Hlavní navigace

Technologické novinky z NAB 2017 v Čechách a na Moravě a DVB-T2 v roce 2025

7. 6. 2017
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: Václav Udatný
Media, zábava, technologie – to bylo hlavní motto letošního veletrhu televizní, rozhlasové a vysílací techniky NAB.

Už to ale nebyly oddělené prvky jedné mozaiky, konvergované „něco“, jejich pouhý součet. A tento efekt v dnešní době překresluje samou podstatu toho, jak žijeme, pracujeme a hrajeme si. Je to dáno internetovou konektivitou a integrovanými systémy, které otevírají neomezené možnosti pro film, zábavu, postprodukci, mobilní svět, reklamu, sport, zpravodajství, IT, online video i virtuální a rozšířenou realitu. 

Korporátní společnosti a vývojové týmy v Las Vegas reagovaly na požadavky spotřebitelů po hlubších zážitcích z nabízeného digitálního obsahu. Výstavní prostor zabral plochu 11 fotbalových stadionů. Počet registrovaných návštěvníků dosáhl čísla 103 000, téměř 27 000 z toho bylo ze 161 zemí. Z českých firem s vlastním stánkem jich bylo 7, orientovaných zejména na vývoj a použití softwarových řešení pro řízení procesů v televizních společnostech. 

Jsou to Aveco, brněnské Comprimato a Chyronhego, Octopus, Provys, Stream Circle a plzeňská Technocrane majitele Horsta Burbully, vývojáře celosvětově uznávaných kamerových jeřábů.

Právě pro odborníky z televizních společností se v moravském Mikulově konala poslední víkend v květnu pravidelná konference ABEX Society zaměřená na informace z NABshow. ABEX (Assotiated Broadcast Experts) Society je odborné, neziskové a produktově neutrální společenství pro vysílání, elektronická media a sdělovací, obrazovou a zvukovou techniku.

Úvod konference patřil české firmě PROVYS, která po 20 let vyvíjí a nabízí software orientovaný na řízení produkčních procesů. Její celosvětový úspěch vedl k založení samostatné divize STREAM CIRCLE s řešením založit si a vysílat kontinuální televizní program přes internet (IPTV). Je to řešení, kdy si existující televizní stanice mohou rozšířit počet kanálů, nebo pro ty, kteří svůj vlastní televizní kanál nemají. 

Mohou si naplánovat program sestavený z vlastních příspěvků a do tohoto programu vkládat loga, grafiku, texty nebo i živé vstupy. Hotový program je možno odbavovat buď do své vlastní sítě, pokud takovou mají, nebo prostřednictvím cloudových služeb.

Neobjektivní pohled do budoucnosti

Na konferenci pan Vašica přednesl příspěvek nazvaný „neobjektivní pohled do budoucnosti“, ve kterém zmínil nutnost zpětné vazby od diváka k provozovateli, dynamiku sestavování programu a vkládání reklamy, vyzývání diváka k přechodu mezi kanály jednoho provozovatele a důležitost zpracování metadat. Obchodní a marketingové týmy budou požadovat rychlou reakci na informace o divácké struktuře, reklama se začne vkládat těsně před vysíláním. S příchodem HbbTV, nebo obdobné technologie, se vysílání stane základem pro divácky přizpůsobený zážitek. 

Obraz a zvuk v reklamních sděleních bude doplněn interaktivním obsahem podle demografického zařazení diváka. Plánovaný obsah bude ve více vrstvách, které budou doručovány jak hromadně, tak i individuálně. A počet lineárních kanálů vzroste o kanály specializované pro menší divácké skupiny s postupující fragmentací. 

Nejvíce kanálů se bude distribuovat IP technologiemi. Tak jako v jiných oborech se poskytovatelé technologií postupně změní na poskytovatele služeb, které budou poskytovány na standardizovaných rozhraních, aby umožnily snadnou migraci mezi poskytovateli. A nejúspěšnější TV stanice budou ty, které budou mít nejkvalitnější metadata, informace o trhu, „svých“ divácích a současně budou schopny rychlé reakce.


