Hlavní navigace

Topfield SBI-2060: očekávaná HD satelitní novinka se spárovanou kartou Skylink

24. 8. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Tento jednotunerový satelitní přijímač s vestavěným dekodérem IRDETO PI-sys je velice specifický a vzbudí zcela určitě rozdílné názory o jeho místě na našem trhu. Je totiž zcela prioritně přizpůsoben pro příjem jediné placené satelitní služby - Skylinku. Pracuje tedy pouze s dodávanou spárovanou specifickou kartou Skylink s rozšířeným zabezpečením a žádná jiná karta jiných poskytovatelů, ani Skylinku, vložená do přijímače, vám programy nerozkóduje. Tedy kromě volných (FTA) kanálů, pro které dekódovací karta není nutná.

Přijímač bude tedy vyhledáván zájemci, kteří hodlají přijímat pouze Skylink a další FTA programy a nebudou mít zaječí úmysly přejít později k jinému poskytovateli kódovaných programů. I z tohoto důvodu má také přijímač jedinou čtečku karet a žádné sloty pro moduly.

Přijímač Topfield SBI-2060 byl certifikován společností Skylink podle přísnějších hledisek firmy TradeTec, které byly zveřejněny v červnu 2011. Neodděli­telnou součástí tohoto přijímače je dekódovací karta Irdeto Skylink Standard HD IR od společnosti Skylink, která musí být při uvedení tohoto setu do provozu u Skylinku registrována. Registraci si popíšeme v kapitole Instalace.

Přední panel

Topfield SBI-2060 - předek

Černý přední panel je vlevo opatřen názvem přijímače a dále stříbrným tlačítkem do/ze StandBy. Následuje průhledné okno displeje za kterým je vlevo nahoře kontrolní dioda, která signalizuje komunikaci s dálkovým ovladačem, dále pod ní je druhá kontrolní dioda, která červeně zabliká při zapnutí ze Standby. Za průhledným oknem je ještě čidlo pro komunikaci s dálkovým ovládáním. Čtyřmístný numerický displej svítí tlumenou žlutozelenou barvou, která neruší. Ve StandBy zobrazuje přesný čas, v provozu číslo předvolby. Následují dvě stříbrná tlačítka CHANNEL s trojúhelníky, kde přepínáme program na další nebo předchozí volbu. Umožňují i navigaci v menu.

Topfield SBI-2060 - USB CAM

Na předním panelu uprostřed za malými stříbrnými dvířky se nachází jediný port USB 2.0 pro upgrade přijímače, nebo připojení externího USB disku. Vpravo pod sklápěcím panelem je jedna štěrbina pro spárovanou přístupovou kartu IRDETO. Tu vkládáme chipem nahoru a dopředu. Karta je nedílnou součástí přijímače. Místo pod štěrbinou ve výlisku pro moduly je u této modelové řady zaslepeno.

Zadní panel

Topfield SBI-2060 - zadek

Zadní panel nabízí odleva port RS 232 a pod ním dva F porty LNB pro vstup a výstup signálu, následuje analogový SCART, HDMI výstup a optický digitální audio výstup S/PDIF. Zcela vpravo je napevno zabudovaný síťový kabel.

Dálkové ovládání TP304

Design černého dálkového ovládání působí poněkud obyčejně, ale funkčně je velice dobře zvládnuté. Gumová tlačítka (47) s větším zdvihem jsou barevně odlišena a popsána. Některá mají přímou volbu, abychom k nejvíce používaným funkcím nemuseli procházet až z menu (rozlišení, formát obrazu, přepínání TV/R, titulky, Teletext, EPG, Info atd). Přepínání mezi jednotlivými kanály je maximálně 1 sec. u HD programů cca. 1,5 sec. Ovládání je napájeno dvěma AAA bateriemi. Je totožné s dálkovým ovládáním dodávaným například k přijímači Topfield SBP-2070.

Topfield SBI-2060 - dálkové ovládání

Dva pohledy na čínské dálkové ovládání s rozmístěním tlačítek

Instalace

Uvedení přijímače do provozu je zjednodušeno přednastavením z výroby. Prioritně je nastaveno prohledání satelitu Astra 23.5°E. Nezaznamená to ale, že nic jiného s tímto přijímačem nenaladíte. Má všechny možnosti příjmu i na ostatních satelitech včetně možnosti natáčení DiSEqC v 1.0/1.1/1.2 a USALS. Přijímač umožňuje uložit do paměti až 10 000 programových pozic (7 000 televizních a 3 000 rozhlaso­vých). Tolik FTA programů na satelitech zachytitelných na našem území ale rozhodně není.

