Hlavní navigace

Vortály: Přežijí rozmach Internetu?

6. 11. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Když jsem lidem ve svém okolí prozradil téma článku, který připravuji, a hovořil jsem o vortálech, vždy jsem se setkal s nepochopením. Buď si mysleli, že přeslechli a že mluvím o internetových portálech, a chtěli vědět, o čem konkrétně to bude, nebo nechápavě kroutili hlavou a říkali, že o vortálech nikdy neslyšeli.

Přitom jsem přesvědčen, že žijeme v době vortálů, která navíc bude pro jejich provozovatele navýsost důležitá. Zatímco ve sféře masových portálů se zdá, že karty jsou rozdány, v oblasti vortálů se chleba teprve láme a začíná jít do tuhého. Takže, aby bylo jasno: Vortálem je v tomto článku myšlen vertikální portál, tedy internetový server poskytující obsah a služby vybrané cílové skupině uživatelů. Jeho základ tvoří obsah, lépe řečeno publicistika magazínového charakteru. To, co vortály odlišuje od e-zinů, jsou služby, které je přibližují portálům – katalogy, databázové aplikace, oborová inzerce, personalizace a zejména snaha o soustředění co největšího počtu lidí, které dané téma zajímá.

Právě zájem o zmasovění uživatelské základy vedl původně klasické e-ziny k posunu od pouhého obsahu k nabídce dalších služeb – dennodenní aktualizace obsahu na specifické téma je role nevděčná a není sama o sobě zárukou pravidelných návštěv. Server, který se nezačal věnovat nějakým produktům, které kolem něho spoluvytvářely komunitu, nemohl přežít, pokud nebyl dílem nadšenců bez finančních nároků nebo dítkem nějakého bohatého strýčka. Troufám si tvrdit, že dnes už tedy tradiční e-ziny, které by měly ambice oslovit větší množství lidí, neexistují. Postupně je nahrazují blogy, které nejsou tak náročné ani na aktualizaci, ani na potřebu nějaké dlouhodobé koncepce (čtěte kvality, samozřejmě až na výjimky), a – vortály. Otázkou je, zda rozmach Internetu přežijí v tak houfné míře, nebo zda se budou poklonkovat tak rychle, jak bleskově vznikly.

Předností Internetu, co se možností publikování čehokoli týče, je jeho snadná dostupnost. Zprovoznit jakýkoli web s libovolným obsahem jde prakticky za minimální prostředky. Pro vortály to sice neplatí úplně stoprocentně (aby šlo o vortály), ale také ty lze spustit bez velkých prostředků investovaných do počátečního vývoje. Spustit ano, ale pokud příjmy z takového projektu nekopírují vizi jeho rozvoje, nestane se zhola nic a vortál zanikne, aniž by si ho povšimlo nějaké významnější promile z lidí, kterým je určen. Zprovoznit server takového typu totiž nestačí – kromě aktualizace je potřeba věnovat se marketingu a inovacím. A to lze těžko, když nejsou lidi. Myšleno samozřejmě návštěvníci.

Drtivá většina uživatelů Internetu dnes na síť přistupuje přes portály (není asi potřeba opakovat, o které zejména jde). Na nich pokryjí většinu potřeb, které na Internetu mají. Vertikální portály tvoří až třetí linii zájmu. Komu chybí druhá oblast zájmu internetové veřejnosti, nechť si doplní specializované servery nejrůznějšího charakteru – tu nabízející jen některou z masových služeb, kterou ale portály rovněž mají (např. email, chat apod.), jinde zase shromažďující nějaké konkrétní úzce vymezené informace či služby. Není divu, že vortálům v takové situaci chybí dostatek návštěvníků zajímavých pro jakýkoli obchodní model. Naděje jim příchodem nových uživatelů na Internet určitě nesvítá – také oni se budou kumulovat na portálech.

MM socky3

Portály nejsou pro vortály hrozbou jen kvůli tomu, že kontinuálně vyvíjejí široké spektrum služeb, které uživatelům pro běžnou existenci na Internetu postačují. Protože dnes už zdaleka nejsou jen rozcestníky nebo vyhledávači (byť je za ně mnozí mají), ale v mnoha oblastech hrají roli poskytovatele obsahu, jsou schopny pokrývat potřeby uživatelů v daleko větší míře než tomu bylo dřív. Každý portál má dnes několik svých vortálů, jejichž spektrum přesně kopíruje zájem inzerentů o nové specializované plochy. A také tam, kde není potřeba vystavět hned celý vortál, protože jen konkrétní služba je pro danou oblast dostatečně „sexy“ (např. specializované databáze), jsou portály schopny okamžitě tuto mezeru zaplnit. Dostatečné množství návštěvníků se zaručuje – mediální síla portálů je oproti možnostem nezávislých serverů obrovská, navíc mají kapacity na další vývoj a mohou využít synergii s dalšími produkty.

Na trhu s českými internetovými vortály tedy začíná být těsno. Jak by taky ne, český trh je malý a těžko u nás budou vznikat profesionální vortály určené například houbařům, chovatelům včel nebo koloběžkářům. Nejzajímavější oblasti si rozebrali ti největší, kteří mají prostředky na další rozvoj, jimž sekundují zdatní ve svých oborech. Ostatní budou muset rezignovat na snahu soustředit na malém prostoru velké množství pravidelných návštěvníků, protože konkurence v některých oblastech bude velká (vortály pro ženy, o bydlení, o cestování.) a ti malí postupně zaniknou. Přesto tu vždycky zbyde místo – pro vortály, které budou členy velkých internetových skupin, online součástmi neinternetových marketingových projektů nebo specializovanými servery zaměřenými na konkrétní profesní skupiny. Být provozovatelem nějakého vortálu, rychle se začnu rozhlížet po někom, kdo mě koupí anebo třeba ve vodách B2B komunikace.

Domníváte se, že vortály mají šanci na přežití?

Autor článku

Autor je absolventem oboru masová komunikace na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Do srpna 2003 působil jako produktový ředitel portálu Centrum.cz.