Hlavní navigace

Stanovisko Aliatelu k telekomunikačnímu zákonu

6. 3. 2000
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Nestává se příliš často, abychom v samostatném článku zveřejňovali stanovisko nějaké společnosti. V tomto případě tak činíme s ohledem na závažnost zákona, který byl v pátek přijat Poslaneckou sněmovnou. Aliatel byl přitom jedním z hlavních odpůrců.

Praha, 3. března 2000 – Společnost Aliatel nesouhlasí s některými ustanoveními telekomunikačního zákona, který byl v pátek 3. března 2000 schválen Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení.

Stanovisko Aliatelu k telekomunikačnímu zákonu Praha, 3. března 2000 : Společnost Aliatel nesouhlasí s některými ustanoveními telekomunikačního zákona, který byl v pátek 3. března 2000 schválen Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení. Schválené znění paragrafu 78 zákona předpokládá, že volba operátora formou krátké předvolby pro individuální volání (tzv. call-by-call carrier selection) bude dostupná nejpozději od poloviny roku 2002. Zákon však nedává regulátorovi žádné prostředky k tomu, aby mohl přinutit operátory (a zejména současného dominantního operátora), aby uvedené funkce poskytoval dříve. Nedá se předpokládat, že Český Telecom dobrovolně umožní svým zákazníkům možnost volby a uvolní tím prostor pro konkurenci.

Zákazník, který nemá alternativní přístupovou linku (tj. zejména domácnosti, malí a střední podnikatelé), bude tedy po dalších 18 měsíců po „liberalizaci“ nucen využívat pouze služeb současného dominantního operátora a nebude mít možnost telefonovat prostřednictvím alternativních operátorů a využívat jejich výhodných cenových nabídek. Z pohledu drtivé většiny účastníků tedy monopol neskončí 1. lednem 2001, ale až o jeden a půl roku později.

Přijetím tohoto zákona zakázala dnes sněmovna většině občanů ČR využívat výhod konkurenčního prostředí, a tím jim zdražila telefonování v následujících letech. V oblasti zákazníků bez alternativního připojení bude Český Telecom chráněn před konkurencí a nebude o své zákazníky muset bojovat – tím nebude přinucen snižovat ceny.

Přijatý zákon povede ke zpomalení rozvoje telekomunikačního trhu, včetně služeb spojených s Internetem. Znamená to rovněž výrazné ohrožení přílivu zahraničních investic do České republiky, a to bohužel nejen do sektoru telekomunikací. Zákon ve svém důsledku též připraví státní rozpočet o daňový výnos z podnikání subjektů na telekomunikačním trhu – subjektů, které proto nebudou moci zahájit v plné míře svoji činnost. To zároveň znemožní vznik nových pracovních míst v telekomunikacích.

KL22 hlasovani

Nemožnost zvolit si operátora od 1. ledna 2001 je v rozporu s legislativou Evropské unie. Rezoluce Rady Evropské unie z 22. září 1997 totiž požaduje, aby zákazníci alespoň všech operátorů s významným podílem na trhu a poskytujících veřejné telefonní služby měli přístup k alternativním operátorům prostřednictvím nediskriminačního a uživatelsky komfortního mechanismu pro volbu operátora při každém volání nejpozději od 1. ledna 1998 nebo později – v těch zemích, jimž byla dovolena další přechodná doba – a to ode dne, kdy nastane liberalizace hlasových telefonních služeb (tímto termínem je pro ČR datum 1. ledna 2001).

Marek Antoš

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.