Hlavní navigace

V budoucnu bychom rádi koprodukovali i celovečerní snímky, říká šéfka Filmu+

9. 2. 2010
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Autor: 322915
Středoevropská mediální společnost IKO TV Central Europe, která v České republice provozuje kanály Film+, Fishing&Hunting a DoQ, plánuje být v budoucnu také koproducentem českých a slovenských snímků. Serveru DigiZone.cz to řekla jeho ředitelka Erika Luzsicza. V rozhovoru pro náš web ale také hovořila o tom, jak chce programy ještě více přiblížit tuzemskému divákovi. Nevyhnuli jsme se ani sporu o značku Cool, na kterou si dělá IKO nárok. Bude ji moci Prima ještě nadále využívat?

Technická kvalita programů a obrazový formát

Technická kvalita vysílání programů vaší společnosti, především Filmu+, je častým terčem kritiky diváků. Uvažujete o jejím zlepšení, třeba na satelitu? Film+ se s těmito problémy potýká konkrétně u satelitní služby CS Link.

Musím přiznat, že se k nám žádný dotaz tohoto druhu od diváků nedostal. V rámci satelitního vysílání existují u každého vysílatele a rovněž operátora předem stanovené podmínky (například šířka datového toku zajišťující profesionální vysílací kvalitu jak po obrazové, tak po zvukové stránce), a obě strany tyto podmínky v rámci spolupráce dodržují. Tak je tomu i ve spolupráci se satelitní platformou CS Link.

Erika Luzsicza 1

Je možné, že by se tato šířka datového toku mohla v budoucnosti ještě měnit?

To je dotaz na CS Link. Já můžu jen zopakovat, že se k nám žádný podobný dotaz, týkající se konkrétně satelitní platformy CS Link, ze strany diváka/předpla­titele CS Link nedostal, a jsme rádi, že i přes tuto satelitní platformu mohou české a slovenské domácnosti naše vysílání sledovat.

Jaké nejčastější požadavky ze strany diváků zaznamenáváte?

Obecně jsou dotazy ohledně technických nedostatků ze strany diváků velice vzácné a většinou se týkají pouze krátkodobého ´kostkování obrazu´ nebo případného dočasného výpadku signálu. V IKO máme vybudovaný kvalitní systém monitoringu, a na případné technické nedostatky jsme připraveni okamžitě reagovat. V případě jakéhokoli zaznamenaného technického nedostatku, spouštíme standardní automatický proces, u kterého prověřujeme jak náš výchozí vysílací signál, tak i vysílací trasu. V rámci řešení pak, v případě potřeby, okamžitě kontaktujeme operátora a vzniklou situaci řešíme.

Všechny vaše programy vysílají zatím v zastaralém obrazovém formátu 4:3. Budete s tím něco dělat? Internetovému deníku Mediálne.sk jste naznačila, že formát 16:9 chystáte u Filmu+.

Pracujeme na tom. K tomu, abychom přešli na formát 16:9, nám ještě chybí doplnění vysílacích materiálů, které zajišťujeme od distributorů. Jakmile se dostaneme do fáze, kdy většina originálních materiálů bude dodána v tomto formátu, což se doufám stane co nejdříve, nebude po technické stránce tomuto upgradu nic bránit.

Dokážete odhadnout, alespoň přibližně, kdy se tak stane?

Úplně přesně vám to říci nemohu. Bavíme se skutečně o stovkách materiálů, které ještě potřebujeme v tomto formátu zajistit.

Bude to do konce letošního roku?

Věřím, že do konce roku k tomu dojde.

Rozšíření programových nabídek

Naši čtenáři se poměrně často ptají, kdy budou vaše programy zařazeny do nabídek konkrétních operátorů placených televizních služeb v České republice a na Slovensku. Konkrétně je zajímá například otázka zařazení programů DoQ a Fishing&Hunting do nabídky slovenské nabídky kabelové společnosti UPC, kanálu DoQ do českého UPC Digital nebo obecně jednání s Telefónikou O2 ohledně její služby O2TV.

V UPC, jak v Čechách, tak i na Slovensku, je Fishing&Hunting již od října loňského roku součástí kabelové digitální programové nabídky. Satelitní nabídka je od nabídky kabelové regionálně odlišná.

Proč v kabelové nabídce UPC Digital chybí program DoQ?

Zatím tomu tak není, ale jednáme o tom.

To je široký pojem. Můžete být konkrétnější?

Naším cílem a snahou pochopitelně je, aby se i tento kanál, který je v portfoliu námi poskytovaných televizních programů pro Čechy i Slovensko, dostal do co nejvíce domácností na všech platformách.

