Hlavní navigace

Stalo se: Tiscali, ČTÚ a dial-up

12. 9. 2005
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Po dubnovém rozhodnutí regulátora o výrazném snížení terminačních poplatků za dial-up bylo dlouho ticho po pěšince. Nyní se hlasitě ozvala společnost Tiscali, která se domáhá doplacení "plné výše poplatků" a varuje před ohrožením všech tuzemských poskytovatelů internetových služeb. Jaká je podstata celého sporu?

Zanedlouho to bude už pět měsíců, co Český telekomunikační úřad (ČTÚ) opravdu razantně zasáhl do dění na našem telekomunikačním trhu. Vzpomínáte ještě na jeho „regulační smršť“ na konci dubna, kdy v jeden den – těsně před svým zánikem a znovuzrozením podle nového zákona o elektronických komunikacích – vydal hned pět významných rozhodnutí najednou?

Mezi nimi bylo i rozhodnutí č. 05/PROP/2005, o cenách za terminaci vytáčeného internetového připojení (dial-upu). Ty tehdy klesly opravdu razantně, z původních 40 haléřů ve špičce a 15 mimo špičku, na 19 a 9 haléřů, resp. 7 a 3 haléře (podle způsobu propojení).

Kdo ale čekal, že adekvátně tomu klesnou také koncové ceny dial-upu, musel být zklamán. Stal se pravý opak, když Český Telecom (ČTc) své koncové ceny dial-upu ponechal beze změny, nebo dokonce ještě zvýšil, skrze zavedení zcela nových tarifů.

Asi nejmarkantnější příkladem je osud původního cenového programu Home Internet (později známého i pod jménem Internet 780), který za 452,20 Kč měsíčně (včetně DPH) nabízel 780 minut dial-upu mimo špičku (tj. 13 hodin). Po rozhodnutí regulátora jej ČTc zrušil a místo něj převedl zákazníky na nový cenový program Internet NaDoma 420. Ten stojí prakticky stejně (je pouze o 3,20 Kč lacinější), ale obsahuje již jen 420 minut připojení mimo špičku (tj. 7 hodin). Podrobnější srovnání najdete například zde.

Takže opravdu výrazné snížení cen za terminaci, o kterém rozhodl regulátor, se do koncových cen dial-upu nepromítlo. Prostor, který tím vznikl, Český Telecom absorboval sám, do svých výnosů, a dokonce si tento prostor dokázal ještě zvětšit, viz příklad s tarifem Home Internet.

Uživatelům dial-upu nepřineslo rozhodnutí regulátora nic pozitivního. Spíše další zhoršení (zdražení).

Dopady na alternativní operátory

Na alternativní operátory, poskytující vytáčené připojení k Internetu (dial-up), mělo rozhodnutí regulátora přesně opačný efekt než na ČTc – jejich „životní prostor“ se naopak výrazně zmenšil. Vzhledem k principům modelu „Internet zdarma“ jsou jejich jediným výnosem z poskytování dial-upu právě terminační poplatky, které nyní tak razantně klesly.

Našli se i tací (včetně mé maličkosti), kteří hned začali spekulovat o konci celého modelu „Internet zdarma“ v podání alternativních operátorů, nebo alespoň v podání „přeprodejců“ (subjektů jako je Seznam, iDnes, Atlas, iHNed a další, kteří pouze přeprodávají dial-up od alternativních operátorů a získávají za to od nich provize). Sám jsem k tomu napsal, bezprostředně po rozhodnutí regulátora:

Jsem opravdu zvědav, zda se dosavadnímu modelu „Internet zdarma“ v podání alternativců podaří přežít. Osobně jsem spíše skeptický. Sami alternativci se k novým změnám od regulátora dosud nevyjádřili, což lze vysvětlit snad jen hloubkou šoku, který utrpěli.

Mlčení alternativních operátorů však pokračovalo i dále, s jedinou zásadní výjimkou (v podobě komentáře šéfa českého Tiscali). Když jsem se snažil zjistit, jak se k celému problému stavějí ostatní alternativci, odpovědi vyznívaly velmi rezervovaně ve smyslu, že stále jednají (s ČTc i regulátorem) a neví, jak to dopadne. Nejspíše bylo ve hře i to, že rozhodnutí regulátora se musí nejprve promítnout do smluv mezi ČTc a alternativními operátory o vzájemném propojení, a na to je obecně lhůta tří měsíců. Ovšem když se operátoři nedohodnou a vznikne mezi nimi spor, musí tento spor řešit regulátor – a termíny se dále prodlužují.

