


Starší, související články:

* Analýza Ministerstvem financí navrženého zdražení telefonních poplatků
* O kolik zdraží Internet 99? O 28, 37 nebo 59 procent?
* SPT TELECOM: Dokonáno jest. Amen.
* Tarif Internet 99 je zdražení o 225 % a zlevnění o 43 %
* Co by přinesl Internet 99?!
* Za kolik budeme telefonovat do Internetu?
* Bojkot v číslech
* Časově neomezený paušál za telefon možná je dobrá cesta
* Časově neomezený paušál za telefon? Je to dobrá cesta?!

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.