Hlavní navigace

Většina podniků je nespokojena s úsporami z virtualizace, říká průzkum CA Technologies

15. 8. 2011
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Společnost CA Technologies zveřejnila výsledky z nezávisle realizovaného průzkumu (detaily níže) zjišťujícího stav IT automatizace. Průzkum zahrnoval 460 IT decision-makerů z oblasti středních a velkých společností a zjistil, že 60 % z nich je nespokojen s tím, jak velké úspory jim přinesla virtualizace. Respondenti navíc věří, že IT automatizace hraje klíčovou roli v maximalizaci úspor z virtualizace a cloud computingu.

Společnost CA Technologies zveřejnila výsledky z nezávisle realizovaného průzkumu (detaily níže) zjišťujícího stav IT automatizace. Průzkum zahrnoval 460 IT decision-makerů z oblasti středních a velkých společností a zjistil, že 60 % z nich je nespokojen s tím, jak velké úspory jim přinesla virtualizace. Respondenti navíc věří, že IT automatizace hraje klíčovou roli v maximalizaci úspor z virtualizace a cloud computingu.

Téměř všichni účastníci průzkumu (95 %) již v podniku virtualizaci využívají, zavádějí, či alespoň mají plány na její využití. Většina zmiňovala jako hlavní motivy pro nasazení virtualizace snížení nákladů (85 %) a zvýšení stupně využití serveru (84 %). Na druhou stranu 63 % respondentů odpovědělo, že nedosáhli očekávané míry úspor, u 5 % dokonce náklady vzrostly vlivem složitosti virtualizace.

Virtualizace může být požehnáním, ale také provozní noční můrou,“ říká jeden z účastníků průzkumu Ian Watts, senior technical manager společnosti BT Americas. „Řízení změn přináší velké dodatečné náklady, protože jakákoli změna musí být implementovaná do všech aplikací a všemi uživateli sdílejícími stejnou virtualizační sadu. Řada organizací rychle zaznamená výhody virtualizace jako jsou menší náklady na hardware a lepší využití serverů, nicméně tyto výhody mohou být zastíněny nedostatkem vylepšení v produktivitě datového centra.“

Potřeba automatizace

Průzkum ukazuje, že existuje přímá korelace mezi automatizací IT služeb ve virtualizovaném prostředí a úsporou nákladů. Například 44 % respondentů, kteří popsali své poskytování služeb jako automatizované zároveň uvedlo, že díky virtualizaci výrazně snížili své náklady. Naopak 48 % respondentů, u nichž došlo vlivem virtualizace k růstu nákladě zároveň sdělilo, že poskytují služby ručně, neautomatizovaně.

Tento průzkum ukazuje, že často zmiňovaných výhod virtualizace a cloud computingu lze jen obtížně dosáhnout bez předchozí standardizace a automatizace rutinních IT procesů,“ říká Roger Pilc, general manager divize Virtualization and Automation společnosti CA Technologies. „Bez automatizace mohou být IT pracovníci zahlceni složitostí řízení vysoce distribuované IT infrastruktury sestávající z virtuálních i fyzických serverů, aplikací a dynamických cloudových služeb.“

„Stejné zklamání cítíme i v České republice, zavedení virtualizace, tedy samotných technických nástrojů virtualizace se ukazuje jako zcela nedostačující akce na dosažení úspor v provozu, klíčovým dalším krokem organizací je uvést v praxi procesní automatizaci a standardizaci, která odemkne potenciál úspor ve virtualizovaných prostředích. Jako vedoucí firma v procesní automatizaci již spolupracujeme se zákazníky na tomto kroku,“ říká k problému Karel Schmidtmayer, Country Manager CA Technologies.

Nový přístup

Aby byly podniky skutečně efektivní a mohly dosáhnout na výhody virtualizace a cloud computingu, musí automatizovat a integrovat fyzické i virtuální servery, jejich konfiguraci, poskytování služeb, monitorování, bezpečnost, aplikování softwarových záplat a to přes celé heterogenní podnikové procesy. Podniky musí omezit svou závislost na manuálních procesech a implementovat nástroje a procedury automatizující standardní řídící a administrativní úkoly, stejně tak zajistit efektivní řízení kapacit.

cif-tip-téma-foto

O průzkumu

Průzkum byl realizován společnosti UBM TechWeb na objednávku CA Technologies a UBM TechWeb byla zodpovědná za programování a analýzu dat. Postupy byly realizovány přísně podle standardů tržních výzkumnů. Celé výsledky průzkumu jsou k dispozici jako webcast a ve zdarma poskytované zprávě The State of IT Automation.