Hlavní navigace

Polemika o Technickém plánu přechodu

23. 2. 2007
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Autor: 118483
Do konce března stanovil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) lhůtu, kdy se mají provozovatelé televizního vysílání, ale také televizních vysílačů vyjádřit k harmonogramu přechodu z analogového na digitální zemské vysílání (TTP). Server DigiZone.cz získal v posledních dvou týdnech informace, z nichž vyplývá, že všechny tři velké televize hodlají TPP ignorovat. Napsali jsme tedy, že i druhá verze TPP „spadne pod stůl“. Proti této formulaci se ozval předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák a radní Petr Štěpánek.

Následující text zaslala ve čtvrtek 22. února mluvčí ČTÚ Dana Makrlíková na redakční mail šéfredaktora serveru DigiZone.cz Jana Potůčka. Hodinu předtím vyšel na internetovém deníku Česká média.

Co leží pod stolem?

Pavel Dvořák

Technický plán přechodu opět spadne pod stůl, hlásá titulek článku Jana Potůčka na serveru Digizone.cz. Z obsahu potom čtenář může nabýt dojmu, že autor před jeho napsáním čile komunikoval s předsedou Rady ČTÚ Pavlem Dvořákem a tiskovou mluvčí ČTÚ Danou Makrlíkovou. Skutečnost je ovšem taková, že s Dvořákem nemluvil vůbec a slova Makrlíkové pouze převzal z její tiskové zprávy.

Nesmyslný je celý obsah Potůčkova článku. Neexistuje totiž žádný důvod, proč by schválený Technický plán přechodu (TPP) měl spadnout pod stůl. TPP může pouze doznat dílčích změn. Změn reagujících na politická jednání a dohody, na novely příslušných zákonů či na technické problémy, které se v procesu digitalizace jistě objeví. Koneckonců samotný TPP s tím v článcích 13 a 14 počítá:

Petr Štěpánek

Úřad vždy k 15. březnu a k 15. září příslušného kalendářního roku vyhodnotí průběh realizace přechodu, výsledky uveřejní … Pokud provozovatelé televizního vysílání a držitelé individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů neučiní neodvolatelný závazek podle článku 7 odst. 5 a 6 a článku 9 odst. 6 a 7 do 31. března 2007, Úřad bude aktualizovat opatření zejména v návaznosti na změnu právních předpisů.

To všechno znamená, že v TPP se mohou změnit některá data nebo čísla v tabulkách, nicméně dokument jako takový zůstává na stole a platí. Koneckonců někteří provozovatelé televizního vysílání se k němu již přihlásili.

Zda pod stolem neleží někteří novináři, není na ČTÚ známo.


Pavel Dvořák, Petr Štěpánek

(Autoři jsou členové Rady ČTÚ, Pavel Dvořák je jejím předsedou)

Vyjádření šéfredaktora DigiZone.cz Jana Potůčka


Milý pane předsedo Dvořáku,

Milý pane Štěpánku,

Jan Potůček

Dovolím si vám oponovat. Nejen že jsem o dalším osudu TPP mluvil i s předsedou Rady ČTÚ Pavlem Dvořákem, ale článek mohu podložit i vyjádřením zástupců České televize, Novy i Primy. Jistě mi dáte za pravdu, že souhlas těchto tří subjektů je klíčový pro další osud TPP. Všechny tři televize během uplynulého týdne potvrdily, že se k současné podobě TPP oficiálně vůbec nevyjádří.

Panu předsedovi Rady ČTÚ bych rád připomněl náš rozhovor po úterním zasedání sněmovní mediální komise. Pokud bych ho měl parafrázovat, řekl mi asi toto: pro TPP je nejdůležitější součinnost České televize, a ta má vůči současné podobě dokumentu zásadní výhrady. ČTÚ by rád veřejnoprávní televizi vypnul analogové kmitočty, má k tomu i oporu v zákonu, ale raději se chce s ČT dohodnout.

