Hlavní navigace

SPT TELECOM stanovil podmínky pro Internet 99

21. 1. 1999
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Přípravné práce tarifu Internet 99 se pomalu - ale jistě -sunou kupředu. Dalším krokem ze strany SPT TELECOMu bylo stanovení podmínek pro poskytovatele, kteří mají o tuto službu zájem. Prostudovali jsme si je a některé zajímavosti přinášíme.

Kompletní informace Telecom zveřejnil na svých stránkách – zajímají-li vás, přečtěte si je tam, tady najdete jen výtah nejzajímavějších čás­tí.

Součástí Obchodních podmínek je i popis samotného tarifu. Jako první jsem proto v tomto dokumentu našel autoritativní odpověď na otázku, kterou jsem nedávno zachytil v jedné e-mailové konferenci a přestože jsem na ni odpověděl, nebyl jsem si sám úplně jist. Otázka zněla, jak budou účtována volání na čísla v Internet 99 z jiných UTO (tarif Internet 99 platí jak známo jen v rámci jednotlivých UTO). Nyní již tedy víme zcela jistě, že půjde o zcela normální meziměstský tarif, jako kdyby žádný Internet 99 neexistoval. Stejné řešení bylo zvoleno i v případě mezinárodních volání a je podle mého názoru naprosto logické.

Důležité je ustanovení, týkající se okruhu osob, které mají na zřízení služby Internet 99 nárok. Jde především o ty fyzické a právnické osoby, které splňují „podmínky pro poskytování přístupu ke službám sítě Internet, vydané Ministerstvem dopravy a spojů – Českým telekomunikačním úřadem.“ Vedle toho musí splňovat i citované Obchodní podmínky pro poskytování služby INTERNET 99, ty však další překážky administrativního charakteru nekladou; pomineme-li, že Internet 99 smí být samozřejmě využívan jen pro spojení s Internetem. Toto ustanovení není překvapivé, nicméně definitivně potvrzuje, že nárok na Internet 99 mají všichni poskytovatelé, kteří splnili svoji ohlašovací povinnost u ČTÚ.

Nejzajímavější částí je ovšem nepochybně ceník. Za samotné zřízení služby Internet 99 se jednorázově platí 1000 Kč, za každé přístupové číslo pak 1800 Kč. V této souvislosti je třeba vyjasnit, že je myšleno přístupové číslo k celé sérii; má-li tedy poskytovatel sérii 30 čísel, platí tento poplatek stejně jen jednou. Za používání pak bude poskytovatel vedle dosavadních poplatků platit navíc 1600 Kč měsíčně za každé přístupové číslo.

Jistě si řeknete, že to není mnoho – a není. Na druhou stranu mi není jasné, proč vlastně mají poskytovatelé platit vůbec něco: vždyť oproti dřívějšku nezískávají v podstatě nic navíc, doplací tak na službu, kterou Telecom zavedl pod tlakem pro jejich zákazníky. Zkoušel jsem se zamyslet nad tím, kolik zhruba Telecom na těchto poplatcích zinkasuje. V naší republice je v současné době zhruba 500 uzlů různých firem v různých místech (toť alespoň můj hrubý odhad). Ne všechny z nich budou převedeny do tarifu Internet 99, ne všude to jde, ale předpokládám, že drtivá většina z nich ano (alespoň částí přístupových čísel). Uvažujme proto číslo 400 a zkusme násobit: 400*12*1800= 8.640.000 Kč.

Z hlediska Telecomu to není obrovská částka, i poskytovatelé připojení ji nepochybně přežijí. Veďte však prosím v patrnosti, že Telecom si v této podobě částečně kompenzuje slevu, kterou dává koncovým uživatelům – na úkor poskytovatelů připojení.

Marek Antoš

UXD


Starší, související články:

* Internet 99 bude. Brzo.
* Internet On Line nebude mít tarif Internet 99 jako první
* Proč zatím ČTÚ nepovolil Internet 99?
* Bojkot 2: přišel a zase odešel
* Přichází Bojkot 2 – pláč na špatném hrobě
* Snaží se SPT TELECOM potopit Internet 99?

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.