Hlavní navigace

Telenor taky mručí. A taky nesouhlasně. :-)

4. 5. 1998
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Narozdíl o INECu, o kterém jsem psal včera, však Telenor své mručení obrací směrem ke mne. Nesouhlasí totiž s článkem z 24. dubna, o vztazích mezi Telenorem, Lukem a Taide, a také o obcházení pravidel NIXu. Opět uvádím oficiální stanovisko spolu s naším komentářem.

Zhruba před týdnem jsem se obšírně rozepisoval o bodu číslo 6 provozního řádu NIXu. Jestli už vás tohle ustálené spojení rozčiluje, nic si z toho nedělejte – mne taky. Ale klidně po mne něco hoďte.

V článku Jaký je vztah mezi LUKO CzechNetem, Telenorem a Taide…? jsem popsal vztahy mezi jmenovanými společnostmi a došel jsem k závěru, že jsou do určité míry obcházena pravidla NIXu, tedy konkrétně zmíněný bod. Zdůvodnění zde nebudu opakovat, pricnip je v tom, že světový Telenor vlastní 100% tuzemský Telenor, který je členem NIXu. Luko je k Telenoru připojeno do AS, který je napsán na zahraniční Telenor, takže z hlediska pravidel NIXu je vše v pořádku. Pokud si oba Telenory zotožníme (z právního hlediska nemožné, po faktické stránce naprosto logické), dojdeme k tomu, že se zde zmíněné pravidlo minimálně obchází.

Ing. Kopecký, který mi za Telenor odpověděl, ve svém stanovisku uvádí dva základní argumenty. Prvním z nich je skutečnost, že světový Telenor koupil společnost Taide, o které je ve zmíněném článku řeč, až k 1.3. a navíc, že česká pobočka Telenoru nemá šanci ovlivnit dění v holdingu. Obojí je pravda, ale na věci samé to nic nemění – je nepodstatné, jak se věci měly před 1. březnem, podstatný je stav nynější. Neberu ani druhou námitku – stav věcí je takový jaký je, není možné se zabývat tím, kdo má na věc jaký vliv.

Druhý argument je podstatně silnější a významnější. Hovoří o tom, že k porušování pravidel nedochází, protože Taide, Telenor i Telenor ČR jsou samostatné právnické osoby, prestože všechny mají stejného 100% vlastníka. Ano, v tom musím souhlasit, přeci jen mám určité právní vzdělání. Jedním dechem ale dodávám, že jsem nikdy nenapsal nic o tom, že by se pravidla NIXu porušovala de iure, ostatně argument o samostatnosti těchto společností najdete už v tom původním článku. Jde mi ale o duch pravidel, a proto jsem hovořil o „mimoprávním“ jednání.

Pokud totiž přijmeme fakt, že u Telenoru a Luka je všechno v pořádku, okamžitě se nabízí scénář, který musí naplnit Global One, aby jeho zákazníkům zmizely problémy. Bohatě stačí, pokud si nechají zaregistrovat další AS, který ovšem nebude napsán na český Global One, ale na mateřský holding (který je jeho 100% vlastníkem, situace je tedy totožná). Své zákazníky, jako je INEC, pak jednoduše přepojí do tohoto AS, a rázem je všechno v pořádku a v souladu s bodem 6. Ano, de iure opět ano, de facto ne. Je ale normální se ohánět pravidlem, jehož obcházení je tak snadné? Aby bylo jasno, teď necílím na Telenor, nýbrž na NIX.

Než předám slovo panu Kopeckému, dopovím znovu svoji výhradu, abych nebyl špatně pochopen. Dávám panu Kopeckému, stejně jako už dříve panu Kozovi z Luka za pravdu, že z hlediska práva bod 6 neporušují, ovšem oprostíme-li se od právního formalismu, věc se jeví jinak. A další okřídlené úslovi: myslím, že vůbec není divné, pokud se jeden velký poskytovatel připojí do zahraničí prostřednictvím celosvětového poskytovatele, ba právě naopak. Nenormální je, že se musíme vinou nedokonalých pravidel NIXu šťourat v jejich vzájemných vztazích a přemýšlet nad tím, kdo vlastně co porušuje.

Z vyjádření Telenoru mám celkově dobrý pocit. Předeším je podáno velmi kultivovaným a věcným způsobem, což s ohledem na reakce většiny jiných firem, které se cítily dotčeny Lupou, bohužel nemohu označit za pravidlo. Navíc z něj vyplývá, že o problému vědí a snaží se jej řešit (mám tip na nejjednodušší cestu – změnit pravidla NIXu :-).


Vážený pane Antoši,

dovoluji si Vám poslat reakci na Váš článek ohledně vztahu Luka, Telenoru, Taide apod. Souhlasím s Vaším zjištěním, že jak společnost Taide, tak Telenor ČR jsou vlastněny stejnou mateřskou společností. S čím ale souhlasit nemůžu, je interpretace, kterou jste pro popis dané situace použil, a která na mne působí velmi negativně.

Napsal jste: „Výsledek? Telenor ČR je 100% vlastněn společností, která zároveň poskytuje připojení společnosti LUKO a přes její AS jde do světa provoz od této firmy. Telenor ČR je přitom členem NIXu, a stejné postavení má i LUKO. Je sporné, zda po právní stránce dochází k porušování pravidel, protože ač je tuzemský Telenor zcela vlastněn Telenorem mezinárodním, nejedná se o totožnou právnickou osobu. Přesto zde vinou magickeho bodu 6 vzniká určitý problém, který spočívá minimálně v obcházení pravidel.“

Jedná se mi především o poslední větu Vašeho textu. Ta vyznívá ve smyslu, že Telenor ČR se snaží obcházet pravidla NIXu. Zároveň jste ovšem zjistil a napsal, že: „From March 1, 1998 Taide Network AS has become a fully owned subsidiary of Telenor Satellite Services.“ To znamená, že Taide až do 1.3.98 nebylo vlastněno Telenorem Satellite Services (dale jen TSS) a asi chápete, že Telenor ČR (dale jen TCR) jako dceřinná společnost společnosti TSS nemá možnost ovlivnit změny ve vlastnické struktuře své mateřské společnosti – jinými slovy TCR není schopna mít vliv na to, jestli TSS koupí (koupilo) Taide nebo ne. Z toho vyplýva, že TCR se V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESNAŽÍ OBCHÁZET PRAVIDLA NIXu. Současná situace je pouze důsledkem vývoje trhu a TCR nyní, mimo jiné, také hledá cestu, která by vedla ke zlepšení této situace.

Dále si dovolím poznamenat, že k porušování pravidel NIXu samozřejmě NEDOCHÁZÍ, neboť Taide je samostatná norská právnická osoba, zatímco Telenor ČR je zcela jiná, naprosto samostatná česká právnická osoba. Dále je zcela logické, že společnosti patřící do jednoho holdingu spolu spolupracují.

Důrazně Vás tedy žádám o uvedení našeho názoru na tuto situaci ve Vašem článku.

S pozdravem,
Ing. Pavel Kopecký

Marek Antoš

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.