Využívání všech zákonných možností „až do poslední možné kapky“, s cílem oddálit faktické dopady nějakého rozhodnutí, není mezi našimi operátory žádnou novinkou. Zde ale spíše výjimečně hraje oddalování do karet alternativním operátorům. Podle mého názoru je právě toto důvodem, proč jsme až dosud nezaznamenali žádné významnější změny v poskytování dial-upu, na bázi modelu „Internet zdarma“. Nadále jej nabízí jak sami alternativní operátoři, tak i všichni „přeprodejci“. Stále fungují dokonce i věrnostní (bonusové) programy, skrze které uživatelé získávají body či jiné výhody za minuty „protočené“ na dial-upu.

Contactel ruší bonusový program

Takže jediná změna, kterou jsem stihl zaznamenat, je zrušení bonusového programu u Contactelu:

Na základě cenového rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu platného od 25. dubna 2005, které výrazně změnilo rozdělení podílů z poplatků za vytáčené připojení ve prospěch Českého Telecomu, jsme nuceni k 1. srpnu 2005 zastavit přičítání bonů za připojení k Internetu. K tomuto datu vám jako poděkování za vaši věrnost navýšíme konečný stav bonů o deset procent.

Bony, které jste do té doby nasurfovali, můžete proměnit za zboží z katalogu do 31. září 2005. Po tomto datu Bonus Club definitivně zanikne.

Když už Contactelu nezbývá na bonusy pro jeho přímé uživatele, bude mu i nadále zbývat na provize pro přeprodeje jeho dial-upu (jako třeba iDnes a další)? Obávám se, že nikoli.

Tiscali se ozývá

Jediným z alternativních operátorů, který se razantněji „ozval“, bylo české Tiscali. Po ostrém komentáři z konce července, ve kterém Naveed Gill vyjádřil obavu, že

veškerý nárůst a rozvoj českého internetového sektoru je nyní vážně ohrožen zásadně chybným cenovým rozhodnutím ČTÚ",

vydalo Tiscali minulý čtvrtek tiskovou zprávu s dosti křiklavým titulkem:

ČTÚ musí okamžitě zakročit a ochránit české poskytovatele internetových služeb před protisoutěžním jednáním.

Z obsahu tiskové zprávy pak vyplývá, že Tiscali si stěžuje na Český Telecom, že se s ním odmítá bavit a hledat vzájemnou dohodu na nových cenách, a rovnou mu od data účinnosti rozhodnutí regulátora (25. dubna 2005) platí pouze nové ceny za terminaci. Tiscali si ale místo toho nárokuje

plnou výši poplatků za terminaci vytáčeného internetového připojení, jež Český Telecom dluží české pobočce společnosti…

čímž zřejmě myslí původní výši 40/15 haléřů. Dále požaduje po ČTÚ, aby

okamžitě zakročil proti Českému Telecomu kvůli neproplácení plné výše poplatků.

Současně varuje, že pokud ČTÚ požadovaným způsobem nezakročí, bude to mít závažné následky i pro ostatní operátory, resp. providery:

bude to znamenat ohrožení všech tuzemských poskytovatelů internetových služeb a tím i ničivé selhání české vlády ochránit konkurenceschopnost na českém telekomunikač­ním trhu.

V následných sděleních médiím pak Tiscali vyčíslilo svou údajnou pohledávku vůči Českému Telecomu (zdroj):

Český Telecom údajně dluží společnosti Tiscali přes 40 milionů korun za vytáčené internetové připojení.

Český Telecom zareagoval na tiskovou zprávu Tiscali bleskově. Přesně tři hodiny po zprávě od Tiscali přistálo v mém mailboxu následující prohlášení ČTc:

Český Telecom rozhodně odmítá nařčení společnosti Tiscali z protisoutěžního jednání. Český Telecom dodržuje všechna platná nařízení i rozhodnutí Českého telekomunikační úřadu a ustanovení všech vzájemně uzavřených smluv se společnosti Tiscali.

Jak se psala historie?

Abychom se mohli snáze dobrat k věcné podstatě celého sporu, musíme se vrátit trochu do historie dial-upu v ČR. Konkrétně k tomu, jak vlastně vznikla původní cena za terminaci dial-upu (40/15 haléřů) a jak se dál vyvíjela.