Autor: Václav Udatný

Pohled do konferenčního sálu

„Proroci“ a proroci

V části svého příspěvku „Novinky a vývoj v digitálním vysílání“ se Dušan Líška zmínil o článku Davida Wooda z EBU, jedné ze světových kapacit televizní techniky, pod názvem Máme věřit „prorokům“?, ve kterém se vrací do poloviny 90. let a reaguje na vystoupení jednoho řečníka z MIT z amerického Cambridge (MA). Ten v roce 1995 „prorokoval“, že televize, jak ji známe, má být nahrazena všeobjímajícím internetem. 

Za posledních sto let medií obdobní „proroci“ celkem pravidelně předpovídali konec některého média a jeho nahrazení novým, ať se jednalo o noviny, film rozhlas, nebo konec televize. Nikdy k tomu nedošlo. Vždy došlo ke koexistenci nové technologie, která přinášela nové vjemy, s tou starou, která si vždy zachovala své oprávnění. Tito a jiní „proroci“ nikdy neuznají, že se mýlili, nebo alespoň, že rychlost změny obrovsky nadhodnotili. 

Neuvědomili si, a někteří jejich pokračovatelé dodnes, že uvolňování televizního spektra ve prospěch mobilního broadbandu nebere v úvahu i další vývoj v mobilní komunikaci se systémem 5. generace – následníkem dnešního LTE. Další odpovědí na tyto dnešní tendence je systém Televize nové generace (Next Gen TV) v současné době standardizovaný americkým regulátorem FCC jako ATSC 3.0. 

Tomuto standardu byl na NAB věnován celý pavilon. Přináší UHD, vysoký dynamický rozsah HDR, širší podání barev (WCG), novou generaci zvuku (NGA), vyšší snímkový kmitočet (HFR) a hlavně přechod na distribuci pomocí IP protokolu. Tento standard také zahrnuje klasické televizní (broadcast) i širokopásmové (broadband) sítě i tím, že nahrazuje transportní tok MPEG našich DVB systémů výlučně transportem internetového protokolu (IP) právě společně pro broadcast i broadband.


Autor: Václav Udatný

Technologické změny TV řetězce po zavedení ATSC 3.0 v USA (z prezentace Dušana Líšky)

V USA se intenzivně pracuje na dokončení standardizace podstatných modulů ATSC 3.0 zhruba do července t.r. Přechod je definován jako dobrovolný a umožní pokračovat v paralelním vysílání stávajícího amerického ATSC 1.0. Přechod se však musí uskutečnit na současných kanálech, což nebude jednoduché. Jeho hlavní přednost je možno spatřovat ve spojení broadcastingu a broadbandu v jednom systému s protokolem IP. 

To by právě mohlo odstranit dnešní vyostřené soutěžení o „televizní“ pásmo UHF a oba systémy by mohly do budoucna na základě volné soutěže koexistovat. Tento výsledek by ani nebyl v rozporu s názorem proroka pana Vašici v jeho „neobjektivním pohledu do budoucnosti“ popsaném výše. Stačilo by pouze nahradit jeho HbbTV, nebo jiné technologie, touto.

Další vývoj Ultra HD a DTT v Evropě a u nás

V další části svého příspěvku na konferenci zopakoval pan Líška technické principy geniálního systému OFDM (ortogonální frekvenčně dělený multiplex), který po zavedení v systémech DAB a DVB-T dnes kromě již zmíněného ATSC 3.0 využívají i mobilní širokopásmové systémy LTE i WiMAX. Právě pro pracovníky televizní výroby a dodavatele dalších služeb bylo užitečné připomenout datové toky zdrojových nekomprimovaných signálů zejména s ohledem na UHD 4K (2160p/50) a UHD 8K (4320/50), které tak dosahují 12 Gb/s, resp. 48 Gb/s. 

