Hlavní navigace

Velký letní test set-top-boxů (3.): selektivita

26. 7. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Autor: 118483
Server DigiZone.cz přináší podrobnou zkoušku ladicích obvodů sedmi digitálních přijímačů. Závěrečná část nabídne celkové pořadí testovaných set-top-boxů. Ještě předtím se ale dočtete, jak výrobky odolávají rušivým signálům ze sousedních kanálů. Myslíte si, že už znáte vítěze? Zkontrolujte si, jestli jste nemířili svým tipem vedle.

Laboratorní zkouška set-top-boxů proběhla ve dnech 3. a 4. července na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Na pracovišti Katedry radioelektroniky provedl měření Ing. Karel Ulovec. Pro nemalou finanční náročnost, která by byla nad provozní možnosti našeho serveru, bylo nutné získat pro akci partnery. Sponzorem „Velkého letního testu set-top-boxů“ se staly společnosti Konsigna, Omko a Tipa, za což jim DigiZone.cz děkuje. Část nákladů hradil server samotný.

Merici pristroje II

První díl seriálu výsledků přinesl údaje o citlivosti set-top-boxů, druhý se věnoval minimálnímu odstupu signálu od šumu. Přes dílčí odlišnosti jsou si zatím testované digitální přijímače rovnocennými soupeři. Někoho proto možná překvapí, že zkouška selektivity dopadla jako podařený kulečníkový rozstřel.

Sestava přijímačů a nastavení testu

Pokud se na čtení předešlých částí chystáte až v budoucnu, nebo jen nechcete pátrat dlouho v paměti, zopakujeme základní fakta. Do „Velkého letního testu set-top-boxů“ vybrala redakce sedm výrobků, které mají společného jmenovatele – cenovou dostupnost. Vyzkoušené digitální přijímače si mohou zájemci koupit za 1700 až 3500 korun s DPH, jedná se o zařízení určená pro televizor a postrádající pevný disk. Seznam testovaných výrobků uvádí následující tabulka:

Analogové televizní vysílání má tři složky: obraz, barvu a zvuk. Trojice různých informací je rozmístěná po délce vysílacího kanálu, který pro systém PAL činí 8 MHz. Digitální multiplex představuje oproti tomu spojitou směs informací, která naplňuje televizní kanál od začátku až do konce. Nejvíce vlevo je u analogu obraz, nejdále doprava sahá zvuk. Pro test uvažujme jeden kanál DVB-T, který je obklopený dvěma analogovými programy.

Za selektivitu se obecně považuje schopnost odolávat rušivým signálům. V našem měření se rozumí selektivitou pro nižší kanál poměr výkonu rušivého signálu k výkonu signálu užitečného. Pro české podmínky odpovídá kmitočet ruchu kmitočtu zvukové nosné vlny v sousedním nižším kanále, offset rušivého signálu je tedy –4,25 MHz. Obdobná je situace i směrem nahoru, k vyššímu kanálu. Při měření selektivity pro vyšší kanál kmitočet ruchu odpovídá kmitočtu obrazové nosné vlny v sousedním vyšším kanále, offset rušivého signálu má hodnotu +5,25 MHz. Pro analogové televizní vysílání norma předepisuje pro přenos zvuku využívat výkon o 13 dB (dvacetkrát) nižší než pro přenos obrazové informace, na druhou stranu rušivý kmitočet zvuku je o 1 MHz blíže k sousednímu kanálu.

Zásadní odchylku představují 3 dB. To je rozdíl, který znamená poloviční, resp. dvojnásobný poměr. Odlišnost o 10 dB odpovídá 0,1násobku, resp. 10násobku poměru.