Vše zahájilo rozhodnutí regulátora č. 03/PROP/2002 (podrobněji), ve kterém regulátor stanovil dokonce ještě vyšší ceny za terminaci: 47 haléřů za minutu ve špičce a 17 haléřů mimo špičku. Toto své rozhodnutí posléze revidoval, na podzim roku 2002, rozhodnutím 07/PROP/2002. Právě tehdy došel k ceně 40 haléřů, resp. 15 haléřů.

Ovšem jak původní, tak i nová cena ležela Českému Telecomu opravdu silně v žaludku. Dokonce tak moc, že se na podzim roku 2002 pokouší o „palácový převrat“ – pokusil se zrušit celý model „Internet zdarma“ (s jednosložkovou cenou, placenou telefonnímu operátorovi, který z ní platí terminační poplatky tomu, kdo zajišťuje internetovou konektivitu) a zavést znovu dřívější dvousložkový model (v rámci kterého by uživatel platil jak telefonnímu operátorovi, tak i internetovému providerovi).

Vzpomínáte si ještě na model „Internet Plus“, který ČTc tehdy navrhoval? Jeho představa tehdy byla v zásadě taková, že si ponechá celou dosavadní „jednosložkovou“ cenu, ze které ale už nebude platit žádné poplatky za terminaci. Ty naopak zaplatí uživatel přímo (a tedy navíc) svému internetovému providerovi (podrobněji).

Regulátor ale tehdy Českému Telecomu tento postup zarazil (kvůli způsobu, jakým se do něj snažil „natlačit“ alternativní operátory) a fakticky zafixoval původní stav. Následně ustavil Fórum pro vytáčené připojení k Internetu, které mělo hledat nové modely pro poskytování dial-upu (podrobněji). To je sice našlo, ale realizovány nikdy nebyly.

Místo realizace návrhů z Fóra pro dial-up přišlo něco úplně jiného: regulátor vydává rozhodnutí 04/PROP/2003, kterým v zásadě říká: „pokud se dohodnete na jiné ceně za terminaci, už se nemusíte vázat určenou cenou 40/15 haléřů“. Současně stanovuje i metodiku pro výpočet těchto cen, a to na základě nákladů terminujícího operátora (podrobněji).

Bezprostředně nato Český Telecom přišel za alternativními operátory s následujícím návrhem: „pojďte se domluvit, že vám budu platit méně než dosud“. Ve špičce mělo jít o snížení zhruba na polovinu až čtvrtinu a mimo špičku na dvě třetiny až jednu třetinu – s tím, že poplatky za terminaci by byly různé podle toho, zda se jedná o propojení na tranzitní ústředně, nebo na místní ústředně.

Pokles ze 40 (resp. 15) haléřů na polovinu až čtvrtinu, s odstupňováním podle způsobu připojení, velmi připomíná poslední rozhodnutí regulátora z dubna tohoto roku (pokles na 19/9, resp. 7/3 haléře). V roce 2003 to ale byl pouze návrh Českého Telecomu, a alternativní operátoři jej tehdy podle očekávání odmítli. A tak se celou dobu, až do dubna 2005, nedělo nic a původních 40/15 haléřů zůstávalo nadále v platnosti.

Až na konci letošního dubna regulátor přichází s již zmiňovaným rozhodnutím 05/PROP/2005, kterým nové ceny za terminaci stanovuje direktivně. Udělal to tak, že vzal svou vlastní metodiku z roku 2003 (z rozhodnutí 04/PROP/2003) a podle ní vypočítal nové minimální ceny. Ty se vcelku shodují s tím, co v roce 2003 navrhoval alternativcům sám ČTc a s čím jej tehdy poslali k šípku.

Minimální, nebo dohodnuté ceny?

Nyní, pro dubnovém rozhodnutí regulátora č. 05/PROP/2005, se situace přesně obrátila a pomyslná „horká brambora“ se přestěhovala na druhou stranu barikády, k alternativcům. Tím, že regulátor stanovil nové ceny jako minimální, neuzavřel prostor ke vzájemné dohodě na vyšších cenách. Takže teď by se zase alternativní operátoři rádi dohodli na vyšších cenách, zatímco Český Telecom nutně musí mít přesně opačný zájem. A tak začal okamžitě jednat a chovat se již podle nového rozhodnutí. Právě na to si nyní Tiscali stěžuje:

Ačkoliv tyto nové sazby představují pouze „minimální“ částku, kterou by Český Telecom měl alternativním operátorům platit podle ustanovení nové dohody s nimi, Český Telecom jim začal od 25. dubna 2005 okamžitě vyplácet jen tyto minimální poplatky bez jakéhokoliv dalšího vyjednávání a bez jakékoliv nové dohody. Učinil tak bez ohledu na skutečnost, že poplatky proplácené alternativním operátorům mají odpovídat cenovému rozhodnutí č. 04/PROP/2003, platnému od roku 2003, jež určuje, že poplatky musí být placeny podle propočtených nákladů terminujícího operátora.

