Hlavní navigace

Výbor z prvního zápisu

9. 3. 1999
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Jak jsem slíbil, přináším vám výbor z díla, které při svých jednáních ve formě zápisu pro příští generace vytvořili zástupci opozičníků a SPT TELECOMu. Některé pasáže jsou zajímavější, než by se u podobných dokumentů mohlo zdát. Dnes tedy vytrháváme ze zápisu prvního ze dvou jednání minulého týdne.

Originální verzi zápisu v plném znění, navíc autorizovaném oběma stranami, najdete tady.

(…)

Zástupci ISP dále trvají na tom, aby tarif INTERNET 99 byl pro kratší připojení (do 8 minut) upraven minimálně na stejnou výši jako běžný tarif pro hlasovou službu, čímž odpadne potřeba nabídky dvojího přístupu a s ním spojených investic. Zároveň tím odpadne i rozhodování u koncových uživatelů, pro který přístup se mají rozhodnout.

Zástupci SPT vysvětlili, že při definování služby I 99 se vycházelo z původních požadavků NIX.CZ a že SPT bral do úvahy i otázku diskriminace 3,8 mil. účastníků PSTN (v této souvislosti si ÚHS vyžádal vyjádření SPT k službě I 99). Zástupci SPT zopakovali vysvětlení technických důvodů pro zavedení poplatku za sestavení spojení, které vycházejí z existence doplňkového zařízení analogových ústředen tzv. ČTZK, které generuje tarifní impulsy. Vysvětlili i specifikum středního pásma tarifu I 99 (období slabého provozu – od 17.00 do 21.00 hod.), které zasahuje do obou současných tarifních pásem a souvisí i s večerní špičkou hlasové služby mezi 19. a 20. hod. Ze všech těchto důvodů nejsou možné žádné zásadní úpravy tarifu.

(…)

ISP mají také výhrady vůči modifikované verzi I 99 pro volání mezi 7. a 8. min v období slabého provozu (19 – 21 hod.), kde je tarif I 99 také o 1 impuls vyšší než běžný tarif 1999 pro hlasovou službu. Zástupci ISP se vyslovili pro to, aby se SPT pokusil nalézt způsob, jak tarif v těchto časových úsecích přiblížit běžnému tarifu 1999.

Pokud by se SPT podařilo tento problém vyřešit, přičemž důraz byl kladen na období silného provozu (7 – 17), byla by pak modifikovaná verze I 99 pro ISP přijatelná.

SPT prověří možnost řešení tarifu I 99 tak, aby tento tarif alespoň ve špičce mezi 3. a 4. min. přinejmenším kopíroval běžný tarif 1999. Zástupci ISP zjistí možnost získání konsensu všech 16 ISP s takto modifikovanou verzí I 99.

Jak sami vidíte, pocity a dojmy vyjednavačů opoziční strany po pondělním jednání, že cosi velkého se rodí a ve čtvrtek dojde k dohodě, má svoji oporu i v jinak poněkud bezpohlavním znění zápisu.

(…)

Zástupci ISP vyjádřili své domněnky o tom, že služba IOL má některé kompetitivní výhody a že její financování v rámci SPT je netransparentní. V podání rozkladu k ÚHS vidí cestu, jak o tom získat potřebné informace.

(…)

Zástupci ISP sdělili, že nabídkou svých služeb přispívají ke generování impulsů ze strany koncových uživatelů a navrhli, že by mohli být finančně zainteresováni na příjmech SPT plynoucích z používání PSTN pro přístup na internet.

Zástupci SPT sdělili, že v takovém případě by se jednalo o call origination a ne o call termination a že by se v první řadě musely odstranit všechny cenové nesrovnalosti (tzn. že by muselo dojít k rebalancování tarifů). Případný podíl ISP by musel vycházet z praxe běžné pro propojování (interconnect), tzn. poplatky by musely být stanoveny na úrovni nákladů a musely by též zahrnovat podíl ISP na access deficitu či na fondu univerzální služby. V konečném důsledku by to vedlo k tomu, že by výsledné poplatky pro koncové uživatele musely být vyšší než stávající tarif. (Příklad Dattelu, který tímto způsobem „své“ poskytovatele motivuje, však ukazuje, že podobná možnost zde existuje – sám SPT TELECOM však v tuto chvíli nemá důvod a zájem podobným způsobem poskytovatelům něco platit; k této otázce se ještě zanedlouho vrátím ve zvláštním článku.)

ICTZ23

Marek Antoš


Vybrané starší, související články:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.