Hlavní navigace

Stalo se: mobilní přenositelnost se blíží

9. 1. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
Přenositelnost čísel v mobilních sítích nás čeká již tento týden. Její podmínky se postupně rýsují. Pro zákazníky se smlouvami na dobu určitou a uživatele sítě NMT to ale moc dobré zprávy nejsou. Tiscali žaluje Český Telecom (ČTc) o 44 milionů korun za dial-up a GTS Novera si na ČTc stěžuje u ÚOHS. Telefonní budky zřejmě Českému Telecomu zůstanou i nadále.

První týden roku 2006 možná nepřinesl žádnou převratnou událost a nesl se spíše v duchu předzvěstí věcí příštích. Prim mezi nimi hrál blížící se termín zavedení přenositelnosti čísel v mobilních sítích. Ten byl stanoven už na tuto neděli, 15. ledna.

Podmínky přenositelnosti se rýsují

Se zveřejněním přesných podmínek pro mobilní přenositelnost, hlavně těch cenových, si operátoři nejspíše počkají až na poslední chvíli. Důvodem je to, že sami ještě neznají všechny potřebné detaily. Chybí jim možná to nejpodstatnější, a to je dohoda na tzv. mezioperátorských poplatcích. Tedy na tom, kolik si budou platit mezi sebou navzájem za přenesení jednotlivých čísel. Pro upřesnění: tyto mezioperátorské poplatky je třeba odlišit od koncové ceny, kterou bude platit zákazník za přenos svého čísla (a to tzv. přejímajícímu operátorovi). Tato cena bude velmi pravděpodobně nízká, nejspíše nulová.

Mezioperátorský poplatek, který jeden operátor (ten tzv. přejímající) platí druhému operátorovi (tzv. opouštěnému), ale už nulový nebude. Na jeho výši, která by měla odrážet skutečné náklady s přenesením čísla, se ale operátoři zatím nedokázali shodnout. Podle dostupných vyjádření pro média to zatím vypadá tak, že Eurotel a T-Mobile navrhují a prosazují vyšší částku, na úrovni 1500 až 2000 korun za jednotlivé číslo, zatímco Oskar/Vodafone chce prosadit podstatně nižší mezioperátorský poplatek, a to ve výši 65 korun. A jelikož se operátoři zatím nedohodli, jejich spor řeší regulátor (Český telekomunikační úřad, ČTÚ).

Kolik to bude stát?

Nechme ale operátory, ať se na poslední chvíli nějak domluví, a podívejme se na celou věc pohledem koncového zákazníka, který uvažuje o přenesení svého čísla. Dobrou zprávou je to, že samotné přenesení jej zřejmě bude stát jen velmi málo, resp. vůbec nic. Například Eurotel už vydal nový ceník [PDF, 230 kB], ve kterém je cena nulová (zdarma). Pozor ale na to, že toto je cena, kterou koncový zákazník platí přejímajícímu operátorovi, tedy tomu, ke kterému přechází. A ten pochopitelně nastavuje zákazníkovi svou vlídnou tvář, láká jej na různé bonusy a výhody, a mezi nimi i na nízkou, resp. nulovou cenu za samotný přenos.

Celá věc má však i druhou stranu mince. Tou je povinnost zákazníka vypovědět a náležitě vypořádat smlouvu, kterou má se svým stávajícím operátorem (u post-paid služeb). Zde si všichni tři mobilní operátoři dali do svých všeobecných podmínek víceméně shodné požadavky: zájemce o „odchod“, který má smlouvu na dobu určitou, sice může ihned odejít, ale musí jim doplatit to, co by jim jinak měl platit, a to po všechny měsíce, které mu do konce smlouvy zbývají. Takže z pohledu zákazníka je to vlastně ještě horší, než kdyby smlouvu vůbec nevypovídal – zaplatí stejně, jako kdyby smlouvu nevypověděl, ale již nedostane žádné služby. Přitom ty by se daly nějak poskytovat i po přenesení čísla, třeba na jiném (dočasném) čísle, hlavně pro odchozí hovory.

Takto se obávám, že pro zákazníky se smlouvami na dobu určitou ztrácí okamžitý přenos čísla smysl a nutí je čekat až na konec smlouvy. Však také mobilní operátoři poslední dobou slibovali hory doly, jen aby se jim zákazník uvázal na dobu určitou, co možná nejdelší.

Pro prefix 601 přenositelnost nebude

Další nepříjemnou zprávou, alespoň pro uživatele sítě TiP (NMT sítě Eurotelu, v pásmu 450 MHz), je to, že jich se přenositelnost netýká. Zákon sice razí zásadu, že přenositelnost by měla být dostupná pro všechny uživatele mobilních sítí bez rozdílu, ale regulátor dal v příslušném prováděcím předpisu (opatření obecné povahy OOP/10/07.2005–3 [PDF, 259 kB]) dočasnou výjimku číslům s prefixem 601, tj. právě číslům ze sítě NMT (TiP).

Dočasnost této výjimky je dána tím, že jde o přechodné ustanovení do doby, než ministerstvo informatiky (MI) ČR vydá nový číslovací plán, ve kterém řekne, která čísla jsou přenositelná a která nikoli. MI ČR sice již dalo najevo, že s žádnou výjimkou (ani pro čísla s prefixem 601, resp. síť NMT) nepočítá. Jenže dosud nový číslovací plán nevydalo, takže platí dočasné ustanovení v rozhodnutí regulátora.

