Hlavní navigace

Vyznáte se v nových tarifech?

9. 1. 2002
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Pokud se stále ještě snažíte zorientovat v nových tarifech Českého Telecomu pro rok 2002, zde je malý pokus o zpřehlednění -- co lze s čím kombinovat, kdo má jaké možnosti na výběr, k čemu lze a k čemu naopak nelze využít paušál atd. A ještě něco: nezdraží měsíční paušál od září o dalších 29 korun měsíčně?

Struktura nových cenových programů, které pro tento rok připravil Český Telecom, není jednoduchá – zvláště když vedle klasického domácího připojení začneme uvažovat i o linkách ISDN a o firemních linkách, a v úvahu vezmeme také nadstavbové cenové programy, zvýhodněná čísla a volný kredit s omezeným využitím pro různé účely. Ne všechno lze vzájemně kombinovat a ne všechno lze využít tak, jak by možná někdo očekával. Proto bych se zde rád pokusil o malé shrnutí a zpřehlednění – ovšem s výhradou toho, že nejde o žádnou oficiální interpretaci ale o subjektivní srovnání, které může být zatíženo určitou chybou. Navíc je třeba si uvědomit, že ani dosud oznámené ceny nemusí ještě být konečné. Jde totiž stále jen o návrh, který musí definitivně schválit regulátor (ČTÚ). Významnější změny však neočekávám.

Soukromé osoby vs. firmy

Začněme nejprve tím, v čem se liší možnosti soukromých osob a malých či středních firem:

  • Obě skupiny mohou volit mezi analogovou pevnou linkou a přípojkou ISDN
  • Soukromé osoby, které se rozhodnou pro analogovou linku, mohou vybírat mezi 5 základními cenovými programy HOME: MINI, STANDARD, MAXI, MAXI PLUS a INTERNET.
  • Soukromé osoby, které se rozhodnou pro ISDN přípojku, mohou volit mezi 5 základními cenovými programy ISDN: BASIC, STANDARD, STANDARD PLUS, MAXI a MAXI PLUS
  • Firmy, které se rozhodnout pro analogovu linku, mohou vybírat mezi 4 cenovými programy BUSINESS: STANDARD, STANDARD PLUS, MAXI a MAXI PLUS
  • Firmy, které se rozhodnou pro ISDN přípojku, mohou vybírat mezi 4 cenovými programy ISDN: STANDARD, STANDARD PLUS, MAXI a MAXI PLUS. Nemohou si vybrat nejlacinější program ISDN BASIC.

Firmami jsou přitom míněny malé a střední firmy. Pro velké firmy zřejmě zůstávají v nabídce dřívější programy BUSINESS.

Cenové programy

Měsíční paušály a výši volného kreditu jednotlivých základních cenových programů ukazují následující tabulky:

Programy HOME MINI STANDARD MAXI MAXI PLUS INTERNET
Měsíční paušál 190 299 499 799 399
Volný kredit v Kč 90 90 280 500 780 minut
Programy ISDN BASIC STANDARD STANDARD PLUS MAXI MAXI PLUS
Měsíční paušál 599 699 1099 1599 2399
Volný kredit v Kč 100 200 550 950 1650
Programy BUSINESS STANDARD STANDARD PLUS MAXI MAXI PLUS
Měsíční paušál 399 699 999 1599
Volný kredit v Kč 100 350 580 1100

Ve výsledném ceníku by se měly objevit ještě tři speciální tarify, po jednom z každé kategorie (HOME SPECIAL, ISDN SPECIAL a BUSINESS SPECIAL). Program HOME SPECIAL je určen pro osoby, které se nemohou pohybovat bez cizí pomoci a pro nevidomé. Je bez měsíčního paušálu. Smysl tarifů ISDN SPECIAL a BUSINESS SPECIAL mi není znám.

Cenové programy pro ISDN se přitom týkají jak provedení euroISDN2, tak i euroISDN2plus. Rozdíl by měl být v tom, že verze plus má navíc dva analogové porty (tj. fakticky zabudovaný terminálový adaptér pro 2 porty). Odlišná je pouze jednorázová pořizovací cena (zřízení verze plus je o 2000,– Kč dražší).

Každý z výše uvedených cenových programů přitom umožňuje připojení k Internetu – obecně ale každý za jinou (minutovou) cenu. Proto jednotný internetový tarif, v takové podobě jako dosud (tj. v podobě tarifu Internet 2001), již neexistuje.

Konkrétní údaje o hovorném pro jednotlivé kategorie cenových programů najdete zde (HOME, ISDN a BUSINESS).

Využitelnost volného kreditu

Poměrně komplikovaná je možnost využití volného kreditu. Ukazuje ji následující tabulka:

tarif Místní hovory v síti ČTc Místní hovory do jiných sítí Mezi- městské hovory v síti ČTc Mezi- městské hovory do jiných sítí Mezi- národní hovory
HOME MINI a STANDARD ano ano
HOME MAXI, MAXI PLUS ano ano ano ano ano
HOME INTERNET
ISDN BASIC a ISDN STANDARD ano ano
ISDN STANDARD PLUS, MAXI a MAXI PLUS ano ano ano ano ano
BUSINESS STANDARD ano ano ano ano
BUSINESS STANDARD PLUS, MAXI, MAXI PLUS ano ano ano ano ano
tarif Hovory do mobilních sítí Připoj. k Internetu Info o tel. číslech 1180
HOME MINI a STANDARD ano
HOME MAXI, MAXI PLUS ano ano
HOME INTERNET ano
ISDN BASIC a ISDN STANDARD ano ano
ISDN STANDARD PLUS, MAXI a MAXI PLUS ano ano ano
BUSINESS STANDARD ano
BUSINESS STANDARD PLUS, MAXI, MAXI PLUS ano ano ano

Zdůrazněme si, že s jedinou výjimkou jde o volný kredit v korunách, čerpaný za hovorné platné pro daný cenový program. Pouze u tarifu HOME INTERNET jde o 780 minut (resp. 13 hodin), využitelných pro připojení pouze v době mimo špičku.