Takže neprozradíte, s čím přijdete za operátorem, aby vás zařadil do nabídky?

Jednání zatím probíhají. Není na tom není nic k prozrazení, je to rozhodnutí operátora.

Ještě jsme se nedostali k Telefónice…

Se společností Telefonica O2 jednání také probíhají. Nabídli jsme jim všechny tři naše programy. Mohu říci pouze to, že uděláme z naší strany všechno pro to, abychom se v této nabídce objevili v nejbližší možné době. Doufám, že už u našeho dalšího rozhovoru si o tom budeme moci popovídat blíže.

Vaše programy naopak byly a následně zmizely ze satelitní platformy Digi TV. Jde konkrétně o DoQ a Fishing&Hunting. Proč k tomu došlo?

Ráda bych tuto skutečnost trochu upřesnila. V nabídce byl a nadále je Film+. Fishing&Hunting byl skutečně určitou dobu součástí programové nabídky Digi TV, byl však nedávno, na základě jednostranného rozhodnutí provozovatele Digi TV, nahrazen jiným programem s podobným tematickým zaměřením.

Proč zmizel?

Jak jsem již v předchozí odpovědi uvedla, na základě jednostranného rozhodnutí Digi TV, byl Fishing&Hunting nahrazen jiným programem s podobným tematickým zaměřením.

Spouštění dalších stanic

Jak to vypadá s možným spuštěním dalších programů společnosti IKO TV v České republice?

Měli jsme intenzivnější plány s portfoliem kanálů, které ve střední a východní Evropě poskytujeme, nicméně hospodářská situace a vývoj digitalizace v Čechách a na Slovensku tyto naše expanzivní plány zpomalily.

Digitalizace zbrzdila vaše plány? Neměla by vám spíše pomoci?

Měla jsem na mysli zejména digitalizaci kabelové televize u menších operátorů. Přestože se snažíme o rozšíření jejich digitálních nabídek o všechny naše programy, musíme reflektovat i jejich požadavky a možnosti. I oni museli přehodnotit své investice a zpomalit řadu projektů. Obecná situace je podle mne taková, že v současnosti není úplně nejvhodnější spouštět nové kanály výhradně na základě diváckých požadavků bez toho, abychom vzali v potaz i možnosti většiny operátorů.

U větších operátorů, kteří obhospodařují většinu zákazníků, by snad ale problém nebyl?

Doba je nejistá a tato nejistota se přenesla i na televizní diváky/předpla­titele placené televize, jejichž rozhodnutí už nejsou tolik stabilní. Je lepší být proto opatrnější a přizpůsobit se současnému pomalejšímu ekonomickému vývoji. Předpokládám, že takto uvažují i větší operátoři.

Jak moc se vaše plány změnily oproti původním představám?

V roce 2008 jsme v regionu střední a východní Evropy spustili osm nových televizních kanálů. V té době jsme také zvažovali rozšířit portfolio námi nabízených televizních kanálů pro Čechy a Slovensko o další nové stanice. Do těchto našich plánů vstoupila hospodářská krize. Pro tuto chvíli proto nemám žádné termíny ke konkrétnímu rozšíření portfolia námi nabízených programů, ale samozřejmě sledujeme celou situaci a jsme připraveni na aktuální změny okamžitě reagovat.

Pokud by nastala ideální situace a ukázalo by se, že na našem trhu je pro nový kanál prostor, o jakou by šlo stanici?

To vám nyní prozrazovat nebudu. Chceme, aby se naši diváci mohli u televizních programů IKO TV Central Europe pobavit i odpočinout, a tím se budeme řídit i u nových programů.

Ani nenaznačíte, o jaké žánry by šlo?

Zatím ne.

IKO chystá také vysílání v HD kvalitě

Erika Luzsicza 2

Nedávno přinesl server Mediálne.sk informaci o tom, že vámi připravovaný projekt vlastního HD programu nabírá stále reálnějších obrysů, avšak nemá ještě stanovený termín startu vysílání. Můžete o něm něco prozradit? Jak bude tématicky zaměřen?

Co se týká HD, situace je stejná jako u dalších SD kanálů, takže bych se k tomu v současné době nerada vyjadřovala. Jednalo by se však s největší pravděpodobností o jeden z programů, které již na tomto trhu poskytujeme.

Když se podíváme na portfolio třech vašich stanic, pak je to asi jasné. Největším tahákem jsou filmy, tudíž Film+. Byl by to on?

