Hlavní navigace

Tak trochu nová úterý

12. 2. 2004
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Každý, kdo se více zajímá o český ICT trh, už zjistil, že se skoro pravidelně první úterý v měsíci schází několik stovek lidí, aby si vyměňovali zkušenosti s technologiemi. Jak je to vlastně s "firmou" First Tuesday, která setkání organizuje od roku 1999? Jaké změny nedávno proběhly a co nás čeká od letošního roku nejen v úterý?

Píše se srpen roku 1999. Vlastimil Veselý provozuje z Brna Virtuální Informační Park, (který vznikl již v roce 1995) a začíná rozjíždět neziskové sdružení CEO – Centrum pro elektronický obchod. Dostává nabídku od Julie Meyer, jedné ze čtyř zakladatelů sítě First Tuesday, připojit se k první vlně evropských měst a pořádat setkání First Tuesday také v České republice. V Praze se věnuje jistý Ondřej Bartoš ve své poradenské společnosti Credo Int. zkoumání možností venture kapitálu (rizikového, či spíše rozvojového kapitálu), spolu s Czech Venture Capital Association spolupořádá na toto téma i konferenci. Vlastimil Veselý přijíždí do Prahy a nabízí Ondřeji Bartošovi, se kterým se již zná prostřednictvím emailu, a dále podnikatelům Danu Muchovi (později start-up Globopolis.com) a Douglasu Arellanesovi (firma Inicia) společné pořádání First Tuesday večerů v Praze. Dan Mucha s Douglasem Arellanesem se však rozhodují věnovat spíše svým firmám. Zůstává tedy Ondřej Bartoš s Vlastimilem Veselým – ti dva, kteří stáli, a i dnes, byť s jistými změnami, které zmíníme dále, stojí za „firmou“ First Tuesday CZ.

Talent hledá kapitál

Hlavním motem First Tuesday, „dot-comu“, který byl založen už v říjnu 1998, je heslo ve smyslu „Talent a znalosti potkávají kapitál“ – tedy společná setkání perspektivních podnikatelů (bez peněz) s investory, kteří mají chuť investovat, ale nemají vlastní nápady. Slovo firma jsem dal v předchozím odstavci do uvozovek záměrně, neboť First Tuesday je především značka a princip fungování sítě, rozprostřené celosvětově, spočívá v licencování této značky. Nešlo tedy nikdy v pravém smyslu slova o firmu s vlastní právní subjektivitou, která by nesla toto jméno. Nositelem práv ke značce i na našem území je First Tuesday Ltd. z Velké Británie. Ta dále poskytuje licenci k používání značky v jednotlivých státech. Od roku 1999 do roku 2002 drželi licenci pro Českou republiku Vlastimil Veselý a Ondřej Bartoš (jako dvě fyzické osoby), pak společnost Credo Int., spol. s r.o., a to jménem Ondřeje Bartoše a Vlastimila Veselého.

V České republice se FT zadařilo

Během čtyř let se akce First Tuesday CZ opravdu pořádně rozjely. Celkem se akcí zúčastnilo ke konci roku 2003 přes pět tisíc lidí. Při nich vystoupilo cca 480 lidí (včetně mnoha zahraničních řečníků). Při počítání uspořádaných nebo spolupořádaných akcí se zastavíme u čísla 125. Mezi pravidelná úterní setkání časem přibyly např. středeční akce Wireless Wednesday, věnující se mobilním technologiím (za pravidelné účasti zástupců mobilních operátorů), několikrát do roka se konají i konference E-security Pulse, pětkrát proběhla konference Internet & Business Live, zaměřená na trendy a strategie elektronického obchodování. Proběhly i čtyři semináře First Tuesday Academic, věnované spolupráci firemní sféry a vysokých škol. Již dvakrát se konal víkendový BootCamp pro podnikatele.

V dobách největšího boomu (rozumějte dobu, které dnes říkáme internetová horečka či „před tím, než bublina .comů splaskla“) mělo First Tuesday „pobočky“ ve více než 120 městech pěti kontinentů. V současné době jsou podle Ondřeje Bartoše aktivní First Tuesday asi v 17 zemích, hlavně v Evropě. Nejaktivnějšími jsou prý ve Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Washingtonu, Kanadě a v Jižní Africe.

