Hlavní navigace

Televizní odbory i Rada ČT dávají ruce pryč od Lamberta

9. 2. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 115393
9. 2. 2007

Nad vrchním ředitelem České televize Františkem Lambertem se stahují mračna. Rada ČT i vedení televizních odborů dnes vydaly tisková prohlášení, v nichž se distancují od Lambertova tvrzení, že o jeho někdejším členství v Lidových milicích věděli a nevadilo jim. Vedení televizní rady tvrdí, že jim Lambert oficiálně o své minulosti nikdy nic neřekl, odbory zase upozorňují, že na Lambertovo působení v milicích upozornilo už loni na podzim generálního ředitele ČT Jiřího Janečka.

Dne 7. února 2007 bezprostředně před jednáním Rady ČT doručil osobně vrchní ředitel ČT František Lambert předsedovi Rady ČT dopis, ve kterém popisuje svůj příběh a přiznává svoje členství v Lidových milicích. Rada ČT neměla možnost v průběhu jednání na dopis reagovat a tedy ani přijímat jakékoliv usnesení. Dosud je to jediný dokument, který má Rada ČT k dispozici a který zmiňuje tuto informaci, konstatují v prohlášení předseda rady Jiří Baumruk a místopředsedové Helena Fibingerová, Jan Prokeš a Milan Badal.

Všichni čtyři zároveň odmítli tvrzení Františka Lamberta, citované například deníkem Právo, že někteří radní o jeho členství v milicích věděli: Tvrzení, že údajně měli někteří členové Rady ČT tuto skutečnost znát již dříve, nevychází ze žádného dokumentu či oficiálního jednání. Radní požadují, aby jim generální ředitel ČT Jiří Janeček na příštím zasedání 21. února sdělil podrobné informace včetně toho, jak bude situaci řešit. Zároveň konstatují, že podle zákona nemohou vyvodit žádné personální důsledky, protože do jejich kompetence spadá pouze jmenování a odvolávání generálního ředitele a ředitelů studií v Brně a Ostravě.

Radní se obávají, aby nevznikl tlak na jejich rezignaci či odvolání. Proto důrazně žádáme, aby se neověřené a nijak nepodložené informace nestávaly záminkou k nejrůznějším tlakům či výzvám k rezignacím. Rada ČT rozhodně postupuje a bude postupovat podle zákona a na základě faktů, nikoliv dohadů, fám a neověřených informací, ujišťují předseda a místopředsedové Rady ČT.

ICTZ23

Od tvrzení Františka Lamberta, že věděly o jeho problematické minulosti a nevadila jim, se dnes distancovaly i televizní odbory: Členové výkonného výboru Nezávislé odborové organizace ČT v Praze se o podezření, že někdo z nejbližších spolupracovníků generálního ředitele ČT Jiřího Janečka byl údajným členem lidových milicí, dozvěděli z Lidových novin někdy začátkem listopadu 2006. Okamžitě jsme se písemně dotázali generálního ředitele ČT Jiřího Janečka, zda je novinová informace pravdivá. Kopii tohoto dopisu jsme opakovaně dali na vědomí všem členům Rady České televize.

Odboráři upozorňují, že dosud nedostaly od generálního ředitele ani Rady ČT žádnou odpověď. Na téma údajného členství kohosi z vedení ČT v Lidových milicích jsme se jako výkonný výbor NOO po několika urgencích z naší strany sešli až dne 3. ledna 2007 s generálním ředitelem ČT Jiřím Janečkem a vrchním ředitelem ČT Františkem Lambertem. Na této schůzce nám oba pánové sdělili, že novinový útok byl zřejmě namířen proti panu vrchnímu řediteli Lambertovi, který se ovšem, podle nich, nikdy ničeho špatného nedopustil a ujistili nás, že i z hlediska zákona je vše v naprostém pořádku.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.