Hlavní navigace

Tele2: levnější telefonování už i pro malé!

30. 8. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Po Aliatelu přichází s hlasovými službami na bázi volby operátora také společnost Tele2. Její služby ale míří hlavně do segmentu domácností a malých firem. Podmínky vypadají velmi slibně: ceny nižší než u Českého Telecomu, žádný paušál, žádné aktivační poplatky, žádná "minimální konzumace".

S praktickým rozjezdem hlasových služeb na bázi volby operátora (byť s tzv. jednorázovou krátkou předvolbou) to u nás dosud nebylo nijak slavné. První vlaštovkou byl Aliatel, ale jeho nabídka je jednoznačně cílena do segmentu firemních zákazníků. Příslušná služba se ostatně jmenuje Business Call Smart a existuje v ní povinnost „minimální konzumace“ ve výši 500 Kč měsíčně.

V neděli 1. září se však situace konečně změní. Na trhu se objeví nová nabídka hlasových služeb, mířící především do segmentu rezidenčních zákazníků – tedy na domácnosti, ale také na malé firmy (a jistě i velké, budou-li mít zájem). S touto nabídkou přichází společnost Tele2, která u nás dosud nabízela pouze připojení k Internetu.

V čem ale nová nabídka hlasových služeb spočívá? V čem se liší od nabídky Aliatel? Díky čemu je vhodná pro domácnosti a malé firmy? Vezmu to pro přehlednost v bodech:

 • zákazník neplatí žádný měsíční paušál, pouze skutečně provolané minuty
 • neexistuje zde žádná „minimální konzumace“ ani jiný úvazek (za měsíc nemusíte provolat vůbec nic)
 • zákazník neplatí žádný aktivační poplatek
 • smlouva s operátorem (Tele2) se uzavírá buď telefonicky (na infolince 0800 20 90 20) nebo skrz web (www.tele2.cz). Smlouva není písemná a stává se účinnou v okamžiku prvního použití služeb. Služba by měla být dostupná 24 hodin po uzavření smlouvy.
 • platí se ex-post, na konci měsíce vám Tele2 pošle svůj účet (ale jen pokud provoláte více jak 10 Kč, jinak se dlužná částka převádí do dalšího měsíce).

Nabízeny jsou:

 • meziměstské hovory v ceně 2,40 Kč za minutu ve špičce, 1,20 Kč mimo špičku a 0,99 Kč v noci
 • hovory do mobilních sítí v ceně 5,50 Kč za minutu
 • mezinárodní hovory: do sousedních zemí za 4 Kč za minutu, do zemí EU a USA za 5 Kč za minutu, ostatní destinace vizceník
 • dále je nabízen i podrobný výpis všech hovorů, ovšem již za příplatek 80,– Kč (měsíčně)

Podrobnosti najdete na webu Tele2.

Jak služba funguje?

Jak jsem již uvedl výše, nová hlasová služba společnosti Tele2 (která ani nemá žádné konkrétní jméno, nebo možná „1002…“?) je založena na volbě operátora. Dovolím si malé připomenutí toho, co to fakticky znamená:

 • uživatelem této služby se v principu může stát každý (jisté omezení viz dále), kdo má pevnou telefonní linku od Českého Telecomu
 • chce-li volající volat přes Tele2, musí s ním nejdříve uzavřít smlouvu („nepísemnou“, buď telefonem nebo po webu, viz výše)
 • při každém hovoru, která má být veden přes Tele2 a zpoplatněn jeho tarifem, musí volající nejprve vytočit speciální krátkou předvolbu, konkrétně 1002 (a poté volané číslo tak, jak jej standardně vytáčí, pozor na brzké přečíslování!!!)
 • hovory vedené přes Tele2 se nezapočítávají do účtu, který zákazníkovi vystavuje Český Telecom (ani se neodečítají z jeho volného kreditu). Objevují se naopak v účtu, který mu pošle Tele2.

Ceny, které si Tele2 účtuje za uskutečněné hovory, nejsou nijak závislé na cenovém programu, který zákazník má na své pevné lince od ČTc – s významnou výjimkou tarifu HOME MINI, kde je celá volba operátora zakázána. Cena těchto hovorů je také konečná, zákazník platí pouze uvedenou sazbu a naopak za ně již nic neplatí Českému Telecomu. Pro úplnost ale dodávám, že toto se netýká placení měsíčního paušálu za samotnou existenci pevné telefonní linky. Ten musí zákazník platit tak jako tak, i kdyby ani jeden svůj hovor nerealizoval přes Český Telecom.

Omezení, které jsem v předchozích odstavcích zmiňoval, se týká toho, že k datu spuštění (1.9.) bude služba dostupná jen v Praze, Brně a Ostravě. Cílem společnosti Tele2 je plošné pokrytí celé republiky – ale tomu prý zatím brání i problémy vzniklé v důsledku záplav a nadcházející přečíslování. Nicméně i zájemci z ostatních lokalit by se prý měli velmi brzy dočkat.

