Hlavní navigace

Volný TelefoNet: hovory po celý den jen za paušál

7. 10. 2005
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

U příležitosti desátých narozenin přichází Czech On Line s nabídkou tarifu s hovory (do pevných sítí v ČR) jen za paušál, a to po celý den. Podmínkou je ovšem připojení k Internetu, neboť jde o službu na bázi VoIP. Mění se i logo a sjednocují značky: své produkty a služby bude Czech On Line nyní nabízet jen pod značkou Volný.

Když se v roce 2001 otevřel v ČR trh pevných hlasových služeb, alternativní operátoři se doslova vrhli na volbu operátora (CS, Carrier Selection). Tehdy to byla jediná schůdná cesta k tomu, jak se prosadit na trhu a jak začít alespoň trochu konkurovat původně monopolnímu, a nyní výrazně dominantnímu Českému Telecomu.

Později alternativní operátoři vsadili na (trvalou) předvolbu operátora (CPS, Carrier PreSelection), a to jim umožnilo postoupit ještě o něco dále ve snaze získat pro sebe o něco větší podíl na trhu.

Dnes jsou ale možnosti další expanze touto cestou víceméně vyčerpány, a alternativní operátoři tak musí hledat jiné cestičky k zákazníkům a jejich přízni. Díky rozvoji Internetu je nachází v internetové telefonii, resp. v hlasových službách na bázi technologie VoIP.

Prostor pro konkurenci se jim otevírá zejména díky tomu, že k tzv. originaci hovoru (vedení jeho „počáteční části“) mohou namísto sítě Českého Telecomu využívat veřejný Internet. Tím jim odpadají tzv. originační poplatky, které samozřejmě museli přenášet do koncové ceny pro volající zákazníky.

Chybí paušální terminace

Zbaveni povinné (a drahé) originace v síti Českého Telecomu, mohou alternativní operátoři nabízet výhodnější volání do klasické pevné sítě (v rámci svých VoIP služeb). Stále však jsou limitováni tím, že za zakončení každého takovéhoto hovoru v pevné síti (tzv. terminaci) musí platit terminační poplatky tomu operátorovi, který příslušnou pevnou síť provozuje. Tedy většinou Českému Telecomu. Tyto terminační poplatky jsou stále minutové, resp. přímo úměrné délce hovoru (přesněji: platí se po sekundách). Možnost platit za tuto terminaci paušálně (a nikoli po minutách, resp. sekundách) v Česku dosud neexistuje.

Kvůli neexistenci paušální terminace je ale velmi obtížné „postavit“ pro koncového zákazníka takový tarif, který by nezpoplatňoval jednotlivé hovory po minutách (navíc k měsíčnímu paušálu), ale zahrnoval by je rovnou do měsíčního paušálu.

Ve specifické pozici je zde Český Telecom, který pro drtivou většinu hovorů platí tyto terminační poplatky sám sobě. Takže jejich výše je pro něj samotného irrelevantní, a může si tedy dovolit nabízet hovory jen za paušál. A také tak činí, když už delší dobu nabízí cenové programy (tarify) Volno a Volno Plus.

I tak ale nabízí hovory za paušál (nikoli zdarma, jak sám s oblibou tvrdí) jen v době mimo špičku, a ještě se před „upovídanými“ zákazníky jistí tím, že souvislý hovor limituje 30 minutami (delší hovor už je zpoplatněn po minutách).

Ostatní operátoři jsou ve zcela jiné pozici: i kdyby zákazníka zpoplatňovali paušálně, tedy pevnou částkou bez ohledu na objem hovorů, sami by za terminační poplatky museli platit po minutách (resp. sekundách) podle jejich skutečné délky. Je to přesně stejná pozice, ve které byli alternativní operátoři i počátkem loňského roku, když dva z nich (GTS a Czech On Line) začali nabízet dial-up pouze za paušál. Pamatujete si ještě, jak to dopadlo?

Jen pro připomenutí: museli zavést poměrně striktní „Fair Use Policy“ (maximální počet provolaných minut) a stejně s tím po několika měsících museli přestat.