Pro distribuci a vysílání je s touto perspektivou použití kodeků HEVC nezbytností, zvláště pokud by v roce 2019 mělo dojít k zavedení UHD 2160p tzv. fáze 2b s HDR, WCG a v závislosti na realizaci čipu i HFR se snímkovým kmitočtem 120 Hz. Řada firem již dnes připravuje kodeky a transkodéry z SDI na IP a obráceně spolu s vysokou přenosovou rychlostí, nízkou latencí a lehkou, téměř bezeztrátovou kompresí pro zpracování v televizních studiích. Příkladem může být firma Appear TV nebo další český vystavovatel na NAB firma COMPRIMATOR, jejímž cílem je vyvinout superrychlé grafické a centrální procesory pro převod a archivování videa v rozlišení Ultra HD 8K, případně i pro 360 ° / virtuální realitu.


Autor: Václav Udatný

Dušan Liška o přechodu na DVB-T2 a předpokládaný vývoj do roku 2025

Po Světové radiokomunikační konferenci (WRC) v roce 2015 a na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady mají státy EU uvolnit pásmo 700 MHz od června 2020 s tím, že zbytek pásma 470–694 MHz je pro klasické televizní vysílání garantováno do roku 2030. Česká republika podle vládou schválené Strategie zemského televizního vysílání předpokládá ukončení vysílání v DVB-T v souladu s Rozhodnutím EU. 

Při nuceném opuštění pásma 700 MHz v podmínkách ČR je nezbytně nutné přejít ze standardu DVB-T/MPEG 2 na standard DVB-T2/HEVC. Zde je nutno si uvědomit, že DVB-T2 je zhruba o 50 % efektivnější než DVB-T a kódování HEVC 4× efektivnější než MPEG 2, což pan Líška doložil srovnávacími grafy vývoje komprimačních standardů. Vzhledem k tomu, že současná distribuce DVB-T2 je stále založena na protokolu transportního toku (TS MPEG 2), dá se v souvislosti s vývojem v USA předpokládat přechod na protokol IP i v Evropě. 

Na druhé straně, i když je zde mnoho podobností se standardem ATSC 3.0, přímý přechod ve většině evropských zemích na tento standard není zejména z časových důvodů reálný, neboť zavádění obou systémů spadá do shodného období let 2020–2022.

Virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR)

Tyto pojmy objasnil na konferenci Petr Vítek. Pod pojmem virtuální realita se rozumí video zabírající prostorových 360 °, což odpovídá úhlu 4π = 12,56 sr, případně počítačově generovaná VR nebo směs obou. Pod rozšířenou realitou AR (Augmented Reality) se skrývá reálný obsah překrytý počítačově generovaným obsahem. Pro úplnost, když je reálný obsah překrytý uměle generovaným obsahem, hovoříme o smíšené realitě MR (Mixed Reality).


Autor: Václav Udatný

Definice 1 steradiánu [sr] (z prezentace Petra Vítka)

Pro snímání videa kulového prostoru 4π se používají vícekamerové systémy s objektivy typu rybí oko, bez kameramana s válcovým osvětlením. Datová náročnost je enormní. Při spojení 3 záběrů o rozlišení 4K 360 ° (4096×2048) dojdeme k 12 000 pixelům horizontálně, takže zde můžeme mluvit o zobrazení 48K / 360 °. Názorný příklad srovnání počtu zobrazené plochy HD, UHD 1 a UHD 2 je na obrázku.


Autor: Václav Udatný

Nárůst počtu zobrazovaných pixelů mezi systémy HD (2K), UHD 1 (4K) a UHD 2 (8K)

Obrázky se sezují softwarem a využívá se nejefektivnější současná kompresní technologie HEVC/H.265. Je dobré si uvědomit i tak velké datové toky, pro srovnání 4K UHD 2160/60 po komprimaci HEVC v ATSC 3.0 činí bitový tok bez HDR a WGC 18 Mb/s. Reprodukce videa je na internetových platformách s interaktivními přehrávači pomocí speciálních brýlí pro VR nebo pouzdrem na smartphony. 

Na světě probíhají zkušební projekty v BBC, ZDF, RAI a obsahem bývá sport, koncerty a dokumenty o přírodě. Pro zajímavost, letošní konference Digimedia 25. 5. 2017 byla snímána sestavou videa 360 °.