Jaké je srovnání?

Než si uděláme malé srovnání s aktuálními cenami Českého Telecomu, je vhodné si upřesnit některé detaily ohledně způsobu účtování hovorného u Tele2. Dobou špičky se rozumí pondělí až pátek od 7 do 19 hodin, dobou mimo špičku pracovní dny od 5 do 7 hodiny ranní a od 19 do 22 hodiny večerní, a o víkendech a svátcích od 5 do 22 hodin. Noční doba je pak každý den od 22 hodin večera do 5 hodin rána. To se přesně shoduje s časovými pásmy Telecomu.

Důležité je také zpoplatňování hovorů v čase. U meziměstských hovorů je na tom Tele2 stejně jako ČTc: první minutu účtuje vždy celou, a pak po půlminutě. Podobně se shodují u mezinárodních hovorů: oba nejprve naúčtují celou první minutu, a dále pak po sekundě. Rozdíl je pouze ve zpoplatňování hovorů na mobilní sítě, kde je Tele2 vůči zákazníkovi vstřícnější: účtuje totiž od začátku po 30 sekundách, zatímco Český Telecom vám naúčtuje vždy celou první minutu (a teprve pak po půlminutě). U velmi krátkých hovorů a různých „pádů do hlasových schránek“ to má zásadní význam.

Nyní již slíbené srovnání (všechny ceny vč. DPH)

Tele2 Český Telecom (tarif HOME STANDARD)
Meziměsto špička 2,40 Kč 3,65 Kč
Meziměsto mimo špičku 1,20 Kč 1,70 Kč
Meziměsto v noci 0,99 Kč 1,00 Kč
Mobilní sítě v ČR 5,50 Kč 6,50 Kč
Mezinárodně do sousedních zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko) 4,– Kč 8,– Kč ve špičce
6,90 Kč mimo špičku
5,– Kč X Call
USA 5,– Kč (platí i pro ostatní země EU) 9,10 Kč ve špičce
8,– Kč mimo špičku
5,60 Kč X Call

Ostatní ceny Tele2 viz ceník

Telefon iHear

Společnost Tele2 nabízí ke svým hlasovým službám také elegantní bezdrátový telefon DECT s názvem i-Hear za cenu 2.450 Kč včetně DPH (plus 80 Kč na poštovné). Je zajímavý tím, že je předkonfigurován pro použití hlasových služeb Tele2 – pokud voláte meziměstsky, na mobil či do zahraničí, sám za vás vytočí prefix 1002 a tím nasměruje váš hovor do sítě Tele2.

600 tisíc na obnovu pražské ZOO

Na včerejší prezentaci nové služby pro novináře došlo i na jeden slavnostní akt. Představitelé společnosti Tele2 zde předali řediteli pražské ZOO šek na 600 000 Kč. Jde o částku, kterou se společnost rozhodla věnovat na odstraňování následků nedávných povodní v tomto zařízení.

Celkové hodnocení?

Nová hlasová služba společnosti Tele2 vypadá velmi slibně. Domnívám se, že činí maximum možného k tomu, aby byla co nejsnáze použitelná, aby zájemce co nejméně zavazovala a nestavěla před ně žádné bariéry, které tito musí překonávat. Znovu zdůrazňuji, že zájemci o využití této služby nejsou nuceni k žádné formě úvazku (např. v podobě měsíčního paušálu, „minimální konzumace“ apod.), a platí skutečně právě a pouze za to, co skutečně „zkonzumují“ (provolají). Také nezbytné navázání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a jeho zákazníkem je redukováno na únosné minimum a řeší se dálkově (telefonicky na hot line 0800 209020 nebo přes web). Z osobních údajů musíte uvést jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a doručovací adresu (pokud je jiná), datum narození, číslo OP, kontaktní telefonní číslo (např. váš mobil), a pak samozřejmě také telefonní číslo, ze kterého budete hlasové služby používat.

Také srovnání cen s cenami Telecomu vychází jednoznačně ve prospěch Tele2. Co tedy zbývá? Snad už jen popřát společnosti Tele2, aby zvládla počáteční nápor zájemců, udržela potřebnou kvalitu svých služeb a co nejrychleji rozšířila svou nabídku i do ostatních části ČR. Nám uživatelům pak to, aby tento první krok spustil celou lavinu dalších nabídek, a tím se konečně rozhýbal náš značně ztuhlý telekomunikač­ní trh.

KL22_nominace

Myslím si, že datum 1.9.2002 by mohlo být významným mezníkem našich telekomunikací – dnem, kdy konečně dorazila tolik očekávaná konkurence v oblasti hlasových služeb i do segmentu rezidenčních zákazníků.

Pro jistotu připomínám, že služby Tele2 mají být spuštěny v neděli 1.9.2002, a ve stejný den by měla začít fungovat i hot line na čísle 0800 209020.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.