Hlavní navigace

Volný nasazuje CProxy

23. 6. 2004
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Mobilní operátoři akcelerují své GPRS připojení již delší dobu, aby zvýšili jeho efektivní rychlost. Nyní přichází s obdobným krokem i první pevný operátor, Czech On Line. Uživatelům svých dial-upových služeb, které poskytuje pod značkou Volný, nyní nabízí zdarma akcelerátor, založený na tuzemské technologii CProxy.

Možností akcelerace, optimalizace, komprese a dalších forem zefektivnění přístupu na Internet dnes existuje celá široká škála. Z jednoho možného pohledu je lze dělit na řešení:

 • čistě klientská neboli taková, která vše potřebné zajišťují na straně uživatele (klienta),
 • čistě serverová neboli taková, kde se vše odehrává na straně poskytovatele připojení (serveru),
 • řešení „klient/server“, kdy část funkcí je realizována u uživatele (klienta) a část u poskytovatele připojení (na serveru).

Princip fungování první, čistě klientské varianty je velmi jednoduchý: opatření na straně uživatele zajistí, že vůbec nevznikne požadavek na stažení něčeho konkrétního – třeba reklamy, resp. obrázku či flashe, apod. Vše má pod kontrolou uživatel a na výběr má jak samostatné produkty (například omezovače reklam, pop-up oken, celé personální firewally atd.), tak různé nadstavby (např. MyIE2), až po vhodnou konfiguraci zcela standardních programů (např. vypnutí obrázků v browseru). Významnou předností je i nezávislost na poskytovateli a způsobu připojení.

Čistě klientská řešení naopak nemají z principu šanci komprimovat cokoli, co už je z Internetu stahováno. Naopak serverová řešení takovouto šanci mají díky tomu, že přes ně prochází veškerý uživatelem vyžádaný „tok dat“, a to ještě dříve, než se „vydá na cestu“ směrem k uživateli. Velmi ale záleží na tom, zda jde o čistě serverové řešení, které nemůže počítat s žádnou specifickou aktivitou na straně uživatele (klienta), nebo o řešení „klient/server“, které s ní počítat může. Čistě serverové řešení pak může dělat jen takové věci, které není třeba „vracet zpět“. Tedy například optimalizaci HTML kódu (může např. vynechávat komentáře a jiné „zbytečnosti“) nebo změnu komprimace obrázků (a tím ale i jejich kvality). Případná komprese obecných dat však již vyžaduje součinnost protistrany, a to zpětnou „dekompresi“ na straně klienta.

Čistě serverová řešení jsou zajímavá hlavně v situaci, kdy zařízení na straně uživatele není dostatečně inteligentní a výkonné pro provozování klientské části, nebo pro ně není takováto klientská část k dispozici, případně (a to možná bude nejvýznamnější) když uživatel tohoto zařízení nemá dostatečné znalosti, schopnosti či jen vůli a zájem si nějakou klientskou část instalovat a provozovat. Z pohledu operátorů je jistě významné i to, že čistě serverová řešení mají menší nároky na podporu uživatelů, alespoň ve srovnání s řešeními „klient/server“.

Jaká je situace na trhu?

Produktů pro čistě klientské řešení, zaměřených zejména na omezení reklamy, dnes existuje opravdu široká škála (viz např. tento přehled na Technetu). Rozšiřuje se i nabídka a schopnosti nadstavbových programů (osobně používám MyIE2) a různé „omezovací“ a optimalizační funkce se čím dál více prosazují i do standardních aplikačních programů (včetně údajně chystaného omezování pop-up oken v browserech od Microsoftu).

Serverová řešení již pochopitelně mají charakter služby, která může být spojena s nutností instalovat u uživatele klientskou část (u řešení klient/server). Nejde tedy již jen o pouhý produkt, ale musí zde být i konkrétní poskytovatel služby, který provozuje příslušnou serverovou část.

V České republice jsou takováto serverová řešení běžně dostupná u dvou mobilních operátorů, kteří jimi vylepšují nepříliš vysokou rychlost svého GPRS připojení. Eurotel i T-Mobile přitom shodně nabízejí jak čistě serverové řešení, tak i řešení klient/server:

 • Eurotel Akcelerator je čistě serverové řešení, Eurotel Akcelerator Plus je řešení klient/server vyžadující instalaci klientské části u uživatele,
 • T-Mobile GPRSpeed je čistě serverové řešení, T-Mobile GPRSpeed Plus řešení klient/server.

Vedle toho jsou v České republice provozována, formou služby, i další serverová řešení. Nejznámější je původní tuzemské (a zřejmě tedy proprietární) řešení CProxy, které jako službu provozuje olomoucká společnost DC Systems. Podrobnější recenzi a srovnání s další službou (Internetlevne) jste si mohli přečíst i zde na Lupě, v tomto článku z května t.r.

Zajímavá je na tomto článku i statistika od provozovatelů služby CProxy: každý den prý projde přes příslušný server na 20 GB dat, přičemž skladba uživatelů je následující:

 • 73 procent uživatelé GPRS,
 • 10 procent uživatelé dial-upu,
 • osm procent ADSL či kabel,
 • šest procent uživatelů WiFi připojení.

Důležité je také to, že stávající provozovatel služby Cproxy (DC Systems) ji provozuje stále v testovacím režimu. Podle citovaného článku (z 11. května 2004) lze očekávat přechod na placenou verzi, a to prý „zhruba do dvou měsíců“.