Bavili jsme se také konkrétně o tom, jak by taková dohoda mezi ČTÚ a ČT měla vypadat. Pavel Dvořák mi řekl, že se ČT vrací k původnímu, asi rok starému návrhu ČTÚ, aby co nejdříve zahájila vysílání vlastního veřejnoprávního multiplexu. K tomu je třeba vypnout některé analogové kmitočty ČT, především ty, na kterých vysílá druhý program. Pavel Dvořák mi doslova řekl, že současná podoba TPP zřejmě neuspěje a bude třeba upravit některé termíny a tabulky, ale úřad je na takové náhradní řešení připraven a má ho „v šuplíku“.

Ponechme stranou slovíčkaření, zda přepsání tabulek a termínů znamená, že současný TPP padá pod stůl nebo ne. Ve středu jsem se na stejné téma ptal zástupců ČT a bylo mi řečeno, že nynější podoba TPP je pro ně nepřijatelná. Změnu tabulek považují jen za kosmetické úpravy, nehledě na to, že pokud by se k TPP ve lhůtě stanovené ČTÚ (do 31. března 2007) nevyjádřily televize Nova a Prima, nevidí podle svých slov důvod, proč by se k němu vyjadřovala veřejnoprávní televize.

V tento moment bych rád připomněl rozhovor generálního ředitele televize Nova Petra Dvořáka pro server DigiZone.cz ze dne 13. února 2007. Konkrétně pak odpověď na otázku, zda se televize Nova do konce března vyjádří k TPP: Nevím, nedokážu to dnes říci. Naší podmínkou bylo, že se stát vrátí k novele vysílacího zákona a znovu se podíváme na systém udílení bonusových licencí. Měli jsme tu určitý časový prostor, a ten se bohužel zkracuje. Tím se zároveň snižuje reálná možnost, že by tato novela zákona prošla zkráceným řízením Parlamentem a platila ještě před koncem března. Celý rozhovor včetně audioverze lze přečíst a poslechnout zde.

Nedalo mi, abych se po úterním jednání sněmovní mediální komise nezeptal přítomného zástupce televize Prima, zda se alespoň oni k TPP ve stanovené lhůtě přihlásí. Odpověď byla takřka totožná s vyjádřením Petra Dvořáka. Televize Prima se nehodlá k TPP vůbec vyjadřovat. Obávám se, že pokud ČT, Nova i Prima nepředloží ČTÚ vyjádření k TPP, respektive se dobrovolně nepřihlásí k jeho plnění, současný návrh TPP skutečně spadne pod stůl.

Mohli byste mi namítnout, že ČT není ve stejném postavení jako komerční televize a přechod na pozemní digitální vysílání jí lze nařídit. Ano, z určitého právního pohledu to je možné. Pak je ale na místě otázka, jak by ČTÚ zařídil urychlený start veřejnoprávního multiplexu, když zákon ČT ukládá vypsat na provozovatele takového multiplexu veřejnou obchodní soutěž. Taková soutěž má určité termíny a protože jde o velmi zajímavou zakázku, určitě by se takové soutěže zúčastnilo více zájemců. Pak lze také předpokládat, že by se neúspěšní účastníci soutěže obrátili na soud.

Za problematickou považuji také skutečnost, že kmitočty vyhrazené v TPP veřejnoprávnímu multiplexu odpovídají kótám a vysílačům provozovaným společností Radiokomunikace. Jestliže má ČT vypsat veřejnou obchodní soutěž na provozovatele veřejnoprávního multiplexu a urychleně zahájit jeho vysílání, pak mi jistě dáte za pravdu, že postavení Radiokomunikací v soutěži by bylo mnohem výhodnější než u ostatních účastníků. Takže je velmi pravděpodobné, že by další společnosti napadly regulérnost takové soutěže.