Měření proběhlo v módu 8k a při modulaci datových nosných vln 64-QAM pro kódový poměr 2/3, ochranný interval 1/8 a na 35. kanále (586 MHz). Ing. Karel Ulovec zvolil pro test kmitočet, který je v Praze nevyužitý a umožňuje tak zkoušku bez rušivého vysílání na stejném kanále. Výkon užitečného signálu činil –55 dBm, přičemž součtový člen do něj zanáší útlum o 6 dB na výsledných –61 dBm.

Příznivcům fyziky připomeňme, že relevantní jednotkou je tentokrát decibel. Pro jeho hodnotu platí vztah:

dB = 10 x log10 (výkon rušivého signálu / výkon užitečného signálu).

Výsledná selektivita

Pro selektivitu zatím neexistuje žádná norma, její návrhy se ale připravují. Draft Revision Of Recommendation ITU-R BT.1368–4 pro podobná měření se stejným nastavení parametrů uvádí pro frekvenci nižší o –4,25 MHz (zvuk levého souseda) přibližně 30 dB. Vyšší frekvence, která je od středu kanálu vzdálená o 5,25 MHz (obraz pravého souseda), má mít zhruba 32 dB. Podívejte se, jak se s požadavky vypořádaly testované set-top-boxy.

SelektivitaVyšší robustnost: kódový poměr 2/3, ochranný interval 1/8
nosná zvuku v nižším kanále (dBm) nosná obrazu ve vyšším kanále (dBm) selektivita pro nižší kanál (dB) selektivita pro vyšší kanál (dB)
Strong  –28,5  –8,9 26,5 46,1
TechniSat  –15,9  –15,3 39,1 39,7
MASCOM  –30,6  –8,4 24,4 46,6
HUMAX  –22,8  –5,7 32,2 49,3
LEMON  –18,5  –12,3 36,5 42,7
Genius  –32,3  –13,6 22,7 41,4
Golden Interstar  –28,9  –11,1 26,1 43,9
Selektivita

Graf ukazuje, že se situace na obou frontách výrazně liší. Zatímco obraz analogového kanálu napravo nedělá přijímačům problém, levý zvuk je pouze ve třech případech nad normou. Selektivita pro nižší kanál se liší mezi nejlepším TechniSatem a nejméně úspěšným Geniusem o 16,4 dB. Když víme, že 10 dB odpovídá přibližně desetinásobku výkonu, snadno si odvodíme, že se DigiPal 2 dokáže vypořádat se zvukem levého souseda cca 40× lépe než TVGo DVB-T31.

TechniSat má selektivitu vyrovnanou směrem nahoru i dolů. Další testované přijímače si směrem k obrazu horního kanálu vedou podstatně lépe a DigiPal 2 se rázem ocitá na nejnižší příčce. Sousední obraz z pravé strany vadí nejméně set-top-boxu Humax F3-Fox T. Rozdíl selektivity pro vyšší kanál mezi prvním a posledním je 9,4 dB, tedy zhruba desetinásobný po­měr.

Absolutní čísla, která si můžete o selektivitě výrobků přečíst z tabulky, mají souvislost s reálným příjmem. 20 dB odpovídá přibližně 100× většímu výkonu, 30 dB cirka 1000× a 40 dB až 10.000× silnějšímu výkonu. Vysílání DVB-T na určitém kanále by v posledním případě přehlušil teprve analogový soused, jehož výkon by byl 10.000× větší. Zní to sice absurdně, ale prakticky něco takového dosud možné je. Stačí bydlet blízku u vysílače analogového signálu a na sousedním kanále přijímat z velké dálky digitální multiplex.

Celkové pořadí

Pro hodnocení jsme použili jednoduchý klíč. Za každých 0,5 dB nad normou získal přijímač 0,5 bodu do celkového banku. Jakmile byl výsledek set-top-boxu v dané kategorii pod normou, za každý 0,5 dB pod ní se jeho bank o 0,5 bodu ochudil. K převodu na půlbodovou škálu jsme se rozhodli pro lepší odlišení jednotlivých testovaných výrobků, zároveň jsme nechtěli bazírovat na desetinách decibelu.

