Hlavní navigace

Vláda rozhoduje o budoucnosti datových schránek. Padne monopol pošty?

8. 6. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Datové schránky
Smlouva na provozování datových schránek končí za rok a půl a ministerstvo vnitra řeší, jestli bude systém dál provozovat státní Česká pošta.

Aktualizováno: Vláda se na svém jednání 8.6. k datovým schránkám nedostala a projednávání bylo přerušeno.

Bude datové schránky i po roce 2017 provozovat státní Česká pošta, nebo se otevřou možnosti i jiným provozovatelům? 

Ministr vnitra Milan Chovanec jde dnes na vládu (kromě jiného) i s materiálem, který jeho úředníci nazvali: „Zajištění provozu Informačního systému datových schránek po roce 2017“. Hodnotí dosavadní provoz celého systému ISDS a rozebírá čtyři cesty, kterými by se ministerstvo mohlo v budoucnosti vydat. Zároveň se kloní k jedné z nich. 

Datových schránek je dnes podle serveru Datoveschranky.info zprovoz­něno 743 821 a proteklo jimi už 363 313 213 zpráv. Provozovatelem systému je státní Česká pošta, která za to na základě smlouvy s ministerstvem vnitra inkasuje ročně 500 milionů Kč (bez DPH). Stát je vlastníkem uživatelských účtů, domén, datových schránek i jejich obsahu, ale nevlastní žádné licence k systému – ve smlouvě má pouze opci, podle které může poštu vyzvat, aby mu licence prodala.

Důležité je, že ISDS dnes nemůže provozovat nikdo jiný, než právě Česká pošta – zákon totiž vyžaduje, aby provozovatelem byl držitel poštovní licence (jediným držitelem je přitom až do roku 2017 právě Česká pošta). A monopol na provozování datových schránek má zákonem o poštovních službách (viz přechodná ustanovení zavedená zákonem č. 221/2012 Sb., čl II, odstavec 4) pojištěný i po liberalizaci trhu.

Samo vnitro přitom přiznává, že současný stav má kromě hlavní výhody (tou má být to, že systém datových schránek je „v rutinním provozu“) také podstatné nevýhody – například to, že je provoz ISDS příliš drahý a vzhledem k tomu, že stát k němu nevlastní licence, nemůže se dále vyvíjet a nemůže na rozvoj čerpat peníze z evropských fondů, ani z rozpočtu ministerstva.

Čtyři varianty

Ponechat současný stav, ale zrušit opci na licenci, nebo naopak licenci od pošty koupit. Anebo úplně zrušit monopol pošty a otevřít cestu novým provozovatelům – či úplně novému řešení. To jsou ve zkratce čtyři možné varianty budoucnosti ISDS, které vnitro v materiálu, který má Lupa.cz k dispozici, vládě předkládá. 

Pokračovací: Varianta A předpokládá, že provozovatelem ISDS bude nadále Česká pošta, v podstatě za stejných podmínek, jako dosud. Vnitro u této varianty jen navrhuje zrušení své opce na licence k systému, protože podle úřadu poštu brzdí v rozvoji a nabízení komerčních služeb, souvisejících s datovými schránkami. Licence by i tak zůstaly státu (respektive státnímu podniku), uklidňuje ministerstvo.

Taktická: Také Varianta B předpokládá zachování stávajícího stavu, včetně současné legislativy (tedy monopolu pošty na provoz ISDS). Ministerstvo vnitra by ale v této variantě využilo smluvně definovanou opci na licence, které by koupilo do svého vlastnictví. Státní rozpočet by to přišlo asi na 189 milionů korun (včetně DPH). Díky tomuto kroku se mají zvýšit možnosti úprav a dalšího rozvoje provozu ISDS, a to zejména v delším časovém horizontu. Odtud též pojmenování této varianty.

Provozní: Varianta C počítá se změnou zákonů tak, aby ISDS mohl provozovat kromě pošty kdokoli jiný. Podobně jako u předchozí varianty by vnitro využilo opce a koupilo licence na ISDS do svého vlastnictví. A pak by se vidělo: buď by ministerstvo dokázalo systém provozovat samo, nebo by vypsalo otevřené výběrové řízení na provoz stávajícího systému. Pošta by jej pak případnému vítězi předala.