Není to ale jediná „rána“, která uživatele sítě TiP (NMT) potkala, resp. teprve potká. Eurotel totiž právě od 15. ledna 2006 (tj. přesně ke dni startu přenositelnosti) dosti zásadně změnil ceny služeb v této síti (nový ceník [PDF, 24 kB] , starý ceník). Podstatou změny je snížení měsíčních paušálů, zrušení volných minut a navýšení hovorného.

Dovolím si to zhodnotit tak, že Eurotel se tím snaží „vystrnadit“ co nejvíce ze stávajících 30.000 uživatelů sítě NMT (resp. TiP) a přesvědčit je k přechodu do sítě GSM i bez přenositelnosti. A čím méně jich zůstane, tím silnější bude mít Eurotel argument proti tomu, aby mu MI ČR někdy v budoucnu skrze nový číslovací plán uložilo povinnost zajistit přenositelnost (alespoň ze sítě NMT do sítě GSM). Dosud se Eurotel takovéto přenositelnosti bránil jak čert kříži s argumentem, že je to velmi obtížně realizovatelné a příliš nákladné.

Tiscali jde k soudu

Další pokračování svého sporu s Českým Telecomem ohlásila minulý týden česká pobočka Tiscali. Jde o záležitost, o které jsme zde na Lupě psali již mnohokráte, takže jen pro stručné připomenutí: koncem dubna loňského roku regulátor dramaticky snížil poplatky za terminaci internetového dial-upu. Ovšem alternativci a ČTc se nyní přou o to, od kdy a jak nové ceny platí. Český Telecom podle všeho zastává názor, že platí od účinnosti rozhodnutí, tj. již od dubna 2005. A tak alternativcům platí od dubna nové (tj. výrazně nižší) ceny.

Naproti tomu alternativci argumentují tím, že dosud nebyly uzavřeny nové smlouvy, a tudíž platí ty staré, a tím i ceny v nich dohodnuté (tj. ty vyšší). A tak se domáhají jejich vyplacení.

V konkrétním případě Tiscali, který tato společnost opakovaně prezentuje médiím, se má jednat o 44 milionů korun za období duben až září 2005. Tiscali již dříve vyzvala nejprve ČTÚ a pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) k zásahu, ale nejspíše se nedočkala žádné intervence ve svůj prospěch. A tak se Tiscali nyní obrátila na soud, konkrétně na Městský soud v Praze, s žalobou na ČTc o oněch 44 milionů korun.

GTS Novera proti ČTc

Vleklý spor mezi Tiscali a ČTc není zdaleka jediný, který se v poslední době dostal na veřejnost a do médií. Počátkem roku se například objevila informace o tom, že GTS Novera si vzala na mušku akční nabídky Českého Telecomu v oblasti ADSL a skutečnost, že tyto akční nabídky se nepromítají do velkoobchodní nabídky ČTc. Ještě v prosinci proti tomu GTS Novera protestovala (podáním podnětu) u ÚOHS.

Pravdou je, že různé akční slevy se většinou nepromítají do velkoobchodních cen, i když v nedávné minulosti ČTc dokonce sám nabízel i „akční“ velkoobchodní nabídku (možná právě proto, aby se vyhnul takovémuto nařčení).

Co bych ale ČTc vytkl více, je to, jak do své velkoobchodní nabídky nepromítá datové osvobození (nezahrnování do objemového limitu), které poskytuje sám sobě při stahování z portálu Starzone. Ale možná si i na to už někdo z alternativců stěžoval u antimonopolního úřadu. Ovšem důsledky nejsou zatím žádné.

Telefonní budky: podle očekávání

S novým zákonem (o elektronických komunikacích), z května loňského roku, přišla i nová definice tzv. univerzální služby. Jednou ze změn je rozdělení univerzální služby jako takové na několik dílčích služeb, ke kterým patří například vydávání telefonních seznamů, informační služby o telefonních číslech, a pak také provozování veřejných telefonních automatů. Další velkou změnou pak je přechod od původní povinnosti k právu poskytovat univerzální službu, resp. její jednotlivé dílčí služby. Takže dnes již to nedostává Český Telecom příkazem – pokud má o poskytování takovýchto služeb zájem, musí o ně nejprve soutěžit.

MM socky3

Těsně před koncem roku jsme si zde na Lupě psali o tom, jak to dopadlo s vydáváním telefonních seznamů a s informačními linkami: zájemci se přihlásili dva, kromě ČTc (spolu s Mediatelem) to byla ještě společnost Mediaservis. Ve výběrovém řízení pak vyhrál Český Telecom.

Nyní došlo na další dílčí službu, kterou je provozování veřejných telefonních automatů. Zatím ovšem došlo jen na samotné výběrové řízení, do kterého se tentokráte přihlásil jen jediný uchazeč: dosavadní provozovatel telefonních automatů, Český Telecom. Takže má nejspíše jisté, že je bude provozovat i nadále. Za sebe se ale ptám: nakolik jsou veřejné telefonní automaty dnes ještě potřebné? V době, kdy je v Česku tolik mobilů?

Jak často voláte z veřejných telefonních automatů?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.