Rozštěpení FT od roku 2004

Život přináší neustálé změny. Něco již bylo naznačeno na posledním úterním setkání v prosinci, počátkem letošního roku jsme se na adrese www.firsttues­day.cz mohli dočíst:

Na aktivity First Tuesday CZ od 1. ledna 2004 navazují:

FIRST Innovation Park – http://first.par­k.cz
TUESDAY Business Network – http://tuesday.cz

Počínaje lednem 2004 je tedy licence pro pořádání First Tuesday akcí rozdělena na Čechy, kde operuje spol. Credo Int. Ondřeje Bartoše, a na Moravu, kde operuje společnost VIP park.cz Vlastimila Veselého. Ten dále vysvětluje: „Naše dohoda s Ondřejem Bartošem spočívá v tom, že já jsem se vzdal práv na setkání First Tuesday Praha, Wireless Wednesday, E-security Pulse a Ondřej Bartoš se podobně vzdal práv na First Tuesday Brno, Internet & Business Live a First Tuesday Academic. Na mé straně je přenechání práv na setkání First Tuesday Praha kompenzováno tím, že si ponechávám exkluzivní statut národního IST multiplikátoru (matchmaker, trainer, consultant) pro projekty spolufinancované z fondů EU. Přínosy pro členy FIRST Innovation Park plynou ze tří hlavních okruhů aktivit, z nichž pouze jeden tvoří pořádání akcí. To je ta hlavní změna na naší straně, lidé vnímají First Tuesday většinou jen jako akce. Jen ty mají silnější geograficky rozměr. Konzultace budou probíhat na celém území ČR a online služby nejsou vázané na místo.“

A v čem byly rozpory v náhledu zakladatelů na budoucnost First Tuesday CZ, které vyústily v toto rozdělení aktivit? Vlastimil Veselý chtěl pořádat méně akcí s užší specializací a měl obavy z příliš rychlého růstu firmy a nákladů. Také byl pro dřívější zpoplatnění členství, podle jeho slov viděl nutnost členství zpoplatnit již během roku 2002. Rozdílné názory, které se objevily na jaře 2003, tedy vedly k rozhodnutí ponechat obě firmy a specializovat se na aktivity, které jsou každé z nich bližší. Kdyby názory „otců“ First Tuesday CZ byly stejné, existovala by dnes právě jedna společná firma, která by byla nositelem licenčních práv.

„Bartošova“ TUESDAY Business Network je podnikatelská síť zřízená ve formě občanského sdružení. Individuální členství je vázáno na uhrazení ročního poplatku 1790 korun, firemní členství začíná na 19.000 korun.

Z čeho se financovalo First Tuesday do teď? V některých případech mělo First Tuesday dohody o placení tzv. success fee z obchodů uskutečněných za jeho přispění, typicky v případě programu MatchMaking v letech 2000–2001. Nicméně hlavními příjmy byly příspěvky partnerů z řad silných společností, mezi které se za ta léta zařadily např: IBM, White & Case, CMS Cameron McKenna, Microsoft, Nextra, Accord Group, Deloitte & Touche, PriceWaterhou­seCoopers a další. Od nich putovala do pokladny více než polovina příjmů. Dalšími zdroji byly především příjmy z realizace evropských projektů a také účastnické poplatky na pořádaných akcích. Podle Ondřeje Bartoše tak v roce 2003 dosáhl obrat českého First Tuesday zhruba devět milionů korun.

TUESDAY Business Network očekává, že minimálně třetinu obratu budou tvořit členské příspěvky, další třetinu příspěvky partnerů a zbytek poplatky za účast na akcích a další služby (studie, přehledy trhu apod.).

Mění se i místo

Vzhledem k tomu, že jedním z platinových partnerů TUESDAY Business Network se stala poradenská společnost Pricewaterhou­seCoopers, pravidelná setkání First Tuesday Praha se budou v roce 2004 konat v BusinessCom­munityCentru v Kateřinské ulici. Pro Wireless Wednesday byly zvoleny prostory pražského hotelu Andel's. Pamětníci starších akcí zažili pražská First Tuesday na Novotného lávce, na Václavském náměstí v restauraci Fromin (později Duplex), v době největší internetové horečky tak šlo zažít nefalšované „elevator pitch“, právě cestou do restaurace, umístěné pod střechou. Později se dlouhou dobu setkání konala v hotelu Jalta.

Přicházejí další akce a novinky

Novinkou, o které zatím Ondřej Bartoš mnoho neprozradil, budou komornější akce TUESDAY Breakfast with…, které se budou konat v pražském Golem klubu. Chtěl by na ně zvát jako hosty zajímavé osobnosti, zejména z řad korporátních uživatelů technologií, případně zahraničních osobností. Vlastimil Veselý chystá pro členy preferenční pozvání na uzavřené workshopy (resp. diskusní stoly s brainstormingem pro cca 25 zvaných hostů s následnou tvorbou dokumentů typu white paper). Chystají se i pracovní obědy a večeře pořádané při příležitosti návštěv zahraničních hostů (zástupců Evropské komise, významných podnikatelů, konzultantů, investorů a manažerů) nebo představitelů státní správy. To je typ akcí, na kterých chce FIRST Innovation Park v budoucnu stavět. V tomto stylu naváže už teď v březnu na již realizovaný workshop další. Tentokrát se zaměřením na administrativní bariéry vzniku a rozvoje technologických fi­rem.