Atraktivitu HD vysílání bych nespojovala výhradně s filmy, stejně tak mohou vyniknout i třeba některé dokumenty. Ale nechte se překvapit.

Nedávno jste uvedla, že každá expanze je, cituji: „podložena seriózním průzkumem trhu jak mezi diváky tak s profesionály“. Jak takové průzkumy probíhají a jak je vyhodnocujete?

Probíhají naprosto klasicky, objednáváme si je přes agenturu. Co se týká práce s profesionály, v našem případě tedy zejména s operátory, komunikujeme s nimi ve většině případů přímo. Přes komunikaci s operátory máme zprostředkovaně dennodenní zpětnou vazbu od jejich předplatitelů, protože operátoři si organizují vlastní průzkumy a ankety. Cíl naší spolupráce s operátory je společný, aby předplatitelé a tedy naši diváci dostali ve finále to, co je zajímá. Další z nástrojů zpětné vazby, je aktivní zapojení se do využívání komunitních serverů. Máme zde početnou databázi našich diváků, kteří přímo s námi aktivně komunikují.

Takže i průzkumy, které si necháte dělat u agentur, jsou jakýmsi balíčkem, který vám na konci dá informaci o tom, co požaduje zákazník?

Přesně tak, je to kombinace agenturních průzkumů s vlastními průzkumy a přímou zpětnou vazbou. Agenturní průzkumy si objednáváme centrálně za celý region, ovšem samozřejmě se specifickými požadavky podle jednotlivých teritorií.

Spor s vlastníkem Primy o značku Cool

V říjnu loňského roku přišly Hospodářské noviny s informací, že jste podali k Úřadu pro průmyslové vlastnictví námitku proti Primě, která používá název Cool pro svůj druhý program, i když nárok na tento název máte pouze v Maďarsku, kde ho máte registrovaný. Jak tento spor dopadl?

Úřad průmyslového vlastnictví naši námitku přijal, nárok na tento název máme díky registraci Cool TV na celou Evropu, tudíž i na Českou republiku, skutečně výhradně my – IKO. Požadavek TV Prima byl tedy zamítnut. Toto rozhodnutí však dosud nenabylo právní moci. Jakmile k tomu dojde, Prima o tento název přijde.

Takže čekáte, že Prima nebude moci používat pro svůj druhý kanál označení Cool?

Jedná se o poměrně složitou právní záležitost, co lze ale považovat za jednoznačné, je rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, které máme k dispozici. Žádost TV Prima o registraci názvu Cool TV, která se překrývala s námi vlastněnou značkou, je tímto rozhodnutím zamítnuta. V rámci legislativou stanovených termínů může na toto zamítnutí Prima ještě reagovat.

Myslím si, že by nevadilo mít vedle sebe dvě stanice s podobným názvem, Prima Cool a Cool TV?

Tak s tím bych nesouhlasila. Myslím si, že kdyby se podobně tematicky zaměřené televizní kanály na trhu jmenovaly takto podobně, bude to pro diváky nepřehledné.

Tematické večery a premiéry na Filmu+

Diváci Filmu+ si v poslední době mohli zvyknout na to, že se na obrazovce tohoto kanálu začaly objevovat také české filmy. Jak se k nim vlastně dostáváte?

Naši filmovou knihovnu si zajišťujeme klasickou akviziční formou ve spolupráci s filmovými distributory. Jak v případě zahraničních titulů, tak i v případě českých filmů, kde spolupracujeme i s významným lokálním filmovým distributorem. Programovou strukturu na Film+ se snažíme přizpůsobit tak, abychom ji mohli i nadále obohacovat o další filmy z české a slovenské produkce.

Máte v úmyslu vstoupit do některých chystaných českých filmů jako koproducenti, nebo se na nich nějak nadstandardně podílet?

Určitě to v našich plánech do budoucna figuruje. Je to společný cíl vysílatelů a výrobců filmů, aby vznikala kvalitní filmová produkce, která vyžaduje i dobrou spolupráci.

Máte nějaké konkrétnější představy, nebo jste se tímhle směrem zatím neubírali a vše je v teoretické rovině?

Věřím, že se nebavíme o úplně vzdálených termínech. Ale abych odpověděla na vaši otázku, v této branži jsou neoddělitelné jednotlivé fáze plánování od následného přechodu k samotné realizaci.

Co se týká akvizic, jaké české, respektive slovenské filmy hodláte v budoucnu nabídnout? V tiskové zprávě uvádíte například Pokoj v duši nebo 2Bobule.