Volný TelefoNet – hovory jen za paušál

Nyní ale přichází na trh další služba, postavená na stejném principu („paušální výnos, minutové náklady“). Jde o službu charakteru internetové telefonie (tj. na bázi VoIP), s názvem TelefoNet, kterou nabízí společnost Czech On Line.

Přesněji: tato služba má celkem čtyři varianty, z nich dvě jsou určeny pro rezidenční zákazníky (domácnosti) a dvě pro firmy. V každé dvojici pak je jedna varianta výše popsaného typu, tj. s hovory pouze za paušál, a jedna varianta s hovory zpoplatněnými po minutách (a zase bez měsíčního paušálu). Jména a ceny těchto služeb popisuje následující tabulka.

Jméno tarifu měsíční paušál do pevné sítě (špička) do pevné sítě (mimo špičku) do mob. sítě
Doma Nezavěšuj (ceny vč. DPH) 475 Kč 0 0 4,88 Kč
Doma Bez Paušálu (ceny vč. DPH) 0 0,99 Kč 0,58 Kč 4,88 Kč
Office NoLimit (ceny bez DPH) 699 Kč 0 0 3,70 Kč
Office MiniPrice (ceny bez DPH) 0 0,70 Kč 0,39 Kč 3,70 Kč

Podmínkou pro použití samozřejmě je vhodné připojení k Internetu. Na rozdíl od již dříve spuštěné služby Voice On Line zde ale není nutné mít přípojku od COL, navíc ve variantě realizované přes unbundling. Nyní stačí obecně jakákoli dostatečně kvalitní přípojka k Internetu. Czech On Line uvádí minimální rychlost 128 kbit/s (pozor: míněno v nejpomalejším směru, tj. obvykle na upstreamu).

Přenos hovoru po veřejném Internetu je přitom využíván jen pro originaci odchozího hovoru (resp. pro terminaci příchozího hovoru). Tedy mezi koncovým uživatelem a telefonní ústřednou Czech On Line. Dále už je hovor veden klasickou („swiched“) telefonní sítí.

Další podmínky

Všechny uvedené služby mají samozřejmě podrobnější ceník, zahrnující hlavně volání do zahraničí (služby Doma, služby Office). Z dalších podmínek, které se ke službám vztahují, je vhodné zmínit alespoň:

 • U tarifu Office MiniPrice (tj. jen hovorné, bez paušálu) existuje „minimální povinná konzumace“ ve výši 299 korun měsíčně (bez DPH). Pokud provoláte méně, zaplatíte tak jako tak oněch 299 korun. U tarifu Doma BezPaušálu žádná minimální konzumace není.
 • V síti Volný jsou všechny hovory zdarma. Do budoucna prý bude i nějaký SIP peering se zahraničím (zatím pouze v jednání).
 • Způsob tarifikace, u variant bez paušálu: do pevné sítě 120/60 (tj. první dvě minuty celé, pak po minutách), do mobilní sítě 30/30, do zahraničí 60/1.
 • Služby nepodporují (nepřipadá v úvahu): využití CS/CPS, volání na linky 971 (dial-up do Internetu), modemová spojení.
 • Služby podporují: použití kodeku G.729, faxová volání skupiny G3 na protokolu T.38
 • Pro příchozí hovory je zákazníkovi přiděleno geografické číslo (podle jeho lokality), samozřejmě z přídělu Czech On Line. Podle „geografické příslušnosti“ čísla jsou pak také směrována eventuální nouzová volání.
 • Aktivační poplatek (za každé přidělené číslo) je 298 korun vč. DPH pro domácnosti, resp. 250 korun pro služby pro firmy (bez DPH).
 • Pokud zákazník přestane používat službu dříve, než je její „minimální doba užívání“, zaplatí ukončovací poplatek 702 korun (vč. DPH) pro služby Doma, resp. 590 korun (bez DPH) pro služby Office. Pokud dostal dotované koncové zařízení, musí ještě doplatit „obdrženou slevu“ ve výši 1000 korun (při úvazku na jeden rok), resp. 2000 (při úvazku na dva roky).
 • Minimální doba užívání je buď 0, nebo 12 či 24 měsíců. Při úvazku na dva roky (u variant s paušálem) získává zákazník koncové zařízení zdarma. Může si vybrat mezi dvěma IP telefony (Well LP-302, VOGUE 8820 IP) a branou pro připojení klasického analogového telefonu (Asus VP 100). Jinak tato zařízení přijdou na necelé 2000 korun.
 • U variant Office je možné přenesení čísla. Přijde na 2900 korun (bez DPH) za jedno číslo.
 • K dispozici (online) je podrobný výpis hovorů, v papírové podobě je výpis zpoplatněn.