Inovativní: I Varianta D počítá se změnou zákonů tak, aby pošta ztratila na provoz datových schránek monopol. Vnitro by se pak buď rozhodlo provozovat systémy vlastními silami, nebo by vypsalo otevřené výběrové řízení, které by zahrnovalo i možné úplně nové řešení systému datových schránek. Vítěz by pak musel zvládnout migraci současného ISDS k sobě.

Doporučení padla. Problém jsou peníze

Ministerstvo si nechalo své varianty posoudit poradenskou firmou Deloitte a v její studii se dají najít zajímavé body. Analytici například došli k závěru: „Pro stávající uspořádání, kdy stát nakupuje služby od jiné státní entity, která je dále nakupuje na základě realizované veřejné zakázky od svého dodavatele, není čistě z právního hlediska žádný důvod.“

Narážejí na skutečnost, že si ministerstvo vnitra sice objednává provoz ISDS od České pošty, pro tu ale podstatou část služby zajišťuje subdodavatel – operátor O2, respektive firma O2 IT Services, s. r. o.

Případná změna zákona tak, aby ISDS mohl provozovat kdokoli, a ne jen držitel poštovní licence, pak podle analytiků nevypadá jako velký problém. „Podmínka provozování ISDS držitelem poštovní licence pak není ve vztahu k zákonu o poštovních službách jakkoliv odůvodněna, tedy případná legislativní změna ZEÚ nevyvolává nutnost návazných legislativních změn v zákoně o poštovních službách.“ Ano, podmínka skutečně vypadá čistě jako účelové zajištění monopolu České pošty. 

Z analýzy nakonec vyplývá, že se stát musí rozhodnout, jestli chce tuto podmínku zrušit, nebo ne. Pokud ji chce zachovat, vychází z dvojice variant A a B mírně lépe cesta B, pokud monopol pošty padne, preferují analytici mezi verzemi C a D spíše variantu C.

Ministerstvo má ovšem jasno: měnit zákony a současný stav není žádoucí. „Elektronické doručování se do budoucna stává přirozenou náhradou smršťujícího se trhu listovních zásilek, a proto MV považuje současné uspořádání za vhodné, s ohledem na zaměření České pošty, s. p. jako poskytovatele poštovních služeb,“ přiznává, že mu jde mimo jiné o to, aby státní pošta nepřišla o slušný zdroj příjmů.

Největší šanci na schválení tak má varianta B, „Taktická“, kterou kromě vnitra kabinetu doporučuje ke schválení i Rada vlády pro informační společnost. Milan Chovanec jde ale na vládu s tím, že ještě bude muset přesvědčit Andreje Babiše o tom, že se nákup licencí za 189 milionů korun vyplatí.

Ministerstvu financí se totiž další utrácení nelíbí. Rozpor se nepodařilo odstranit ani jednáním na úrovni náměstků, které proběhlo na začátku května. 

Na obzoru kontrola z Bruselu

Kauzu otevřel na konci minulého týdne týdeník Dotyk. Podle něj se problém týká i dalších subdodavatelů, které využívá Česká pošta. Těmi jsou kromě O2 i třeba Software602 nebo Datasys. 

Pokud by tedy nakonec zvítězila varianta, kterou chce prosadit ministerstvo vnitra, musela by pošta zřejmě služby přesoutěžit. „Problém je, že sama stále nemá "své jisté“ a tudíž ani nemá co soutěžit," píše v Dotyku Jiří Pšenička.  

A aby toho nebylo málo, tak se do celé situace vložila ještě Evropská komise. Ta chce zjistit, jestli projekt ISDS nevykazuje znaky nedovolené veřejné podpory. Vnitro totiž platí státnímu podniku za provozování systému roční paušál bez toho, že dál zkoumalo, jaké jsou reálné náklady.

Autor článku

Po klasickém desetiletém novinářském kolečku (on-line, papír, televize) se vrátil zase na web a je mu dobře. Více na LinkedIn.