Hlavní navigace

Uplynulý půlrok v českém Internetu

19. 2. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Předpovídání budoucnosti je ošemetná zálažitost. Téměř před šesti měsíci jsme na Lupě zveřejnili jakousi prognózu budoucího vývoje českého internetového trhu. Tato prognóza byla učiněna právě na onen uplynuvší půlrok. Proto se tedy nyní pojďme podívat, jak zamlžená byla tehdy naše křišťálová koule.

Probereme si jednotlivé oblasti tak, jak byly popsány v článku Jaký bude trh českého Internetu za půl roku? a potom se zaměříme na věci, které v původním článku nebyly a přesto stojí za zmínku.

Základním kamenem, okolo kterého se náš telekomunikační (a s ním spojený internetový) trh točí, je působení Českého telekomunikačního úřadu. Faktická moc úřadu se ukázala při posuzování cenových parametrů propojovacích dohod jednotlivých operátorů, kdy byl nucen nadiktovat cenu operátorovi dominantnímu. Je otázkou, zda vybraná metodika byla nejlepší (ale brblají obě strany, tak snad dopadá vyváženě). V danou chvíli tedy ČTÚ působí vyváženě a pravděpodobně se nedají očekávat výraznější excesy, ať již jde o pomoc novým operátorům nebo konzervaci monopolu.

Druhým bodem prognózy bylo působení Českého Telecomu. Pravdou je, že Český Telecom uvede na trh balíčky služeb, nicméně jsme se trochu naivně domnívali, že do balíčků budou zařazeny i služby datové. Škoda, možná si v Českém Telecomu neuvědomují význam skupiny „early adopters“ pro nastartování růstu – faktem je, že jejich strategie vypadá spíše na obranné boje než na expanzi (kam také expandovat, máte-li 100% trhu). Český Telecom nastartoval svůj Internet zadarmo – Quick, společně s novým stejnojmenným portálem, za myšlenkou portálu lze však vidět spíše vliv M.I.A. než osvícený nápad Českého Telecomu. Interní výběrové řízení na xDSL technologii bylo zrušeno, Český Telecom pravděpodobně hodlá nástup těchto technologií zdržovat – a nahrává tím konkurenci (zdravíme bezdrátisty a kabelové televizáky). Zřizovací cena ISDN zůstala snížena, nicméně pánové z Českého Telecomu nepochopili, že rozvoj brzdí nesmyslně vysoký paušální poplatek. Pravda, Český Telecom prodloužil čas nejslabší ceny v tarifu Internet 2000, takže získal i nějaké kladné body.

Zatímní pokrok poskytování služeb na sítích kabelové televize (CaTV) je nulový. Ukázalo se, že nový nabyvatel CaTV sítí v Praze (UPC) si s nimi nedokáže příliš dobře poradit. Problémy s funkčností ovšem zastínilo zdražení služeb, které dokonce vyústilo v zásah antimonopolního úřadu. V ostatních sítích CaTV se nabídka Internetu prozatím příliš nerozšířila.

U licencí na FWA se nám podařilo šlápnout poněkud vedle. Zatím nejaktivnější účastník na tomto poli NEXTRA Wireless má k dispozici slušnou síť, která je v provozu. Rozhodně se však potvrdilo, že služby poskytované touto sítí nejsou pro normálního uživatele.

Nabídka GPRS je bohužel tlumena nedostatkem koncových zařízení, což brzdí i rozvoj služeb.

Vstup nadnárodních operátorů na náš trh je rozpačitý. Jedinou výjimkou je UUNET, kterému se přes problémy se vstupem do NIX.CZ podařilo získat několik významných zákazníků pro tranzitní konektivitu.

Výběrová řízení na nové majitele nejvýznamnějších společností (Český Telecom, České radiokomunikace a Aliatel) skutečně vzbuzují pobavení, byť s poněkud trpkým úsměvem.

KPN ztratil o díky nepovedené aukci na UMTS licenci v Německu zájem o účast ve výběrovém řízení na doprivatizaci Českého Telecomu – sám se může stát předmětem prodeje.

Situace v Českých radiokomunikacích je také zajímavá. Zatímco se před půlrokem zdálo, že o ně svedou souboj dánský TeleDanmark a Deutsche Telekom, dnes se zdá, že vzhledem k přelití zákazníků mezi Českými radiokomunikacemi a Contactelem je spíše otázkou, zda někdo nabídne konkurenceschopnou cenu oproti TeleDanmark.

Jediné místo, kde jsme se trefili do černého, je oblast prodeje Aliatelu, kde skutečně nový partner ukončil jednání s oficiálním důvodem smlouvy na pronájem optických vláken.V oblasti 2tier ISP nedošlo k výrazným změnám majitelů.V oblasti obsahu nastartovaly dva portály spojené s Internetem zadarmo, tj. RedBox a Quick, nicméně jsou směřovány směrem k zákazníkům jejich vlastníků, než aby nabízely nějaké speciální služby.

A nyní k překvapením.

Proti plánu došlo k většímu rozruchu v oblasti služeb FWA 26 GHz, kde společnost Callino, zaměstnávající mimo jiné Karla Dybu – privatizátora Českého Telecomu, nestihla v termínu podat nabídku. Nicméně hned poté změnila všechny šestky na osmičky a očekáváme výběrové řízení na frekvenční pásmo v oblasti 28 GHz.

V uplynulém půlroce došlo také k několika neúspěšným aukcím na licence v oblasti UMTS. Ukazuje se tak, že pro ČTÚ bude velmi obtížné získat kýžených 20 miliard korun, které předpokládá státní rozpočet.

Bezesporu zajímavým fenoménem je pokračující expanze společnosti MAFRA v oblasti Internetu, kde koupila podíl ve společnosti Mobil Media.

Prvním velkým „krachem“ na českém Internetu je zastavení činnosti Globopolis, po pravdě projektu, který nebyl na našem trhu ani zdaleka typický.

Je fakt, že význam Internetu se objevil i v televizní válce, kdy bylo možné najednou sledovat jak autorizované, tak objektivní vysílání České televize.

Nepřímý, nicméně o to významnější dopad na český Internet by mohl mít zákon o elektronickém podpisu. Bohužel prováděcí vyhlášky stále chybí a je tedy otázkou, zda toto lze považovat v uplynulém půlroce za úspěch.

V souladu s (tichým) předpokladem se neudělalo nic v projektu Internet do středních a základních škol. Je smutné, že skoro všechny aktivity naší státní správy dopadají jako sedláci u Chlumce.

A něco do vlastních řad. Také v souladu s (tichým) předpokladem se na Lupě nepodařilo zprovoznit testy ISP :-).

cyber-obecný tip

Víte o dalších našich minelách? Napište je do diskuze.

Příští týden se pokusíme o prognózu na další půlrok.

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.