Pro mobilní uživatele přitom již existuje „operátorská alternativa“, kdy službu provozuje sám mobilní operátor, viz výše, a svým zákazníkům ji poskytuje zdarma. Otázkou proto bylo, zda se obdobné „operátorské řešení“, poskytované zdarma vlastním zákazníkům, nevyplatí i některému z pevných operátorů – ať již pro dial-up uživatele, či pro uživatele ADSL.

CProxy pro uživatele Volný

Otázka z předchozího odstavce byla zodpovězena v pondělí 21. června, kdy zprovoznění další serverové „akcelerační služby“ ohlásila i společnost Czech On Line. Určena je pro uživatele dial-upových služeb, které Czech On Line poskytuje rezidenčním zákazníkům pod značkou Volný. Z diskuse pak vyplynulo, že Czech On Line uvažuje o obdobné službě i pro uživatele svých ADSL služeb (s objemovými limity).

Nová služba se jmenuje Volný Internet akcelerátor, a po technické stránce jde o řešení na platformě CProxy (prý jde o společný projekt Czech On Line a autorů CProxy). Tomu pak odpovídá i řešení celé služby a její možnosti – nezaznamenal jsem žádnou významnější funkční odlišnost od stávající verze služby. Dokonce i statistiky o účinnosti akcelerátoru, které Czech On Line poskytl novinářům, se přesně shodují se statistikami úspěšnosti samotné služby CProxy v její dosavadní podobě (zde).

Co přesně tedy nová služba Volný Internet akcelerátor nabízí, resp. jaké jsou její schopnosti? Vezměme to výčtem:

 • komprimace obrázků ve formátu JPEG a GIF: fakticky jde o převedení obrázku do tvaru s jinou úrovní komprese, což se může projevit jejich zhoršenou kvalitou při výsledném zobrazení; je na uživateli, aby si nastavil svůj vlastní kompromis mezi kvalitou a objemem,
 • optimalizace HTML kódu: na serveru prý dochází k odstraňování „zbytečností“ (částí HTML kódu, které neovlivňují výsledné zobrazení, jako například komentáře); naopak, a to mne docela překvapilo, nedochází k žádné kompresi přenášeného HTML kódu,
 • komprese dat přenášených protokoly SMTP, POP3 a IMAP,
 • možnost filtrování reklamy (jednak na bázi filtrování obrázků zadaných rozměrů, jednak na bázi URL, ze kterých jsou reklamy stahovány),
 • možnost filtrování flash animací.

Co naopak implementováno není, je blokování pop-up oken.

Celá klientská část, samozřejmě stejně jako u původní služby CProxy, má formu (lokální) proxy brány. To znamená, že uživatelem používané aplikace musí být nastaveny tak, aby „chodily“ přes tuto proxy bránu a nikoli přímo do Internetu. Příslušné návody najdete na webu Volný, resp. CProxy). K dispozici je také služba automatické aktualizace celého produktu.

Důležité je, že nová služba „Volný Internet akcelerátor“ je dostupná pouze „neanonymním“ uživatelům dial-up služeb Volný, tedy těm, kteří se přihlašují pomocí jména a hesla (nikoli těm, kteří využívají možnost anonymního připojení přes Volný). Důvodem je to, že uživatelské nastavení akcelerátoru je uchováváno na serveru, a tedy pod příslušným uživatelským účtem.

K čemu to je?

Zajímavou otázkou je jistě to, k čemu nová služba vlastně slouží.

U GPRS je význam akcelerace zřejmý: tam jde o službu, která díky sdílení kapacit (volných timeslotů v buňce všemi aktivními GPRS uživateli) může mít nepříjemné problémy s efektivní rychlostí. Akcelerace pak tento handicap zmenšuje.

Pokud by akcelerace byla nasazena i u „limitovaného ADSL“ (resp. až bude), vypadalo by to sice podivně (optimalizace a šetření na „broadbandu“), ale mělo by to svou jasnou logiku: pokud je na uživatele uvalen objemový limit, toto je cesta, jak jeho dopady zmírnit. Zajímavou otázkou ovšem bude, zda se to vyplatí i poskytovatelům, protože na jejich straně asi bude akcelerátor klást nemalé nároky na výpočetní kapacitu.

UX DAy - tip 2

Co ale u dial-upu? Objem přenesených dat zde sám o sobě nehraje roli. Tu může hrát až nepřímo, skrze to, že se stejná data stahují rychleji – samozřejmě za podmínky, že nedochází k dalšímu zdržení na serveru, v důsledku nutné optimalizace, resp. komprese. Je ale takovéto zrychlení skutečně pro uživatele podstatné? Kde a jak vznikají rozhodující časové prodlevy, které se následně projevují na účtu za provolané minuty?

Zůstaneme-li u „běžného brouzdání“, nevznikají rozhodující časové prodlevy primárně reakcí uživatele, který určitou dobu „zírá“ na obrazovku na staženou WWW stránku a nějak ji zpracovává (čte apod.)? Nebo pokud je hlavní brzdou skutečně rychlost stahování, co konkrétně zdržuje nejvíce? Je to stahování velkých obrázků patřících do WWW stránky, nebo jsou to obrázky, animace a další formáty představující reklamy? Jaká je vaše zkušenost?

Co podle vašich zkušeností nejvíce přispívá ke zrychlení práce s Internetem?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).