Hlavní navigace

Výbor z druhého zápisu

11. 3. 1999
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Po výboru z prvního zápisu musí nezbytně přijít i zápis druhý. Byl podstatně stručnější a také zcela jednoznačný: SPT TELECOM se patrně v mezičase na vyšší úrovni rozhodl, že těm zatraceným poskytovatelům připojení nebude ustupovat ani o píď svého drahocenného (drahého?) tarifu.

Originální verzi zápisu v plném znění, navíc autorizovaném oběma stranami, najdete tady.

(…)

Zástupci SPT informovali o obnovení interní diskuse o případné modifikaci tarifu a obchodních podmínek služby INTERNET 99 dle závěrů schůzky z 1. 3. 1999.

Definitivní postoj SPT k bodu 1) zápisu v otázce tarifu I 99 zní, že definice služby INTERNET 99 vychází ze současných technických možností SPT a její poslední úpravou bylo posunutí poplatku za sestavení spojení na 119. sec. Žádné další úpravy nejsou možné. Pokud jde o měsíční poplatky za ZPČ pro ISP dle bodu 2) zápisu, nejsou též možné žádné další úpravy. Zástupci SPT zdůvodnili zachování měsíčních poplatků. Přidaná hodnota ZPČ služby I 99 spočívá ve zvýhodněném přístupu koncových uživatelů k internetu prostřednictvím PSTN.

(…)

Zástupci skupiny ISP informovali o postoji skupiny ISP k závěrům z předchozí schůzky a zopakovali své požadavky:

BRAND23 Workshop

  1. Skupina ISP požaduje takovou změnu tarifu v období silného provozu, aby došlo k vyrovnání intervalu mezi 3. a 4. min. s běžným tarifem 1999.
  2. Dále požaduje buď takovou modifikaci tarifu v období slabého provozu, která vyrovná interval mezi 7. a 9. min s běžným tarifem 1999, nebo vypuštění pravidelných měsíčních poplatků za ZPČ. V otázce měsíčních poplatků za ZPČ, zástupci ISP nadále trvali na tom, že ZPČ nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu, navíc mají omezenou životnost a jejich zavedení znamená pro ISP vyšší náklady na péči o zákazníka a podporu.
  3. K bodu 3 vznesla skupina ISP návrh na doplnění podmínek obchodní smlouvy na I 99 o paragraf následujícího znění: „V případě jednostranné výpovědi této smlouvy ze strany SPT budou všechna zvláštní přístupová čísla služby INTERNET 99 dle definice v článku 2 této smlouvy bezplatně uvedena do původního stavu.“
  4. Zástupci SPT sdělili, že tento návrh předají skupině, která má na starosti implementaci služby I 99.
  5. Dalším požadavkem skupiny ISP je, aby při přechodu na tarif I 99 nedocházelo k zvýhodňování služby IOL.

Marek Antoš


Vybrané starší, související články:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).