Autor: Václav Udatný

O úložištích a o vývoji záznamových medií od analogových nosičů až po terabajtové „nasky“ pro UHD hovořil Felix Nevřela, jehož společnost se podílí na filmové digitální tvorbě.

Prezentace televizních společností

Pavel Čermák z České televize představil nové televizní studio v Brně, které se stavělo, včetně stavby a technologického vybavení, necelé 2 roky. Použitá televizní technologie kromě jiného zahrnuje 15 HD kamer Sony, 3 obrazové režie Sony, 3 zvukové pulty Lawo, diskový systém GVG. Pro zpravodajství dodávali svá řešení i čeští vystavovatelé na NAB AVECO a OCTOPUS. 

Dalšími dodavateli byli i přispěvatelé letošní konference ABEX Smart Informatics a Centron Slovakia, který reprezentuje firmu Nevion. Oživení přineslo časosběrné video z výstavby a pohled z výšky za použití dronu. Technické noviny komerční televize Nova představil její technický ředitel Josef Uher a zahrnovaly nový přenosový 8kamerový vůz, režijní komplex pro sportovní kanály, nové osvětlení na bázi LED světel pro hlavní zpravodajské studio a zprovoznění HbbTV. 

Přenosový vůz je určen pro některé pravidelné pořady, které se vyrábějí v externích studiích, jednorázové menší eventy a menší sportovní pořady. Je možno jej propojit s „velkým“ přenosovým vozem a satelitním DSNG. LED světla (celkem 81 pro 340m2 studio) pro zpravodajské studio ušetřila 80 % nákladů na elektrickou energii. 

TV Nova se rozhodla jít vlastní cestou při zavádění HbbTV. Dle její analýzy to poskytuje potenciál do budoucna, lepší časování jednotlivých operátorů, přímé řízení vlastní automatizací a v konečném důsledku levnější variantu. HbbTV je dnes poskytováno přes červené i modré tlačítko pro kabelové (UPC, O2) a satelitní (M7, Digi) operátory. 

V zemské televizi je poskytováno pouze pro operátora Multiplexu 4 (po únorovém rebrandingu na programech Nova 2, Action a Gold). Operátor multiplexu 2 nasazení „novácké“ aplikace HbbTV pro programy Nova a Nova Cinema odmítá a jak v diskuzi sdělil Josef Uher, důvodem je údajně možnost rozbití multiplexovaného toku ostatních programů šířených společně s programy Nova. Součástí MUXu 2 jsou totiž i 2 programy Primy, která využívá HbbTV jako komplexní službu poskytovanou operátorem.

Technologické firmy a integrátoři

Přehled o nejnovějších výrobcích světových technologických firem poskytl pan Vaněk ze společnosti Smart Informatics. Zmínil dokončení přechodu regionálních stanic ČRo na centrální platformu produkčního systému Dalet, který umožní všem stanicím ČRo přístup k jednotné centrální databázi multimediálních digitálních dat. Pro zpravodajství ČT zajišťoval systém na výrobu a odbavování počasí, pro Sazku a.s. přechod výroby z SD na HD s kamerami Panasonic. 

Původní známá firma Snell&Willcox vystupovala na NAB pod značkou SAM (Snell Advanced Media) a prezentovala špičkové přepínače a režie s podporou 12G-SDI pro UHD s podporou SMPTE 2022–6/7. Pro optimalizované OTT řešení firma Harmonic nabízí kodéry se systémem EyeQ, který ušetří až polovinu bitové rychlosti při kódování AVC. Tento systém umožní na mobilních zařízeních přenášet HD kvalitu o bitové rychlosti pod 1,5 Mb/s.

Připravenost pro UHD 4K ohlásila společnost DELLEMC (spojení počítačové DELL s výrobcem velkokapacitních úložišť EMC) v řadě Isilion, což jsou jenom obrovské NAS (Network Attached Storage) servery s kapacitou až 15,4 TB, rychlostmi 15 Gb/s pro čtení a 9 Gb/s pro zápis.

