Hlavní navigace

Telecom expanduje do zahraničí

25. 10. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Český Telecom hodlá rozšířit svou optickou páteřní síť s DWDM i do sousedních zemí, zřídit v nich své POPy a také dceřinné společnosti. Nabízet pak hodlá klasické portfolio služeb telekomunikačních firem i v zahraničí, na vlastní infrastruktuře, a konkurovat tak ostatním operátorům s nadnárodní působností.

Český Telecom předevčírem představil novinářům svůj projekt expanze za hranice České republiky, který by měl udržet jeho konkurenceschopnost i v oblasti služeb (především pro korporátní klientelu), které přesahují okraje státu. Proč?

V současné době, pokud si například některý zákazník nechá od Českého Telecomu zřídit přenosový okruh vedoucí do zahraničí, Český Telecom realizuje jen jeho část vedoucí na hranice České republiky, a další část pak realizuje zahraniční partner. Jedinou výjimkou je dosud Německo, kde Český Telecom již má od roku 1999 svůj přístupový bod (Point of Presence, POP), propojený s jeho sítí. V případě požadavku na okruh vedoucí z České republiky do Německa si tak Český Telecom může vybírat, zda jej pro svého zákazníka zrealizuje sám až do svého POPu ve Frankfurtu nad Mohanem, a pouze zbytek trasy nechá realizovat zahraničním partnerem, nebo zda mu přenechá celou zahraniční část. V tomto druhém případě mu ale „utíkají kšefty“ a v nabídce zákazníkovi je více vázán podmínkami, které mu nabídne zahraniční partner.

Neúprosné zákony trhu nakonec zapracovaly a přinutily Český Telecom zachovat se tržně – rozšířit svou síť i do okolních zemí, a to takovým způsobem, aby i v nich mohl nabízet co nejvíce služeb on sám. Tedy zmnožit počet svých zahraničních přístupových bodů a propojit je s vlastní tuzemskou sítí takovým způsobem, aby měl k dispozici co nejvíce přenosové kapacity. Kromě toho to vyžaduje také založit v jednotlivých zemích dceřinné společnosti, které by zde mohly poskytovat telekomunikační služby podle místních zákonů.

K tomu je vhodné dodat, že obdobné řešení – tedy roztažení své sítě i do dalších zemí a vybudování přístupových bodů v zahraničí – již dříve implementovala řada zahraničních operátorů, a mnozí z nich mají přístupové body do svých sítí i v České republice. To jim pak umožňuje poskytovat „nadnárodní“ služby a řešení také tuzemským zákazníkům, resp. zahraničním zákazníkům s tuzemskými pobočkami. Je proto spíše s podivem, že Český Telecom se přizpůsobuje tomuto trendu až nyní.

Pravda, jeho dřívější strategický partner TelSource mu v tom měl pomoci – ale nepomohl. Ve smlouvě mezi FNM, SPT Telecom a TelSource měl v rámci strategických cílů uloženo mj.:

  • podporovat rozvoj České republiky jako mezinárodního telekomunikačního centra a
  • napomáhat zapojování SPT Telecom do globálních telekomunikačních aliancí.

Tyto strategické cíle ale naplněny nebyly.

Kam a jak?

V první fázi chce Český Telecom expandovat do Rakouska a na Slovensko – tj. vedle svého již existujícího POPu ve Frankfurtu nad Mohanem chce zřídit další ve Vídni a v Bratislavě. To by se mělo odehrát v prvním kvartále příštího roku. Ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku, v rámci druhé fáze, by Český Telecom chtěl obdobně expandovat také do Maďarska a Polska a zřídit své POPy v Budapešti a ve Varšavě. Založení svých poboček, resp. dceřinných společností v Německu, Rakousku a na Slovensku má naplánováno ještě na letošní rok.

Pokud jde o připojení těchto zahraničních POPů, zde se Český Telecom rozhodl jít cestou pronájmu tzv. dark fiber, nenasvíceného optického vlákna. To znamená, že si od vhodného subjektu pronajme optické vlákno, sám si je osadí vhodnou technologií a používá takovým způsobem, jaký mu tato technologie umožňuje. Jak Český Telecom oznámil, rozhodl se pro technologie od Lucentu (systémy WaveStar OLS), které podporují techniku tzv. hustého optického multiplexu (Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM). Podstatu DWDM si lze představit tak, že po jednom optickém vlákně je možno přenášet současně více signálů na různých světelných frekvencích (neboli: různých barev), a to nezávisle na sobě – tj. v rámci jednoho vlákna vzniká více na sobě nezávislých přenosových kanálů označovaných příznačně jako „barvy“. Zájemce o podrobnější popis DWDM si dovolím odkázat do svých přednášek a na článek Optická revoluce.

Český Telecom si v rámci budovaných hraničních tras pronajímá dva páry „nenasvícených“ optických vláken. Nasazením citované technologie od Lucentu je schopen na každém vlákně provozovat až 160 barev (samostatných přenosových kanálů), a to rychlostí 10 Gbit/s každý! To dává maximální přenosovou kapacitu 1,6 Tbit/s na jednom vlákně. Subjektů, od kterých si Český Telecom vlákna pronajímá, by mělo být více, v rámci České republiky byl nepřímo naznačen TransgasNet.

Český Telecom přitom zvolil osvědčenou kruhovou topologii (aplikovanou například v rámci tzv. EuroRingů patřících původně KPNQwestu, či v síti Viking Network od Telie), vhodnou zejména kvůli možnosti rekonfigurace při jednom přerušení kruhu. V rámci první fáze by počátkem roku 2003 měly být zprovozněny dva okruhy  – severní propojí Prahu a Frankfurt nad Mohanem, a jižní propojí Brno s Vídní a Bratislavou. V České republice pak tyto dva kruhy naváží na již existující optickou páteřní síť Českého Telecomu, která je také postavena na DWDM a nejspíše také na technologii od Lucentu.

Jaké služby budou nabízeny?

Nad optickými vlákny, rozdělenými pomocí DWDM, hodlá Český Telecom provozovat SDH (Synchronous Digital Hierarchy), a nad ním pak obvyklé protokoly a obvyklé služby – od pronajatých okruhů, Frame Relay či ATM služeb po služby na bázi protokolu IP, a samozřejmě také hlasové služby, ať již tzv. „switchované“, tak i v provedení VOIP. Pokud jde o protokol IP, ten by měl být provozován buď přímo nad SDH (jako IP over SONET), nebo s využitím ATM jako mezivrstvy, podle požadavků zákazníka.

KL22 hlasovani

Konektivita, kterou Český Telecom má v úmyslu nabízet, bude tzv. end-to-end (tj. mezi lokalitami zákazníka), nebo POP-to-POP (mezi přístupovými body). Pokud jde o služby na bázi protokolu IP, mělo by se jednat jak o tzv. IP tranzit, tak i o přímou IP konektivitu pro koncové zákazníky do sítě Internet OnLine. Svou nově budovanou zahraniční síť chce Český Telecom pochopitelně využívat i pro své hlasové přenosy.

Především ale, a to je zřejmě hlavní důvod pro včera oznámenou zahraniční expanzi, Český Telecom vidí v poskytování „nadnárodních“ služeb zajímavou obchodní příležitost. No a tu chce využít.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.