Topfield SBI-2060 - vyhledávání a Irdeto

Vlevo vyhledávání programů z jednoho satelitu, vpravo informace o kartě

Přijímač má propracované automatické doplňování nových programů, chybějících i nových transpondérů. Satelitní operátor Skylink vám může posílat zprávy (poštu), umožní vzdálenou pomoc při ladění programů. Dle specifikace také umožňuje vzdálené přepnutí programu satelitním operátorem v případě nutnosti nebo výjimečného stavu! Tuto funkci si zatím nedovedu dost dobře představit a doufám, že nepovede k omezování příjmu požadovaných programů, ale pouze například přepne při poruše na jiný náhradní program. Přijímač také sám upozorní na nejnovější dostupnou verzi firmwaru a nabídne vám aktualizaci. Samozřejmě, že aktualizaci můžete provést i z USB disku s nahraným firmwarem.

Topfield SBI-2060 - základní nastavení v Menu instalace

Jedno ze základních nastavení v menu Instalace

Podporuje příjem SCPC & MCPC kanálů vysílajících v C/Ku pásmu. Nejsledovanější satelity obsahují informace o dalších SCPC a MCPC kanálech. Při zvolení této volby je nutné vybrat transpondér, který NIT (Network Information Table) obsahuje. Tabulku NIT vystavuje operátor paketů. Společně s PMT (Program Map Table) uvádí technické údaje služeb, obsažených v jednom nebo více multiplexech. SCPC (Single Channel Per Carrier) znamená jediný kanál vysílaný na frekvenci. Je to ekonomičtější cesta pro vysílatele, přičemž při použití tohoto systému, může přes jeden transpondér vysílat najednou nezávisle několik paketů. Často se to používá pro rozhlasové a přenosové kanály. MCPC (Multi Channel Per Carrier) je vysílání několika kanálů z transpondéru (na jedné frekvenci). Přijímač umožňuje nastavení frekvence pro SMATV systém (Satellite Master Antenna TV).

Topfield SBI-2060 - Irdeto SPECIAL card

Karta Skylink dodávaná s přijímačem je na zadní straně obalu opatřena textem s pokyny k její aktivaci a použití

Inicializaci karty provedeme nejlépe tímto způsobem. Po zapojení přijímače a nastavení paraboly na Astru 23.5°E je třeba přijímač naladit, například na nekódovanou ČT 24 (12525MHz, 27500Ms/s, DVBS vertikální polarizece) zkontrolovat, že je vše v pořádku, pak přepnout na kódovaný program z tohoto transpondéru (ČT 1 a podobně) a provést registraci při zapnutém přijímači zde. Po registraci do několika minut naskočí obraz a na 20 dní celá nabídka, včetně všech HD programů s výjimkou programů Hustler a Man-X. Během těchto 20 dnů má zákazník možnost programy vyzkoušet a objednat si ty, které chce sledovat i po uplynutí této doby – pokud žádnou změnu neudělá, bude neomezenou dobu přijímat základní nabídku Gratis.

Co to pro zákazníka znamená? Tento přijímač pracuje pouze s registrovanou kartou zakoupenou s tímto přijímačem. Pokud máte již dříve zakoupenou registrovanou kartu IRDETO (například v druhém přijímači) přijímač ji sice v menu načte, ale programy s podmíněným přístupem nerozkóduje! To platí i o jiných Irdeto kartách ostatních poskytovatelů. Karta párovaná s tímto přijímačem nebude pracovat v jiných přijímačích a je tak chráněna proti případnému zneužití nebo odcizení.

Topfield SBI-2060 - EPG a teletext

Programový průvodce (EPG) zobrazuje denní přehled programů, můžete se však vrátit i den zpět nebo přecházet dopředu. Zde můžete plánovat a zadávat požadované záznamy zvolených pořadů. TXT se zobrazuje ve zmenšeném okně na popředí programu. Je zobrazován se správnou diakritikou včetně txt titulků.