Kompletní produkční systém pro odbavení až 4 streamů na NAB představila americká firma NewTek z Texasu. Unikátní systém je založen na jejich proprietárním protokolu NDI, který video transformuje do IP prostoru, protože jsou ve firmě přesvědčeni, že tento způsob nahradí v budoucnosti zavedené formáty SDI a HDMI.

Propojení 2 LAN mezi TV studii v norských městech Bergen a Oslo pomocí IP WAN demonstroval obchodní ředitel společnosti NEVION. Cílem tohoto projektu je získat flexibilitu a efektivitu při živé produkci tak, aby jakékoli odbavovací pracoviště TV 2 bylo propojeno s jakýmkoli studiem v obou lokacích a sdílelo výrobní možnosti umístěné v datových centrech. Řízení je umožněno zařízením Virtuoso přes displeje a umí propojit jednotlivé produkční bloky přes bezeztrátovou kompresi JPEG 2000 s minimální latencí i zdroje v UHD 4K přes IP protokol. IP signály mohou cestovat po optických spojích přes známé zařízení Flashlink.


Autor: Václav Udatný

Prezentace propojení TV studií přes IP WAN

ART Brno, vystavující na NAB pod firmou CHYRONHEGO, představil mobilní propojení po sítích 3G/4G pro anglické zpravodajství a sportovní kamery. Přenos je realizován s kompresí HEVC/H.265 a zařízení NEO, Agile AirLink nebo Agile LiveLink mají zabudované až 8 × 4G modemy, pracují se vstupy HD-SDI, HDMI, mají připojení na LAN s podporou pro satelit/KA-sat/BGAN a interní kapacitu úložiště 120 GB pro záznam videa. Agile LiveLink je možno namontovat přímo na kameru a signál odvysílat. 

Zařízení Expert 4K podporuje oba typy kódování H.264 i H.265 a záznam na SSD disku o kapacitě až 1 TB může být funkcí store and forward přenesen na FTP server. Pro zajištění dostatečného pásma pro 4K video je možno použít 8 mobilních kanálů jednoho či více operátorů pomocí LTE, HSPA+, HSUPA, HSPDA a UMTS. Zařízení SL-4C umožňuje zpracovat pro živý přenos současně 4 vstupy z kamer bez nutnosti použít na místě přenosový vůz. 

Přehrávací zařízení Playout 4K1 umožní dekódovat přes širokopásmové internetové sítě streamy z předchozích zařízení a na výstup dodat signál v Ultra HD. Součástí tohoto portfolia je i LinkMatrix, která umožňuje živé zpravodajství posílat do CDN sítí (Content Delivery Networks), případně přímo publikovat na sociálních sítích. Posledním představeným prvkem byla akční kamera vybavená dvěma 4G modemy, která může být namontována na drony nebo jiné sportovní zařízení. Dodává HD signál 1080p.


Autor: Václav Udatný

Kamery a objektivy na ABEX 2017

Nezbytnou součástí televizní výroby jsou na vstupu kvalitní objektivy, kamery a kontrolní monitory. Objektivy pro kamery s vysokou rozlišovací schopností prezentovala firma Zeiss, kamery Panasonic a řadu videomonitorů přizpůsobených pro zobrazení HDR videa s rozlišením 4K společnost EIZO.

Závěr

Konference ABEX a její prezentace vystihla letošní trend výstavy NAB Las Vegas: technologie pro media a zábavu. Jasně dominuje přechod studiové výroby na univerzální IP protokol a odkrývá možnosti pro zpracování obrazu v ultravysokém rozlišení. Šíření televize jako pohyblivých obrázků se stává nezávislé na tradičních sítích a použité technologie, které jako vždy předcházejí administrativní rozhodnutí, se tomu evolučně přizpůsobují.

Autor článku

Je dlouhodobě činný v oblasti elektronických medií, působil dlouhá léta na zajišťování mezinárodních přenosů a šíření televizních programů telekomunikačními sítěmi.