Film Pokoj v duši uvedeme v televizní premiéře již v prvním pololetí letošního roku. Dalším z českých filmů pro letošní rok je drama Hodinu nevíš, komedie Ulovit miliardáře nebo právě zmíněná divácky velice úspěšná komedie 2Bobule.

A nějaké další snímky, na kterých se třeba ještě pracuje?

U filmů, které jsem jmenovala, už víme i přesné datum a ty další, které jsou v jednání, bych zatím ráda ponechala jako příjemné překvapení pro naše diváky.

Hodláte pokračovat v sérii nočních hororů na Filmu+? Připravujete i nějaké další tematické bloky?

Blok hororů si naši diváci žádali a právě proto jsme na tyto požadavky reagovali nasazením série hororů. Nevylučujeme nasazení dalších populárních tematických bloků do našeho vysílání.

Proč právě horory?

Úspěšnost hororů je podložená diváckými ohlasy. V exkluzivní premiéře uvedeme v nejbližší době např. film Krvavý Valentýn, který dosáhl ve své žánrové kategorii velice zajímavé návštěvnosti jak celosvětově, tak i v českých kinech. Horory prostě lidi baví.

Novinky na programech Fishing&Hunting a DoQ

Erika Luzsicza 3

Plánujete nějaké české pořady i na kanálech Fishing&Hunting a DoQ?

Na Fishing&Hunting už v současné době lokální obsah vysíláme. Naším plánem pro rok 2010 je zařadit do vysílání zhruba deset procent programingu české a slovenské produkce. Navázali jsme kontakty s významnými výrobci tuzemské produkce a máme rozjednané jednotlivé projekty, které budou naplňovány v rámci stanoveného harmonogramu pro letošní rok. Jde jak o dokumenty, reportáže, soutěže, tak i o různé dokumenty vzdělávacího charakteru. Rok 2010 tak bude i díky rostoucímu lokálnímu obsahu pro Fishing&Hunting zajímavý a napínavý. Navázali jsme spolupráci s celou řadou mysliveckých a rybářských časopisů v Čechách a na Slovensku, která perfektně funguje, a právě v rámci této naší spolupráce budeme i o těchto nových lokálních pořadech z české a slovenské produkce naše diváky a příznivce Fishing&Hunting informovat vždy včas.

Je ten zájem natolik velký, že byste uvažovali o spuštění lokální verze tohoto kanálu?

Byli bychom skutečně rádi, kdyby tomu tak mohlo být, nicméně jedním z mnoha důležitých prvků takové možnosti, která zatím není splnitelná, je právě i dostupnost požadovaného množství lokální produkce v odpovídající kvalitě, a to jak obsahové, tak technické.

V čem se odlišují požadavky rybářů a myslivců v jednotlivých zemích?

Co se týká požadavků rybářů z jednotlivých zemí, jsou podobné, a právě proto jsme se rozhodli, že tento program můžeme spustit na multiteritoriální bázi. V současné době připravujeme např. mezinárodní magazín, který však bude vyroben v lokálních produkcích. Jednou za měsíc se bude vysílat z pražského studia, pak z Budapešti a dále z Bukurešti. Tematika bude v každé zemi v jednom dílu stejná.

Počítáte s něčím podobným u kanálu DoQ?

Ano, počítáme. Vzhledem k zaměření DoQ jde však o těžší úkol než u Fishing&Hunting, protože DoQ je obecnější a tematicky méně vyhraněný kanál. Samozřejmě u všech kanálů v určité fázi plánujeme obohacovat programovou strukturu lokálním obsahem. Prvním krokem v tomto směru bylo u tohoto multiteritoriálního kanálu nasazení několika dokumentárních seriálů z vlastní IKO produkce. A to se nám, soudě podle diváckých ohlasů, osvědčilo. Jednou z divizí IKO TV Central Europe je totiž právě produkční divize IKO Production, která produkuje divácky úspěšné pořady pro naše vlastní kanály, a to i pro jiné země, kde působí IKO.

Jak hodnotíte sledovanost svých programů po zařazení do peoplemetrů v České republice?

KL24

Přechod z Mediaprojektu na klasické peoplemetrové měření sledovanosti a jeho výsledky potěšily nejenom nás, ale zejména zadavatele reklamy a reklamní agentury. Vždyť právě dobré výsledky sledovanosti kanálu zajišťují přesnější měřitelné zacílení pro zadavatele. A tyto pozitivní reakce už teď z jejich strany registrujeme.

Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Sledujete programy společnosti IKO Cable?

Seriál: Rozhovory
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).