PVR

Přijímač podporuje záznam rozhlasových a televizních programů na USB disky formátované na souborový systém NTFS. Přijímač nahrávky ukládá ve formátu *.rec. Tento formát zatím mimo přijímač nelze editovat a převést na jiný přítulnější. Doufejme, že se to však jako obvykle brzy někomu podaří vymyslet. Záznamy spouštíme přímo tlačítkem opatřeným červenou tečkou, kde po jeho zmáčknutí začne okamžitě nahrávání. Po jeho opětovném zmáčknutí v zobrazeném okně nastavíme délku nahrávky. Záznamy je možné také programovat z EPG. V průběhu nahrávání je možné sledovat i jeden z vybraných zaznamenaných programů. Player přijímače má standardní ovládání záznamů Záznamy je možné přehrávat až 64násobnou rychlostí. Přehrává také vaše soubory JPEG, MP3, a DivX.

Topfield SBI-2060 - program a infolišta

Volba požadovaného programu, informační lišta a podrobný popis vysílaného pořadu

Závěr

Přijímač si určitě najde své zájemce, kteří preferují nabídku Skylinku a nemají zájem o jiné kódované programy jiných poskytovatelů, mají rádi jednoduchou obsluhu a automatickou aktualizaci programů i softwaru. Obraz SD i HD včetně audiovoleb přijímač zpracovává bezchybně. Doufám, že velice stručný český manuál, který je dodáván k přijímači bude brzy nahrazen podrobnějším. Napájení přijímače z rozvodné sítě může být v rozsahu 90 až 250 V, 50/60Hz. Příkon při maximálním zatížení je 33 Wattů, ve StandBy je menší než 1 Watt. Rozměry přijímače jsou (Š x V x H) 260×46×190 mm. Hmotnost 1,2 kg.

Další funkce přijímače ve zkratce:

 • Plně podporuje normu DVB-S a DVB-S2
 • Vysoké rozlišení úrovně 4.1 H.264/AVC
 • Vstupní symbolová rychlost 1~45MSPS(DVB-S QPSK), 20~30MSPS(DVB-S2 QPSK 10~30MSPS(DVB-S2 8PSK)
 • Rozlišení obrazu 576i, 576p, 720p, 1080i
 • Podporuje formáty H.264, MPEG-2 a plně odpovídá standardu DVB
 • Umožňuje upravovat seznam vyhledaných služeb
 • Umožňuje upravovat seznam oblíbených služeb
 • Pro funkci Informace na obrazovce (OSD) užívá úplný barevný rozsah
 • Obsahuje funkci Celý obraz v grafice (PIG)
 • Elektronický programový průvodce (EPG) pro funkci Informace o sledované službě na obrazovce
 • Podporuje titulky včetně českých*
 • Zobrazuje teletext prostřednictvím programové emulace
 • Umožňuje nastavení rodičovského zámku v závislosti na sledované službě nebo sledovaném pořadu**
 • Je vybaven výstupem S/PDIF pro přímý výstup prostorového digitálního zvuku
 • Dekóduje/přehrává soubory ve formátu MP3 (MPEG-1 Layer 3, hudba)
 • Podporuje HDCP (ochrana obsahu HDTV signálu)
 • Podporuje čtení a zápis dat na souborový systém NTFS

* České titulky musí být uloženy ve standardu kódování českých znaků Linux ISO-8859–2
** Pokud sledovaný pořad neobsahuje hodnocení obsahu, nemusí tato funkce fungovat

Topfield SBI-2060 - certifiknát Skylink READY

Certifikát Skylinku o úspěšném testu tohoto satelitního přijímače

Všechny uveřejněné obrázky poklepáním myší zvětšíte v novém okně

Topfield SBI-2060 - krabice

Balení obsahuje:

ebf 24 - tip duben

 • Přijímač Topfield SBI-2060
 • Dálkové ovládání TP304
 • Karta Irdeto Skylink Standard HD IR v ceně přijímače
 • HDMI kabel cca 1,5 m
 • 2× baterie AAA
 • Velice stručný český manuál

Veškerou grafiku zveřejněnou v této recenzi je možno použít pouze se svolením autora. Z textu je možné převzít pouze perex s odkazem na internetovou stranu této recenze.

Přijímač k testu zapůjčila firma IPON s.r.o. se sídlem v Rokycanech

web přijímače: http://www.tvdi­gitalne.cz/top­field-sbi-2060.html

e-mail: info@tvdigital­ne.cz

Orientační cena: 4 290 Kč včetně DPH

Oficiální stránka výrobce: http://www.top­field-hd.cz/satelitni-prijimace-topfield.html

Jaký máte názor na přijímače spárované s kartou?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Externí spolupracovník DigiZone se specializací na satelitní a terestrické vysílání, dálkový příjem televize i VKV rozhlasu a přítel elektroniky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).