K dispozici je dále možnost automatického přesměrování hovoru (Call Fowarding), s rozlišením podle různých situací (obsazeno, číslo nedostupné apod.). Zatím není k dispozici hlasová schránka, resp. voicemail.

Fair Use Policy?

Klíčovým „parametrem“ nových služeb, ve variantě s paušály, je určitě to, zda mají nějaké omezení či restrikce co do možnosti jejich využití. Například něco takového, jako je u tarifů Volno Českého Telecomu – tedy omezenou délku hovorů v ceně paušálu (do 30 minut).

U služeb TelefoNet nic takového není. Žádné omezení ani na délku, ani počet hovorů. Přesto si však poskytovatel připravil i určité pojistky proti „neadekvátnímu využití“ varianty s paušálem, a to do popisu služby [PDF, 103 kB], který doplňuje Všeobecné podmínky poskytování služby Volný. Zde se mj. uvádí:

Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité ukončení poskytování Služby nebo změnu Služby, jestliže ze svých provozních podkladů zjistí, že Účastník neužívá cenový program ‚Doma Nezavěšuji‘ pro běžné osobní účely, ale k některé z výše uvedených aktivit.

Těmi „výše uvedenými aktivitami“ pak jsou (pro službu Doma Nezavěšuj):

předprodávání dalším osobám, využití ke komerčním účelům, k ziskovým či neziskovým aktivitám, pro domácí kanceláře, obchodní činnosti, prodej, telemarketingové aktivity, automatické vytáčení, nepřetržité nebo převažující přesměrování hovorů, hromadné rozesílání faxů, dlouhotrvající spojení a další aktivity v rozporu s běžným užíváním pro osobní účely."

U služby Office NoLimit je situace analogická, jen samozřejmě odpadá zákaz využití pro komerční účely.

Logika takovýchto omezení (i jejich výskytu jen u variant s hovory pouze za paušál) je jasná: poskytovatel služby vyšel z určitého očekávaného chování zákazníka, a na základě toho také vykalkuloval výslednou cenu. Pokud by konkrétní zákazník takovéto chování výrazně či dlouhodoběji překračoval, poskytovatel potřebuje mít nějaký nástroj, jak se bránit vlastnímu vykrvácení. Taková je realita – žádné „obědy zdarma“ (free lunches) neexistují ani v telekomunikacích.

Za povšimnutí jistě stojí i významný rozdíl v ceně paušálu u jinak prakticky stejných služeb Doma Nezavěšuj a Office NoLimit: poskytovatel u nich musel vycházet z jiných předpokladů o „očekávaném“ chování zákazníka, a z toho odvodil i odlišnou cenu.

Srovnání

To, zda nové služby TelefoNet, s hovory pouze za paušál (Doma Nezavěšuj a OfficeNoLimit) uspějí a jejich poskytovatel je dokáže dlouhodobě „udržet“ (po neúspěchu dial-upu za paušál v loňském roce) bude záležet i na celkové situaci na trhu.

Na rozdíl od paušálního dial-upu, který skončil neslavně, tipuji, že zde nebude tak velký „hlad“ po produktu tohoto typu. Ruku v ruce s tím mi pak vychází, že uživatelé nebudou mít tak velkou motivaci výrazněji překračovat očekávané chování. Zvláště když mají a budou mít k dispozici alternativy, které mohou lépe vyhovovat jejich potřebám. Takže bude záležet hlavně na tom, jak dobře se Czech On Line se svou kalkulací výsledné ceny strefil do potřeb trhu a do „očekávaného chování“ zákazníka v domácnosti a ve firmě. A to ukáže až čas.