Novou službou TUESDAY Business Network je MatchMaking pro párování podnikatelských nabídek a poptávek. Jde o službu zpoplatněnou, každý člen však dostává při registraci několik kreditů, které umožňují zadat do systému poptávku. Osobně se domnívám, že tento systém párování lidí bude účinnější než lov obchodních partnerů na setkáních naslepo. Sám chodím na akce od roku 1999, a tak jsem poznal hodně lidí, i takových, kteří, když přišli mezi komunitu poprvé, se absolutně neorientovali v tom, kdo je kdo – a s kým by mohli dohodnout jaký obchod.

Zájem je i za peníze

Tuesday Business Network měla k 6. únoru 240 individuálních členů a 15 členů firemních. Jde o stav po zhruba deseti dnech od oficiálního spuštění TUESDAY Business Network a členové přibývají každým dnem. Plánem je 800 individuálních a 30 firemních členů do konce roku. Brzy by se mělo objevit počítadlo členů na webu www.tuesday.cz.

FIRST Innovation Park měl k 6. únoru deset firemních členů (členství stojí 18.000 korun ročně) s cílem cca 25 firem do konce roku. Podle Vlastimila Veselého je takový počet rozumný k tomu, aby se na jedné straně projevily úspory z rozsahu, a na straně druhé aby dokázali rozpoznat jejich potřeby a preference, a byli jim tak schopni účinně pomáhat výběrem těch správných informací, kontaktů a dalších aktivit pro rozvoj podnikání. Vlastimil Veselý zároveň přiznává, že členské poplatky nebudou příjmům v prvním roce určitě dominovat. Důležitá je podle něj spíše změna modelu „from free to fee“, což považuje za běh na dlouhou trať.

„V Brně budeme pořádat cca šest akcí ročně, dále asi tři v Praze (v květnu 6. ročník konference Innovation & Business Live, mezinárodní NETIES konferenci o evropských projektech aj.). Alespoň jednu další akci ročně bychom rádi uspořádali i v dalších krajských městech, o kterých se možná v ICT médiích tolik nepíše, ale kde také podniká řada šikovných lidí, které trápí podobné problémy jako v Praze a v Brně,“ doplňuje Vlastimil Veselý.

Napadlo mě položit Ondřejovi Bartošovi otázku, proč vlastně značku First Tuesday neopustili úplně (čímž by ušetřili nemalé peníze za její licencování) a jaké vidí výhody být součástí sítě First Tuesday oproti alternativě být prostě jen „Tuesday“. „Byla to jedna z možností, ale nakonec jsme se rozhodli zůstat součástí sítě, a to z několika důvodů. Těmi nejsilnějšími byl určitý sentiment ke značce, kterou jsme v Česku budovali poslední čtyři roky. Druhým byla pak skutečně užitečnost kontaktů s našimi zahraničními kolegy a možnost společných projektů a aktivit nebo třeba jen čerpáni inspirace. O to všechno bychom opuštěním sítě přišli,“ tolik slova Ondřeje Bartoše.

Na tu samou otázku Vlastimil Veselý odpovídá: „Nevidím důvod, proč se vzdávat potenciálu, který síť stále má. Ve spolupráci s našimi First Tuesday kolegy z Maďarska a Slovenska jsme např. podali s VIP park jako koordinátorem další evropský projekt.“

UXD

Ukáže čas

V tuto chvíli má licence ke značce First Tuesday pro Českou republiku platnost do roku 2006, s možností opce na dalších několik let. O udělení či neudělení licence na další období rozhoduje především aktivita zahraniční „buňky“, a ta se té české nedá rozhodně upřít.

Nakolik se rozdělení aktivit mezi dvě samostatné firmy projeví v činnosti First Tuesday CZ, můžeme sledovat v budoucnu z aktivit Bartošovy TUESDAY Business Network a FIRST Innovation Parku Vlastimila Veselého. Jako pravidelný účastník většiny akcí věřím, že budu mít stále mnoho příležitostí poznávat zajímavé lidi, jejichž zkušenosti mi už mnohokrát profesně pomohly a mezi kterými jsem objevil i nové kamarády.

Účastnili jste se v minulosti akcí First Tuesday a jak tomu bude v budoucnu?

Autor článku

Autor pracuje intenzivně s Internetem od roku 1993. Dlouhodobě se. Věnuje publikační činnosti, spolupracoval např.