Tím pádem padá představa, že by veřejnoprávní multiplex začal vysílat v nějaké blízké době. A teď si to shrňme: Nova a Prima se k TPP nevyjádří, protože stát do konce března nevyřeší otázku kompenzačních licencí a bez ní není důvod k obchodování s jejich analogovými kmitočty. České televizi sice lze vypínání analogových frekvencí nařídit, průtahy s výběrem provozovatele veřejnoprávního multiplexu ale nedovolí spustit její vlastní digitální síť. Pak zde budeme mít ještě minimálně jednu další celoplošnou digitální síť. Kdo v ní bude vysílat?

Jistě, mohla by v ní vysílat Nova a Prima. Nové digitální stanice určitě ne, protože o platnosti jejich licencí dosud rozhodují soudy a nelze předpokládat, že by konečný verdikt padl dříve než za rok. Ale i pak se proti němu můžou neúspěšní žadatelé o tytéž licence znovu odvolat, případně napadnout opakovaný výběr RRTV. Zbývá poslední možnost, a tou je chystaná supermininovela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která počítá s institutem tzv. krátkodobé registrace pro vysílání převzatých programů v terestrických sítích.

K této variantě jsem ale velmi skeptický, protože registraci lze udělit pouze na rok bez jistoty, že ji ty samé programy získají znovu. Který provozovatel televizního programu by investoval do rozšiřování digitálních sítí bez jistoty, že v nich bude moci dlouhodobě vysílat a investice se mu vrátí? Odpověď zní jednoznačně: žádný. Dovoluji si odcitovat odpověď Leoše Pohla, předsedy představenstva společnosti Czech Digital Group, na otázku, zda je multiplex B v případě přijetí supermininovely připraven expandovat do dalších regionů: Předpokládáme, že supermininovela nebude přijata před červencem 2007 a náš kmitočtový příděl pro multiplex B končí právě v červenci. Pokud bude prodloužen, pak nám tato právní novela vytváří podmínky pro jednání s našimi stávajícími klienty o možnosti rozšíření vysílání. Je to však především ekonomická otázka, chovající se nějak v čase.

Leoš Pohl k tématu ještě dodává: Otázka stojí tak, zda-li existují klienti, kteří by si u nás objednali naše služby mimo Prahu. Právě probíhají jednání a podmínky ze strany státu nejsou pro naše klienty zcela úplně čitelné. Zástupce provozovatele multiplexu C, manažer projektu DVB-T společnosti Telefóniky O2 Petr Adamec k možnosti rozšíření digitálního vysílání mimo Prahu a Brno říká: Před spuštěním komerčního vysílání spíše ne, nejrealističtější je Ostrava a regiony bez analogu.

Nezlobte se na mne, ale z těchto všech informací mi vyplývá jednoznačný závěr, že současná verze TPP nemá šanci na úspěch a skutečně spadne pod stůl. Je úplně jedno, zda-li se k ní už někteří provozovatelé přihlásili, protože klíčový je postoj ČT, Novy a Primy. Zejména ale záleží na ČT, na možnostech spuštění jejího veřejnoprávního multiplexu a na tom, čím obsadit digitální sítě, které vzniknou vypnutím analogových vysílačů ČT 2. Pak mne už napadá jediné řešení, a tím je násilné vypínání analogu komerčních televizí, což bych státu určitě nedoporučoval.

Na závěr mi dovolte ještě jednu poznámku. Nebráním se polemice, na serveru DigiZone.cz rádi zveřejníme protinázory, ale pokud už chcete reagovat na něčí článek, považoval bych za slušné, že tuto reakci pošlete médiu, v němž vyšel původní text. Nevím, jak si vysvětlit situaci, kdy reakce na článek DigiZone.cz vyjde nejprve na internetovém deníku Česká média a až hodinu poté ji mluvčí ČTÚ Dana Makrlíková zašle skutečnému adresátovi. Nebo snad bývá běžné, že na články Hospodářských novin píšete reakce do MF Dnes? Myslím, že ne.

MMF24

S úctou

Jan Potůček

Komu dáváte za pravdu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. V době přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání jí předsedal.

Autor je členem Rady Českého telekomunikačního úřadu...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).