Dnes se dá nová služba TelefoNet (ve variantách s paušály) srovnávat zejména s tarifem Volno od Českého Telecomu. Kromě odlišného technického řešení (Volno je klasické telefonování, TelefoNet je VoIP služba, a tedy vyžaduje ještě Internet) jsou zde ale další významné rozdíly:

 • tarif Volno nabízí hovory v rámci paušálu jen v době mimo špičky, TelefoNet (Doma Nezavěšuj a Office NoLimit) po celý den,
 • Volno přijde na 429 korun, TelefoNet (Doma Nezavěšuj) na 475 korun (včetně DPH),
 • Volno od Českého Telecomu omezuje hovory na 30 minut, TelefoNet nikoli,
 • Volno je pouze pro domácnosti, obdobný tarif pro firmy chybí. Služby TelefoNet jsou i pro firmy (verze Office).

Osobně tipuji, že časem s obdobnou službou (s hovory v rámci paušálu) přijdou i další alternativní operátoři – ale spíše ti větší, kteří mají větší šanci získat více zákazníků a „lépe rozředit“ jejich chování do výsledného průměru. U menších očekávám, že budou zpočátku rozvíjet spíše varianty s nulovým či velmi malým paušálem, navíc na předplacené bázi – i kvůli menšímu riziku nevýběru. V každém případě na tom vydělá zákazník: větší možností výběru a snad i nižší cenovou hladinou. A samozřejmě i možností vybrat si způsob zpoplatnění, včetně paušálního.

Také Český Telecom nejspíše zareaguje. Očekávám, že v brzké době zavede i on nějaký paušální tarif pro firmy. Ten už by se ale musel týkat hovorů ve špičce, protože hovory mimo špičku nejsou pro firmy až tak zajímavé. Pokud ale bude takovýto tarif vhodně nastaven, bude to další těžká rána pro stávající služby alternativních operátorů na bázi volby a předvolby operátora (CS a CPS), které jsou placeny skrze minutové hovorné.

Co když s takovýmto tarifem Český Telecom dosud nepřišel proto, že jednak nemusel – ale také že se bál nařčení ze zneužívání svého dominantního postavení (že tím vyšachuje ze hry poskytovatele služeb CS/CPS) – a čekal, až s paušálem pro dobu špičky přijde někdo z alternativců? Uvidíme, jak rychle zareaguje.

Czech On Line mění logo a sjednocuje značky

1936

Na závěr si ještě ve stručnosti řekněme, že Czech On Line, který začal na tuzemském trhu působit před deseti lety (tehdy ještě jen jako ISP), změnil dosud používané logo pro své služby Volný – na to, které vidíte na obrázku. Jeho barevné provedení ladí s logem jeho mateřského Telecomu Austria.

ebf 24 - tip duben

Související změnou je to, že dochází ke sjednocení dosavadních dvou značek, pod kterými Czech On line poskytoval své produkty. Ty pro rezidenční zákazníky poskytoval pod značkou Volný, a ty pro firemní zákazníky pod značkou Czech On Line. Zmatek v tom měli určitě nejen novináři, ale i zákazníci. Nyní by mělo být vše nabízeno jen pod jedinou značkou, a to: Volný.

Jen pro připomenutí: není to úplně první změna značky a loga u této firmy. Když v roce 2000 koupil Czech On Line rakouský Telecom Austria, začal prosazovat novou značku Jet2Web. Fakticky ale používal dokonce tři značky (Volný, Czech On Line a Jet2Web). V roce 2003 si to rozmyslel a počet značek zredukoval na dvě (přestal používat Jet2Web). Nyní tedy dochází k další redukci značek, pod kterými jsou poskytovány služby: jen na Volný.

Oslovuje vás některá z variant služby TelefoNet?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).