Hlavní navigace

Uživatelé - kolikpak vás je?

9. 12. 1999
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V minulých týdnech proběhla Internetovými médii vzrušená debata o tom, kolik nás vlastně na Internet v ČR je. Odstartovala ji zpráva IDC, do ohně přililo stanovisko tří koryfejů českého Internetu, objektivní pravdy jsme se však nedočkali a dočkat nemůžeme. Svůj pohled na věc v tomto článku nabízí známý publicista Petr Stránský.

Počty uživatelů jsou kromě obratu e-commerce jedním z nejdiskutova­nějších témat v médiích, které se týkají Internetu. Důvod je jednoduchý, oba údaje jsou považovány za určité měřítko vyspělosti a důležitosti Internetu, podobně jako síla televize či deníku je měřena počtem diváků resp. čtenářů. Není tedy divu, že spekulace o počtu nejsou jen akademickou záležitostí, ale pro mnoho zúčastněných také významnou obchodní zbraní.

Ošidná čísla
Problém ale nezačíná u samotné metodiky zjišťování počtu uživatelů, ale v samotné podstatě tohoto čísla. Je totiž velice ošidné, stejně jako u televize a dalších médiích. Neříkají totiž nic o kvalitě publika, tedy jeho koupěschopnosti, ovlivňování společnosti, nákupním chování apod. Proto také řada respektovaných médií (např. Respekt) nemají sice vysoký absolutní počet čtenářů/diváků, ale jejich složení a současně fakt, že další média je využívají jako zdroje pro vlastní publikum z nich činí velice významným informačním kanálem.

U Internetu tomu tak samozřejmě je také, neboť podle posledních výzkumů (v oblasti politiky) byla prokázána přímá souvislost mezi rozvířením kauz v Internetových periodikách, která byla potom znásobena další mediální sférou bez ohledu na nepoměrně nižší počet čtenářů v případě Internetu.

Tento efekt působí ale i v oblasti ovlivnění nákupu, neboť např. již podle rok staré studie více než 1 prodaných automobilů v USA je ovlivněna Internetem. Pokud se totiž podíváme hlouběji do studií věnujících se nákupnímu chování, zjistíme, že poměrně úzká skupina (samozřejmě v závislosti na druhu výrobku nebo služby) ovlivňuje větší celky – rodiny, oddělení a konečně samozřejmě firmy. Pro rozvoj obchodu na Internetu je podstatná především kvalita uživatelů ne jejich absolutní počet, který přímo nederminuje dokonce ani počet shlédnutí stran serverů, počet zobrazené reklamy atd.

Kdo to je uživatel Internetu
Tady diskutabilní význam počtu uživatelů nekončí, neboť koho budeme považovat za uživatele Internetu? Toho kdo pošle jednou týdně e-mail nebo shlédne jednu www stránku denně? Z hlediska plánování aktivit na Internetu je důležité spíše kolik lidí a za kolik nakoupí za určité období, kolik uživatelů používá ten či onen server atd. Internet je totiž především prostředí, a jeho záměna za médium vede k mnoha omylům – typicky v oblasti reklamy, kde je často pokládáno rovnítko mezi počet uživatelů a schopnost kampaní takový počet zasáhnout.

A konečně samotná čísla
No a dostáváme se konečně k ošidným číslům, která byla na předchozích řádcích již ve své podstatě zpochybněna. Pokud řekneme, že existuje tolik a tolik uživatelů v dané zemi, musíme kromě toho, jak definujeme uživatele také říci, zda-li tím myslíme osoby bydlící v popisované oblasti nebo užívající služby v dané zemi (spíše ovšem služby v určitém jazyce, neboť fyzické umístění služeb tedy serverů nehraje v podstatě roli). Zajímavé jsou oba údaje, zejména pokud bychom je postavili kolem sebe, neboť mluví o schopnosti poskytovatelů obsahu exportovat své služby a naopak.

Proto čísla vycházející z údajů serverů (ať už cookies nebo IP adresy) jsou asi nejvíce zavádějícím údajem, protože nedokáží bez dalšího zpracování říci, odkud návštěvník pochází. Argument, že se jedná o český obsah nezajímavý pro cizince neobstojí, neboť to není zcela pravda – existuje celá řada informačního servisu pro zahraniční uživatele, a nemalou roli hrají také krajánci. Současně mohou tyto údaje opomíjet uživatele používající pouze zahraniční služby.

Jakékoli průzkumy, které nejdou napříč populací také nedají přesnou odpověď, neboť distribuce uživatelů je naprosto asymetrická. Z tohoto pohledu by se asi jako nejpřesnější jevil výzkum MML od Medianu, ale otázkou je, jak byla formulována otázka, a jaký byl vzorek, které mu otázka typu „Používáte Internet alespoň jednou měsíčně?“ položena.

Během debaty se objevily informace, že nepřesnější údaje by mohly pocházet ze sčítání lidu, které bude zanedlouho provedeno ČSÚ. Ale ouha, ani tudy zřejmě cesta nevede, neboť toto sčítání vychází z domácností, takže může odpovědět na otázku v kolika domácnostech je využíván Internet, ale o studentech a asi již nejsilnější skupině – podnicích nepoví nic.

Kudy ven?
Zdálo by se, že neexistuje cesta, jak získat onen tolik vytoužený údaj o počtu uživatelů Internetu. Ale skutečnost je mnohem jednodušší, nejdříve se musíme ptát, k čemu jej potřebujeme využít. Pokud má být jakousi symbolickou reprezentací síly Internetu pak přesnost v řádech 100 tisíců stačí, neboť nehraje roli, zda-li Internet využívá 5 % nebo 7 % populace.

Pokud jej pak potřebujeme pro své obchodní záměry, ptejme se nejdříve co chceme zjistit – kupní sílu?, strukturu? Dosažitelnost? Odpověď buď najdeme v některých dílčích výzkumech nebo prostě provedeme speciální šetření, které odpověď s požadovanou přesností přinese.

Malé číslo na závěr – podle průřezu výstupů z projektu „Analýzy informačních a komunikačních technologií v ČR“ prováděného společností EISF již více než rok vyplývá velice orientační číslo 250 tisíc podnikových uživatelů s různou měrou a četností používání www služeb. Musím ale zdůraznit, že tento projekt není absolutně zaměřen na zjišťování počtu uživatelů Internetu a je potřeba jej brát s více než dostatečnou rezervou.

MM socky3

Petr Stránský


Související články a odkazy:

Autor článku

V současné chvíli pracuje jako managing director poradenské skupiny Tree of Business Knowledge.