Ačkoli to dosud nebylo nikde uvedeno, dovolím si předpokládat, že volný kredit v korunách nebude možné využít pro služby na bázi volby operátora, kdy část hovoru bude zajišťovat jiný operátor. Tato možnost by se u nás měla objevit nejpozději od 1.7.2002. I zde je tedy třeba vidět souvislost mezi zaváděním „minimální povinné konzumace“ a budoucím nástupem konkurence. Zvýšením paušálu a zahrnutím volného kreditu Telecom fakticky získává určité předplatné svých služeb, čímž samozřejmě motivuje uživatele, aby čerpali tento kredit a nekupovali další služby od konkurence. Jde tedy o další bariéru, kterou Telecom staví proti nastupující konkurenci.

Nadstavbové internetové programy

Volitelných internetových programů, které si lze přikoupit jako nadstavbu nad základní cenový program, je celkem pět:

i-nonstop, i-night, i-office, i-surf a i-office gold.

První tři z nich mění minutové ceny za připojení k Internetu u těch cenových programů, ke kterým si je uživatel přikoupí (tj. toto snížení minutové ceny hovorného je kompenzováno zvýšením měsíčního paušálu o cenu nadstavbového programu). Poslední dva programy nemění minutovou cenu za připojení, ale obsahují určitý měsíční kredit ve volných minutách připojení (tj. minutové ceny se začínají počítat až po vyčerpání tohoto kreditu).

Pokud jsou mé informace správné, tyto nadstavbové programy nelze mezi sebou kombinovat – nejde například přikoupit si ke zvolenému základnímu cenovému programu jeden z první trojice a jeden ze zbývající dvojice. Ani nelze přikoupit za měsíc více jak jeden nadstavbový program (například dva stejné volné kredity).

Důležité je, že tyto nadstavbové internetové programy lze přikoupit ke všem základním cenovým programům HOME, ISDN a BUSINESS – ovšem s výjimkou programů HOME MINI a HOME SPECIAL (o ISDN SPECIAL a BUSINESS SPECIAL mi v tomto ohledu není nic známo).

Konkrétní údaje o nadstavbových internetových programech (výše měsíčních paušálů, minutové ceny, výše kreditu atd.) najdete zde.

Zvýhodněná čísla

Nově zavádí Telecom ve své nabídce i možnost zvolit si až tři čísla, na která pak uživatel může volat za poněkud nižší cenu (cca 10 až 15 procent). V případě cenových programů pro soukromé osoby je tato možnost označována jako PříTEL, u programů pro firmy jako TeamTEL. Ne u všech cenových programů je ale tato možnost zdarma:

  • Placená (částkou 29,– Kč měsíčně) je u tarifu HOME MINI
  • Zdarma by měla být a zůstat u tarifů HOME MAXI a MAXI PLUS, BUSINESS STANDARD PLUS, BUSINESS MAXI, BUSINESS MAXI PLUS, ISDN STANDARD PLUS, ISDN MAXI a ISDNMAXI PLUS, obecně u nejdražších cenových programů

Vedle právě vyjmenovaných cenových programů však jsou ještě další (HOME STANDARD a HOME INTERNET, ISDN BASIC a ISDN STANDARD, BUSINESS STANDARD), u kterých není situace jednoznačná: některé materiály ČTc říkají, že i zde budou služby PříTEL a TeamTEL poskytovány zdarma, zatímco jiné materiály uvádí měsíční částku 29,– Kč s poznámkou že „Službu … lze v rámci mimořádné nabídky získat zdarma“. Když jsem se na to ptal přímo u zdroje, bylo mi řečeno že jde o zaváděcí nabídku, která by měla platit do odvolání (pravděpodobně do září).

To je dosti zajímavá a podstatná informace, a týká se například uživatelů, kteří se rozhodnou pro „implicitní“ tarif HOME STANDARD (který je každému nastaven automaticky, pokud si nezvolí jiný cenový program). Pokud si takovýto uživatel zvolí alespoň jedno zvýhodněné číslo, zdraží se mu od září paušál o dalších 29,– Kč měsíčně, z 299,– Kč na 328,– Kč?

BRAND24

Co Telecom dosud neřekl

Nezapomínejme stále na skutečnost, že popisované cenové programy a konkrétní ceny jsou stále jen návrhem ze strany Českého Telecomu, a že definitivní slovo bude ještě mít regulátor. Podle dostupných signálů by se měl vyjádřit v opravdu brzké době. Doufám jen, že po jeho vyjádření, až budou publikovány skutečné definitivní tarify, se nedočkáme ještě nějakého dalšího nečekaného překvapení (jako by těch ran od dominátora nebylo dost).

V této souvislosti mne například zaráží, že jsem v žádném dosud publikovaném materiálu Telecomu nenašel explicitní zmínky o zpoplatňovaných intervalech – například o tom, že u místních hovorů budou vždy zpoplatněny celé první dvě minuty. To mi bylo řečeno až v odpovědi na můj explicitní dotaz. Ale co třeba meziměstská volání, či volání do mobilních sítí? A bude to u všech cenových programů stejné?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).