ČTÚ prohlásil, že svým cenovým rozhodnutím určil jen minimální sazby za terminaci vytáčeného internetového připojení a že výši skutečných poplatků by měl Český Telecom vyjednat s alternativními operátory. Ovšem, vzhledem k tomu, že má Český Telecom i nadále de facto monopol v sektoru pevných telefonních linek pro domácnosti, nemají alternativní operátoři žádnou možnost, jak Český Telecom donutit vyjednávat poplatky za terminaci vytáčeného internetového připojení.

Takže ve své podstatě nejde o nic jiného než o tradiční souboj o to, kdo si pro sebe urve co největší část výnosů z dial-upu. A tady to asi skutečně není žádná přátelská selanka, ale pořádné tvrdý boj, ve kterém se využívají všechny dostupné zbraně. Od různých zdržovacích taktik až po hlasité mediální apely.

Jaký bude další vývoj?

Osobně nepovažuji za pravděpodobné, že by se Tiscali domohlo návratu k původní výši terminačních poplatků či dohody s ČTc na vyšších než minimálních cenách (právě tak rozumím jeho apelu na ČTÚ, aby zakročil vůči ČTc „kvůli neproplácení plné výše poplatků“). To by nejdříve musel regulátor nějak revokovat své dubnové cenové rozhodnutí.

Musíme si ale uvědomit, že se nyní nacházíme v přechodném období. Předmětné cenové rozhodnutí č. 05/PROP/2005 bylo učiněno ještě podle „starých pravidel“ (původního zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích ), zatímco nyní již platí nový zákon (č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích [PDF, 723 kB]). Nová cenová rozhodnutí proto již musí vycházet z „nových pravidel“, daných novým zákonem – konkrétně z tzv. analýz relevantních trhů, které regulátor v současné době provádí a měl by dokončit do 1. února 2006. Problém je ale v tom, že v doporučené sestavě 18 relevantních trhů terminace internetového dial-upu není (a český regulátor ji jako další relevantní trh nezavedl, viz jeho OOP/1/07.2005–2 [PDF, 1,0 MB]).

Podle přechodných ustanovení nového zákona přitom původní cenová rozhodnutí zůstávají v platnosti – ovšem jen do vydání nových rozhodnutí, nejdéle však 12 měsíců. Takže stávající cenové rozhodnutí č. 05/PROP/2005 může platit nejdéle do konce ledna příštího roku. Pokud správně rozumím logice nového regulačního rámce, obdobné cenové rozhodnutí, již podle nových pravidel a s působností „ex ante“ (tj. „dopředu“), vydáno být nemůže kvůli tomu, že nejde o relevantní trh.

Nový zákon o elektronických komunikacích však přesto dává regulátorovi ještě jednu šanci, jak revidovat své rozhodnutí. Jde opět o přechodné ustanovení, které dává regulátorovi právo vydat nové cenové rozhodnutí ještě „podle starých pravidel“, a to do 12 měsíců od účinnosti nového zákona. Explicitní omezení na relevantní trhy zde není, ale je zde klauzule, omezující platnost takovýchto rozhodnutí „do doby vydání nového rozhodnutí, podle nových pravidel“. Jenže takové nové rozhodnutí zřejmě není možné, když nejde o relevantní trh.

cif 24 - early cena - média

Takže ještě může být pořádně veselo. Nebo také hodně smutno. Statistiky totiž ukazují, že i přes veškerý nástup broadbandu je dial-up stále ještě používán u významného procenta uživatelů. Přitom nejnovější vývoj nepřináší pro koncového zákazníka nic pozitivního.

Navzdory prostoru, který se otevřel poklesem cen za terminaci, koncové ceny spíše dále vzrostly (viz výše) a zrušení bonusového programu u Contactelu by mohlo být předzvěstí dalších, mnohem významnějších omezení. Samotný model „Internet zdarma“ nejspíše přetrvá, alespoň v podání Českého Telecomu. Ale udrží se i u alternativních operátorů, aby si zákazník mohl vybírat, aby existovala konkurence na trhu a poskytovatelé bojovali o zákazníka? Nebo nás čeká nový monopol?

Obáváte se o další osud dial-upu v ČR?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).