Bodové tabulky, proporční graf ani výsledková listina už nepotřebují myslím zvláštní komentář. Konečné pořadí jsme nakonec připravili ve dvojím provedení: absolutní a bez selektivity. Rozdíly jsou značné.

Podrobné body
citlivost (b.) C/N (b.) C/N fixed (b.) C/N portable (b.) selektivita (b.)
vyšší robustnost nižší robustnost vyšší robustnost nižší robustnost vyšší robustnost nižší robustnost vyšší robustnost nižší robustnost nižší kanál vyšší kanál
Strong 5 3 2,5 0,5 1  –1,5  –0,5  –4  –3,5 14
TechniSat 3,5 2,5 2 1 1 0 0 3,5 9 7,5
MASCOM 3 2 3,5 2 1,5 0 0 3  –5,5 14,5
HUMAX 3,5 2,5 2 1,5 1 0  –1  –3,5 2 17
LEMON 4 3 2 1 0 0  –0,5 2 6,5 10,5
Genius 1 0,5 2 2 0 0  –1 1,5  –7 9
Golden Interstar 4 3 3 2 1 0 0 3,5  –3,5 11,5
Kategorie
citlivost (b.) C/N (b.) C/N fixed (b.) C/N portable (b.) selektivita (b.)
Strong 8 3  –0,5  –4,5 10,5
TechniSat 6 3 1 3,5 16,5
MASCOM 5 5,5 1,5 3 9
HUMAX 6 3,5 1  –4,5 19
LEMON 7 3 0 1,5 17
Genius 1,5 4 0 0,5 2
Golden Interstar 7 5 1 3,5 8
Proporcni vysledky
Absolutní pořadí
umístění přijímač bodový zisk
1. TechniSat DigiPal 2 30
2. Lemon 030T 28,5
3. Humax F3-Fox T 25
4. Golden Interstar DVB-T 8100 Premium 24,5
5. Mascom MC 1300T 24
6. Strong STR 5010 16,5
7. Genius TVGo DVB-T31 8
DigiPal 2
Pořadí bez selektivity
umístění přijímač bodový zisk
1. Golden Interstar DVB-T 8100 Premium 16,5
2. Mascom MC 1300T 15
3. TechniSat DigiPal 2 13,5
4. Lemon 030T 11,5
5.-7. Humax F3-Fox T 6
Genius TVGo DVB-T31 6
Strong STR 5010 6
Interstar DVB-T 8100

Celkovým vítězem „Velkého letního testu set-top-boxů“ se stal přijímač TechniSat DigiPal 2. Potvrdil tak svoje kvality z únorového „Testu deseti set-top-boxů se základní výbavou“ i po ryze technické stránce. Když si odmyslíme kritérium selektivity, stal se mistrem citlivosti a minimálního odstupu signálu od šumu Golden Interstar DVB-T 8100 Premium. Poslední pozice konečného pořadí patří přijímači Genius TVGo DVB-T31. Ale také on dosáhl kladného výsledku a jeho ladicí obvod jako celek obstál v souboji s normou pro zemské digitální vysílání.

ebf 24 - tip duben

Naše poděkování patří Ing. Karlu Ulovci, který nejenže provedl nezbytná měření, ale navíc nasměroval DigiZone.cz při interpretaci surových dat. Doufáme, že jsme vám zkouškou příjmových parametrů set-top-boxů udělali radost. Podobný test by byl jistě zajímavý např. pro digitální „klíčenky“ pro PC. Obáváme se však, že v těchto vodách bychom lovili sponzory jen velmi obtížně. Víte-li o někom, kdo by chtěl na podobném testu finančně participovat, neváhejte a napište e-mail redakci.

Foto: Autor a Karel Ulovec

Budou vám výsledky "Velkého letního testu set-top-boxů" vodítkem pro výběr digitálního přijímače?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).